• Türkçe
 • English

Öğretim Üyelerimiz Tarafından Son 5 Yılda Yapılan Yayınlar

Kitaplar

 
Makaleler
 
 • Cengiz Erisen, Sofia Vasilopoulou and Cigdem Kentmen-Cin (2019) "Emotional reactions to immigration and support for EU cooperation on immigration and terrorism", Journal of European Public Policy.
 • Rezarta Bilali, Yeshim Iqbal and Cengiz Erisen (2019) "The Role of Lay Beliefs about Group Transgressions on Acceptance of Responsibility for Ingroup Harm-Doing", European Journal of Social Psychology. 49(5): 992-1006.
 • Aylin Aydın-Cakir (forthcoming) "Siyaset Bilimi Perspektifinden Yargı Bağımsızlığı:Bir Kuramsal Model Önerisi” Ankara Üniversitesi SBF Dergisi.
 • Gül Arıkan Akdağ & Aylin Aydın-Cakir (2019) "Uluslararası Antlaşmaların Analizi Üzerinden Adalet ve Kalkınma Partisi Döneminde Türkiye’nin Değişen Ortadoğu Politikası” International Journal of Political Science & Urban Studies Vol.7 Issue.1.
 • Selin Türkeş Kılıç (2019) “Justifying privileged partnership with Turkey: an analysis of debates in the European Parliament,” Turkish Studies, https://doi.org/10.1080/14683849.2019.1565941. (SSCI).
 • Selin Türkeş Kılıç (2018) “Avrupa Komşuluk Politikası’nda Uluslararası Göçün Güvenlikleştirilmesi,” Mukaddime, Cilt 9, Özel Sayı, 1–20.
 • Selin Türkeş Kılıç (2018) “Applying Learner-Centred Approach to Teaching Turkey-European Union Relations” Erasmus+/Jean Monnet Programı, VIADUCT Online Teaching Paper 1,  http://www.viaduct.uni-koeln.de/sites/viaduct/user_upload/VIADUCT_Teaching_Paper_no.1.pdf.
 • Gizem Alioğlu Çakmak & Selin Türkeş Kılıç (2018) “İletişimsel Eylem Kuramı Çervesinde 18 Mart Türkiye-Avrupa Birliği Mutabakatı: Düzensiz Göçle Mücadele Mutabakatının Türkiye ve Yunanistan Basınındaki Yeri”, Alternatif Politika, Cilt 10, Sayı 3.
 • Gizem Alioğlu Çakmak & Selin Türkeş Kılıç (2018) “The Turkey-European Union Consensus of March 18 in the Turkish and Greek Press,” International Migration and Challenges in The Beginning of The Twenty-First Century, Lexington, 107-127. ISSN 798-1-4985-8601-6. 
 • Eda Kuşku Sönmez & Selin Türkeş Kılıç (2018) “Dynamics of Technical Progress Towards the EU Accession: New Rules, Vetoes and Power Asymmetries”, European Foreign Affairs Review, Cilt 23, Sayı 2, 203–220.
 • Cengiz Erisen & Emre Erdogan (2018) Growing Perceived Threat and Prejudice as Sources of Intolerance: Evidence from the 2015 Turkish General Elections. Turkish Studies. (SSCI). 
 • Erisen, C., Redlawsk, D., & Erisen, E. (2018) Complex Thinking as a Result of Incongruent Information Exposure. American Politics Research. Vol 46, Issue 2, -245. (SSCI)
 • Suhay, L. & Erisen, C. (2018) The Role of Anger in the Biased Assimilation of Political Information. Political Psychology. Vol 39, Issue 4, 793-810. (SSCI).
 • Aylin Aydın Çakır (2018), "The Impact of Judicial Preferences and Political Context on Constitutional Court Decisions: Evidence from Turkey", International Journal of Constitutional Law. (SSCI).
 • Aylin Aydin Cakir & Gul Arikan Akdag. (2017). “An Empirical Analysis of the Change in Turkish Foreign Policy under the AKP Government”, Turkish Studies, Vol.18, Issue 2, 334-357 (SSCI).
 • Aylin Aydın Çakır (2017) "An Empirical Analysis of the Change in Turkish Foreign Policy from the 1980s to 2010s ", Turkish Studies.
 • Melih Görgün (2017) "Küreselleşme Sürecinde Göçmen İlişkileri Ağının Önemi", Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi.
 • Selin Türkeş Kılıç (2016) “Political party closures in European democratic order: comparing the justifications in DTP and Batasuna decisions,” Journal of European Public Policy, Cilt 23, Sayı 4, 492-509. (SSCI).
 • Aylin Aydın Çakır & Eser Şekercioğlu (2016) “Public Confidence in the Judiciary: The Interaction between Political Awareness and Level of Democracy”, Democratization, Vol. 23 Issue.4, 634 – 656 (SSCI).
 • Melih Görgün (2016) "Ekonominin Dört Güçlendiricisi: Bilim, Endüstri, Üniversite ve Siyaset", Kobi Efor Dergisi, Sayı 198, 2016.
 • Seda Ünsar (2016) "Sekülerizmin Çoklu Epistemolojileri Üzerine”, Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi (The Black Sea Journal of Social Sciences), No: 15, pp. 165-191.
 • Seda Ünsar (2015) Patrimonyal Yeniden-Dağıtımcı (Redistributive) Yapıdan Rasyonel-Yasal (Rational-Legal) Yapıya Geçiş”, Political Science (Leges- International Peer-Reviewed Academic Journal), Vol. 1, No. 1, pp. 137-153.
 • Seda Ünsar (2015) “On the Political Economy of Resistance”, in Another Brick in the Barricade: The Gezi Resistance and its Aftermath by Wiener Verlag für Sozialforschung, November 2015, p. 266-288.
 • Selin Türkeş Kılıç (2014) “EU Anchor for Turkey’s Democratisation under Alternative Integration Models”, EU Neighbourhood Policy , Survey and Perspectives, Network Europe: European Institute at the University of Zurich. ISSN 978-3-7255-7027-0.
 • Aylin Aydın Çakır (2014) “Judicialization of Politics by Elected Politicians: The Theory of Strategic Litigation”, Political Research Quarterly, Vol.67 Issue. 3, 489-503 (SSCI).
 • Cemil Oktay (2014) “Tahammül Edilebilir Yasalar ve Çoğulcu Demokrasi”, Armağan (Toktamış Ateş’e Armağan).
 • Cemil Oktay (2014) “Osmanlı Siyasal Düşüncesinde Çarkıfelek Anlayışı (Ulusal)”, Armağan, Siyasal’da Bir Ömür.
 • Aylin Aydın Çakır (2013) “Judicial Independence across Democratic Regimes: Understanding the Varying Impact of Political Competition”, Law & Society Review, Vol.47 Issue.1, 105-134 (SSCI).
 • Gizem Çakmak (2013) “Arab-Turkish Relations from the Emergence of Arab Nationalism to 1916”, New Perspectives on Turkish Foreign Policy (Ed. B. Kuntay ve N.Narlı) Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları, ss. 91-117.
 • Gizem Çakmak and Aslı Postacı (2013) “Military Interventions in Turkey”, Critical Issues in Turkish Politics (Ed. B. Kuntay ve N.Narlı) Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları, ss. 72-99.
 • Gizem Çakmak (2013) “Disentangling Motives for Public Mobilization and Governmental Responses to the Recent Protest Movement in Turkey”, Unraveling Turkey. A Collective Volume on Contemporary Turkish Politics and Society, Collective Volume No. 1, pp. 7-18. ISBN-798-618-80847-0-4 Link: http://www.interaliaproject.com/CV1.pdf