Skip to main content
  • Türkçe
  • English
Course Code: 
TKL201
Course Period: 
Autumn
Course Type: 
Core
P: 
2
Application: 
0
Credits: 
2
ECTS: 
2
Course Language: 
Türkçe
Course Objectives: 

The course aims at helping students improve their skill in written and oral narration, by teaching them features and rules of the language.

Course Content: 

A general information about language in general and world languages, the historical evolution of Turkish and its relationship with other languages, phonetical and morphological characteristics of Modern Turkish, applying/practicing rules of orthography and punctuation

Course Methodology: 
1. Lecture 2. Case study 3. Discussion 4. Demonstration 5. Group work 6. Microteaching 7. Problem solving
Course Evaluation Methods: 
A. Classical exam B. Multiple-choice test C. Incomplete D. True-False E. Oral exam F. Portfolio G. Performance type H. Report

Vertical Tabs

Course Learning Outcomes

Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1-Aims at  helping students use punctuation marks and orthography correctly 1, 3,4 A
2-Aims at helping students understand basic features of language and  criteria for classifying languages 1, 3,4 A
3-Aims at helping students  remember the evolution of Turkish 1,3,4 A
4-Aims at teaching students features of Turkish and how to apply them

5-Aims at improving students’ skills in written and oral narration

1,3,4 A

Course Flow

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma, dersin içeriği ve işlenişi hakkında bilgi İlgili okumalar
2 Noktalama işaretleri ve genel yazım kuralları İlgili okumalar
3 Dilin tanımı, özellikleri, dil-kültür ilişkisi İlgili okumalar
4 Dilin türleri İlgili okumalar
5 Yeryüzündeki diller ve dil sınıflandırmaları (yapı bakımından) İlgili okumalar
6 Yeryüzündeki diller ve dil sınıflandırmaları(kaynak bakımından),

Türkçenin bu diller arasındaki yeri ve özelliği

İlgili okumalar
7 Yazılı anlatım türlerinden öykü hakkında bilgi İlgili okumalar
8 Ara sınav. İlgili okumalar
9 Türkçenin tarihsel gelişimi ve Türklerin kullandığı alfabeler İlgili okumalar
10 Türkçenin ses özellikleri İlgili okumalar
11 Kalıplaşmış anlatımlar İlgili okumalar
12 Anlatım bozuklukları(sözcük düzeyinde), uygulama çalışması İlgili okumalar
13 Anlatım bozuklukları(cümle düzeyinde), uygulama çalışması İlgili okumalar
14 Yazılı anlatım türlerinden deneme hakkında bilgi İlgili okumalar

Recommended Sources

Required Aksan, Doğan(1975), “Anadili”, Türk Dili,31/285,s. 423-434

Aksan, Doğan(1987), Her Yönüyle Dil, Ana Çizgileriyle Dilbilim,3 cilt , Ankara

Aksan, Doğan (2000), Türkiye Türkçesinin Dünü, Bugünü, Yarını, Ankara, Bilgi yayınevi

Ali, Sabahattin (2005), Yeni Dünya, İstanbul, YKY

Ataç, Nurullah (2010), Günlerin Getirdiği-Sözden Söze, 7.b., İstanbul, YKY

Atay, Oğuz (2000), Korkuyu Beklerken, İstanbul, İletişim Yayınları

Ergin, Muharrem (2014), Türk Dil Bilgisi, İstanbul, Bayrak Yay.

Hepçilingirler, Feyza (2013),Türkçe “Off”, 43.b.,İstanbul, Everest Yayınları

Korkmaz, Zeynep ve diğerleri (1995), Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Ankara,           Yüksek Öğretim Kurulu Matbaası

Montaigne (1991),Denemeler,(Türkçesi: Sabahattin Eyüboğlu), İstanbul,Cem Yayınevi

Taner, Haldun(1995), Çok Güzelsin Gitme Dur, İstanbul, Bilgi Yayınevi

Taner, Haldun (2005), Şişhane’ye Yağmur Yağıyordu/Ayışığında “Çalışkur”, Ankara, Bilgi Yayınevi

Türkçe Sözlük (2011), Türk Dil Kurumu Yayınları, 11. b., Ankara

Yazım Kılavuzu (2009), Türk Dil Kurumu Yayınları, 26. b., Ankara

Material Sharing

Xerox copies given to students before class.

Assessment

IN-TERM STUDIES NUMBER PERCENTAGE
Mid-terms 1 50
Quizzes    
Attendance    
FINAL 1 50
Total   100
CONTRIBUTION OF FINAL EXAMINATION TO OVERALL GRADE   50
CONTRIBUTION OF IN-TERM STUDIES TO OVERALL GRADE   50
Total   100

ECTS

Activities Quantity Duration
(Hour)
Total
Workload
(Hour)
Course Duration (Including the exam week: 15x Total course hours) 15 2 30
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 15 1 15
Mid-terms 1 2 2
Term Paper 1 1 1
Final examination 1 2 2
Total Work Load     50
Total Work Load / 25 (h)     2
ECTS Credit of the Course     2
2