University of North Carolina Çift Diploma Programı Hakkında

Program Başvuru Koşul ve Bilgileri

  • UOLP'ye Türk öğrencilerin kabulü ve yerleştirilmesi, ÖSYM tarafından yapılan ÖSYS merkezi yerleştirme sonuçlarına göre yapılacaktır.
  • Öğrenciler öğrenimlerinin ilk iki senesi için Yeditepe Üniversite'ne kayıt yaptırırlar.
  • Öğrenimlerinin kalan iki senesinde ise North Carolina Üniversitesi (UNCW)’ne kayıt yaptırarak lisans eğitimlerine devam ederler.
  • Öğrenciler diğer üniversite tarafından belirlenen tüm başvuru tarihlerine uymalıdır. Belirlenen kural ve tarihlere uymayan ve eğitim mali yükümlülüklerini ödemeyen öğrenciler kayıt yaptıramaz veya kayıtlarını yenileyemezler.
  • Barınma, sigorta, yeme-içme, ulaşım, kitap vb. masrafları tamamen öğrenci tarafından karşılanır.
  • YEDİTEPE öğrencileri, North Carolina Üniversitesi (UNCW)’nde eğitimlerine devam edebilmek için Yeditepe Üniversitesi’nde ilk iki yıla ait tüm derslerini ve akademik şartlarını başarıyla tamamlamış olmalıdırlar.

Önemli: İşletme (İngilizce) (Ücretli) (ABD North Carolina-UNCW) programı İşletme (ingilizce) programından ayrı bir programdır. Dersler ortak olmasına rağmen programların kodları farklıdır. Program tercih edilecekse program kodu alanına 206111915 kodunu girmeleri gerekmektedir. Bu aşamaya dikkat etmeyen adaylar programa kayıt olamaz.

Yeditepe Üniversitesi ile ABD North Carolina Üniversitesi (UNCW) tarafından ortak yürütülecek olan İşletme (İngilizce) lisans programı, hazırlık sınıfı hariç 4 yıl olup öğrenciler ilk iki akademik yılı Yeditepe Üniversitesinde, kalan iki akademik yılı da UNCW’da tamamlayacaklardır. Öğrenciler, ilgili üniversitede öğrenim gördükleri sürede o üniversitenin belirlediği öğretim ücretini ödemekle yükümlü olacaklardır. Yeditepe Üniversitesi'nin öğretim ücreti KDV dahil 42.120 TL'dir. UNCW’nun 2018-2019 öğretim yılı için (yaz dönemi hariç) öğretim ücreti, zorunlu sağlık sigortası dahil 21.000 ABD Doları'dır. Öğrencinin UNCW’daki öğrenimleri süresince barınma dahil yaşam giderlerinin akademik yıl başına yaklaşık 14.000 ABD Doları düzeyinde olması öngörülmektedir.