Ders Kodu: 
BBA 349
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders, sermaye piyasalarının yapısı, organizasyonu ve faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgiler vermektedir.
Dersin İçeriği: 

Kar ve riskin ölçümü; kar ve risk arasındaki ilişki; portföy yönetimi; Markowitz Portföy Teorisi; Sermaye Piyasası Teorisi; Sermaye Varlığı Ücretlendirme Modeli; Arbitraj Fiyatlandırma Teorisi; Menkul Kıymet değerlemesi; Değerlendirme teorisi; alternatif yatırımcıların değerlendirilmesi; borsa analizleri; beklenen hisse başı kazançların tahmini; borsada kazanç çarpanının tahmini; şirket analizi ve hisse seçimi; rekabetçi stratejilerin belirlenmesi ve seçimi; ilave nisbi değer ölçümleri; teknik analizlerin taban varsayımları; teknik analizlerin avantajları ve zorlukları; teknik ticaret kuralları ve indikatörleri; öz kaynak portföy yönetimi; pasife karşılık aktif yönetim.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Sunum 2. Ödev 3. Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Portföy performasını ölçebilmek

1, 3

1,2,3

1,2,3

Tahvil yatırımlarının değerlemesi

1,16

1,2,3

1,2,3

Hisse senedi yatırımlarının değerlemesi

16,18

1,2,3

1,2,3

Risk ve getirinin hesaplanması ve yönetilmesi

17,18

1,2,3

1,2,3

Yatırım sürecini anlamak

16,17,18

1,2,3

1,2,3

Portföy performasını ölçebilmek  

3,18

1,2,3

1,2,3

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Yatırımların Rolü ve Kapsamı (Yatırım Terminolojisi, Yatırım Türleri

İlgili bölümler

2

Yatırım Süreci (Ekonomide Fon Akımı, Bireysel Yatırım Süreci, Yatırım Araçları)

İlgili bölümler

3

Finansal Piyasalar ve İşlemleri

İlgili bölümler

4

Başlıca Borsalar ve Faaliyetleri (Kotasyon Politikaları, Emir(Ordino) Tipleri, Başlıca Piyasa Endeksleri

İlgili bölümler

5

Yatırım Risk ve Getirisinin Ölçülmesi

İlgili bölümler

6

Ekonomi, Endüstri ve Şirket Analizi

İlgili bölümler

7

Hisse Senedi Yatırımları

İlgili bölümler

8

Ara Sınav

İlgili bölümler

9

Hisse Senedi Değerlemesi (Temel Analiz)

İlgili bölümler

10

Hisse Senedi Değerlemesi (Teknik Analiz)

İlgili bölümler

11

Tahvil Yatırımları (Tahvil Getiri ve Riski)

İlgili bölümler

12

Tahvil Değerlemesi

İlgili bölümler

13

Portföy Analizi

İlgili bölümler

14

Final Sınavı

İlgili bölümler

 

Kaynaklar

Ders Notu

Lawrence J. Gitman, Michael D. Joehnk; Fundamentals of Investing, 10th Ed., Pearson, 2008.

Diğer Kaynaklar

 

 

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar

Derste anlatılan konularla ilgili alıştırmalar, konularla ilgili ek bilgi içeren dokümanlar.

Ödevler

Konulara ilişkin ayrı ödevler

Sınavlar

 
 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ödev

1

50

Ara Ödev

1

20

Final Ödevi

1

30

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Bağımsız çalışma/proje/araştırma yapmak için gerekli bilgi birikimi , disiplin ve sorumluluğa sahip olur, ve konu ile ilgili kapsamlı bir araştırma ve/veya proje raporu hazırlayabilir.

 

 

X

   

2

İşletmelerde takım ve proje çalışmalarına etkin katkı sağlayabildiğini, gereken sorumluluğu alabildiğini ve liderlik rolünü üstlenmeye yatkın olduğunu gösterebilir.

     

X

 

3

Kurum ve örgüt için hedef ve amaç belirleyebilir, bunlara yönelik veya performans iyileştirici proje tasarımı ve planlaması yapılabilir.

   

X

   

4

Hızla değişen iş küresel koşullarda işletme bilim alanında ve yoğunlaştığı alt dallarda (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) edindiği bilgileri eleştirel olarak değerlendirebilir, sahip olduğu bilginin yeterliliğini ve öğrenme gereksinimlerini tespit edebilir, eksikliklerini gidermek için öğrenimini yönlendirebilir.

   

X

   

5

 Eleştirel bakış açısına sahip olduğunu, kişisel ve profesyonel gelişimi için bilgi güncellemenin ve yaşam boyu öğrenmenin önemini anladığını gösterebilir.

 

X

     

6

Ulusal ve uluslararası akademik ve profesyonel ortamlarda bilgisini, çalışmalarının sonuçlarını, fikir ve yorumlarını, alanındaki veya başka disiplin ve birikimdeki kişilere, gerekli verileri kullanarak açık ve net bir şekilde Türkçe veya İngilizce olarak ifade edebilir, sunabilir, paylaşabilir.

   

X

   

7

İşletme bilim dalındaki ve yoğunlaştığı alt alanlardaki (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) küresel dinamikleri anlayabilecek, takip edebilecek ve yorumlayabilecek; uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek İngilizce bilgisine sahip olduğunu gösterebilir.

 

X

     

8

Ulusal ve uluslararası akademik ve profesyonel ortamlarda bilgisini, çalışmalarının sonuçlarını, fikir ve yorumlarını, genel işletme bilim alanında ve yoğunlaştığı alt dallardaki (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) bilgi ve deneyimini başka disiplin ve birimlerdeki kişilere, gerekli verileri kullanarak, açık ve net bir şekilde Türkçe ve/veya İngilizce olarak ifade edebilir, sunabilir ve paylaşabilir.

   

 

X

 

9

Kültürler ve bireyler arasındaki farklılıklara saygı gösterilmesinin önemini anladığını gösterebilir, farklı kültürlerden bireylerin oluşturduğu sosyal ve profesyonel ortamlarda gerekli empatiyi göstererek iletişim kurabilir.

   

 

X

 

10

İşletme bilim alanında ve uzmanlık dallarında (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.

   

X

   

11

İş etiği ve sosyal sorumluluk kavramlarına hakim olur, bu kavramların uygulamalarını değerlendirebilir ve bu ilkelere uygun davranmanın topluma değer katmak için ne derece önemli olduğunu anladığını gösterebilir.

     

X

 

12

Sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir, bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını gösterebilir.

 

 

X

 

 

13

Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.

 

 

X

 

 

14

Kurumsal sürdürülebilirlik için kalite yönetiminin, iş sağlığı ve güvenliğinin, kurumsal sosyal sorumluluğun, profesyonel ve kültürel saygının ve kurumsal etik prensiplerinin önemini anladığını gösterebilir.

 

X

 

 

 

15

İşletme bilim alanı ve uzmanlık dalları (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) ile ilgili çağdaş kavram, teori ve modelleri, alan bilgisini sürekli geliştirmek için gerekli kaynaklara nasıl ulaşacağını ve alanının tarihsel gelişimini bilir, alanı ile ilgili konularda problem çözmek, analiz ve araştırma yapmak için alana özgü araştırma yöntemleri kullanabilir.

   

X

   

16

İşletme bilim alanını ve uzmanlık dallarını (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) çevreleyen hukuki, siyasi, ekonomik, ve sosyal konularda uluslararası boyutta temel bilgiye sahip olduğunu gösterebilir.

 

 

 

X

 

17

Analitik düşünce yapısına sahip olduğunu ve işletme bilim alanında ve uzmanlık dallarında (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) edindiği ileri düzeydeki kurumsal ve uygulamalı bilgileri kullanabildiğini gösterebilir.

 

 

 

X

 

18

Edindiği kuramsal, olgusal ve araştırma yöntemleri bilgileri ile nicel ve nitel verileri değerlendirebilir, yorumlayabilir, sorunları tanımlayabilir, veri analizi yapabilir, ve sonuçları değerlendirerek çözümler üretebilir.

 

 

 

X

 

19

Örgüte / kuruma ilişkin eleştirel düşünebilir, işletme bilim alanında ve uzmanlaştığı alt dallardaki (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) bilgilerini diğer alanlardan gelen bilgilerle ilişkilendirebilir, bütünleştirerek yorumlayabilir, yeni bilgileri oluşturabilir, ve disiplinlerarası etkileşimi anladığını gösterebilir.

 

 

X

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi      
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)      
Ödev      
Ara Ödev      
Final Ödevi      
       
Toplam İş Yükü      
Toplam İş Yükü / 25 (s)      
Dersin AKTS Kredisi     6