Media and Society

Course Code: 
SPRI 424
Course Type: 
Elective
P: 
2
Application: 
0
Credits: 
3
ECTS: 
5
Course Language: 
Fransızca
Courses given by: 
Course Objectives: 
This course aims to understand a general knowledge about media studies and to learn ti think critically about media society related issues.
Course Content: 

In this course media theories an its relation between culture, society, democracy and freedom od speech and opinion, will be analyzed.

Course Methodology: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Course Evaluation Methods: 
A: Sınav

Vertical Tabs

Course Learning Outcomes

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

  1. Medyalar ve toplum ilişkisini görebilmek.

1,2,4

1,2,3

A

  1. Medya ve toplum ilişkisinin öteki toplumsal düzeylerle etkileşimini anlamak.

1,2,4,6,9

1,2,3

A

  1. Medya ve uluslararası toplum arasındaki ilişkiyi analiz edebilmek.

1,2,4,6,9

1,2,3

A

  1. Tüketim toplumu oluşturmada medyaların rolünü ele almak.

1,2,4,6,9

1,2,3

A

  1. Yeni iletişim teknolojileri ve dünyalılaşma çıktılarını analiz etmek.

1,2,4,5,6,9

1,2,3

A

  1. Medyalar ve gündelik yaşam, kültür belirleyiciliğini tartışabilmek.

1,2,4,6,9

1,2,3

A

  1. Medya çalışmaları konusunda örnek çalışmalarla beceri kazanmak.

1,2,4,6,9

1,2,3

A

 

Course Flow

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Introduction to course

 

2

Media and society: definitions and approaches

 

3

Media models in Europe and North America

 

4

Media industry in Turkey

 

5

Media politics relation

 

6

Media and democracy

 

7

Journalism in Turkey

 

8

Midterm

 

9

 Freedom of opinion, of press and society

 

10

New media tools and democratic participation

 

11

Student presentations

 

12

Student presentations

 

13

Student presentations

 

14

Evaluation

 

15

Evaluation

 

16

Final exam

 

 

Recommended Sources

Ders Notu

Edgar Morin, “Sociologie”, Fayard, 1985, Paris

Francis Balle, “Medias et Societes”, Montchretien, Paris

 

Diğer Kaynaklar

Daniel C. Hallin, Paolo Mancini, Comparing media systems, Cambridge University Press, NY, 2004

Howard Tumber, Media power, professionals ans policies, Routledge, London, 2000

Géraldine Muhlmann, Du journalisme en démocratie, Editions Payot, Paris, 2004

John Keane, Medya ve Demokrasi, Ayrıntı yayınları, İstanbul, 1993.

Ceren Sozeri, Dilek Kurban, Iktidarin Carkinda Medya : Turkiye’de medya bagimsizligi ve ozgurlugu onundeki siyasi, yasal ve ekonomik engeller, TESEV yay., Istanbul, 2012.

Ceren Sozeri, Zeynep Guney, Turkiye’de medyanin ekonomi politigi. Sektor Analizi, TESEV yay., Istanbul, 2011.

 

 

 

 

Material Sharing

Dökümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

 

 

 

 

Assessment

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara sınav

1

100

Kısa sınav

 

 

Ödev

 

 

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl İçinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Course’s Contribution to Program

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

 

1

Sosyal bilimler alanında bütünsel bir analiz yetisini ve disiplinlerarası bakış açısını geliştirir.

 

 

 

x

 

 

2

Program için örnek alınmış IEP modeli sayesinde ve mevcut üniversiteler arası ilişkiler göz önünde bulundurulduğunda, programdan mezun olmaya hak kazanan öğrencilerin yüksek lisans için yurtdışındaki programlara adaptasyonları ve başarıları kolaylaştırmaktadır.

 

 

 

X

 

 

3

Sosyal bilimlerde araştırma yapma yeteneğini ve becerilerini geliştirir.

 

 

 

 

 

 

4

İleri düzeyde fransızca yetilerini geliştirerek öğrenciler çalışacakları alanlarda rekabet güçlerini geliştirir.

 

 

X

 

 

 

5

Gündelik yaşamlar vb üstündeki medyaların gücüne nesnel bakabilme becerisini geliştirir.

 

X

 

 

 

 

6

Öğrenciler medyaların uluslararası sistem içerisindeki rolünü ve gücünü gerçekçi bir perspektifle özümser.

 

 

 

X

 

 

7

Medya ürünlerine sinema, reklam vb farklı bakış açılarından bakabilme yetisine sahip olurlar.

 

 

 

 

 

 

8

Medya ve kültürel çalışmalara siyaset bilimci bilgileri ile çok kapsayıcı bir analiz getirebilirler.

 

 

 

 

 

 

9

Öğrenciler toplumsal sistemin çok boyutlu bir analizini gerçekleştirir.

 

 

 

 

x

 

10

Programda eğitim görenler 2. bir yabancı dil öğrenerek çalışma alanlarını genişletme imkânı bulur.

 

 

 

 

 

 

 

 

ECTS

Etkinlik

Sayısı

Süresi

(Saat)

Toplam İş Yükü

(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

16

4

64

Ara-Sınav

1

8

8

Kısa Sınav

 

 

 

Ödev

1

   4

4

Final

1

12

12

Toplam İş Yükü

 

 

136

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5.4

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5