Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English

Yeditepe Üniversitesi bölüm tercihi için bana destek olabilir mi?

Yeditepe Üniversitesi tanıtım dönemlerinde aday öğrencilerimiz yerleşkemizi ziyaret edebilir, sorularını yüz yüze hocalarımıza danışabilir ya da web üzerinden www.gelecegiplanla.com adresindeki tercih robotu ile kısa sürede ve emin bir şekilde kararlarını verebilirler. Ayrıca Yeditepe Connect sistemimiz üzerinden aday öğrencilerin üniversitemizin akademik ve sosyal olanakları hakkında bilgi edinmelerine destek olacak ve örnek ders, bölüm tanıtımı, meslek tanıtımı ve ihtiyaç duyulan tüm konularda seminerler vererek hedefleri doğrultusunda geleceğine yön verecek tüm öğrencilerimizin yanındayız.

Yeditepe Üniversitesi İşletme Bölümü hangi puan türü ile öğrenci almaktadır?

İşletme Bölümümüz Eşit Ağırlıklı (EA) Puan Türü ile öğrenci almaktadır.

Yeditepe Üniversitesi İşletme Bölümünün kontenjan, taban puanları ve başarı sıralaması nedir?

İşletme Bölümümüzün  kontenjan, taban puanları ve başarı sıralaması buradan ulaşılmaktadır.

 

Yeditepe Üniversitesi İşletme Bölümünün amacı nedir?

İşletme bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alır. Bu bölüm, problem çözme yetisine sahip, hızlı düşünen, içinde bulunduğu şartlara uyum sağlayabilen, yerinde kararlar veren ve bu kararları doğru şekilde uygulayan, liderlik özelliklerine sahip, pazarlama, satış, insan kaynakları, finans gibi alanlarda uzmanlaşmış geleceğin yöneticilerini yetiştirmektedir. İşletme kurma, işletmelerin çalışma biçimlerini anlama, işletme yönetim becerisini geliştirme, başarılı bir işletme yöneticisi geliştirme gibi amaçlarla kurulmuştur. Bölümün asıl amacı öğrencilerine yöneticilik yetkinliklerinin yanı sıra stratejik düşünebilme, girişimci bakış açısı, analitik düşünce ve yenilikçi olma gibi yetkinlikleri kazandırmaktır.

İşletme Bölümü ders programında hangi dersler bulunmaktadır?

İşletme Bölümü ders programı ile ilgili detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız https://iibf.yeditepe.edu.tr/tr/isletme/dersler

Yeditepe Üniversitesi İşletme Bölümünün diğer üniversitelerdeki bölümlerden farkı / üstünlüğü nedir? Neden Yeditepe Üniversitesi İşletme Bölümünü seçmeliyim?

Yeditepe Üniversitesi İşletme Bölümü öğrencilerini çok uluslu şirketlerin farklı seviyelerindeki kadrolarda çalışabilecek veya kendi şirketlerini kurabilecek ve yönetebilecek yetkinliklere sahip mezunlar olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir. Hazırladığı dinamik ve çağdaş akademik program ile öğrencilerine entelektüel, çok disiplinli ve çok kültürlü yönetim yetkinliklerini kazandırmayı amaçlamaktadır. Bölümümüz eğitimlerini seçkin üniversitelerde tamamlamış, alanlarında uluslararası tecrübe ve yayınlara sahip güçlü ve seçkin akademik kadroya sahiptir. İşletme eğitiminde insan kaynakları yönetimi, girişimcilik, muhasebe ve denetim gibi alt başlıklara uzmanlaşma imkanı tanımaktadır. Akademik programlar çerçevesinde çift anadal ve yandal eğitim olanakları ile her öğrenci yalnızca İşletme Bölümü ile sınırlı kalmaz, aynı zamanda kendini çok yönlü olarak geliştirme imkânı da bulur. İşletme lisans eğitim modeli doğrultusunda öğrenciler kendilerine ait işyerlerini kurabilmeleri için çeşitli staj olanaklarına sahiptir. Bölüm, Girişimcilik ana teması üzerinde yoğunlaşmış olup, KOSGEB onaylı derslerde başarı gösteren öğrenciler, tüm koşulları en iyi şekilde karşıladıkları takdirde KOSGEB’in sunmuş olduğu tüm ayrıcalıklardan ve kredi olanaklarından da yararlanabilirler. Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi (YUVAM) bünyesinde bulunan Genç Girişimci Destek Programı ile de öğrencilerin iş hayatında başarılı olmasına destek verilir.

İşletme Bölümünde zorunlu stajların süresi ne kadardır?

Zorunlu stajın asgari süresi 40 iş günüdür. Öğrencilerimiz stajlarını yaz döneminde yapabilecekleri gibi güz/bahar dönemleri içerisinde de, ders yoğunluklarına bağlı olarak staj yapabilmektedirler. Gönüllü stajlar da SGK tarafından karşılanmaktadır. Bir kuruma staj için başvuracak öğrenciler, “Staj Başvuru Formu”nu doldurur. “Staj Başvuru Formu”, Dekan tarafından imzalanması için İ.İ.B.F. Öğrenci İşleri’ne teslim edilir. Öğrenciler, imzalanmış “Başvuru Formu”nu İ.İ.B.F. Öğrenci İşleri’nden teslim alarak “Staj Onay Formu” ile birlikte staj başvurusu yapacakları kuruma götürür. Staja kabul eden kurum tarafından kaşelenip imzalanarak kendilerine verilen “Staj Onay Formu”nun aslını daha sonra İ.İ.B.F. Öğrenci İşleri’ne vermek üzere saklarken, bir fotokopisini ise bölümün staj koordinatörüne teslim ederler. Konuyla ilgili sorular için Staj Koordinatörümüz Dr. Öğr. Üyesi Özte Kirezli'ye ozge.kirezli@yeditepe.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

İşletme Bölümünde okuyan bir öğrencinin staj yeri seçiminde dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir?

Öğrencilerimizin seçeceği staj yerinin kurumsal ve Türkiye ekonomisinde önemli yere sahip kuruluşlardan biri olmasına dikkat etmelidir. Bunun en büyük katkısı öğrencinin teoride öğrendiği bilgileri uygulamada en verimli şekilde kullanabilmesini sağlayarak profesyonel hayata en iyi şekilde hazırlamaktır.

İşletme Bölümü öğrencisi staj yapacağı yeri kendisi mi bulmalıdır / bölümden staj yeri bulma konusunda destek alabilir mi?

Öğrencilerimiz, staj yerlerini kendileri bulabilecekleri gibi staj yeri bulma konusunda üniversitemizdeki Kariyer ve Bireysel Gelişim Ofisi'yle iletişime geçebilmektedirler. Üniversitemizdeki Kariyer ve Bireysel Gelişim Ofisi, öğrencilerimizin ve mezunlarımızın iş hayatını deneyimlemelerine yardımcı olmak amacıyla, üniversitemiz ile işbirliği içinde olan firmaların iş ve staj ilanlarını paylaşmakta ve başvuru yapan öğrencilerin özgeçmişlerini firmalara iletmektedir. İlanlar, Kariyer ve Bireysel Gelişim Ofisi web sitesinde yayınlanmaktadır.

İşletme Bölümünde zorunlu stajlar yurt dışında yapılabilir mi?

İşletme Bölümü öğrencisi olarak zorunlu stajınızı yurt dışında yapabilirsiniz. Bunun için Erasmus programının sunduğu staj imkanlarından yararlanabilir veya "Work and Travel" gibi organizasyonların aracılığı ile zorunlu stajınızı yurt dışında yapabilirsiniz.

İşletme Bölümünde çift ana dal (ÇAP) yapma imkanı var mıdır?

İşletme Bölümü öğrencilerimiz, bünyesinde yer aldığımız İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde bulunan bölümler ve diğer fakültelerin belirli bölümleri ile çift ana dal / yan dal yapma imkanına sahiptir. 

İşletme Bölümünün çift anadal anlaşması olan bölümler aşağıdadır. Bölümümüzün üniversitedeki neredeyse her bölümle yandal anlaşması bulunmaktadır:

Reklam İletişimi ve Tasarımı
Turizm İşletmeciliği
Tarım Ticareti ve İşletmeciliği
Uluslararası Finans
Lojistik Yönetimi
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Psikoloji
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
Yönetim Bilişim Sistemleri
Kamu Yönetimi
Sanat ve Kültür Yönetimi
İç Mimarlık
Ekonomi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Eczacılık
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Yazılım Geliştirme
Endüstri Mühendisliği
Elektronik Ticaret ve Yönetimi
Hukuk
Matematik Öğretmenliği
Radyo, Televizyon ve Sinema
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Çift ana dal programı, her iki ana dalın mezuniyet için gerekli toplam kredi saatlerini ve bu programların diğer gereklerini yerine getirmek koşuluyla, ana dal programının toplam kredisine ek olarak en az 30 kredilik ders yüküne sahip olması gerekir. Çift ana dal programına, kayıtlı olunan programın (İşletme) en erken üçüncü ve en geç beşinci yarıyılında başvurulabilir.

Bir öğrencinin çift ana dal başvurusunun kabul edilebilmesi için:

Başvurduğu döneme kadar kayıtlı bulunduğu ana dal programında (İşletme) almış olduğu derslerin tümünü başarı ile tamamlamış olması

Çift ana dal programı için başvuru anında ana dal programındaki (İşletme) genel not ortalamasının (CGPA) en az 3.00 (Çap programına burslu başlamak için öğrencinin genel not ortalamasının 4.00 üzerinden 3.25) olması

Çift ana dal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere yerleştirme puanına sahip olunması gerekir.

Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift ana dal diploma programına öğrenci kabulünde, öğrencinin yetenek sınavında da başarılı olması gerekir.

Aynı anda birden fazla ikinci ana dal programına kayıt yapılamaz. Ancak, aynı anda ikinci ana dal diploma ile yan dal programına kayıt yapılabilir. Çift ana dal programındaki öğrenci, ana dal programında yükseköğretim kurumu içinde geçiş hükümlerine uygun koşulları sağladığında ikinci ana dal diploma programına yatay geçiş yapabilir.

Çift ana dal öğrenimi süresince öğrencinin ikinci ana dal genel not ortalaması (CGPA) bir defaya mahsus olmak üzere 2.50’ye kadar düşebilir. Genel not ortalaması (CGPA) ikinci kez 2.50’nin altına düşen öğrencinin ikinci ana dal diploma programından kaydı silinir. Çift ana dal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin ikinci ana dal programından kaydı silinir.

İkinci ana dal programından mezun olabilmek için ikinci ana dal genel not ortalamasının (CGPA) en az 2.70 olması ve programların mezuniyet koşullarının yerine getirilmesi gerekir. Çift ana dal programına devam eden öğrenciye ikinci ana dal diploması devam ettiği birinci ana dal programından mezun olması halinde verilir. Ana dal programını tamamlayan, ancak ikinci ana dal programından eksikleri kalan öğrencilerin öğrenim süresi, ikinci ana dal diploma programının bulunduğu fakültenin yönetim kurulunun kararı ile en fazla iki yarıyıl uzatılabilir. Ancak kredi yükünün yoğun olduğu çift ana dal programlarında uzatmaya gerek duyulması halinde ilave bir iki yarıyıl daha uzatma verilebilir. Kayıtlı bulunduğu lisans programından mezuniyet hakkını elde eden ve çift ana dal lisans programını tamamlayan öğrenciye ikinci bir lisans diploması verilir.

İşletme Bölümünde yan dal yapma imkanı var mıdır?

Yan dal programının, ana dal derslerine (İşletme) ek olarak en az 21 kredilik ders yüküne sahip olması gerekir. Yan dal programına, kayıtlı olunan programın (İşletme) en erken üçüncü ve en geç altıncı yarıyılında başvurulabilir.

Bir öğrencinin yan dal programına kabul edilebilmesi için:

Başvurduğu döneme kadar kayıtlı bulunduğu ana dal programında (İşletme) almış olduğu derslerin tümünü başarı ile tamamlamış olması ve Yan dal programı için başvuru anında ana dal programındaki (İşletme) genel not ortalamasının (CGPA) en az 2.50 olması gerekir.

Burslu yan dal yapabilmek için de başvuran öğrencilerin not ortalamaları 4 üzerinden 3.00 olması şartı aranır.

Aynı anda birden fazla ikinci ana dal programına kayıt yapılamaz. Ancak, aynı anda ikinci ana dal diploma ile yan dal programına kayıt yapılabilir.

Öğrencinin yan dal programına devam edebilmesi için ana dal programındaki (İşletme) genel not ortalamasının (CGPA) en az 2.30 olması şarttır. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin yan dal programından kaydı silinir. Yan dal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin yan dal programından kaydı silinir. Yan dal sertifikası alabilmek için ana dal (İşletme) genel not ortalamasının (CGPA) en az 2.30 olması gerekir.Yan dal programına devam eden öğrenciye yan dal sertifikası, devam ettiği birinci ana dal (İşletme) programından mezun olması halinde verilir. Ana dal programını (İşletme) tamamlayan, yan dal programından eksikleri kalan öğrencilerin öğrenim süresi yan dal programının bulunduğu fakültenin yönetim kurulunun kararı ile en fazla iki yarıyıl uzatılabilir. Kayıtlı bulunduğu lisans programından (İşletme) mezuniyet hakkını elde eden ve yan dal programını başarı ile tamamlayan öğrenciye ise yan dal sertifikası verilir.

İşletme Bölümünde Öğrenci Değişim Programları (Erasmus / Exchange) ile dünyaya açılma imkanı var mıdır?

İşletme Bölümü, birçok üniversite ile yapmış olduğu iş birliği neticesinde, öğrencilerine Erasmus ile bir dönem veya bir sene yurt dışında eğitim alma olanağı sunmaktadır. İşletme bölümünün antlaşmasının olduğu üniversitelere buradan ulaşılabilir.

Erasmus Koordinatörümüz Doç. Dr. Deniz Palalar Alkan'dır. Bilgi almak veya soru sormak için kendisine deniz.alkan@yeditepe.edu.tr e-mail adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Yeditepe Üniversitesi İşletme Bölümü, profesyonel hayatta rekabet avantajı sağlayacak neler kazandırabilir?

İşletme Bölümü sadece temel bilgilerin aktarılacağı bir program olmak yerine, aynı zamanda mezunlarına çağdaş yönetim anlayışını benimsetecek, yenilikçi, girişimci bir kimlik kazandıracak, araştırma, analiz, ve doğru karar verme yetilerini geliştirebilecek, sorumluluk almaktan kaçınmayacak bireyler yetiştirmeyi hedeflenmiştir. İşletme Bölümü rekabet avantajı ve deneyim kazandırmak için, öğrencilerine strateji laboratuvarında profesyonel iş hayatı simülasyonları sunmakta, bu simülasyonları uygulayabilecekleri dersler vermekte, ve her dönem sunulan markalı dersler sayesinde sektör ve akademi iş birliği sağlamaktadır.

İşletme Bölümünden mezun olduktan sonra kariyer imkanları / çalışma alanları nelerdir?

İşletme Bölümü mezunları, uluslararası, yerel firmalar, ve aynı zamanda devlet kurumları olmak üzere pek çok farklı kurum, kuruluş ve sektörde çalışabilirler. Mezunlar, bu firmalarda danışmanlık, pazarlama uzmanlığı ve yöneticiliği, finans uzmanlığı ve yöneticiliği, insan kaynakları uzmanlığı ve yöneticiliği gibi pek çok orta ve üst düzey kademelerde görev alabilirler. İşletme Bölümünün sağladığı girişimcilik bilgi birikimi, çeşitli yetenek ve analitik düşünme becelerileri, mezunlara iş kurma ve geliştirmede de ayrıca yol gösterici olmaktadır.

Yeditepe Üniversitesi İşletme Bölümünün burs olanakları nelerdir? / Bursun kesilme durumu var mıdır?

YKS Kılavuzunda yer alan

o Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere verilecek burs, öğretim ücretinin tamamını,

o %50 İndirimli programlara yerleştirilen öğrencilere verilecek burs, öğretim ücretinin yarısını

o %25 İndirimli programlara yerleştirilen öğrencilere verilecek burs, öğretim ücretinin dörtte birini kapsamaktadır.

o Burs ve İndirimler, Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Programlarında geçirilebilecek süreyi de kapsamakta olup öğrencinin yerleştirildiği 4 yıllık programlarda 10, 5 yıllık programlarda 12, 6 yıllık programlarda 14 yarıyıl akademik başarıya bakılmaksızın devam eder.

o Herhangi bir burslu veya indirimli programda okumakta iken çift anadal programına devam etmekte olanlar için bu sürelere bir yarıyıl ilave edilir.

İkinci burs türü: Üniversite içi Başarı Bursu, Yeditepe Üniversitesine yerleşip Üniversite üst kurulları tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda ilgili yarıyılda;

Birinci olan öğrenciye bir sonraki öğretim yılı ücretinin % 75’i

İkinci % 50’si

Üçüncü % 25’i oranında güz yarıyılı kayıt öncesi, programda kayıtlı öğrenci sayısı en az 35 olması halinde, normal öğretim süresi içinde bulunanlara verilir. Bu burs, ait olduğu öğretim yılı sonu itibariyle sona erer.

Sporcu Bursu,

o Basketbol, Voleybol ve Hentbol alanlarında Üniversite spor takımına kabul edilen ve o ferdi sporlarda Üniversite adına milli yarışlara katılan öğrencilere ilgili öğretim yılı ücretinin %50’si oranında, Yabancı Dil Hazırlık Programını da kapsayacak şekilde verilir.

Sporcu bursu,

o Öğrencinin eğitim gördüğü programda genel not ortalamasının (CGPA) 4,00 üzerinden 2,00’ın altına düşmesi,

o Disiplin cezası alması,

o Öğrencinin isteği veya takımın teknik direktörü ya da antrenörü tarafından disiplinsizlik, performans yetersizliği ya da daimi sakatlık nedenlerinden biriyle takımdan çıkarılması,

o Ferdi spor yapan öğrencinin üst üste iki kez Milli Takıma çağırılmaması durumlarında kesilir; ancak, genel not ortalamasının ve spor performansının tekrar yükseltilmesi halinde yeniden verilir.

Yeditepe Üniversitesi İşletme Bölümü öğrencisi birden fazla bursu bir arada alabilir mi?

Bir öğrenci ancak bir burs/indirim olanağından faydalanabilir; birden fazla burstan/indirimden yararlanma hakkını elde edenler, en yüksek burs/indirim olanağından yararlandırılır.

İşletme Bölümünde okumak için ne gibi nitelik / özelliklere sahip olmalıyım?

İşletme bölümü, ilgi alanlarınız ve kariyer hedeflerinize bağlı olarak Yönetim, Pazarlama, Muhasebe, Finans ve Girişimcilik gibi alanlarda uzmanlaşmanıza olanak sağlar. Bu doğrultuda, İşletme bölümünde okumak isteyen adayların girişimcilik ruhu gelişmiş, özgüven sahibi, sosyal becerileri kuvvetli, liderlik ruhu taşıyan dinamik bireyler olmaları gerekmektedir. “Bir organizasyonun en önemli aktörü insan faktörüdür” öğretisinden yola çıkarak insanlarla iyi iletişim becerilerine sahip, zamanında ve doğru kararlar alabilen, anlayışlı ve azimli bireyler İşletme bölümünde ve iş dünyasında başarılı olacaklardır.

İşletme Bölümünden mezun olduktan sonra hemen iş bulabilir miyim?

İşletme bölümünün en büyük avantajlarından biri geniş iş yelpazesine sahip olmasıdır. Yeditepe İşletme Bölümü öğrencilerimiz üniversite eğitimleri boyunca, alanında tecrübeli hocalarımız ve uygulamaya yönelik simülasyon laboratuvarları sayesinde hem teori bilgisi almakta hem de bilgilerini iş ortamında uygulayabilmeleri açısından tecrübe kazanmaktadırlar. Ayrıca, program süreci içerisinde staj programından geçerek hem sektörü tanıma hem de sektör profesyonelleri ile tanışma imkanı bulmaktadırlar. Ülkemizde gelişen pazar alanlarıyla eleman ihtiyacında da artış gözlemlenmektedir. Bu süreçler sayesinde birçok öğrencimiz henüz öğrenciyken staj yaptığı şirketlerden iş teklifi almakta; mezuniyet sonrası iş arama dönemini yaşamadan mezun olur olmaz iş hayatına atılmaktadırlar.

İşletme Bölümünden mezun olduktan sonra hangi alanlarda lisansüstü eğitim yapılabilir?

Yeditepe İşletme bölümünden mezun olduktan sonra yönetim ve organizasyon, muhasebe, finansman, pazarlama, insan kaynakları yönetimi gibi pek çok alanda yüksek lisans yapabilirsiniz.

Yeditepe Üniversitesi İşletme Bölümüne yatay / dikey geçiş yapılabilir mi?

Üniversitemizde Kurum içi, Kurumlar arası Genel Not Ortalamasına Göre ve Merkezi Yerleştirme Puanına Göre olmak üzere üç tür yatay geçiş mümkündür.

Kurum içi yatay geçişler, üniversite bünyesinde yer alan herhangi bir lisans programına her yıl ilan edilen geçiş şartlarını sağlamak kaydıyla yapılabilir. Lisans programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılında yatay geçiş yapılamaz. Lisans programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği lisans programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği lisans programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin lisans programlarının en düşük puanından az olmaması şartı aranmaktadır.

Yatay geçiş öncesinde yabancı dil hazırlık sınıfı dışında geçirilen süre öğretim süresine dahil. Bu bağlamda, öğretim süresi dört yıl olan herhangi bir lisans programından başka bir dört yıllık lisans programına geçiş yapan öğrencinin iki programdaki geçirdiği toplam öğretim süresi yedi yılı aşamaz. Bu süreler, öğretim süresi beş yıl olanlarda sekiz yılı ve altı yıl olan programlar için ise dokuz yılı aşmayacak şekilde belirlenmiştir.

İkinci bir yatay geçiş yöntemi de Kurumlar arası Genel Not Ortalamasına Göre yatay geçiştir. Bu geçişe ait genel kural ve prensipler her yıl Haziran ayı içinde olmak üzere yılda bir kez üniversitemiz web sayfasında ilan edilmektedir. Detaylar hakkında web sayfamızdaki yatay geçiş sekmesi ziyaret edilebilir.

Üçüncü tür yatay geçiş ise Merkezi Yerleştirme Puanlarına göre kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş türüdür. Bu geçiş türünün genel kural ve prensipleri her yıl Haziran ayında ve Ocak ayında olmak üzere iki defa yayınlanmakta ve üniversitemiz web sayfasında ilan edilmektedir. Yine detaylar hakkında web sayfamızdaki yatay geçiş sekmesi ziyaret edilebilir.

Üniversitemiz dikey geçiş (DGS) yolu ile de öğrenci kabul etmektedir. Kontenjanlar ve puanlarla ilgili bilgiler her yıl Temmuz ayı içerisinde ÖSYM tarafından yayınlanan Dikey Geçiş Kılavuzu'ndan takip edilebilir.

Yeditepe Üniversitesi İşletme Bölümünü tercih etmek isteyen bir öğrenci İstanbul dışında / İstanbul içi uzak mesafede yaşıyorsa konaklama / yurt imkanları nelerdir?

"İstanbul'un merkezinde Ataşehir'de konumlandırılmış Yeditepe Üniversitesi kampüsümüzde yer alan yurtlarımız, 3.126 yatak kapasitelidir. Üniversite öğreniminizi İstanbul'da, 123.000 m2 alan üzerine kurulu tam donanımlı kampüsümüzde sürdürürken, kampüs içinde yer alan yurt olanaklarımızdan yararlanabilirsiniz.

Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Oteli Esasları :

Yurt odalarının büyük çoğunluğu iki kişiliktir. Odalarda; banyo - tuvalet, mini buzdolabı, özel çalışma masası, sandalye, cam raflı kütüphane, aynalı gardırop ve yanmaz malzemeden yapılmış diğer donanım bulunmaktadır. Ayrıca 24 saat internet bağlantısı da mevcuttur.

Yurtta kalan öğrenciler, 24 saat kesintisiz bilgi merkezi hizmetleri başta olmak üzere Sosyal Tesislerde bulunan, Restoran, Kapalı ve Açık Yüzme Havuzu, Fitness Center, Squash Salonu, Sauna ve Türk Hamamından faydalanabilirler.

Girişimci olmak için hangi bölümde okumalıyım?

Üniversitelerin işletme bölümleri, girişimciliğe adım atmak isteyen genç arkadaşlarımız için en uygun bölümlerden biridir. Üniversitemizdeki işletme bölümü ders programında girişimcilik dersi her öğrencimiz için zorunlu bir derstir. Bunu yanı sıra müfredatımızda pazarlama, finans, iş hukuku, insan kaynakları yönetimi ve muhasebe gibi temel dersler yer almaktadır. Bu dersler, girişimciliği hayat tarzı olarak benimsemek isteyen öğrencilerimiz için bütünsel bir bakış açısını sunar. Ayrıca, öğrencilerimiz alacakları girişimcilik alanındaki seçmeli dersler ile birlikte, kendi ilgi alanlarına yoğunlaşabilir ve böylece girişimcilik kariyerlerinin ilk basamaklarını hızlıca tırmanacak, yenilikçi girişimleri hayata geçirebilecekler.

İşletme bölümünde yer alan KOSGEB girişimcilik dersi öğrencilere ne sağlıyor?

Seçmeli ders olarak sunulan Girişimcilik (KOSGEB) dersimiz kapsamında öğrencilerimizi mümkün olduğu kadar girişimcilik ekosistemi ile tanıştırmak ve girişimleri için finansal destek alabilmelerini sağlamayı arzuluyoruz. Bu amaçla öğrencilerimiz e-devlet üzerinden geleneksel girişimci sertifikası almakta, girişimcilik ekosistemindeki önemli aktörler ile tanışma ve mentörlük alma imkanına sahip olmakta. Girişimcilik (KOSGEB) dersinde KOSGEB ile “Girişimcilik Destek Programı” konularına uygun ve paralel olarak “Geleneksel Girişimcilik Eğitimi” verilmektedir. Ders sonunda ise öğrenciler e-devlet üzerinden KOSGEB’in sınavına girerek sertifika alma hakkına sahip olmaktadır. Bu sertifika sahipleri, işlerini kurdukları takdirde iki yıl süresince KOSGEB’in Geleneksel Girişimcilik hibe desteğinden yararlanabilecektir.

Denetim alanında kariyer yapmak için hangi dersleri almalıyım?

İşletme okuyan öğrencilerimiz pek çoğunun tercih ettiği bir kariyer de Denetim alanıdır. TİDE (Türkiye İç Denetim Enstitüsü) Seminerleri dersimiz, iç denetim dünyasının önde gelen isimleri ile beraber yürütülmekte ve öğrencilerimiz iç denetim alanında kariyer yapmaya hazırlamakta. Zorunlu muhasebe ve finans derslerimize ileve olarak da ayrıca yine seçmeli olarak alabilecekleri denetim derslerimiz de mevcuttur.

KalDer Kalite Sertifika programı nedir?

Yeditepe Üniversitesi ve KalDer tarafından İşletme Bölümü bünyesinde yürütülen Kalite Yönetimi Sertifika Programı kapsamında, BBA 414 Toplam Kalite Yönetimi, BBA 416 Kalite Güvence Sistemleri ve BBA 418 EFQM seçmeli dersini tamamlayan öğrencilerimize sertifika verilmektedir.

University of North Carolina, Wilmington Çift Diploma programına nasıl başvurabilirim, bana ne sağlar?

İşletme bölümünün University of North Carolina Wilmington ile çift diploma programı bulunmaktadır. Bu program için tercihlerinizi yaparken buna karar verip öyle sıralamanızı yapmanız gerekmektedir.

Bu programda kayıtlı olan öğrencilerimiz ilk 2 senelerini Yeditepe’de, son 2 senelerini de Amerika’da tamamlayarak her iki Üniversiteden de diploma almaya hak kazanmakta. Ayrıca da Amerika’dan mezun oldukları için de 1 sene boyunca practical training ile orada çalışma şansına da sahipler.

Yeditepe İşletme diploması Yurt dışında da geçerli midir?

Uluslararası geçerliliği olan bir akademik öğretim içeriği ve diploma sağlıyoruz.

Sosyal sorumluluk projelerinde nasıl yer alabilirim?

Bölümümüz kurulduğundan beri var olan sosyal sorumluluk dersimizle beraber gençlerimize bir sosyal sorumluluk projesini başlatıp tamamlama deneyimini kazandırıyoruz. Böylelikle ileride kendileri yönetici oldukları işletmelerde bu alışkanlığı devam ettirsinler, sosyal sorumluluk projeleri geliştirip topluma fayda sağlasınlar istiyoruz.