• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
SPRI 306
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
Fransızca
Dersin Amacı: 

Bu ders, modern dönemde, uluslararası siyaset alanında geliştirilen kuramsal yaklaşımları ele almayı amaçlamaktadır.

Dersin İçeriği: 
Uluslararası ilişkilerin bir disiplin olarak tarihsel gelişimi, uluslararası siyaset alanındaki klasik ve eleştirel paradigmalar, uluslararası siyasetin toplumsal cinsiyeti ve yeşil teori gibi yeni yaklaşımlar, uluslararası siyaset kuramının postkolonyal dönemde yeniden şekillenmesi, uluslararası siyasetin iktisadi boyutu (“économie politique”), uluslararası siyasete yön veren devlet ve devlet dışı aktörlere kuramsal yaklaşım,  uluslararası organizasyonların işlevleri, diplomasi ve strateji kavramları, uluslararası hukukun gelişimi ve uluslararası siyasetteki regülasyon işlevi.
Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 12: Örnek Durum
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev, KS: Kısa Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenim Çıktıları Öğrenim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Öğrenci, modern dönemdeki uluslararası siyaset kuramlarını daha iyi anlayabilecektir.  1,7,8,9 1,2,3 A,C
2) Öğrenci, modern dönemde, uluslararası ilişkilerin farklı yönlerini anlamak için gerekli analiz araçlarına sahip olacaktır.  1,7,8,9 1,2,3 A,C
3) Öğrenci, öğrendiği farklı kuramlardan yola çıkarak kapsayıcı bir uluslararası siyaset yaklaşımı geliştirebilecektir. 1,7,8,9 1,2,3 A,C
4) Öğrenci, bu konuları Fransızca dilinde öğrenerek mesleki becerilerini geliştirecektir.  1,7,8,9 1,2,3 A,C
5) Öğrenci, Türkiye’nin uluslararası politikalar alanındaki rolünü daha iyi analiz edebilecektir.  1,7,8,9 1,2,3 A,C
6) Öğrenci, uluslararası sistemin aktörleri ve politikaları hakkında fikir sahibi olacaktır.  1,7,8,9 1,2,3 A,C
7) Öğrenci, uluslararası hukukun uluslararası siyasetteki önemini daha iyi anlayabilecektir.  1,7,8,9 1,2,3 A,C
8) Öğrenci, güncel meseleleri daha iyi yorumlayacaktır.   1,7,8,9 1,2,3 A,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Uluslararası Siyaset Teorileri  
2 Uluslararası Siyaset: Disipliner ve Kuramsal bir Çerçevenin Gelişimi Marchesin, Philippe. Introduction aux Relations internationales (Karthala, 2008), pp. 1-34.

Senarclens, Pierre de et Ariffin, Yohan. La Politique internationale. Théories et Enjeux contemporains (Paris: Armand Colin, 2010). Edition kindle, pp. 83-305.
 

3 Uluslararası Siyaset: Klasik Paradigmalar (realizm, liberalizm, Marksizm) Marchesin, Philippe. Introduction aux Relations internationales (Karthala, 2008), pp. 35-44.

Senarclens, Pierre de et Ariffin, Yohan. La Politique internationale. Théories et Enjeux contemporains (Paris: Armand Colin, 2010). Edition kindle, pp. 310-1666.
,

4 Uluslararası Siyaset: Yeni Tartışmalar (neo-liberalizm, neo-realizm, konstrüktivizm ve eleştirel yaklaşımlar) Marchesin, Philippe. Introduction aux Relations internationales (Karthala, 2008), pp. 45-68.
5 Uluslararası Siyaset ve Ekonomik Kuram (“Economie politique”) Senarclens, Pierre de et Ariffin, Yohan. La Politique internationale. Théories et Enjeux contemporains (Paris: Armand Colin, 2010). Edition kindle, pp. 1949-2541.
6 Uluslararası Siyaset ve Postkolonyal Teori İpek, Volkan & Oyman, Çağlar. “Postkolonyal Teori ve Uluslararası İlişkiler.” İçinde Uluslararası İlişkiler Teorileri, derl. Ramazan Gözen, s. 405-432. İstanbul: İletişim Yayınları, 2016.
7 ARA SINAV  
8 Uluslararası Siyasetin Toplumsal Cinsiyeti: Feminizm, Maskülinite ve Uluslararası İlişkiler Teorisi
&
Yeşil Teori
Eken, Mehmet Evren. “Feminizm, Maskülinite ve Uluslararası İlişkiler Teorisi: Uluslararası Siyasetin Toplumsal Cinsiyeti.” İçinde Uluslararası İlişkiler Teorileri, derl. Ramazan Gözen, s. 443-477. İstanbul: İletişim Yayınları, 2016.

Erçandırlı, Yelda. “Yeşil Teori.” İçinde Uluslararası İlişkiler Teorileri, derl. Ramazan Gözen, s. 493-512. İstanbul: İletişim Yayınları, 2016.

9 Devlet ve Egemenlik Kavramı Marchesin, Philippe. Introduction aux Relations internationales. Karthala, 2008, pp. 71-83.

Senarclens, Pierre de et Ariffin, Yohan. La Politique internationale. Théories et Enjeux contemporains. Paris: Armand Colin, 2010. Edition kindle, pp. 2547-3141.

10 Uluslararası Alanın Genişlemesi ve Devlet Dışı Aktörler Marchesin, Philippe. Introduction aux Relations internationales. Karthala, 2008, pp. 85-107.

Senarclens, Pierre de et Ariffin, Yohan. La Politique internationale. Théories et Enjeux contemporains. Paris: Armand Colin, 2010. Edition kindle, pp. 3150-3375.
 

11 Uluslararası Organizasyonların İşlevleri Senarclens, Pierre de et Ariffin, Yohan. La Politique internationale. Théories et Enjeux contemporains. Paris: Armand Colin, 2010. Edition kindle, pp. 3901-6050.
12 Uluslararası Sistemin İşleyişi, Diplomasi ve Strateji Kavramları Marchesin, Philippe. Introduction aux Relations internationales. Karthala, 2008, pp. 123-206.
13 Uluslararası Hukuk: Tarihsel Gelişim Jouannet, Emmanuelle Tourme. Que Sais-Je? Le Droit international. Paris: PUF, 2016. Edition kindle, pp. 17-891.
14 Uluslararası Siyasette Bir Regülasyon aracı olarak Uluslararası Hukuk Jouannet, Emmanuelle Tourme. Que Sais-Je? Le Droit international. Paris: PUF, 2016. Edition kindle, pp. 925-1737.
15 SONUC-SORU-CEVAP  
16 FİNAL SINAVI  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Kitabı Gözen, Ramazan (derleyen). Uluslararası İlişkiler Teorileri. İstanbul: İletişim Yayınları, 2016.
Jouannet, Emmanuelle Tourme. Que Sais-Je? Le Droit international. Paris: FUF, 2016. Edition kindle
Marchesin, Philippe. Introduction aux Relations internationales. Karthala, 2008.
Senarclens, Pierre de et Ariffin, Yohan. La Politique internationale. Théories et Enjeux contemporains. Paris: Armand Colin, 2010. Edition kindle.

 

Materyal Paylaşımı

Diğer Kaynaklar

Ameil, Gilbert & Nathan, Isabelle & Soutou, Georges-Henri (dir.). Le Congrès de Paris (1856): Un Evénement fondateur. Bruxelles: Peter Lang, 2009.
Gantet, Claire. La Paix de Westphalie (1648): une Histoire sociale, XVIIe-XVIIIe siècles.  Paris: Bélin, 2001.
McEvedy, Colin. Yakınçağ Tarih Atlası, çev. Ayşen Anadol. İstanbul: Sabancı Üniversitesi, 2002.
Mougel, François-Charles & Pacteau, Séverine. Histoire des Relations internationales, XIXe et XXe siècles. (Paris: PUF, 2009).
Nay, Olivier. Histoire des Idées politiques. Paris: Armand Colin, 2004. Kindle edition.

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALAR SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 20
Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs) 2 40
Ödevler 0 0
  Toplam 60
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl İçinin Başarıya Oranı   60
  Toplam 100
DERS KATEGORİSİ  

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik   Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati)   15 3 45
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)   15 3 45
Ara Sınav   1 30 30
Kısa Sınav   (yoklama, sözlü, sunum, vs)   0 0 0
Ödev   0 0 0
Final   1 30 30
Toplam İş Yükü       150
Toplam İş Yükü / 25 (s)       6
Dersin AKTS Kredisi       6