• Türkçe
  • English

Değerli Öğrenciler,
Fakültemizle alakalı tüm öğrenci dilekçeleriyle ilgili olarak artık aşağıda verilen tek bir e-mail adresi kullanılacaktır.

 iibf.ogrenciisleri@yeditepe.edu.tr