Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English

Dekan Mesajı

Prof. Dr. Elif Erişen
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı

elif.erisen@yeditepe.edu.tr

Küresel düzeyde yaşadığımız öngörülemeyen değişimlerin iş dünyasındaki yansımaları artık gelenekselden çok daha farklı iş modelleri ve iş insanlarını gerekli kılıyor. Bu doğrultuda evrensel değerlere sahip, sosyal sorunlara duyarlı, iş dünyasında bilgi ve becerileriyle fark yaratabilen mezunlarımızın başarıları fakültemizin temel standardını oluşturuyor. Bu standardı koruyabilmek için eğitim ve bilgi teknolojileri altyapımızı sürekli geliştiriyor, kadromuzu uluslararası alanda söz sahibi akademisyenler ile güçlendiriyor ve endüstri ile olan etkileşimimizi arttırıyoruz. Çokuluslu şirket profesyonellerince verilen markalı dersler, fakülte içerisindeki kısa süreli sertifika programları ve üst düzey yöneticilerden oluşan etkin danışma kurullarımızla iş dünyasının tüm dinamiklerini takip ediyoruz. Birbirini akademik ve sosyal faaliyetler ile destekleyen, İngilizce, Almanca ve Fransızca dilleri ile yürütülen programlarımız fakültemize eşsiz bir zenginlik katıyor. Öğrencilerimiz geniş bir yelpazede sunduğumuz çift ana dal ve yan dal programları ile uzmanlık alanlarını farklılaştırırken, değişim programlarımız vasıtası ile yurtdışı deneyimlerini arttırıyorlar. İş dünyasına sadece ihtiyaç duydukları nitelikli insan kaynağının ötesinde girişimci iş insanları sunuyoruz. KOSGEB destekleri ve düzenlediğimiz start-up yarışmaları sonrasında çok sayıda öğrencimiz iş sahibi olarak hayata atılıyor. Analitik yeteneklerle yaratıcı düşünceyi harmanlayabilen, geleceği beklemekten ziyade geleceği inşa etme vizyonunu benimseyen mezunlarımızla gurur duyuyor, sizleri de bu ailenin bir parçası olmaya davet ediyoruz.