Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Başka Kurumdan Ders Alma 

Yaz okulunda diğer üniversitelerden ders alma taleplerinde kullanılacak form. 
EK: Dersin onaylı içeriği,
ONAY: Dersi veren öğretim elemanının dersin içeriğine dair onayı, akademik danışmanın dersin uygunluğuna dair onayı.

ÇAP / Yandal Başvuru Dilekçesi ve Formu

Çift Anadal ve Yandal başvurularında kullanılacak form. EK: ÇAP / Yandal başvuru formu, transkript.
Çift Anadal ve Yandal başvurularında kullanılacak form.  ONAY: ÇAP / Yandal Koordinatörü'nün onayı, ana lisans ve ÇAP / Yandal için başvurulan bölüm başkanlarının onayı.

Çap Derslerinin İntibakı Talebi

Çap Programında ortak ve denk kabul edilen derslerin intibakı için dilekçe.

Dersten Çekilme 

Akademik takvimde belirtilen son günden önce,  bir dersten çekilmek için (withdraw) kullanılan form. EK: Transkript, ONAY: Akademik danışmanın onayı.
 

Ek Sınav Başvuru  

Fakülteye 2014 Bahar döneminden önce başlayan ve 14 dönemini tamamlamış olan öğrencilerin, F / FF notu aldıkları derslerden ek sınav hakkı talep etmek için kullanacakları form. EK: Transkript, Ders Takip Çizelgesi, ONAY: Akademik danışmanın onayı.
 

İntibak Başvuru

Her türlü ders intibakı (Erasmus, uluslararası değişim, dikey / yatay geçiş) başvurularında kullanılacak form. EK: Diğer kurumdan alınacak resmi transkript.
 

Kayıt Dondurma / Geçici Ayrılma  

Dönem kaydını dondurmak için kullanılacak form.

Mazeret Sınavı Başvuru 

Geçerli bir mazeretten ötürü kaçırılan ara sınavlara katılabilmek için doldurulması gereken form. EK: Mazeret belgesi (eğer sağlık raporuysa en az 3 günlük olmalı).
 

Not İtiraz

Notlar açıklandıktan sonra yedi iş günü içinde itiraz için kullanılacak form. ONAY: İlgili öğretim elemanın görüşü, EK: Sınav kağıdının fotokopisi.

Not Yükseltme Sınavı Başvuru

Tüm kredilerini tamamlamış olmasına rağmen not ortalaması 2.00'ın altında kalan ve sadece 1 dersin notunu yükseltmek suretiyle 2.00'ın üzerine çıkarabilecek öğrencilerin kullanacakları form. EK: Transkript, Ders Takip Çizelgesi.

Staj Evrakları

Stajyer Ön Bilgi Formu, Staj Başvuru Formu, Staj Onay Formu, SGK ve genel Taahhütnameleri. ONAY: Staj Başvuru Formu'nda Bölüm Staj Koordinatörü'nün İmzası 
 

Tek Ders Başvuru

Biri hariç tüm derslerinden başarılı olan öğrencilerin kullanacakları form. EK: Transkript, Ders Takip Çizelgesi.

Genel Dilekçe

Yukarıdaki konuların kapsamı dışında kalan başvurular için kullanılacak dilekçe. EK: Transkript, Ders Takip Çizelgesi.

Yaz Okulu Fazla Ders Başvuru Dilekçesi

 

Mezun olmak için sadece 3 dersi kalan öğrencilerin 3. dersi almak için vermeleri gereken dilekçe. EK: Transcript.

 

Öğrenci Belgesi Talep Formu

 

 

Mezuniyet İlişik Kesme Formu

 

 

Fazla Kredi Başvuru Dilekçesi