Bölüm

2004 yılında alandaki çağdaş ve nitelikli bir eğitimin öneminin farkındalığıyla, 2004 yılında eğitime başlayan Kamu Yönetimi bölümünün program çerçevesi temel olarak Yönetim Bilimleri, Hukuk ve Siyaset Bilimi derslerinden oluşmaktadır. Bunun yanı sıra ekonomi, sosyoloji, kentleşme ve çevre sorunları alanları da programımızda yer almaktadır. Program, kamu ya da özel sektör kuruluşlarında yönetici, mülki idare amiri, idari yargıç, uzman ya da müfettişlik gibi meslek alanlarının gerektirdiği donanıma dönük olarak yapılandırılmıştır.

Öğrencilerimizin profesyonel hayatlarında çalışmayı düşündükleri alanlarda staj yapmaları bölümümüzün önem verdiği alanlardan biridir. Kamu kuruluşları, yerel yönetimler, uluslararası kuruluşlar, şirketler ve sivil toplum kuruluşlarında başarıyla stajlarını tamamlayan öğrencilerimiz mezun olmadan kariyerleriyle ilgili tecrübe edinme şanısını yakalayabiliyorlar.

Yeditepe Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde verilen lisans programının niahi amacı, Türkiye'nin yönetim yapısı olduğu kadar toplumsal yapısını da bilen, dünyadaki değişmelerin farkında olan ve izleyebilen, geniş ve analitik düşünme, düşüncelerini Türkçe ve İngilizce olarak ifade etme becerisine sahip, " kamu yararı" kavramını özümsemiş, özel kuruluşlarda rekabet yeteneği yüksek, yüzü çağdaş dünyaya yüreği ülkesine dönük, “fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür”  yönetici adayları yetiştirmektir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                     Prof. Dr. Meral S. ÖZTOPRAK