Genel Bilgi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca);1996 yılında kurulan Yeditepe Üniversitesi ile aynı yıldan itibaren, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde, Fransızca Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, sizlere disiplinler arası yaklaşımla eğitim veren bir Bölümdür. Bu temelden hareketle Hukuk, Ekonomi, Uluslararası Siyaset, Sosyoloji ve Avrupa Birliği gibi konularda, Türk ve yabancı öğretim elemanlarından oluşan bir eğitim kadrosu ile sizlere Fransızca dilinde eğitim verilmektedir.