Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English

Vizyon 

Yeditepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin vizyonu eğitim, öğretim, bilimsel araştırmalar ve topluma verdiği hizmetlerle Türkiye’nin ve dünyanın en saygın fakültelerinden biri olmaktır.

Misyon 

Fakültemiz, sürekli iyileştirme prensipleri çerçevesinde, eğitim, araştırma ve hizmet yoluyla topluma değer katmaya odaklanmıştır. Bu amaçla: 

Çağdaş ve evrensel değerleri özümsemiş, toplumsal, ekonomik, siyasal gelişmelere yön verebilecek, girişimcilik ve liderlik niteliklerine sahip bireyler yetiştirme kararlılığıyla, çağdaş uluslararası akademik standartlarda lisans ve lisansüstü programlar sunar.

Öğretim elemanlarının akademik ve profesyonel gelişimlerini, ulusal/uluslararası platformlarda bilgi üretmelerini ve paylaşmalarını destekleyen bir çalışma ortamı sağlar.

Ulusal ve uluslararası her türlü özel işletme ve kamu kuruluşları ile işbirliği yaparak, öğrencilerinin ve Fakülte elemanlarının bilgi/deneyimlerini paylaşmalarını desteklemek suretiyle topluma hizmet eder.

Fakülte içinde kişisel gelişimi destekleyen, çağdaş, saygın, hoşgörülü, yenilikçi, girişimci ve katılımcı bir kültürü yaşatır ve yansıtır.

Değerler

Fakültemizin değerleri T.C. Yeditepe Üniversitesi’nin ilkeleri çerçevesinde tanımlanmıştır.

  • Akademik ve kurumsal sorumluluklarımızı, tüm paydaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda, güvenilir, etkin ve dürüst bir biçimde yerine getirmek.
  • Akademik ortamın gerekliliği olan düşünce, ifade ve vicdan özgürlüğünü gözetmek.
  • Evrensel insan hak ve özgürlükleri çerçevesinde, Fakültemizin tüm etkinlik, iletişim ve ilişkilerinde  kurumsal ve çağdaş biçimde davranmak.
  • Fakültemizin tüm etkinlik, iletişim ve ilişkilerinde eşit ve adil davranmak.
  • Fakültemizin tüm etkinlik ve ilişkilerinde, açık iletişimi sağlamak ve şeffaf olmak.
  • Fakültemizin tüm etkinlik, iletişim ve ilişkilerinde, güvenliği sağlamak, sağlığı korumak, maddi ve manevi varlıklara zarar vermemeye özen göstermek.
  • Fakültemizin tüm etkinlik, iletişim ve ilişkilerinde sürekli iyileşme ve gelişme sağlamak.
  • Bu değerler Fakültemizin tüm akademik ve idari elemanlarını ve öğrencilerini kapsamaktadır.