• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
SPRI 412
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
Fransızca
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı, kamu diplomasisinin temel özelliklerini hem tarihsel hem de güncel uygulamalar açısından ele almaktır. Bu ders devletlerin uluslararası ilişkilerini ve sivil toplum algısını irdelemeyi amaçlamaktadır.

Dersin İçeriği: 

Dersin temel kapsamı Türk Kamu Diplomasisine odaklanmaktır. Bunun yanında Çin, ABD veya Fransa gibi diğer ülkelere çeşitli stratejiler arasında bir karşılaştırma yapılması hedeflenmektedir. Bu ders, öğrencilerin günümüzün küreselleşmiş dünyasında kamu diplomasisi uygulamalarını pratik bir şekilde keşfetmelerini sağlayacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 12: Örnek Durum
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev, KS: Kısa Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenim Çıktıları Öğrenim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Kamu diplomasisi kapsamındaki devlet politikalarını anlar. 1,2,7,9 1,3,12 A,C
2) Kamu diplomasisi için kullanılan klasik yöntemleri ve gelişen yeni araçları öğrenir. 1,2,3,7 1,3,12 A,C
3) Türkiye’nin Kamu Diplomasisini öğrenir ve derinlemesine analiz eder. 1,2,5,7,9 1,3,12 A,C
4) Kamu diplomasisinin anlam ve önemini öğrenir. 1,3,7,8 1,3,12 A,C
5) Kamu diplomasisi üzerine yapılacak grup çalışması sayesinde bilgilerini pratiğe dökebilir. 1,2,3,6,8,9 1,3,12 A,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 GİRİŞ : Kamu Diplomasisi Nedir?  
2 Kamu Diplomasisinin Tarihi ve Amaçları   
3 Modern Dünyada Kamu Diplomasisi Araçları ve Yöntemleri   
4 Dünyada Kamu Diplomasisi Örnekleri: ABD  
5 Dünyada Kamu Diplomasisi Örnekleri: Avrupa Ülkeleri  
6 Dünyada Kamu Diplomasisi Örnekleri: BRIC Ülkeleri  
7 ARA SINAV   
8 Türkiye’de Kamu Diplomasisi Tarihi ve Gelişimi  
9 Türkiye’de Kamu Diplomasisi: Devlet Aktörleri  
10 Türkiye’de Kamu Diplomasisi: Devlet Dışı Aktörler  
11 Türkiye’de Kamu Diplomasisi:Yurtdışında Yaşayan Türkler  
12 Sonuç: Kamu Diplomasisinin Geleceği  
13 Öğrenci Sunumları - Uygulama Çalışmaları  
14 Öğrenci Sunumları - Uygulama Çalışmaları  
15 SORU-CEVAP  
16 FİNAL SINAVI  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Kitabı F. Roche, B. Piniau, Histoire de la diplomatie culturelle des origines à 1995, Paris, La Documentation française, 1995.

Courmont, B., Niquet, V., & Nivet, B. (2011). Quelle Evolution de la Notion de Puissance et de ses Modes d’Action à l’Horizon 2030, Appliquée aux États-Unis, à l’Europe et à la Chine? Institut de
Relations Internationales et Stratégiques.

Pahlavi, P. (2013). La diplomatie publique. Traité de relations internationales, 553-606.

Diğer Kaynaklar

Placidi, D. (2007). La transformation des pratiques diplomatiques nationales. Théorie de la régulation: l’état des savoirs, 95-112.

Kandel, M. (2010). Une diplomatie des diasporas?. Relations internationales, (1), 83-97.

Huang, Z., & Arifon, O. (2018). La diplomatie publique chinoise sur Twitter: la fabrique d’une polyphonie harmonieuse. Hermès, La Revue, (2), 45-53.

Saint-Guilles, L. (2015). Diplomatie publique et stratégie de sécurité national aux Étas-Unis, de la Guerre froide à la Guerre contre le terrorisme. Res Militaris, 5, 1.

Roche, F. (2006). La diplomatie culturelle dans les relations bilatérales. Sens Public.

Kastoryano, R. (2003). Les Turcs d'Europe et leur désir d'Europe. CEMOTI, Cahiers d'Études sur la Méditerranée Orientale et le monde Turco-Iranien, 36(1), 141-158.

Üstel, F. (1993). Les «Foyers turcs» et les «Turcs de l'extérieur». CEMOTI, Cahiers d'Études sur la Méditerranée Orientale et le monde Turco-Iranien, 16(1), 47-61.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar Ders ile ilgili dökümanlar dönem boyunca öğrencilerle paylaşılacaktır.
Ödevler Ders ile ilgili ödev konuları ve hazırlama yöntemleri dönem boyunca öğrencilerle paylaşılacaktır.
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALAR SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs) 0 0
Ödevler 10 20
  Toplam 50
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl İçinin Başarıya Oranı   50
  Toplam 100
DERS KATEGORİSİ Seçmeli

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
    1 2 3 4 5
1 Uluslararası alandaki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde, Fransızca ve Türkçe dillerinde yazılı ve sözlü ifade becerisi kazanır.          x
2 Türkiye'nin siyasal ve toplumsal yapısını öğrenip, uluslararası sistem içindeki konumu ve önemi üzerine görüşlerini savunur.         x
3 Iş birliği ve grup çalışmalarına dayalı, yaratıcı ve analitik düşünme ve araştırma yapma becerilerini geliştirir.        x  
4 Alanının etkileşimde olduğu hukuk, ekonomi, sosyoloji gibi disiplinlerin temel kavram ve kuramlarını anlar ve kullanır.       x  
5 Sosyal sorumluluk projeleri ve etkinliklerine katılır ve toplumsal problemlere ilişkin farkındalık kazanır.     x    
6 Sosyal bilimlerde araştırma yöntemlerini kullanarak bilimsel düşünme becerisini kavrar, sözlü sunum yapar ve bitirme tezi yazar.       x  
7 Alanı ile ilgili bilgi ve becerilerini değerlendirir ve mesleki gelişime açık olur.          x
8 Ulusal, uluslararası  kurumların yapısını bilir,  işleyişlerini kavrar, ve  alanının kavram ve kuramlarını kullanarak problemlere çözümler üretir.          x
9 Sosyal adalet ve hukukun evrenselliği kavramlarını içselleştirir, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabetin önemini kavrar ve siyasal sistemler arasındaki benzerlik ve farklılıkları analiz eder.          x

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik   Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati)   15 3 45
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)   15 3 45
Ara Sınav   1 10 10
Kısa Sınav   (yoklama, sözlü, sunum, vs)   0 0 0
Ödev   10 1 10
Final   1 20 20
Toplam İş Yükü       130
Toplam İş Yükü / 25 (s)       5,2
Dersin AKTS Kredisi       5