Bölüm

Yeditepe Üniversitesi Almanca Uluslararası İşletme Yönetimi Bölümü

Küresel ekonomiler, işletme mezunlarının uluslararası bir profile sahip olmalarını ve dolayısıyla klasik işletme eğitiminin de küreselleşmeye uyum sağlayacak biçimde dönüşümünü zorunlu kılmıştır. Ders programları Alman üniversiteleri ile uyumlu olması ve Türkiye’de sayıları 4200’ü bulan Alman firmalarında istihdamı sağlayacak eleman yetiştirmek amacıyla hazırlanmıştır. Eğitim dilinin Almanca olması, bunun yanında yoğun olarak dört yarıyıl okutulan İngilizce dersleri mezunlarımızın uluslararası şirketlerde de başarı şanslarını yükseltmekte, hareket kabiliyetlerini arttırmaktadır.  Almanca bilgisi olmadan gelen öğrenciler önce Hazırlık Sınıfı'nın B ve A kurlarını (seviyelerine göre) okuyarak güz veya bahar döneminde bölüm derslerine başlayabilirler. Yeterli seviyede Almanca bilgisine sahip olanlar ise yeterlilik belgelerini Hazırlık Koordinatörlüğü'müze ibraz edebilir veya seviye tespit sınavına girip yeterliliklerini kanıtlayabilirler.     

Bölümümüzün Almanya ve Avusturya’da 18 Üniversite ile Erasmus ve 3 üniversite ile de çift diploma  anlaşmaları bulunmaktadır. Bu anlaşmalar çerçevesinde öğrencilerimizi bu üniversitelerden birinde bir dönem okuyarak ufuklarını genişletmelerini veya iki dönem okuyarak o üniversitenin de diplomasına sahip olmalarını teşvik etmekteyiz. 

Üniversite ile iş dünyasının sıkı bir iş birliği içerisinde olması gerektiğine inanıyoruz. Bunun için zaman zaman iş dünyasını temsil eden paydaşlarımızdan mezunlarımızdan beklentilerini öğrenerek programımızı bu doğrultuda güncellemeye çalışıyoruz. Öğrencilerimizin mezun olmadan önce iş hayatını tanımaları amacıyla yurt içi veya yurt dışı zorunlu stajın yanında gönüllü stajla bu süreyi uzatmalarını teşvik ediyoruz. Amacımız öğrencilerimize sadece teorik bilgileri vermek değil, bunlar arasında bağlantıları kurabilen ve resmi bir bütün olarak görebilen, iletişim becerisi kuvvetli, toplumsal sorumluluğa sahip bireyler yetiştirmektir. Bunun sonucunda mezunlarımızın sahip oldukları bilgi ve becerileri sayesinde ulusal ve uluslararası işletmelerin farklı alanlarında önemli sorumluluklar üstlenmiş olduklarını kıvançla görmekteyiz.

Bölümümüze hoş geldiniz.

Programlarımız hakkında bilgi almak isteyenler 0216 - 578 07 39 no'lu telefona başvurabilirler.

 

ALMANCA ULUSLARARASI İŞLETME YÖNETİMİ

Bölüm Başkanı
Prof. Dr. E. Şule AYDENİZ