Bölüm

NEDEN YEDİTEPE SİYASET BİLİMİ ve ULUSLARARASI İLİŞKİLER ?

Kapsamlı akademik program:

Günümüz dünyasında iş alanları giderek özgünleşmesine rağmen, aynı anda birçok alanda geniş perspektifle birlikte çalışabilecek, disiplinlerarası eğitim almış insan açığı da artmaktadır. Gelişen devlet kurumları, bürokrasi ve özel sektör disiplinlerarası çalışabilen ve birçok alan hakkında bilgi sahibi olan, kendini geliştirmeye açık insanları istihdam etmeye özen göstermektedir. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü olarak, bölümümüzdeki temel yaklaşım, bilgi edinme, bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma becerilerini pekiştirmektir. Bölümümüz doğası gereği disiplinlerarası bir anlayış üzerine kuruludur. Seçmeli dil dersleri, bölgesel çalışmalar ve yakın disiplinlerden ders alma olanağı sağlayarak, uzmanlaşmaya da imkan sağlanmaktadır.

Güçlü ve seçkin akademik kadro:

Eğitimlerini dünyanın en iyi üniversitelerinde tamamlamış ve akademik alanda kendini ispat etmiş olan kadromuz 5 Profesör, 7 Yardımcı Doçent ve 1 Öğretim görevlisi bulunmaktadır. Genç ve dinamik kadromuz uluslararası akademik dergiler ve kitaplarda yayınladıkları makaleler ile kendilerini ispat etmişlerdir.

Bölge Seçmeli Dersler:

Bölümümüzün bir diğer avantajı ise, sahip olduğu bölge uzmanları sayesinde açtığı bölge seçmeli derslerdir. Akademik uzmanlıklarını bu alanda geliştirmiş olan öğretim üyelerimiz sayesinde bölümümüzde

  • Afrika'da Toplum ve Siyaset

  • Latin Amerika'da Toplum ve Siyaset

  • Ortadoğu'da Toplum ve Siyaset

  • A.B.D'de Toplum ve Siyaset dersleri açılmaktadır.

Uluslararasılaşma:

Üniversitemizin 526 uluslararası programda değişim ve Erasmus işbirliğine sahip olmasının gücüyle gerçek anlamda uluslararasılaşma imkânı sunulmaktadır.

Zengin yandal ve çift anadal programları:

Öğrencimiz, üniversitemizin farklı bölümlerinde zengin yandal ve çift anadal programlarında eğitim alma fırsatına sahiptir.

Sosyal sorumluluk bilinci:

Öğrencilerimiz 3. sınıfta aldıkları Sosyal Sorumluluk ve Etik dersinde, sosyal sorumluluk projeleri geliştirmekte ve sosyal sorumluluk bilincini hem teorik olarak hem de pratik olarak edinmektedirler.