Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Yılı: 1
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
BBA 101 İşletmeye Giriş Zorunlu
ECON 111 Mikroekonominin Temelleri Zorunlu
HTR 301 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu
HUM 103 Uygarlık Tarihi Zorunlu
LAW 123 Hukuka Giriş Zorunlu
MATH 133 Temel Matematik Zorunlu
TKL 201 Türk Dili I Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
BBA 102 Yönetimin Temelleri Zorunlu
ECON 122 Makroekonominin Temelleri Zorunlu
HTR 302 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu
LAW 192 İş Hukuku Zorunlu
STAT 410 İstatistik Zorunlu
TKL 202 Türk Dili II Zorunlu
- Serbest Seçmeli 1 Serbest Seçmeli
Ders Yılı: 2
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
BBA 201 Örgüt Teorisi ve Tasarımı Zorunlu
BBA 206 İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu
BBA 244 Finansal Muhasebenin Temelleri Zorunlu
BBA 261 Pazarlama İlkeleri Zorunlu
- Serbest Seçmeli 2 Serbest Seçmeli
- Serbest Seçmeli 3 Serbest Seçmeli
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
BBA 202 Örgütsel Davranış Zorunlu
BBA 204 Girişimcilik İlkeleri Zorunlu
BBA 210 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zorunlu
BBA 245 Finansal Muhasebe Zorunlu
BBA 364 Pazarlama Yönetimi Zorunlu
Ders Yılı: 3
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
AFN 214 Finansın Temelleri Zorunlu
ATD 326 Uluslararası İşletme ve Çokuluslu Şirketler Zorunlu
RSCH 410 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu
- Bölüm İçi Seçmeli 1 Seçmeli
- Bölüm İçi Seçmeli 2 Seçmeli
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
ACM 312 Yönetim Bilgi Sistemleri Zorunlu
AFN 311 İşletme Finansı Zorunlu
BBA 345 Maliyet Muhasebesi Zorunlu
- Bölüm İçi Seçmeli 3 Seçmeli
- Bölüm İçi Seçmeli 4 Seçmeli
Ders Yılı: 4
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
AFN 316 Finansal Piyasalar ve Kurumlar Zorunlu
BBA 341 Yönetim Muhasebesi Zorunlu
BBA 491 Staj Zorunlu
- Bölüm İçi Seçmeli 5 Seçmeli
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
BBA 363 Marka Yönetimi Zorunlu
BBA 402 Stratejik Yönetim Zorunlu
- Serbest Seçmeli 4 Serbest Seçmeli
- Serbest Seçmeli 5 Serbest Seçmeli
- Serbest Seçmeli 6 Serbest Seçmeli
Ders Yılı: Hiçbiri
Ders Dönemi:
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
ACM 366 E-İş Seçmeli
ACM 432 Kurumsal Kaynak Sistemleri Seçmeli
ACM 421 Proje Yönetimi Seçmeli
AFN 312 Uluslararası Finans Seçmeli
AFN 314 Yatırım Analizleri ve Portföy Yönetimi Seçmeli
ATD 315 İşletmede Kültürlerarası Konular Seçmeli
ATD 320 İşyerinde İletişim ve Stres Yönetimi Seçmeli
BBA 303 Liderlik Seçmeli
BBA 344 Denetim Seçmeli
BBA 361 Pazarlama Araştırmaları Seçmeli
BBA 362 Tüketici Davranışları Seçmeli
BBA 366 Yüzyıllık Markaların Yönetimi Seçmeli
BBA 389 Dijital Dönüşüm Seçmeli
BBA 403 TİDE İç Denetim Seminerleri Seçmeli
BBA 404 Finansal Tablolar Analizi Seçmeli
BBA 412 Girişimcilik (KOSGEB) Seçmeli
BBA 414 Toplam Kalite Yönetimi Seçmeli
BBA 416 Kalite Yönetim Sistemleri Seçmeli
BBA 418 EFQM Seçmeli
BBA 450 Uluslararası Muhasebe Seçmeli
BBA 462 Satış Yönetimi Seçmeli
BBA 486 Yenilik Yönetimi Seçmeli