Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Yılı: 1
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
HUM 103 Uygarlık Tarihi Zorunlu
LAW 123 Hukuka Giriş Zorunlu
SPRI 101 Uluslararası İlişkiler Tarihi Zorunlu
SPRI 107 Uluslararası İlişkiler Yöntem Semineri I Zorunlu
SPRI 121 Siyaset Bilimine Giriş Zorunlu
SPRI 161 Sosyolojiye Giriş Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
LAW 117 Türk Anayasa Hukuku Zorunlu
SPRI 102 Uluslararası İlişkilere Giriş Zorunlu
SPRI 106 Çağdaş Tarih Zorunlu
SPRI 108 Uluslararası İlişkiler Yöntem Semineri II Zorunlu
SPRI 122 Siyasal Düşünceler Tarihi Zorunlu
SPRI 162 Çağdaş Sosyoloji Teorileri Zorunlu
Ders Yılı: 2
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
HTR 301 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi I Zorunlu
SPRI 207 Uluslararası İlişkiler Yöntem Semineri III Zorunlu
SPRI 221 Türk Siyasal Yaşamı Zorunlu
SPRI 233 Ekonomi Zorunlu
SPRI 421 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Zorunlu
TKL 201 Türk Dili 1 Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
HTR 302 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi II Zorunlu
SPRI 208 Uluslararası İlişkiler Yöntem Semineri IV Zorunlu
SPRI 220 Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler Zorunlu
SPRI 260 Siyaset Sosyolojisi Zorunlu
TKL 202 Türk Dili 2 Zorunlu
XXXX Serbest Seçmeli I
Ders Yılı: 3
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
SPRI 301 Türk Dış Politikası Zorunlu
SPRI 323 Uluslararası Siyaset Zorunlu
SPRI 341 Uluslararası Hukuk Zorunlu
SPRI Bölüm İçi Seçmeli I Alan Seçmeli
XXXX Serbest Seçmeli II
XXXX Serbest Seçmeli III
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
SPRI 302 Uluslararası Örgütler Zorunlu
SPRI 304 Çağdaş Dünyanın Jeopolitiği Zorunlu
SPRI 306 Uluslararası İlişkiler Kuramları Zorunlu
SPRI Bölüm İçi Seçmeli III Alan Seçmeli
SPRI Bölüm İçi Seçmeli II Alan Seçmeli
XXXX Serbest Seçmeli IV
Ders Yılı: 4
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
SPRI 471 Uluslararası İktisat Politikaları Zorunlu
SPRI 494 Staj Zorunlu
SPRI Bölüm İçi Seçmeli IV Alan Seçmeli
SPRI Bölüm İçi Seçmeli V Alan Seçmeli
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
SPRI 474 Bölgesel Çalışmalar Zorunlu
SPRI 492 Tez Çalışmaları Zorunlu
SPRI Bölüm İçi Seçmeli VI Alan Seçmeli
XXXX Serbest Seçmeli V
XXXX Serbest Seçmeli V
XXXX Serbest Seçmeli VI
XXXX Serbest Seçmeli VI
Ders Yılı: Hiçbiri
Ders Dönemi:
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
SPRI 321 Siyasi Partiler Seçmeli
SPRI 400 Avrupa Birliği ve Türkiye Seçmeli
SPRI 402 Ortadoğu Siyaseti Seçmeli
SPRI 404 Türk-Yunan İlişkileri Seçmeli
SPRI 406 Uluslararası Göç ve Mülteci Sorunu Seçmeli
SPRI 408 Türkiye, Rusya ve Kafkasya İlişkileri Seçmeli
SPRI 412 Uluslararası İlişkilerde Kamu Diplomasisi Seçmeli
SPRI 414 Sosyal Bilimlerde Haritalandırma - 1 Seçmeli
SPRI 416 Sosyal Bilimlerde Haritalandırma - 2 Seçmeli
SPRI 418 Sosyal Bilimlerde Nitel ve Nicel Araştırma Uygulamaları Seçmeli
SPRI 420 Siyasal Tutum Ve Davranışlar Seçmeli
SPRI 423 Türkiye’nin Toplumsal Yapısı Seçmeli
SPRI 424 Medya ve Toplum Seçmeli
SPRI 425 Milliyetçilik Ve Devlet Teorileri Seçmeli
SPRI 427 Siyasal İletişim Seçmeli
SPRI 432 Sanat ve Siyaset Seçmeli
SPRI 434 Siyasal Kültür Seçmeli
SPRI 458 Jeostrateji ve Uluslararası Güvenlik Seçmeli
SPRI 470 Türkiye Ekonomisi Seçmeli
SPRI 472 Coğrafi İktisat ve Bölgesel Politikalar Seçmeli