Araştırma

 

Prof.Dr. Jale CİVELEK

Bazı Makaleler

- “Uluslararası Adalet  Divanı’nın 9 Temmuz 2004 tarihli “Duvar”  konusundaki  İstişari Görüşünden 10 yıl sonra: Divan’ın Uluslararası Hukuka ve Filistin meselesine katkısı ne olmuştur?”  Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,  Prof.Dr. Yaşar Gürbüz’e Armağan. Cilt XI- sayı 2, no: 2 , 2014, ss: 62-85.

- “La Politique Energétique de la Turquie à Travers  sa Géostratégie et l’Union Européenne”, Yeditepe Üniversitesi Hukuku Fakültesi Dergisi. Prof.Dr.Erhan Adal’a Armağan, cilt VIII, sayı 2, cilt IX, sayı 1, 2011 . ss:271-290.

Bazı Konferans ve Sempozyumlar

- “80.Yılında Montrö Boğazlar Konvansiyonu; Prof.Dr. Sevin Toluner’e Saygı günü”.  İstanbul  Üniversitesi - Milletlerarası Hukuk ve Özel  Hukuk Araştırma Uygulama Merkezi. 9 Kasım 2016

- “Uluslararası alanda Barış ve Güvenliğin korunmasına Anomi  konusundan bir yaklaşım”,  Anomi ve Yabancılaşmayı Yeniden  Düşünmek konusundaki 2.Barlas Tolan’ı  Anma Toplantısı, Galatasaray Üniversitesi 13 Aralık 2016.

- “ Identité, Statut et Condition de la Femme Turque”;  Centre International de Formation Européenne, Xèmes Entretiens Autour de l’Identité Européenne: La Femme dans l’Identié Européenne.  11 et 12 Avril 2016, Nice –France

 

Dr. Öğr. Üyesi Gökçe BAYINDIR GOULARAS

Bazı Makaleler

- Bayındır Goularas Gökçe, Kocaman Nihan, Betül Nuhoglu (2015), « Les migrations féminines vers la Turquie de 1990 jusqu’à nos jours », Hommes et Migration (1311), pp: 47-53.

- Bayındır Goularas Gökçe, Nuhoğlu Betül (2015), « La guerre, la mémoire et les récits de vie », Carnets: revue électronique d’études françaises, 2(5), pp: 182-194.

- Bayındır Goularas Gökçe (2015), « Un exemple de la perception de la frontière en Méditerranée: l’étude de la frontière entre la Grèce et la Turquie », Diacronie - Studia di Storia Contemporanea, 3(23), pp: 1-10.

- Bayındır Goularas Gökçe, Sunata Özdemir Ulaş (2015), « Türk dış politikasında göç ve mülteci rejimi », Moment Journal, 2(1), pp: 12-

- Bayındır Goularas Gökçe, Ustaömer Gözde, Doumbia Mohamed (2015), « A Study of Anti-Nuclear Movements », Sociocri15 - Sociology and critical perspectives conference on social movements Proceeding book, pp: 126-132.

- Bayındır Goularas Gökçe, Goularas Dionysis (2014), « The impact of migration on music: The case of Rebetiko », European Journal of Research on Social Sciences, 1(2), pp : 14-17.

Kitap Bölümleri

- Bayındır Goularas Gökçe (2015), « The Greek Social Movements and an Analysis of the Reaction in Greece to the Gezi Park Protests », in Waves of Social Movement Mobilizations in the Twenty-First Century, Challenges to the NeoLiberal World Order and Democracy, éd. Konak, Nahide, Dönmez, Rasim Özgür, Lexington Books, New York-Londres, pp : 29-41.

- Bayındır Goularas Gökçe (2013), « Positioning Identities in terms of Gender Equality: The Case of Istanbul Greek Minority », in Gendered Identities:

Criticizing Patriarchy in Turkey, ed. Dönmez, Rasim Özgür,Özmen, Fazilet Ahu, Lexington Books, New York-Londres, pp : 167-181

 

Dr. Öğr. Üyesi Işıl Zeynep TURKAN İPEK

Makaleler

- Turkan Işıl Zeynep, “Democratisation and new media dilemmas: a case study of press freedom in Turkey”, Irish Studies in International Affairs, Vol.23,p. 23-35, 2012. (ISSN 0332-1460)

- Turkan İpek, Işıl Zeynep, Karpuzcu, Tevfik, “Türkiye’de Sivil Toplum Kuruluşu ve Secim Gözlem Grubu Örneği: “Oy ve Ötesi”, Mülkiye Dergisi, 40(4), 2016, s.193-212. (ISSN 1305-9971)

Kitap

- Turkan İpek, Işıl Zeynep, Chroniqueurs Politiques en Turquie (1980-2014), L’Harmattan, Paris, 2016. (ISBN 978-2-343-10600-7)

Konferans ve sempozyumlar

- « La Trajectoire des chroniqueurs turcs, médiatiques et politisés », CETOBAS, EHESS « Pouvoirs et Sociétés en Turquie Contemporaine », Paris, 23 Mart 2016.

- “Symbolic Power of Politics: 4Tth Congress of AKP)”, New York State Political Science Association 67th Annual Congress, Syracuse University, Syracuse, NY, 19-20 Nisan 2013.

- “Political advertisement during 2007 general elections: case study of Zaman and Cumhuriyet newspaper’ political advertisements”. 12nd World Congress of Political Science ‘Reshaping Power, Shifting Boundaries’, Madrid 8-12 Temmuz 2012.

- “Political and Journalistic Elites, Conflict or Connivance: Turkey’s experience on the way to democratization.” IPSA Workshop on Rethinking Political Development: Multifaceted Role of Elites and Transforming Leadership, Rollins College, Florida, 7-8 Kasım 2011.

 

Dr. Öğr. Üyesi Özge ÇOPUROĞLU

Makaleler

- Çopuroğlu, Özge, Günaydın, Sezer Cihan, Demokratik Yaşamın Kesintiye Uğramasının Psikolojik Etkileri, “Türk Siyasal Hayatında Hukuk Devletinin Kurumlarına ve Anayasal Sisteme Yönelik Girişimler”, Prof. Dr. Hasret Çomak ve Öğr.Gör. Nursel Sağıroğlu ( Editörler) Beta Yayınları, İstanbul, 2017, sayfa: 295-307.

- Çopuroğlu, Özge, “Electoral rules, political representation and Advocacy Coalition Framework in Turkey: With Special Reference to 2014 Local Elections in Mardin”, TODAIE Amme İdaresi ( Hakem Aşamasında).

- Çopuroğlu, Özge, Karpuzcu, Tevfik, “Krizlerin Yön Verdiği Türk-Rus İlişkilerine Uçak Buhranına Kadar Analitik Bir Bakış: 2004-2016”, Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF Dergisi, ( Basım Aşamasında), Beklenen Tarih: Nisan 2017.

- Çopuroğlu, Özge , “On Election Rules, Election Engineering and Political Participation in Turkey”, Bilge Strateji, Cilt 7, Spring 2015, No:12.

- Çopuroğlu, Özge, Kentsel Toplumsal Hareketlerde « Kent Hakkı » Arayışı : Gezi Parkı örneği, Türkiye Günlüğü Dergisi, Kasım 2014, Sayı:119.

- Çopuroğlu, Özge, « On the tension of democracy and republican idea within the Republican People’s Party in Turkey during the Constitutional change process », Sosyal Bilimler Dergisi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Spring 2013, No :24, ISSN : 1302-6879.

Konferans ve sempozyumlar

- Çopuroğlu Özge, “Göç olgusu ve göçmenlerin hedef şehirlerle bütünleşmesinde yerel politikalar gündeminin ortaya çıkışı” tebliğin sunulması, 16. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi, 1-2 Aralık 2016.

- Çopuroğlu Özge, “ The Impact of Migration on Voting Behaviour: The Swiss Case”, 21. Yüzyılda Uluslararası Göç Konferansı, Yeditepe Üniversitesi Küresel Eğitim ve Kültür Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 10- 11 Ekim, 2016.

 

Dr. Öğr. Üyesi Deniz KOZANOĞLU

Makaleler

- "An Analysis of Monetary Shocks for the Turkish Economy: Time Series Evidence", European Journal of Social Sciences, 40(2), 2013, 205–216 (L. Korap ile birlikte).

- "On-going Issues on Banking and Financial Supervision: From a European to a Global Harmonization", Gate Lyon Saint-Étienne Research Center Papers and Publications, 2011.

- "Current Issues on Banking and Financial Supervision: Towards a Worldwide Harmonization of Prudential Rules", Gate Lyon Saint-Étienne Research Center Papers and Publications, 2011.

Kitap

- Banque Centrale et Politique Monétaire (Central bank and monetary policy), Éditions Classiques Garnier, Paris (Kitap projesi, bitme aşamasında).

Konferanslar

- Kozanoğlu, M. D. (2012), "Les origines de l'indépendance de la banque centrale: les problèmes d’incohérence temporelle et de crédibilité de la politique monétaire (The Origins of Central Bank Independence: Time Inconsistency Problem and Credibility of Monetary Policy)", Annual Workshop of the Graduate School of Economics and Mangament Sciences (l'ED SEG) of Jean Moulin University Lyon III, 25th of June 2012, Lyon, France.

- Kozanoğlu, M. D. (2011), “L'Économie politique des basculements arabes (The Political Economy of the Arabic Falls)", Annual Conference of CET France, 31st of March 2012, Strasbourg, France.

- Kozanoğlu, M. D. (2011), "The Emergence of a New Coordination Mechanism in Banking and Financial Supervision", Annual Conference of CEE (Center for Economics and Econometrics) organized jointly by the Central Bank of the Republic of Turkey and Bogazici University, 20th of December 2011, Istanbul, Turkey.

- Kozanoğlu, M. D. (2011), "The Next Milestone in Banking and Financial Supervision: Towards a Global Harmonization of Prudential Rules", Conference on Financial Engineering 2011 organized jointly by the Central Bank of the Republic of Turkey and Izmir University of Economics, 20th of October 2011, Izmir, Turkey.

- Kozanoğlu, M. D. (2011), "Current Issues on Banking and Financial Supervision: Towards a Worldwide Harmonization of Prudential Rules", Journées Internationales du Risque, 27th of May 2011, Niort, France.

- Kozanoğlu, M. D. (2011), "On-going Issues on Banking and Financial Supervision : From a European to a Global Harmonization", Second IIPPE (International Initiative for Promoting Political Economy) International Conference on Neoliberalism and Crises of Economic Science, 21th of May 2011, Istanbul, Turkey.

- Kozanoğlu, M. D. (2011), "Banking and Financial Supervision in Europe: The Essential Need of an Adequate Harmonization", CEUS (Centre for European Studies) Workshop 2011 on Monetary and Fiscal Policy Challenges in the Euro Area, 20th of May 2011, Vallendar, Germany.

Çalışmalar (devam eden)

- Kozanoğlu, M. D. (2017), "Central Bank and Monetary Policy", Éditions Classiques Garnier, Paris (bitme aşamasında).

- Kozanoğlu, M. D. (2017), "Fear of Floating and Volatility Before and After The Global Financial Turmoil: An Assessment for Developing Countries" (tamamlanma aşamasında).

- Kozanoğlu, M. D. (2017), "An Analysis on the Independence of Monetary Policy in Developing Countries" (tamamlanma aşamasında).     

 

Dr. Öğr. Üyesi Ebru EREN

Yayınlar

- Eren E. (2017), « Répertoire lexical à destination des volontaires et réfugiés (français-turc) », Projet Intégration Linguistique des Migrants Adultes (ILMA), Prof. Dr. Jean-Claude Beacco, Dil Politikaları Birimi, Avrupa Konseyi, Fransa

- Eren E. (2017), « Les proverbes français et turcs en tant que -dénominations métalinguistiques- », Synergies Turquie, Gerflint France, N°10, Fransa

- Eren E. (2017), « Pour une élaboration d’une grammaire du français pour des allophones : version turque », Sorbonne Nouvelle Üniversitesi (Paris 3), GRAC Araştırma Grubu, OIF, Fransa

- Eren E. (2016), « -Regard méta-réflexif- sur les pratiques de classe de français et les cultures éducatives en contexte turcophone », s.107-117, Synergies Europe, Gerflint France, N°11, Fransa

- Eren E. (2016), « La culture éducative turque : priorité accordée à la grammaire ? », s.11-22, Istanbul Journal of Innovation in Education, İstanbul Üniversitesi, Özel Sayı I, Türkiye

- Eren E. (2015), « L’influence de la culture éducative turque sur l’enseignement du français en Turquie », s.97-107, Synergies Turquie, Gerflint France, N°8, Fransa

- Eren E., « Les contextualisations de la description du français dans les discours grammaticaux en Turquie », Revue Encyclo, Paris Diderot Üniversitesi (Paris 7), Fransa (hakem sürecinde)

Kitaplar

-  Eren E. (2018), Türk eğitim anlayışına göre Fransızca dil bilgisi öğretimi: eğitim politikaları, toplumsal kültürel ve dil ötesi etmenler, Pegem Akademi Yayıncılık, Türkiye (ISBN: 9786052411629)

-  Eren E. (2016), Le poids des politiques éducatives sur l’enseignement des langues. Le cas de l’enseignement du français en Turquie, Editions Universitaires Européennes, Fransa-Almanya (ISBN: 9783841614780)

Konferans ve Sempozyumlar

- « La culture éducative turque : priorité accordée à la grammaire ? », Colloque international sur l’enseignement du français parlé, Université d'Istanbul, Turquie, Mai 2016

- « Langages-cultures-sociétés, interrogations didactiques », Colloque international, Université Sorbonne Nouvelle (Paris 3), France, Juin 2012

-  « Peut-on connaître la pensée enseignante ? », Agir professoral en contexte polonais : la dimension cachée des émotions dans la verbalisation d’une enseignante non native, Colloque international, Université Sorbonne Nouvelle (Paris 3), France, Mai 2012