• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
MAN 221
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
Almanca
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı, maliyet muhasebesi dersinde öğrenilen temel kavram ve bilgilerle stratejik maliyet kararlarını alabilmektir.

Dersin İçeriği: 

Maliyet muhasebesi ile ilgili temel kavramları vermek, Maliyetlerin sınıflandırılması, maliyet unsurları, maliyet yerleri ve maliyet dağıtım yöntemlerini uygulayabilmeyi sağlamak, maliyet taşıyıcılarını, nihai ürün maliyetinin ve satış fiyatının belirlenmesini sağlamak, başabaş noktası ve katkı payını belirlemek.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenim Çıktısı

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Maliyet muhasebesi ile ilgili temel kavramları öğrenir

1,9

1,2,3

A,C

2) Maliyetleri sınıflandırılmayı, maliyet unsurlarını öğrenir

1,2

1,2,3

A,C

3) Maliyet muhasebesinin temel amaçlarını ve birimlerin maliyetlerini hesaplama tekniklerini kullanır

2

1,2,3

A,C

4) Maliyet yerleri ve maliyet dağıtım yöntemlerini uygulayabilme becerisini geliştirir

4,10

1,2,3

A,C

5) Maliyet muhasebesinde hammadde, işçilik ve genel üretim giderlerini tanımayı ve bu giderleri hesaplamayı kavrayabilir

5

1,2,3

A,C

6) Maliyetleri, maliyet yerlerine dağıtmayı anlamak ve ürün maliyetini hesaplar

6,7,20

1,2,3

A,C

7) Katkı payını ve başabaş noktasını anlayıp stratejik maliyet kararlarını verir

5,13

1,2,3

A,C

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Maliyet Muhasebesinin Tanımı Ve Kapsamı, Amaçları, Genel Muhasebe İle Maliyet Muhasebesi, İstatistik ve Planlama Arasındaki İlişki

 

2

Gider Ve Harcama Kavramları, Giderlerin Sınıflandırılması, Maliyet Muhasebesi Sistemi Ve Maliyetlerin Hesaplanmasında Kullanılan Yöntemler, Maliyet Muhasebe Sisteminin Temel Aşamaları

 

3

Giderler, Doğrudan Ve Dolaylı İlk Madde Ve Malzemeleri tanıma,

 

4

Malzemenin Değerleme Yöntemlerini (Ortalamalar Yöntem,FİFO, LİFO, HİFO, Standart Fiyat Yöntemi Ve Piyasa Fiyat Yöntemi) Örneklerle İşleyişinin Açıklanması

 

5

İşçilik ve Personel Giderleri(İşçilik Çeşitlerini Belirleme,İşçilik Zamanını Ölçme, Net maaş hesaplamaları), Hesapsal Maliyetler, Dağıtım anahtarları, maliyet yerlerine dağıtılmasının açıklanması ve problemlerle pekiştirlmesi

 

6

Maliyet yerlerinde ekonomik ve kontrol analizlerinin açıklanması

 

7

ARA SINAV

 

8

Maliyet taşıyıcılarının ve yöntemlerinin açıklanması

 

9

Maliyet taşıyıcı yöntemlerini kullanarak birim başına ürün maliyetini ve satış fiyatının, problemlerle pekiştirilmesi

 

10

Ürün başına maliyeti belirleyerek diğer stratejik maliyet kararlarında (buy or make stratejisi, indirim ve iskonto fiyatlarının belirlenmesi, vb.) kullanımın, problemlerle pekiştirilmesi

 

11

Gelir Tablosu, Hesap planında 7/A ve 7/B düzeni ve bununla ilgili muhasebe kayıtları

 

12

Satılan Malın Maliyet tablosunun amacı, hesaplanması ve maliyet kararlarında kullanılması

 

13

Katkı payının temel kavramının, çeşitlerinin, açıklanması ve problemlerle pekiştirilmesi

 

14

Başabaş noktası, türleri, hesaplanması ve problem çözme

 

15

Örnek problem çözmeler

 

16

Final Sınavı

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

  1. Kostenrechnung I; Lothar HABERSTOCK
  2. Kostenrechnung II; Lothar HABERSTOCK

Diğer Kaynaklar

  1. Basiswissen Kotenrechnung; Josse GERMANN
 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Skriptler ve vaka çalışmaları

Ödevler

Maliyet türleri, maliyet yerleri ve maliyet taşıyıcıları ile ilgili her bir öğrenci, farklı firmalarda araştırma yaptılar

Sınavlar

 

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

60

Kısa Sınav

2

20

Ödev

1

20

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Uluslararası İşletme Yönetimi temel bilgilerini, kuramsal ve uygulamalı olarak, özellikle küresel ölçekte faaliyet gösteren işletmelerin problemlerini belirleme, modelleme ve çözüm yolları getirmede kullanabilir.

 

 

 

 

X

2

Uluslararası İşletme Yönetimi ile ilgili çağdaş kavram, teori ve modelleri, alan bilgisini sürekli geliştirmek için gerekli kaynaklara nasıl ulaşacağını ve alanının tarihsel gelişimini bilir, alanı ile ilgili konularda problem çözmek, analiz ve araştırma yapmak için alana özgü araştırma yöntemlerini kullanabilir.

 

 

 

 

X

3

Uluslararası İşletme Yönetimini çevreleyen hukuki, siyasi, ekonomik, sosyal ve psikolojik konularda uluslararası boyutta temel bilgiye sahip olduğunu gösterebilir. 

 

 

X

 

 

4

Kendi alanında hangi bilgiyi nerede bulacağını bilir, bağımsız araştırma ve çalışma yapabilir, araştırdığı konu ile ilgili kapsamlı bir rapor hazırlayabilir.

 

 

 

 

X

5

Uluslararası İşletme Yönetimi bilgilerini diğer alanlardan gelen bilgilerle ilişkilendirebilir, bütünleştirerek yorumlayabilir, yeni bilgiler oluşturabilir ve disiplinlerarası etkileşimi anladığını gösterebilir

 

 

 

 

X

6

Uluslararası İşletme Yönetimi ile ilgili proje veya uygulamalı çalışmalarda yürütücü veya takım üyesi olarak üzerine düşen sorumlulukları yerine getirebilir.

 

 

 

X

 

7

Kurum veya örgüt için hedef ve amaç belirleyebilir, bunlara yönelik veya performans iyileştirici proje tasarımı ve planlaması yapabilir.

 

 

 

 

X

8

Uluslararası İşletme Yönetimi’nde edindiği bilgileri eleştirel olarak değerlendirebilir, sahip olduğu bilginin yeterliliğini ve öğrenme gereksinimlerini tespit edebilir, eksikliklerini gidermek için öğrenmesini yönlendirebilir.

 

 

 

X

 

9

Kişisel ve profesyonel gelişimi için bilgi güncellemenin ve sürekli öğrenmenin önemini anladığını gösterebilir.

 

 

 

 

X

10

Hızla değişen küresel koşullarda, profesyonel hayatta başarılı olmak için esnek düşünebilmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir.

 

 

 

 

X

11

Uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde Almanca bilgisine sahip olduğunu gösterebilir

 

 

 

X

 

12

Kendi alanındaki küresel dinamikleri anlayabilecek, takip edebilecek ve yorumlayabilecek düzeyde Almanca bilgisine sahip olduğunu gösterebilir.

 

 

 

X

 

13

Ulusal ve uluslararası akademik ve profesyonel ortamlarda bilgisini, çalışmalarının sonuçlarını, fikir ve yorumlarını, alanındaki veya başka disiplin ve birimlerdeki kişilere, gerekli verileri kullanarak ve açık ve net bir şekilde Türkçe ve Almanca olarak ifade edebilir, sunabilir, paylaşabilir.

 

 

 

 

X

14

Kültürler ve bireyler arasındaki farklılıkları değerlendirebilir, bu farklılıklara saygı gösterilmesinin önemini anladığını gösterebilir, farklı kültürlerden bireylerin oluşturduğu sosyal veya profesyonel ortamlarda gerekli saygı ve empatiyi göstererek iletişim kurabilir, bu ortamlarda takım çalışmalarına yürütücü veya takım üyesi olarak katkıda bulunabilir

 

X

 

 

 

15

Kendi alanında geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.

 

 

X

 

 

16

Bireysel ve profesyonel etik kavramları anlar, bu kavramların sosyal ve profesyonel hayattaki uygulamalarını değerlendirebilir, bireyin bu ilkelere uygun davranmasının içinde bulunduğu topluma değer katmak için ne derece önemi olduğunu anladığını gösterebilir.

 

 

X

 

 

17

Sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir, bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını gösterebilir.

 

 

X

 

 

18

Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.

 

 

 

X

 

19

Kurumsal sürdürülebilirlik için kalite yönetiminin, iş sağlığı ve güvenliğinin, kurumsal sosyal sorumluluğun, profesyonel ve kültürel saygının ve kurumsal etik prensiplerinin önemini anladığını gösterebilir

 

 

X

 

 

20

Küresel ve toplumsal çerçevedeki temel işletme çözümlerinin özellikle yönetim ve finans sorunlarına katkılarını değerlendirebilir.

 

 

 

 

X

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

3

48

Ara Sınav

1

3

3

Kısa Sınav

2

6

12

Ödev

1

3

3

Final

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

124

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4.96

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6