Bölüm

İktisat Bölümüne hoş geldiniz.

Birey ve toplumların yaşamında ekonomik kararlar büyük önem taşır. Gelecekteki refah bugünün ekonomik tercihlerinin sonucudur. Ekonomik analiz ve uygulamalar kamu yönetimi, siyaset, uluslararası ilişkiler, işletmecilik ve hukuk dahil olmak üzere toplumsal yaşamın her alanı için gereklidir. İktisat bölümü mezunları hem özel sektörün bankacılık, sigortacılık, imalat sanayi ve finans hizmetleri gibi alanlarında hem de kamu kurumları ve uluslararası kuruluşlarda aranmaktadır.

Yeditepe İktisat Bölümü ülkemizin kalkınması ve refahı için kamu kadrolarında, özel sektörde ve uluslararası alanda görev alacak üstün nitelikli insan gücü yetiştirmek için çalışmaktadır. İktisat eğitimi yanında, isteyen öğrencilerimiz siyaset bilimi, sosyoloji, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, psikoloji, iletişim ve ticaret gibi alanlarda çift ana dal veya yan dal programlarına katılarak, sorunlara çok geniş bir açıdan bakmalarını sağlayan, disiplinler arası bir eğitim alabilirler.

 

Prof. Dr. Ahmet Özçam
İktisat Bölümü Başkanı