Ders Kodu: 
BBA 303
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Liderlik tanımını oluşturan klasik yaklaşımların yanında, dönüşümcü liderlik ve değere dayalı liderlik gibi güncel yaklaşımlarla liderliği tanıtmak ve etkin liderlik uygulamalarının duruma, kurumlara ve elbette ki farklı kültüre göre nasıl yeniden yapılandığını ve başarılı sonuçlarını öğrencilere aktarmak.
Dersin İçeriği: 

Liderlik rollerinin, yeteneklerinin, ve stillerinin kavranması; iletişim, problem çözümlenmesi, takım çalışması, motivasyon konularında liderlik, liderlik konusu ile ilgili farklı perspektifler ve teoriler, liderlik kavramının tarihi ve güncel olarak incelenmesi, liderlerin tanımlanması, liderlik teorilerinin güncel örnekleri, liderlik stil felsefesinin ve öğrencilerin liderlik potensiyelinin geliştirilmesinin planlanması.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 9: Uygulamalı Çalışmalar, 12. Örnek Olay
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Performans, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Bu dersi alan öğrenciler, örgütsel Davranışın temel konularından liderlik ile ilgili klasik kuramların, günümüzde ulaştığı çağdaş, esnek, derinlemesine ve etkin yöntemlerini tanımlayabilecektir

2, 3

1, 2, 3, 9, 12

A, B, C

Bu dersi alan öğrenciler, temel liderlik kuramlarının yanı sıra günümüz uluslararası işletmelerinde ihtiyaç duyulan “çağdaş liderler” için gerekli güncel bilgileri yorumlayabilecktir

2, 3

1, 2, 3, 9, 12

A, B, C

Bu dersi alan öğrenciler, ulusal ve Uluslararası işletmelerden etkin liderlik örneklerini değerlendirebilecek

2, 3, 17

1, 2, 3, 9, 12

A, B, C

Bu dersi alan öğrenciler, gerek klasik kuramlar gerekse günümüz çağdaş liderlik yaklaşımlarının ortak noktalarını yorumlayabilecektir

18,19

1, 2, 3, 9, 12

A, B, C

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Konu 1 : Liderlik, Herkes için Önemli

R. L. Hughes, R. C. Ginnet & G. J. Curphy (2012) Leadership : Enhancing the Lessons of Experience 7th edition McGraw. Hill

2

Konu:2 Lider Geliştirmek. Konu 4: Güç ve Etki,

R. L. Hughes, R. C. Ginnet & G. J. Curphy (2012) Leadership : Enhancing the Lessons of Experience 7th edition McGraw. Hill

3

Konu 5: Lider, Etik ve Değerler Konu 6: Liderlik Nitelikleri

R. L. Hughes, R. C. Ginnet & G. J. Curphy (2012) Leadership : Enhancing the Lessons of Experience 7th edition McGraw. Hill

4

Konu 7: Liderlik Davranışı Konu8: Güvenilirlik Yaratmak ve Diğerlerini Etkilemek

R. L. Hughes, R. C. Ginnet & G. J. Curphy (2012) Leadership : Enhancing the Lessons of Experience 7th edition McGraw. Hill

5

Konu 11: Başkalarını Geliştirmek

R. L. Hughes, R. C. Ginnet & G. J. Curphy (2012) Leadership : Enhancing the Lessons of Experience 7th edition McGraw. Hill

6

Konu 13: Liderlikte Durumsallık Teorileri

R. L. Hughes, R. C. Ginnet & G. J. Curphy (2012) Leadership : Enhancing the Lessons of Experience 7th edition McGraw. Hill

7

Konu 13: Liderlikte Durumsallık Teorileri

R. L. Hughes, R. C. Ginnet & G. J. Curphy (2012) Leadership : Enhancing the Lessons of Experience 7th edition McGraw. Hill

8

Ara Sınav

R. L. Hughes, R. C. Ginnet & G. J. Curphy (2012) Leadership : Enhancing the Lessons of Experience 7th edition McGraw. Hill

9

Konu 14: Liderlik ve Değişim

R. L. Hughes, R. C. Ginnet & G. J. Curphy (2012) Leadership : Enhancing the Lessons of Experience 7th edition McGraw. Hill

10

Konu 15: Liderliğin Karanlık Tarafı, Yıkıcı Liderlik.

R. L. Hughes, R. C. Ginnet & G. J. Curphy (2012) Leadership : Enhancing the Lessons of Experience 7th edition McGraw. Hill

11

Proje Sunumları

 

12

Proje Sunumları

 

13

Proje Sunumları

 

14

Proje Sunumları

 

15

Genel Tekrar

 

16

Final Sınavı

 
 

Kaynaklar

Ders Notu

R. L. Hughes, R. C. Ginnet & G. J. Curphy (2012) Leadership : Enhancing the Lessons of Experience 7th edition McGraw. Hill

Diğer Kaynaklar

 

 

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar

Ders Kitabı

Ödevler

Proje, Sunum

Sınavlar

Bir Vize, bir final

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Proje

1

10

Sunumlar

1

5

Ara Sınav

1

35

Toplam

 

50

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Bağımsız çalışma/proje/araştırma yapmak için gerekli bilgi birikimi , disiplin ve sorumluluğa sahip olur, ve konu ile ilgili kapsamlı bir araştırma ve/veya proje raporu hazırlayabilir.

 

 

x

 

 

2

İşletmelerde takım ve proje çalışmalarına etkin katkı sağlayabildiğini, gereken sorumluluğu alabildiğini ve liderlik rolünü üstlenmeye yatkın olduğunu gösterebilir.

 

 

 

X

 

3

Kurum ve örgüt için hedef ve amaç belirleyebilir, bunlara yönelik veya performans iyileştirici proje tasarımı ve planlaması yapılabilir.

 

 

 

X

 

4

Hızla değişen iş küresel koşullarda işletme bilim alanında ve yoğunlaştığı alt dallarda (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) edindiği bilgileri eleştirel olarak değerlendirebilir, sahip olduğu bilginin yeterliliğini ve öğrenme gereksinimlerini tespit edebilir, eksikliklerini gidermek için öğrenimini yönlendirebilir.

 

 

X

 

 

5

 Eleştirel bakış açısına sahip olduğunu, kişisel ve profesyonel gelişimi için bilgi güncellemenin ve yaşam boyu öğrenmenin önemini anladığını gösterebilir.

 

 

X

 

 

6

Ulusal ve uluslararası dinamiklerin değişkenliğini göz önünde bulundurarak profesyonel hayatta başarılı olmak için esnek düşünebilmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir.

 

x

 

 

 

7

İşletme bilim dalındaki ve yoğunlaştığı alt alanlardaki (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) küresel dinamikleri anlayabilecek, takip edebilecek ve yorumlayabilecek; uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek İngilizce bilgisine sahip olduğunu gösterebilir.

 

 

X

 

 

8

Ulusal ve uluslararası akademik ve profesyonel ortamlarda bilgisini, çalışmalarının sonuçlarını, fikir ve yorumlarını, genel işletme bilim alanında ve yoğunlaştığı alt dallardaki (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) bilgi ve deneyimini başka disiplin ve birimlerdeki kişilere, gerekli verileri kullanarak, açık ve net bir şekilde Türkçe ve/veya İngilizce olarak ifade edebilir, sunabilir ve paylaşabilir.

 

 

X

 

 

9

Kültürler ve bireyler arasındaki farklılıklara saygı gösterilmesinin önemini anladığını gösterebilir, farklı kültürlerden bireylerin oluşturduğu sosyal ve profesyonel ortamlarda gerekli empatiyi göstererek iletişim kurabilir.

X

 

 

 

 

10

İşletme bilim alanında ve uzmanlık dallarında (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.

 

 

 

 

 

11

İş etiği ve sosyal sorumluluk kavramlarına hakim olur, bu kavramların uygulamalarını değerlendirebilir ve bu ilkelere uygun davranmanın topluma değer katmak için ne derece önemli olduğunu anladığını gösterebilir.

 

 

 

 

X

12

Sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir, bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını gösterebilir.

 

X

 

 

 

13

Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.

 

 

 

 

 

14

Kurumsal sürdürülebilirlik için kalite yönetiminin, iş sağlığı ve güvenliğinin, kurumsal sosyal sorumluluğun, profesyonel ve kültürel saygının ve kurumsal etik prensiplerinin önemini anladığını gösterebilir.

X

 

 

 

 

15

İşletme bilim alanı ve uzmanlık dalları (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) ile ilgili çağdaş kavram, teori ve modelleri, alan bilgisini sürekli geliştirmek için gerekli kaynaklara nasıl ulaşacağını ve alanının tarihsel gelişimini bilir, alanı ile ilgili konularda problem çözmek, analiz ve araştırma yapmak için alana özgü araştırma yöntemleri kullanabilir.

 

X

 

 

 

16

İşletme bilim alanını ve uzmanlık dallarını (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) çevreleyen hukuki, siyasi, ekonomik, ve sosyal konularda uluslararası boyutta temel bilgiye sahip olduğunu gösterebilir.

x

 

 

 

 

17

Analitik düşünce yapısına sahip olduğunu ve işletme bilim alanında ve uzmanlık dallarında (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) edindiği ileri düzeydeki kurumsal ve uygulamalı bilgileri kullanabildiğini gösterebilir.

 

 

X

 

 

18

Edindiği kuramsal, olgusal ve araştırma yöntemleri bilgileri ile nicel ve nitel verileri değerlendirebilir, yorumlayabilir, sorunları tanımlayabilir, veri analizi yapabilir, ve sonuçları değerlendirerek çözümler üretebilir.

 

 

X

 

 

19

Örgüte / kuruma ilişkin eleştirel düşünebilir, işletme bilim alanında ve uzmanlaştığı alt dallardaki (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) bilgilerini diğer alanlardan gelen bilgilerle ilişkilendirebilir, bütünleştirerek yorumlayabilir, yeni bilgileri oluşturabilir, ve disiplinlerarası etkileşimi anladığını gösterebilir.

 

 

X

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

4

64

Proje

1

15

15

sunum

1

5

5

Final Sınavı Çalışma Süresi

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

142

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5,68

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6

Ders Süresi

16

3

48