Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English

Tarım Ticareti ve İşletmeciliği Bölümünün vizyon ve amacı nedir?

Tarım Ticareti ve İşletmeciliği Bölümü'nün amacı, ülkemizin ihtiyaçlarına yönelik olarak temel tarım ve toprak bilgisini, ekonomi ve ticaret bilgisiyle birleştirebilenböylelikle ülkemizdeki tarım ticaretini ve işletmeciliğini gelişmiş ülkeler seviyesine çıkarabilen bireyler yetiştirmektir. Bu amaca yönelik olarak, öğrencilerimizi, ülkemizin dışa bağımlılığını azaltacak modern tarım ve işletme tekniklerine hakim; bilimsel yöntemler aracılığıyla veri analizleri yapabilen; tarıma ve tarım ekonomisine dayalı tüm zincirlerde problem çözme ve  proje geliştirme yetisine sahip; etik değerleri yüksek nitelikli bireyler olarak yetiştirmek temel hedefimizdir.

Tarım Ticareti ve İşletmeciliği bölümünüzün öğrenim dili nedir?

Tarım Ticareti ve İşletmeciliği Bölümü'nün öğrenim dili İngilizce'dir. İngilizce düzeyi ek eğitim gerektiren öğrencilerin seviyeleri, seviye tespit sınavı  ile belirlendikten sonra, bu  öğrencilerimiz seviyelerine uygun kurlara yerleştirilerek İngilizce Hazırlık Okulu'nda İngilizce eğitim görmektedirler. Öğrencilerimiz,  İngilizce hazırlık sınıfını başarıyla tamamladıktan sonra bölüm derslerini almaya başlamaktadırlar.

Tarım Ticareti ve İşletmeciliği bölümü mezunları hangi pozisyonlarda ve sektörlerde iş bulabilir?

Tarım Ticareti ve İşletmeciliği Bölümü mezunları, ister kendi işletmelerini kursunlar, ister mevcut işletmelere danışmanlık yapsınlar, veya sektörde büyük firmalarda görev alsınlar kariyerlerini tarım ve ticaretini ilişkilendiren tüm zincir alanlarda şekillendirebileceklerdir.

Bu zincir alanlar:

1. Tarımsal istatistik ve veri işleme ile ilgili alanlar,

2. Tarım politikaları ve mevzuatları ile ilgili alanlar,

3. Çevre ekonomisi ve tarım ticareti ile ilgili alanlar,

4. Tarım işletmeciliği ve sürdürülebilir gıda / tarım ile ilgili alanlar,

5. Farklı tarım modellerinin hayata geçirilmesi ile ilgili alanlar,

6. Arazi yönetimi ile ilgili alanlar

gibi birçok alanı içermektedir.

Mezunlarımız, kamuda veya özel sektörde, tüm tarıma dayalı sanayi ve araştırma kurumlarında danışman, araştırmacı, yasal işler sorumlusu, finansal yönetim gibi alanlarda çalışabilecekleri gibi kendi işletmelerini kuran girişimciler olarak da kariyerlerini sürdürebilirler.

Tarım Ticareti ve İşletmeciliği bölümü staj imkânları hakkında bilgi verebilir misiniz?

Tarım Ticareti ve İşletmeciliği Bölümü öğrencileri, müfredatımızda yer alan iki yaz stajı (20’şer günden toplam 40 gün) ve dönem içi uygulanacak iki uzun staj sayesinde (8’şer haftadan toplam 16 hafta) sektördeki paydaşlarımızla bir araya gelme şansı ve henüz öğrenciyken sektörle sıcak ilişkiler kurma fırsatı yakalayacaklardır. Dönem içi uzun stajlar anlaşmalı olduğumuz, sektörde lider kurumlarda yapılacaktır.

Tarım Ticareti ve İşletmeciliği bölümü programına tanınan kontenjan, burs ve ücret bilgileri nelerdir?

Tarım Ticareti ve İşletmeciliği Bölümü'ne  tam burslu ve indirimli öğrenci kabul edilmektedir. Programa tanınan kontenjan bilgileri, YÖK kontenjan kılavuzunda belirtilmektedir.

Tarım Ticareti ve İşletmeciliği Bölümü öğrencilerimize uygulanacak ücret, web sitemizde ücretler bölümünde https://www.yeditepe.edu.tr/tr/aday-ogrenci/ucretler bulunmaktadır. İngilizce Hazırlık Okulu öğrencinin hak ettiği bursa dahildir.

Tarım Ticareti ve İşletmeciliği bölümünüzün altyapısı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Üniversitemiz altyapısında bulunan laboratuvarlarımız aşağıdaki gibidir:

Analiz Laboratuvarları:  Toprak Analiz Lab, Su Analiz Lab., Gübre Analiz Lab., Bitki Analiz Lab. 

Bitki Biyoteknolojisi Laboratuvarları ve Seralar: Laboratuvarlarımızın iki ana çalışma alanı bulunmaktadır. Bitki doku kültürü alanında hastalıksız, klonal ve kitlesel bitki üretimi ile endüstride kullanılan bazı bitki sekonder metabolitlerin üretimi için çalışmalar yapılmaktadır. Diğer yandan, tarımsal iyileştirme için moleküler seviyede araştırma çalışmaları yürütülmektedir. AR-GE ve ÜR-GE çalışmalarımızın uygulamalarını gerçekleştirmek üzere kurulmuş modern cam seralarımız mevcuttur.

Bilgisayar Laboratuvarları: Bilişim dersleri için kullanılmaktadır.

Tarım Ticareti ve İşletmeciliği bölümünüzün akademik kadrosu hakkında bilgi verebilir misiniz?

Bölümümüz disiplinler arası bir bölüm olduğu için, kadromuz farklı disiplinlerde alanında uzman öğretim üyelerinden oluşmaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi Sanem Argın: 

Alanı: Gıda Bilimi ve Mühendisliği

Lisans: ODTÜ, Doktora: Maryland Üniversitesi, ABD 

 

Prof. Dr. Metin Turan:

Alanı: Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Lisans ve Doktora: Atatürk Üniversitesi

 

Dr. Öğr. Üyesi Derya Nil Budak:

Alanı: Tarımsal İletişim, Gıda İletişimi

Lisans: Yeditepe Üniversitesi, Yüksek Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi, Doktora: Maltepe Üniversitesi

Tarım Ticareti ve İşletmeciliği bölümün diğer bölümlerden farklılıkları nelerdir?

Tarım Ticareti ve İşletmeciliği bölümümüzün öne çıkan noktaları:

  1. Eğitim dilinin İngilizce olması.
  2. Özgün müfredat: Bölümümüz, işletme ve ticaret derslerini, toprak, tarım ve gıda dersleriyle harmanlayarak, ülkemiz ihtiyaçlarına yönelik olarak tarımın gelişmesine katkıda bulunacak bireyleri yetiştirmek üzere hazırlanmış özgün bir müfredata sahiptir. Müfredatımızın kapsamındaki zenginlik ve tamamlayıcılık programımızın öne çıkan noktalarından biridir.
  3. Bilişim sistemleri ve blok zinciri dersleri: Öğrencilerimiz tarımsal verileri analiz edebilen, bu verilere göre öngörülerde bulunabilen ve bu verilerin ışığında tarım işletmeciliğini gelişmiş ülkeler düzeyinde yapabilen bireyler olarak yetişeceklerdir. Müfredatımızın bir başka öne çıkan noktası blok zinciri dersleridir. Sürdürülebilirlik ve gıda güvenilirliği için tüm gelişmiş ülkeler blokzinciri (block chain) kavramını  uygulamaktadırlar.  Hedefimiz, öğrencilerimizi bu vizyon ile yetiştirerek, tarladan, uluslararası ticarete yapılacak yolculuğun her adımında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
  4. Uzun dönem stajlara ders programı içinde yer veriliyor olması: Öğrencilerimiz eğitimleri sırasında alacakları derslerin uygulamalarını Üniversitemiz bünyesindeki tesislerde ve laboratuvarlarda gerçekleştirirken, tamamlamaları gereken iki yaz stajı ve üçüncü sene dönem içinde gerçekleştirilecek olan iki uzun dönem stajı ile okulda öğrendiklerini kamu ve özel sektörde uygulama imkanı bulacaklar, mezun olmadan teorik bilgilerini iş hayatında pratiğe dökme şansı yakalayacaklardır. Uzun dönem stajlarının olduğu dönem, öğrencilerimiz okulda ders almayıp, anlaşmalı olduğumuz kurumlarda yedişer haftalık iki staj tamamlayacaklardır.
  5. Sektör katılımlı dersler sektördeki gelişmeleri takip etmek açısından öğrencilerimize avantaj sağlayacaktır.

Tarım Ticareti ve İşletmeciliği bölümünüzde yandal, çift anadal imkanlarınız mevcut mudur?

Öğrencilerimizin talebi doğrultusunda istedikleri bölümlerle ÇAP anlaşması yapmaları mümkündür. Öğrencilerimiz istedikleri bölümde yan dal yapabilirler.

Tarımsal Ticaret ve İşletmecilik Bölümü Çift Anadal Anlaşmaları aşağıda yer almaktadır;

Tarım Ticareti ve İşletmeciliği - İşletme 

Tarım Ticareti ve İşletmeciliği - Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Tarım Ticareti ve İşletmeciliği - Uluslararası Ticaret ve İşletmeciliği