Ders Kodu: 
MAN 439
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Bu ders bir reklamın bütünleşik pazarlama çalışmalarındaki önemini, reklam yönetim sürecini ve işleyişini, reklamcılıkla ilgili düzenlemeleri ulusal ve uluslararası örnekler temelinde öğretmeyi amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: 

Bu dersi alan öğrencilerin Reklamcılık Ekosisteminin ana hatlarına ilişkin genel bilgi sahibi olması; müşteri odaklı tasarım yöntemleri kullanarak, etkili gözlem, analiz, planlama, iletişim ve reklamcılık yöntemlerine dair bir anlayış geliştirmesi, beklenmektedir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenim Çıktısı

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Reklamda yaratıcı stratejileri bilir         .

10,15

1,2,3

A,C

2) Strateji geliştirerek yaratıcı konsept oluşturur.

10,18

1,2,3

A,C

3)  Pazarlama problemini çözmeye yönelik ve yaratıcı konsepte uygun doğru medya-mecra planlaması yapar.

10,14

1,2,3

A,C

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

1

İletişim Kuramı, İletişim Hedefleri; Bütünleşik Pazarlama İletişimi, Kurumsal İletişim, Sosyal/Kamusal Ve Siyasal İletişim

2

Pazarlama Karması, Bütünleşik Pazarlama İletişimi,

3

Reklamcılık Temel İlkeleri (Tarihçe, Gelişim, Günümüz)

4

Reklam Hedefleri; Pazarlama İletişimi, Kurumsal İletişim. Sosyal Ve Siyasal İletişim’de

5

Hedef Kitle Davranışları, Kararları, Analizi, Pazarlama Ve Reklam Araştırmaları

6

Reklam Planlaması, Reklam Stratejileri, Reklam Programı, Reklam Bütçesi

7

Vize Sınavı

8

Reklam Stratejileri; Hedef Kitle Stratejisi, Yaratıcı Strateji(Metin Ve Görsel Strateji), Medya Stratejisi

9

Reklam Araçları Ve Reklam Ortamları(Medya), Medya Planlama

10

Reklam Programı(Olaylar Ve İşlemler Akışı, Zamanlaması)

11

Yaratıcı Taslak Hazırlanması

12

Reklam Etkinliği Ölçümleme Yöntemleri Ve Raporlama

13

Reklam Ajansları Organizasyon Ve Yönetimi Reklamcılık Etik Kuralları, Yasal Kurallar, Yükümlülük Ve Reklamların Denetimi Reklam Kampanyaları Örnek Olay Çalışmaları, Ödev Sunumları Reklam Kampanyaları Örnek Olay Çalışmaları, Ödev Sunumları

14

Öğrenci Sunumları

15

Öğrenci Sunumları

16

Final Sınavı

 

Kaynaklar

Ders Notu

Berndt, R., & Hermanns, A. (Eds.). (2013). Handbuch Marketing-Kommunikation: Strategien—Instrumente—Perspektiven. Werbung—Sales Promotions—Public Relations—Corporate Identity—Sponsoring—Product Placement—Messen—Persönlicher Verkauf. Springer-Verlag.

Diğer Kaynaklar

Foscht, T., & Brandstätter, M. (2012). Klassische Werbung–Strategien und Instrumente. In Handbuch Handel (pp. 671-693). Springer Gabler, Wiesbaden.

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Ödevler

Sınavlar

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

100

Kısa Sınav

0

0

Ödev

1

0

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

1

Uluslararası İşletme Yönetimi temel bilgilerini, kuramsal ve uygulamalı olarak, özellikle küresel ölçekte faaliyet gösteren işletmelerin problemlerini belirleme, modelleme ve çözüm yolları getirmede kullanabilir.

 

 

X

2

Uluslararası İşletme Yönetimi ile ilgili çağdaş kavram, teori ve modelleri, alan bilgisini sürekli geliştirmek için gerekli kaynaklara nasıl ulaşacağını ve alanının tarihsel gelişimini bilir, alanı ile ilgili konularda problem çözmek, analiz ve araştırma yapmak için alana özgü araştırma yöntemlerini kullanabilir.

 

 

X

3

Uluslararası İşletme Yönetimini çevreleyen hukuki, siyasi, ekonomik, sosyal ve psikolojik konularda uluslararası boyutta temel bilgiye sahip olduğunu gösterebilir. 

 

X

 

4

Kendi alanında hangi bilgiyi nerede bulacağını bilir, bağımsız araştırma ve çalışma yapabilir, araştırdığı konu ile ilgili kapsamlı bir rapor hazırlayabilir.

 

 

 

5

Uluslararası İşletme Yönetimi bilgilerini diğer alanlardan gelen bilgilerle ilişkilendirebilir, bütünleştirerek yorumlayabilir, yeni bilgiler oluşturabilir ve disiplinlerarası etkileşimi anladığını gösterebilir

 

 

 

6

Uluslararası İşletme Yönetimi ile ilgili proje veya uygulamalı çalışmalarda yürütücü veya takım üyesi olarak üzerine düşen sorumlulukları yerine getirebilir.

 

 

 

7

Kurum veya örgüt için hedef ve amaç belirleyebilir, bunlara yönelik veya performans iyileştirici proje tasarımı ve planlaması yapabilir.

 

 

 

8

Uluslararası İşletme Yönetimi’nde edindiği bilgileri eleştirel olarak değerlendirebilir, sahip olduğu bilginin yeterliliğini ve öğrenme gereksinimlerini tespit edebilir, eksikliklerini gidermek için öğrenmesini yönlendirebilir.

 

 

X

9

Kişisel ve profesyonel gelişimi için bilgi güncellemenin ve sürekli öğrenmenin önemini anladığını gösterebilir.

 

 

 

10

Hızla değişen küresel koşullarda, profesyonel hayatta başarılı olmak için esnek düşünebilmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir.

 

 

 

11

Uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde Almanca bilgisine sahip olduğunu gösterebilir

 

X

 

12

Kendi alanındaki küresel dinamikleri anlayabilecek, takip edebilecek ve yorumlayabilecek düzeyde Almanca bilgisine sahip olduğunu gösterebilir.

 

 

 

13

Ulusal ve uluslararası akademik ve profesyonel ortamlarda bilgisini, çalışmalarının sonuçlarını, fikir ve yorumlarını, alanındaki veya başka disiplin ve birimlerdeki kişilere, gerekli verileri kullanarak ve açık ve net bir şekilde Türkçe ve Almanca olarak ifade edebilir, sunabilir, paylaşabilir.

 

 

 

14

Kültürler ve bireyler arasındaki farklılıkları değerlendirebilir, bu farklılıklara saygı gösterilmesinin önemini anladığını gösterebilir, farklı kültürlerden bireylerin oluşturduğu sosyal veya profesyonel ortamlarda gerekli saygı ve empatiyi göstererek iletişim kurabilir, bu ortamlarda takım çalışmalarına yürütücü veya takım üyesi olarak katkıda bulunabilir

 

 

 

15

Kendi alanında geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.

 

 

 

16

Bireysel ve profesyonel etik kavramları anlar, bu kavramların sosyal ve profesyonel hayattaki uygulamalarını değerlendirebilir, bireyin bu ilkelere uygun davranmasının içinde bulunduğu topluma değer katmak için ne derece önemi olduğunu anladığını gösterebilir.

 

 

X

17

Sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir, bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını gösterebilir.

 

 

X

18

Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.

 

 

X

19

Kurumsal sürdürülebilirlik için kalite yönetiminin, iş sağlığı ve güvenliğinin, kurumsal sosyal sorumluluğun, profesyonel ve kültürel saygının ve kurumsal etik prensiplerinin önemini anladığını gösterebilir

 

 

X

20

Küresel ve toplumsal çerçevedeki temel işletme çözümlerinin özellikle yönetim ve finans sorunlarına katkılarını değerlendirebilir.

 

 

X

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

2

32

Ara Sınav

1

3

3

Kısa Sınav

 

 

 

Ödev

 

 

 

Final

1

4

4

Toplam İş Yükü

 

 

87

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

3.48

Dersin AKTS Kredisi

 

 

3