Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü nasıl tanımlarsınız?

Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler lisans programı, siyaset kuram ve pratiklerini inceleyerek, Türkiye ve dünya ölçeğinde güncel sosyokültürel, ekonomik ve politik dinamikleri disiplinler arası bir anlayışla analiz etmeyi amaçlamaktadır. Küreselleşme olgusunun hız kazandığı 21. yüzyıl dünyasında, devletlerle birlikte Sivil Toplum Kuruluşları ve çokuluslu şirketlerin de siyaset sahnesinde yer almaları, uluslararası ilişkileri farklı bir boyuta ulaştırmaktadır. Bu doğrultuda, yeni gelişmeler üzerinde eleştirel düşünebilecek, dünya ve Türkiye siyasetine hâkim, kendini sürekli yenileyen, yabancı dil becerileri gelişmiş öğrencilerin yetiştirilmesi bölümümüz için öncelik taşımaktadır.

Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünün eğitim amacı nedir?

Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, topluma; bilimsel yöntemleri uygulama becerisine sahip, dünya genelinde yoğunlaşan ilişkiler ağını analitik bir bakış açısıyla yorumlayabilecek ve yeni politikalar oluşturabilecek profesyoneller kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda bölümümüz disiplinler arası eğitim anlayışı, öğrencilere kapsamlı ve nitelikli bir program sunmaktadır.

Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü hangi puan türü ile öğrenci almaktadır?

Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümümüz Eşit Ağırlık (EA) puan türüyle öğrenci almaktadır.

Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün eğitim süresi kaç yıldır?

Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün eğitim süresi kaç yıldır?

Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler disiplinlerinin bir arada olması ne anlama gelmektedir?

Günümüz dünyasında iş alanları giderek özgünleşirken aynı anda birçok alanda çalışabilecek, disiplinler arası eğitim almış eleman açığı da artmaktadır. Gerek kamu kurumları gerekse özel sektör birçok alan hakkında bilgi sahibi olan, kendisini geliştirmeye açık insanları istihdam etmeye özen göstermektedir. Bölümümüz bu ihtiyaçlara cevap verebilecek ders müfredatını uygulamakta ve farklı disiplinlerden öğrencilerimizin eğitim fırsatı alması için imkanlar sunmaktadır.

Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün eğitim dili nedir?

Bölümümüzde derslerimizin tamamı %100 İngilizce olarak işlenmektedir. Uygarlık Tarihi ve Türkçe gibi bazı üniversite genelindeki derslerimizse Türkçe olarak işlenmektedir.

Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün akademik kadrosu nasıldır?

Bölümümüzde 14 tam zamanlı akademisyen yer almaktadır. Bunlar arasında alanlarında öncü kabul edilebilecek Feroz Ahmad ve Cemil Oktay gibi isimlerin yanı sıra yaptıkları ulusal ve uluslararası yayınlar, kazandıkları ödüllerle dikkat çeken genç sosyal bilimciler bulunmaktadır.

Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün ders programı nasıldır?

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümümüz doğası gereği disiplinler arası bir anlayış üzerine kuruludur. Lisans programının ilk iki senesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplininin temel derslerine ayrılmıştır. Üçüncü sınıf itibariyle uzmanlaşmaya yönelik seçmeli dersler başlamaktadır. Dördüncü sınıfta öğrencilerimiz kendi istek ve hedeflerine yönelik bölge ve serbest seçmeli derslerle entelektüel birikimlerini geliştirirken, iş yaşamına da hazırlanmaktadır. Akademik uzmanlıklarını bölgeler özelinde geliştirmiş öğretim üyelerimiz sayesinde bölümümüzde Avrupa, Balkanlar, Orta Doğu, Latin Amerika, Afrika, Asya ve Amerika Birleşik Devletleri’nde toplum ve siyasete dair derslere yer verilmektedir.

Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde okurken ikinci bir yabancı dil öğrenebilir miyim?

Evet, öğrencilerimiz dilerlerse Seçmeli Ders olarak İspanyolca, Almanca, Çince ve Rusça gibi yabancı dil dersleri alabilirler. Yabancı dil derslerinin çoğu anadili, o dil olan hocalar tarafından verilmektedir. 

Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde sosyal sorumlulukla ilgili ne gibi çalışmalar yapılmaktadır?

Öğrencilerimiz, ikinci sınıfta aldıkları “Sosyal Sorumluk ve Siyasal Etik” isimli ders kapsamında sosyal sorumluluk projeleri geliştirmekte ve bu projelerde üniversite genelinde farkındalık yaratmaktadırlar. Bu ders sayesinde sosyal sorumluluk bilincini hem teorik olarak hem de pratik olarak edinmektedirler. Öğrencilerimiz sosyal sorumluluk projeleri sırasında, kadına şiddete karşı, göçmenlerin karşılaştıkları sorunlar ve çevre sorunları hakkında farkındalık yaratan projeler mevcuttur

Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde sosyal sorumlulukla ilgili hangi projeler hayata geçirilmiştir?

Öğrencilerimizin gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projelerinden bazıları aşağıdaki gibidir:

  • “Yeditepe Yardım Koşusu”: Öğrencilerimiz tarafından, elde edilen gelirin tamamı Tomurcuk Vakfı’na bağışlanmak üzere Belgrad Ormanı’nda bir koşu düzenlenmiştir. Bu koşunun amacı Down Sendromlu çocuklarımıza kullanmaları için bir servis aracının alınmasına yardım etmektir.
  • “Alzheimer Farkındalık Konferansı” ve “Otizm Farkındalık Konferansları” gibi çeşitli hastalıklara olan farkındalığı artırmak için üniversite genelinde düzenlenen çeşitli konferanslar da sosyal sorumluluk projelerimiz arasında yerlerini almışlardır.
  • “Çevreada”: Çevre bilincini artırmak ve orman ve deniz kirliliğinin önüne geçmek için Adalar çevresine odaklanan bir proje yaratmışlardır. Bu proje kapsamında Büyükada’da orman temizliği gibi etkinlikler düzenlemişlerdir.

“Ailem Sensin”: Devlet koruması ve bakımındaki çocukların geleceği için çok önemli olan “koruyucu ailelik” konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan bir sosyal sorumluluk projesidir. Proje kapsamında, koruyucu aile olan aileler ve koruyucu aile sisteminden yararlanan çocuklarımızla röportajlar gerçekleştirerek sosyal medya üzerinden farkındalık yaratmayı amaçlamışlardır.

Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde çift ana dal ve yan dal olanakları nasıldır?

Bölümüzün birçok bölümle çift ana dal ve yan dal anlaşması bulunmaktadır. Öğrencilerimiz, diledikleri takdirde ikinci sınıftan itibaren bu programlara başvurabilirler. Karşılıklı çift ana dal anlaşmamız olan bölümler şunlardır: Ekonomi, Hukuk, Tarih, Psikoloji, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Çeviribilim, Gazetecilik, Sosyoloji, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Reklam Tasarımı ve İletişimi.

Yukarıda sayılan bölümlere ek olarak öğrencilerimiz Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Yönetim Bilişim Sistemleri ve Felsefe gibi farklı bölümlerde yan dal yapabilirler.

Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün Erasmus ve diğer yurtdışı değişim olanakları nelerdir?

Üniversitemiz genelinde amacımız, öğrencilerimize sunduğumuz yurt dışı eğitim programlarını artırmaktır. Bu doğrultuda bizim bölümümüzün de öğrencilerimize Erasmus+ ve Exchange gibi yurt dışı eğitim programlarına katılım konusunda destek olmaktadır. Erasmus+ anlaşmamız olan üniversiteler arasında Almanya, Hollanda, İspanya, Yunanistan ve Polonya gibi çeşitli Avrupa ülkelerinden başarılı üniversiteler yer almaktadır. Öğrencilerimiz eğitimlerinin bir dönemlerini ya da isterlerse ve karşılıklı kabul edilirse iki dönemlerini yurt dışındaki üniversitelerde tamamlayabilirler.

Öğrenciler, yurt dışı eğitim programlarımız hakkında daha fazla bilgiye bölümümüz öğretim görevlilerinden Dr. Öğr. Üyesi Ebru İlter Akarçay hocamızla veya Uluslararası Ofis ile iletişime geçerek sahip olabilirler.

Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün staj olanakları nelerdir?

Öğrencilerimiz mezun olmak için 40 iş günü sürecek staj yapmak zorundadır. Öğrencilerimiz istekleri doğrultusunda kendi seçtikleri yerlerde stajlarını tamamlayabilirler. Staj olanaklarımız hakkında daha fazla bilgi için Prof. Dr. Cengiz Okman hocamızla iletişime geçmenizi öneririz.

 

Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunları hangi sektörlerde çalışmaktadır?

Bölümümüz, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer aldığı için öğrencilerimiz çalışabileceği alanlar çok çeşitlidir. Yeditepe Üniversitesi’nin ve bölümümüzün ortak gayesi bireysel ve grup çalışmalarında etkin çalışabilen, empati duygusu gelişmiş ve çözüm odaklı bireyler yetiştirmektir. Öğrencilerimizin topluma duyarlı, proje üretebilen, analitik düşünce becerisine ve sorun çözme pratiğine sahip olmasına önem veriyoruz. Bu özelliklere sahip mezunlarımız, işverenlerin isteklerini karşıladıkları için istedikleri her alanda kolayca iş bulabilmektedir.

Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunları hangi kurumlarda iş buldular?

Mezunlarımız, devlet memuru olarak Dış İşleri Bakanlığı’nda ya da farklı kurumlarda çalışmaktadır. Ayrıca, Birleşmiş Milletler ve NATO gibi uluslararası örgütlerin Türkiye ya da yurt dışı temsilciliklerinde çalışan mezunlarımız da bulunmaktadır. Mezunlarımız, sivil toplum kuruluşları gibi farklı alanlarda da çalışma fırsatına sahiptirler.

Özel sektördeyse, ilaç sektöründen otomotiv sektörüne her sektörde iş bulma şansına sahipler. Birçok mezunumuz ulusal ve uluslararası şirketlerde satış, pazarlama, insan kaynakları ve kurumsal iletişim gibi farklı departmanlarında görev almaktadır.

Medya sektörü de mezunlarımız tarafından sıkça tercih edilmektedir. Daily Sabah, CNNTürk, TRT World gibi gazete ve haber kanalların da çalışan mezunlarımız yer almaktadır.

Ayrıca, bankacılık ve finans sektörü de mezunlarımızın rahatlıkla iş bulabildikleri alanların arasındadır. Merkez Bankası’nda ve özel bankaların uluslararası finans ve uluslararası ticaret bölümlerinde ve audit firmalarında çalışma şansını yakalayan mezunlarımız bulunmaktadır. 2018 yılında yayımlanan yönetmelikle birlikte mezunlarımızın idari hakim olabilmeleri de kolaylaştırılmıştır.

Son olarak, mezunlarımız isterlerse Türkiye’de veya yurt dışında yüksek lisans ve doktora yaparak akademik kariyer yapabilirler. Yurt dışında yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilerimiz arasında eğitimine şu an İsveç, İngiltere, Almanya, Polonya ve İspanya’da devam eden öğrencilerimiz bulunmaktadır. Öğrencilerimizin çoğu lisansüstü eğitimlerine burslu devam etme başarısını göstermiştir.

Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olduğumda dışişleri bakanlığında diplomat olarak görev alabilir miyim?

Mezunlarımız, Dışişleri Bakanlığı tarafından açılan meslek memurluğu sınavlarına girerek bakanlık bünyesinde çalışmaya hak kazanabilir. Halihazırda mezunlarımız aktif olarak Dışişleri Bakanlığı’nda meslek memuru olarak çalışmaktadır.

Siyasetin okulu olur mu?

Siyaset Bilimi analitik düşünmeyi, muhakeme etmeyi, mukayese yapabilme gücünü geliştirmeyi temel alan sosyal bilimlerin başında gelmektedir. Bu nedenle siyasetin yorumlanması ve yapılabilmesi için akademik eğitim alınması önem taşımaktadır.

Covid19 pandemisi ve küresel çevre sorunları Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerin eğitim ve araştırma alanına girmekte midir?

Evet, her iki konu da disiplinimizle yakından alakalıdır. Covid19 pandemisi biyolojik bir vaka olduğu gibi toplumları derinden etkileyen ve yakın geleceği tamamıyla değiştiren bir olaydır. Bu nedenle de siyaset yapıcıların davranışlarından, uygulanan kamu politikalarına, toplumların aşı ve aşılama programları üzerindeki değerlendirmelerine kadar pandemiyle alakalı birçok konu disiplinimizin eğitim ve araştırma alanları arasındadır.

Aynı şekilde, küresel çevre sorunları, iklim değişimi ve 21. Yüzyıl içinde atılması gereken adımlar düşünüldüğünde siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerin bu ve benzeri küresel sorunlar için ne kadar büyük önem taşıdığı görülebilir.

Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğrencilere kariyer gelişimi konusunda ne gibi imkanlar sunulmaktadır?

Üniversitemiz bünyesinde bulunan Kariyer Gelişim ve Mezunlarla İletişim Müdürlüğü, öğrenci ve mezunlarına kişisel gelişim süreçlerinde ve mezuniyetleriyle birlikte başlayacak yeni yolculuklarını planlamalarında destek verip, onlara kendi fırsatlarını yaratmaları için çeşitli önerilerde bulunmak, yardımcı ve yol gösterici olmaktadır.

Her yıl düzenlenen Kariyer Günleri’ne öğrencilerimizi gelecek planlaması konusunda yönlendirecek uzmanlar ve sektör temsilcileri davet edilmektedir.

Ayrıca bölümümüz bünyesinde bulunan danışma kurulu üyelerimizin önerileri doğrultusunda müfredatımız yenilenmektedir. Böylece öğrencilerimizin değişen dünyaya ve iş hayatına uyum sağlayabilecek donanıma sahip olmaları hedeflenmektedir.