İktisat ve Sosyal Bilimlerde Güncel Araştırmalar - Makale Çağrısı

CONRESS (Contemporary Research in Economics and Social Sciences), Yeditepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından yılda iki kere yayımlanan (Haziran-Aralık) bilimsel hakemli bir dergidir. Dergi ulusal ve uluslararası alanda nitelikli ve saygın bir kaynak olma hedefiyle yayın hayatına devam etmektedir. Dergide iktisat ve sosyal bilimler alanlarında, İngilizce ve Türkçe bilimsel araştırma makalelerine yer verilmektedir.

    Dergimizin Aralık 2018 sayısında yayımlanmak üzere iktisat ve sosyal bilimler alanlarında daha önce yayımlanmamış veya başka bir dergide yayımlanmak üzere değerlendirme aşamasında olmayan makalelerinizi 15 Ekim 2018 tarihine kadar DergiPark sistemi üzerinden (http://dergipark.gov.tr/conress) ya da conress@yeditepe.edu.tr adresine gönderebilirsiniz.