Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
TKL201
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
2
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 

Öğrencilerin Türkçenin özelliklerini ve işleyiş kurallarını bilerek yazılı ve sözlü anlatımda doğru ve etkili kullanma becerilerini geliştirmek

Dersin İçeriği: 

Dil ve Dünya dilleri hakkında genel bilgiler, Türkçenin diğer dillerle olan bağlantısı ve tarihsel gelişimi, modern Türkçenin ses ve yapı özellikleri, noktalama ve yazım kurallarıyla ilgili uygulamalar   

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yön. 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Yazılı sınav 2. Çoktan seçmeli test 3. Boşluk -doldurma 4. Doğru -Yanlış 5. Sözlü sınav 6. Portfolyo

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Türkçenin noktalama işaretleri ve yazım kurallarının doğru kullanımını sağlamak. 1,4 1 1
2) Dilin temel özelliklerini ve dillerin sınıflandırma ölçütlerini kavramalarını sağlamak. 1,4 1 1
3) Türkçenin tarihsel gelişimini hatırlatmak. 1,4 1 1
4) Türkçenin özelliklerini ve işleyiş kurallarını öğrenmelerini sağlamak. 1,4 1 1
5) Yazılı ve sözlü anlatım becerilerini gelişmelerini sağlamak. 1,4 1 1

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma, dersin içeriği ve işlenişi hakkında bilgi İlgili okumalar
2 Noktalama işaretleri ve genel yazım kuralları İlgili okumalar
3 Dilin tanımı, özellikleri, dil-kültür ilişkisi İlgili okumalar
4 Dilin türleri İlgili okumalar
5 Yeryüzündeki diller ve dil sınıflandırmaları (yapı bakımından) İlgili okumalar
6 Yeryüzündeki diller ve dil sınıflandırmaları(kaynak bakımından),

Türkçenin bu diller arasındaki yeri ve özelliği

İlgili okumalar
7 Yazılı anlatım türlerinden öykü hakkında bilgi İlgili okumalar
8 Ara sınav. İlgili okumalar
9 Türkçenin tarihsel gelişimi ve Türklerin kullandığı alfabeler İlgili okumalar
10 Türkçenin ses özellikleri İlgili okumalar
11 Kalıplaşmış anlatımlar İlgili okumalar
12 Anlatım bozuklukları(sözcük düzeyinde), uygulama çalışması İlgili okumalar
13 Anlatım bozuklukları(cümle düzeyinde), uygulama çalışması İlgili okumalar
14 Yazılı anlatım türlerinden deneme hakkında bilgi İlgili okumalar

Kaynaklar

Aksan, Doğan(1975), “Anadili”, Türk Dili,31/285,s. 423-434

Aksan, Doğan(1987), Her Yönüyle Dil, Ana Çizgileriyle Dilbilim,3 cilt , Ankara

Aksan, Doğan (2000), Türkiye Türkçesinin Dünü, Bugünü, Yarını, Ankara, Bilgi yayınevi

Ali, Sabahattin (2005), Yeni Dünya, İstanbul, YKY

Ataç, Nurullah (2010), Günlerin Getirdiği-Sözden Söze, 7.b., İstanbul, YKY

Atay, Oğuz (2000), Korkuyu Beklerken, İstanbul, İletişim Yayınları

Ergin, Muharrem (2014), Türk Dil Bilgisi, İstanbul, Bayrak Yay.

Hepçilingirler, Feyza (2013),Türkçe “Off”, 43.b.,İstanbul, Everest Yayınları

Korkmaz, Zeynep ve diğerleri (1995), Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Ankara,           Yüksek Öğretim Kurulu Matbaası

Montaigne (1991),Denemeler,(Türkçesi: Sabahattin Eyüboğlu), İstanbul,Cem Yayınevi

Taner, Haldun(1995), Çok Güzelsin Gitme Dur, İstanbul, Bilgi Yayınevi

Taner, Haldun (2005), Şişhane’ye Yağmur Yağıyordu/Ayışığında “Çalışkur”, Ankara, Bilgi Yayınevi

Türkçe Sözlük (2011), Türk Dil Kurumu Yayınları, 11. b., Ankara

Yazım Kılavuzu (2009), Türk Dil Kurumu Yayınları, 26. b., Ankara

Materyal Paylaşımı

Ders öncesi dağıtılan fotokopiler

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI ADET KATKI YÜZDESİ
Vize 1 50
Finalin Başarıya Oranı 1 50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 15 2 30
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 1 15
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav - - -
Ödev 1 1 1
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü     50
Toplam İş Yükü / 25 (s)     2
Dersin AKTS Kredisi     2
2