• Türkçe
  • English
 

İİBF Dekanlık Ofisi 

 
 

Prof. Dr. Rıfat KAMAŞAK
 Dekan V.
 
 rifat.kamasak@yeditepe.edu.tr
 Tel: +90 216 578 06 50

 

 

Doç. Dr. Altan KAR
Dekan Yardımcısı 

altankar@yeditepe.edu.tr
Tel: +90 216 578 06 50 

  Doç. Dr. Alper ALTINANAHTAR
Dekan Yardımcısı
 
aaltinanahtar@yeditepe.edu.tr
Tel: +90 216 578 06 50 
 

 

 

 
 

Şenay DURAK
  Fakülte Sekreteri

   Ofis:  İİBF No: 525 
sdurak@yeditepe.edu.tr
   Tel: +90 216 578 07 50 

 
 

 

 
 

 

Dekan Sekreteri

   
 
   Tel: +90 216 578 06 50

 
 

 

 

İİBF Öğrenci İşleri

 

 

Ebru GÜNGÖRMEZ 
  Öğrenci İşleri

           Ofis: İİBF No: 526               ebru.gungormez@yeditepe.edu.tr     Tel: +90 216 578 0733 

 

Fahrican BAYRAM 
  Öğrenci İşleri

           Ofis: İİBF No: 526              fahrican.bayram@yeditepe.edu.tr     Tel: +90 216 578 0733