• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
SPRI 458
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
Fransızca
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı, uluslararası güvenlik ve jeostrateji alanlarına giren konularda genel bilgi kazandırmak ve yeni bakış açılarının gelişmesine yardımcı olmaktır.

Dersin İçeriği: 

Bu derste, uluslararası güvenlik ile ilgili temel konular ele alındıktan sonra tarihten günümüze geliştirilen ve kullanılan savaş ve güvenlik stratejileri işlenecektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Uluslararası güvenlik, barış ve savaş konularında farklı teorik bilgiler kazandırır. 1,2,3 A
2) Güvenlik kavramının iç ve dış siyasetteki öneminin irdelenmesini sağlar. 1,2,3 A
3) Uluslararası tehditler ile ilgili ayrıntılı bilgi verir. 1,2,3 A
4) Uluslararası ve bölgesel örgütlerin barış ve güvenlik ile ilgili faaliyetleri ile ilgili bilgi kazandırır.   1,2,3 A
5) Güncel, yerel, bölgesel ve küresel sorunlar edinilen bilgiler ile analiz edilebilir. 1,2,3 A
6) Kara, deniz, hava ve nükleer stratejiler konularında temel oluşturur. 1,2,3 A
7) Jeostrateji konusunda temel oluşturur. 1,2,3 A

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 GİRİŞ: KAVRAM VE TEORİLER-1  
2 GİRİŞ: KAVRAM VE TEORİLER-2  
3 BARIŞ VE GÜVENLİK İLE İLGİLİ SORUNLAR: SAVAŞ VE SİLAHLANMA  
4 BARIŞ VE GÜVENLİK İLE İLGİLİ SORUNLAR: NÜKLEER SİLAHLANMA  
5 BARIŞ VE GÜVENLİK İLE İLGİLİ SORUNLAR: ORGANİZE SUÇLAR VE TERÖR  
6 KARA STRATEJİLERİ  
7 ARA SINAV  
8 HAVA VE DENİZ STRATEJİLERİ  
9 NÜKLEER STRATEJİLER  
10 ULUSLARARASI GÜVENLİK STRATEJİLERİ  
11 ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE İTTİFAKLAR  
12 BÖLGESEL GÜÇLER VE SAVUNMA STRATEJİLERİ  
13 ZORLAYICI DİPLOMASİ VE İÇ SAVAŞLAR  
14 İNSAN HAKLARI VE GÜVENLİK  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu BOULANGER Phillipe, Géographie militaire et géostratégie: Enjeux et crises du monde contemporain, Armand Colin, 2011.

COLLET André, Défense et sécurité internationale face aux défis du XXIe siècle, Lavauzelle-Graphic Editions, 2005.

DEDEOĞLU Beril, Uluslararası güvenlik ve strateji, Derin Yayınları, 2003.

VIGARIE André, La mer et la géostratégie des nations, Economica, 1995.

 

Diğer Kaynaklar  

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav    
Ödev    
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Sosyal bilimlerde egemen olan siyaset bilimi, siyaset sosyolojisi, siyasi tarih ve sosyoloji gibi farklı alanlardan beslenen disiplinlerarası bir bakış açısı geliştirerek günümüz siyasal olgularının karmaşık ve çok boyutlu ilişkilerinin bilimsel ve doğru bir şekilde analizinin gerçekleştirmesini sağlar.       X    
2 Program için örnek alınmış IEP modeli sayesinde ve mevcut üniversiteler arası ilişkiler göz önünde bulundurulduğunda, programdan mezun olmaya hak kazanan öğrencilerin yüksek lisans için yurtdışındaki programlara adaptasyonları ve başarıları kolaylaşmaktadır.       X    
3 Hukuk ve kamu yönetimi alanlarında edindikleri bilgilerle disiplinler arası analiz yeteneğini ve becerilerini geliştirir.            
4 İleri düzeyde fransızca yetilerini geliştirerek öğrenciler çalışacakları alanlarda rekabet güçlerini geliştirir.     X      
5 Türkiye'nin siyasal sistemini, iç ve dış siyaset düzeninin işleyişini öğrenerek Türkiye'de yaşanan siyasal ve sosyal olguları daha gerçekçi bir şekilde analiz etme yetilerini geliştirir.   X        
6 Öğrenciler devletlerin uluslararası sistem içerisindeki tutum ve davranış modellerini gerçekçi bir perspektifte özümser.       X    
7 Uluslararası ekonomik sistemin işleyiş şekillerini öğrenerek işletme ve yönetim bilimleri alanlarında yeterliliklerini geliştirir.            
8 Öğrenciler Atatürk ilke ve inkilapları doğrultusunda etik değerlere haiz modern ve çağdaş genç bireyler olarak kendilerini geliştirir.            
9 Öğrenciler uluslararası ilişkilerde ortaya çıkan sorunların çok boyutlu bir analizini gerçekleştirir.         X  
10 Programda eğitim görenler 2. bir yabancı dil öğrenerek çalışma alanlarını genişletme imkanı bulur.            

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 12 12
Kısa Sınav      
Ödev      
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü     120
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,8
Dersin AKTS Kredisi     5