• Türkçe
  • English

Sevgili Öğrenciler,

Kurulduğu 1996 yılından bu yana yaratıcı, çözüm odaklı, iletişim becerileri ve sosyal sorumluluk bilinci yüksek bireyler yetiştirmeyi hedefleyen fakültemiz, güçlü akademik kadrosu ve modern alt yapısı ile geleceğin liderlerini toplumumuza kazandırmaya devam etmektedir.

Fakültemizde, İşletme, İktisat ve Kamu Yönetimi bölümlerinde İngilizce, Uluslararası İşletme Yönetimi bölümünde Almanca, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde ise İngilizce veya Fransızca eğitim alma ve arzu edenlere akademik programlarının bir parçası olarak ikinci bir yabancı dil eğitimi alma olanağı sağlanmaktadır.

Üniversitemiz bünyesinde yer alan fakülte programları arasındaki entegrasyon sayesinde öğrencilerin ilgi duydukları farklı disiplinlerden ders alma olanağı sağlanmakta ve çok yönlü çalışmaları teşvik edilmektedir. Üniversitemizin 60 farklı bölümünde, zengin çift anadal ve yandal programlarında eğitim alma olanağının varlığı, öğrencilerin birden fazla disiplinden diploma alabilmelerini olanaklı kılmaktadır.

Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı ve uluslararası kültür ve ticaret merkezi olan İstanbul’da kurulmakta olan finans merkezinin hemen yanı başında konumlanan üniversitemizde eğitim gören öğrencilerimizin geniş staj ve iş olanaklarına erişim fırsatlarından yararlanabilmesi mümkündür.

Türkiye’nin lider üst düzey profesyonellerinden oluşan Fakülte Danışma Kurulu ile birlikte sektör uygulama ve saha çalışmaları, stajlar, geniş katılımlı kariyer günleri organizasyonları düzenlenerek, öğrencilerimizin iş hayatı ile tanışmalarına, kendilerini tanımalarına ve başarılı olabilecekleri alanları belirlemelerine destek verilmektedir.

100’den fazla uluslararası değişim ve Erasmus anlaşması bulunan fakültemizde var olan aktif öğrenci değişim ortamı ile yabancı öğrencilerle birlikte eğitim alma fırsatı sunulmakta, ayrıca isteyen öğrencilerin üniversite eğitiminin bir bölümünü yurt dışında tamamlamasına olanak sağlanmaktadır.

Toplumumuza katkıda bulunabilmek için toplum ile karşılıklı etkileşim çerçevesinde, öğrencilerimizin sosyal sorumluluk projelerinde yer almaları teşvik edilmektedir.

Yaşam boyu gereksinim duyduğu temel bilgi ve becerilerle mezun ettiğimiz öğrencilerimiz, dünyanın pek çok bölgesinde, değişik kurumlarda üst düzey görevler yapmakta ve başarılarıyla bizleri gururlandırmaktadırlar. Aynı gururu sizlerle de yaşamak dileğiyle, İİBF ailesine hoş geldiniz.

Prof. Dr. Dursun ARIKBOĞA
Dekan