• Türkçe
 • English

Books

 

Articles and Book Chapters

 • Rukiye Ebru İlter Akarçay and Bilgen Sütçüoğlu (2020), “Multilevel Governance in Post-Transitional Justice: The Autonomous Communities of Spain”, PArtecipazione e COnflitto (PACO), 13:3, 1521-1538. doi: 10.1285/i20356609v13i3p1521

 • Rukiye Ebru İlter Akarçay (2020) “Decline in Quality and Intensity of Democracy in Latin America: Presidentialism Hitting a Bottleneck?” in İpek, V. and İlter Akarçay, E. (edt.) To Democratize or Not: Trials and Tribulations in the Postcolonial World, Cambridge Scholars Publishing. ISBN-13: 978-1-5275-5355-2, ISBN-10: 1-5275-5355-8

 • Rukiye Ebru İlter Akarçay (2020) “Unraveling the Postcolonial and Democratic Performance in the Tricontinental” in İpek, V. and İlter Akarçay, E. (edt.) To Democratize or Not: Trials and Tribulations in the Postcolonial World, Cambridge Scholars Publishing. ISBN-13: 978-1-5275-5355-2, ISBN-10: 1-5275-5355-8

 • Murat Arslan (2020) "Süleyman Sami Demirel: Pragmatist, Popülist", in Kaynar, M.K. (edt.) Türkiye'nin 1970'li Yılları, İstanbul: İletişim.

 • Mine Nur Küçük (2020) “Göç-Güvenlik Bağlantısını Yeniden Düşünmek: Eleştirel Güvenlik Yaklaşımları, Özgürleşme ve Türkiye’deki Suriyeli Mülteciler (Rethinking the Migration-Security Nexus: Critical Security Approaches, Emancipation, and Syrian Refugees in Turkey),” Uluslarararası İlişkiler (SSCI).

 • Bilgen Sütçüoğlu & Rukiye Ebru İlter Akarçay (2020) “Uluslararasılaşan Kurban Dernekleri ve Bellek Hareketi: İspanya’da Sivil Toplumun Dönüşümü”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Erken Görünüm, 1-27.  

 • Rukiye Ebru İlter Akarçay (2020) “Demokrasilerde Darbe Geçirmezliğe Yakından Bakmak: Sivil-Asker İlişkilerinde İspanya Örneği”, Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21 : 38, 145-185. 

 • Rukiye Ebru İlter Akarçay (2020) “Unraveling Presidentialism: Learning from the Latin American Experience”, Alternatif Politika, 12 : 1, 204-227.

 • Rukiye Ebru İlter Akarçay (2020) “Caught Up in Threats, Settlements Under Duress, and a Contested Resurgence of Developmentalism: The Trump Administration and Latin America” in Yazıcı, H. and Öke, M.K. (edt.) Ultra-Nationalist Policies of Trump and Reflections in the World, Berlin: Peter Lang. 

 • Murat Arslan & Selin Türkeş Kılıç (2020) "Populism at Home, Populism in the World: The Case of Donald Trump as a Presidential Candidate" in Yazıcı, H. and Öke, M.K. (edt.) Ultra-Nationalist Policies of Trump and Reflections in the World, Berlin: Peter Lang.

 • Aylin Aydin-Cakir (2020) “Siyaset Bilimi Perspektifinden Yargı Bağımsızlığı:Bir Kuramsal Model Önerisi” Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, doi: 10.33630/ausbf.590823

 • Ilkim Buke Okyar (2020) Ethnic stereotyping and the significant other: re-imagining the Kurd in early Turkish political cartoons, Middle Eastern Studies, DOI: 10.1080/00263206.2020.1734572

 • Volkan İpek (2020) “La Politica Estera Della Turchia in Africa: I Casi del Sudan e della Somalia”, Centro Studi di Politica Internazionale Observatoria Turchia,7: 1-10 https://www.cespi.it/it/ricerche/la-politica-estera-della-turchia-africa-i-casi-del-sudan-della-somalia

 • Volkan İpek & Jack Kalpakian (2020) “Secularism in Morocco”, ENC Analysis 3-17 http://www.encouncil.org/ourwork/enc-analysis-secularism-morocco/

 • Volkan İpek, Sinemden Oylumlu, Ayşe Betül Nuhoğlu (2019) “Immigration of African Football to Turkey: Pass the Ball and I Score” in Bayındır G.İpek,I, Önel,E.(edt) Refugee Crises and Migration Policies London: Lexington Books https://rowman.com/ISBN/9781793602084/Refugee-Crises-and-Migration-Policies-From-Local-to-Global

 • Volkan İpek ve Selin Türkeş Kılıç (2019) “European Turkey and European Morocco: Two Identity Construction cases in the path to the EEC membership”, Turkish Journal of Middle Eastern Studies, 6: 2, 43-70 https://dergipark.org.tr/en/pub/tocd/issue/48810/607538

 • Volkan İpek (2019) “Third World Presidencies in the Gambia, Zimbabwe and Togo: The Rule of Jammeh, Mugabe and the Eyadémas”, Akademik Hassasiyetler , 6 :11, 315-30 https://dergipark.org.tr/tr/pub/akademik-hassasiyetler/issue/45496/571769

 • Cengiz Erisen, Sofia Vasilopoulou and Cigdem Kentmen-Cin (2019) "Emotional reactions to immigration and support for EU cooperation on immigration and terrorism", Journal of European Public Policy.

 • Rezarta Bilali, Yeshim Iqbal and Cengiz Erisen (2019) "The Role of Lay Beliefs about Group Transgressions on Acceptance of Responsibility for Ingroup Harm-Doing", European Journal of Social Psychology. 49(5): 992-1006.

 • Mine Nur Küçük (2019) “Feminist Kuramlarda Savaş ve Barış”, Emre Çıtak ve Sami Kiraz (der.), Uluslararası İlişkiler Kuramlarında Savaş ve Barış, Ankara: Orion, 2019, 253-278.

 • Gül Arıkan Akdağ & Aylin Aydın-Cakir (2019) "Uluslararası Antlaşmaların Analizi Üzerinden Adalet ve Kalkınma Partisi Döneminde Türkiye’nin Değişen Ortadoğu Politikası” International Journal of Political Science & Urban Studies Vol.7 Issue.1.

 • Selin Türkeş Kılıç (2019) “Justifying privileged partnership with Turkey: an analysis of debates in the European Parliament,” Turkish Studies, https://doi.org/10.1080/14683849.2019.1565941. (SSCI).

 • Mine Nur Küçük (2018) “Conceptions of ‘the international’ Beyond the Core: Turkey in the Post-Cold War Era,” Turkish Studies, 19/4: 571-592.

 • Selin Türkeş Kılıç (2018) “Avrupa Komşuluk Politikası’nda Uluslararası Göçün Güvenlikleştirilmesi,” Mukaddime, Cilt 9, Özel Sayı, 1–20.

 • Selin Türkeş Kılıç (2018) “Applying Learner-Centred Approach to Teaching Turkey-European Union Relations” Erasmus+/Jean Monnet Programı, VIADUCT Online Teaching Paper 1,  http://www.viaduct.uni-koeln.de/sites/viaduct/user_upload/VIADUCT_Teaching_Paper_no.1.pdf.

 • Gizem Alioğlu Çakmak & Selin Türkeş Kılıç (2018) “İletişimsel Eylem Kuramı Çervesinde 18 Mart Türkiye-Avrupa Birliği Mutabakatı: Düzensiz Göçle Mücadele Mutabakatının Türkiye ve Yunanistan Basınındaki Yeri”, Alternatif Politika, Cilt 10, Sayı 3.

 • Gizem Alioğlu Çakmak & Selin Türkeş Kılıç (2018) “The Turkey-European Union Consensus of March 18 in the Turkish and Greek Press,” International Migration and Challenges in The Beginning of The Twenty-First Century, Lexington, 107-127. ISSN 798-1-4985-8601-6. 

 • Eda Kuşku Sönmez & Selin Türkeş Kılıç (2018) “Dynamics of Technical Progress Towards the EU Accession: New Rules, Vetoes and Power Asymmetries”, European Foreign Affairs Review, Cilt 23, Sayı 2, 203–220.

 • Cengiz Erisen & Emre Erdogan (2018) Growing Perceived Threat and Prejudice as Sources of Intolerance: Evidence from the 2015 Turkish General Elections. Turkish Studies. (SSCI). 

 • Erisen, C., Redlawsk, D., & Erisen, E. (2018) Complex Thinking as a Result of Incongruent Information Exposure. American Politics Research. Vol 46, Issue 2, -245. (SSCI)

 • Suhay, L. & Erisen, C. (2018) The Role of Anger in the Biased Assimilation of Political Information. Political Psychology. Vol 39, Issue 4, 793-810. (SSCI).

 • Aylin Aydın Çakır (2018), "The Impact of Judicial Preferences and Political Context on Constitutional Court Decisions: Evidence from Turkey", International Journal of Constitutional Law. (SSCI).

 • Aylin Aydin Cakir & Gul Arikan Akdag. (2017). “An Empirical Analysis of the Change in Turkish Foreign Policy under the AKP Government”, Turkish Studies, Vol.18, Issue 2, 334-357 (SSCI).

 • Aylin Aydın Çakır (2017) "An Empirical Analysis of the Change in Turkish Foreign Policy from the 1980s to 2010s ", Turkish Studies.

 • Melih Görgün (2017) "Küreselleşme Sürecinde Göçmen İlişkileri Ağının Önemi", Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi.

 • Selin Türkeş Kılıç (2016) “Political party closures in European democratic order: comparing the justifications in DTP and Batasuna decisions,” Journal of European Public Policy, Cilt 23, Sayı 4, 492-509. (SSCI).

 • Aylin Aydın Çakır & Eser Şekercioğlu (2016) “Public Confidence in the Judiciary: The Interaction between Political Awareness and Level of Democracy”, Democratization, Vol. 23 Issue.4, 634 – 656 (SSCI).

 • Melih Görgün (2016) "Ekonominin Dört Güçlendiricisi: Bilim, Endüstri, Üniversite ve Siyaset", Kobi Efor Dergisi, Sayı 198, 2016.

 • Selin Türkeş Kılıç (2014) “EU Anchor for Turkey’s Democratisation under Alternative Integration Models”, EU Neighbourhood Policy , Survey and Perspectives, Network Europe: European Institute at the University of Zurich. ISSN 978-3-7255-7027-0.

 • Aylin Aydın Çakır (2014) “Judicialization of Politics by Elected Politicians: The Theory of Strategic Litigation”, Political Research Quarterly, Vol.67 Issue. 3, 489-503 (SSCI).

 • Cemil Oktay (2014) “Tahammül Edilebilir Yasalar ve Çoğulcu Demokrasi”, Armağan (Toktamış Ateş’e Armağan).

 • Cemil Oktay (2014) “Osmanlı Siyasal Düşüncesinde Çarkıfelek Anlayışı (Ulusal)”, Armağan, Siyasal’da Bir Ömür.

 • Aylin Aydın Çakır (2013) “Judicial Independence across Democratic Regimes: Understanding the Varying Impact of Political Competition”, Law & Society Review, Vol.47 Issue.1, 105-134 (SSCI).

 • Gizem Çakmak (2013) “Arab-Turkish Relations from the Emergence of Arab Nationalism to 1916”, New Perspectives on Turkish Foreign Policy (Ed. B. Kuntay ve N.Narlı) Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları, ss. 91-117.

 • Gizem Çakmak and Aslı Postacı (2013) “Military Interventions in Turkey”, Critical Issues in Turkish Politics (Ed. B. Kuntay ve N.Narlı) Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları, ss. 72-99.

 • Gizem Çakmak (2013) “Disentangling Motives for Public Mobilization and Governmental Responses to the Recent Protest Movement in Turkey”, Unraveling Turkey. A Collective Volume on Contemporary Turkish Politics and Society, Collective Volume No. 1, pp. 7-18. ISBN-798-618-80847-0-4 Link: http://www.interaliaproject.com/CV1.p