Araştırma

Prof. Dr. Meral S. ÖZTOPRAK

“Demokrasinin Güncel Sorunları ve Demokratik Paradokslar”, Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi, 2005.


Yrd. Doç . Dr. Hande TEK TURAN

« 5355 Sayılı Yasaya göre Türkiye’de Mahalli İdare Birlikleri: Hizmet Sunumunda Adem-i Merkezi ve Katılımcı Yaklaşım », Yard.Doç.Dr. Hande Tek Turan, Stratejik Kamu Yönetimi Dergisi (SPMJ) No.2, Aralık 2015.


Yrd. Doç . Dr. Barış Gençer BAYKAN

Türkiye'nin Çevre ve İklim Gündemi, in Türkiye Ekonomisinde Büyüme ve Yapısal Sorunlar: Betam Araştırma Notları 2008-2012, Seyfettin Gürsel (Ed.) 2013.


Yrd. Doç . Dr. M. Deniz TANSİ

Critical Issues in Turkish Politics, : (Turkish Democracy in the Western Axis) (2013)., TANSI MAHMUT DENIZ, Bahçesehir Üniversitesi Yayınları, Editör: Prof. Dr. Nilüfer Narlı, Yrd.Doç.Dr. Burak Küntay, İngilizce (Bilimsel Kitap), C2.1