• Türkçe
  • English
Ders Kodu Section (ŞUBE) Ders Adı Öğretim Üyesi Sınav Tarihi Sınav Saat Aralığı
PSIR 111 1 ve 2 Uluslararası İlişkiler Tarihi I Dr. Öğr. Üyesi Murat Arslan 31.01.2022 12.00-14.00
PSIR 211 2 Uluslararası İlişkilere Giriş Doç. Dr. Gizem Alioğlu Çakmak 31.01.2022 12.00-14.00
PSIR 456 1 Afrika'da Toplum ve Siyaset Dr. Öğr. Üyesi Volkan İpek 31.01.2022 14.00-16.00
PSIR 112 1 Uluslararası İlişkiler Tarihi II Dr. Öğr. Üyesi Murat Arslan 31.01.2022 14.00-16.00
PSIR 302 2 Çağdaş Siyasal Düşünceler Dr. Adil Usturalı 01.02.2022 12.00-14.00
PSIR 414 1 Değişen Bağlamlarda Terörizm Prof. Dr. Emin Gürses 01.02.2022 12.00-14.00
PSIR 201 2 ve 3 Siyasal Düşünceler Tarihi Dr. Mehmet Vefik Aksu 01.02.2022 14.00-16.00
PSIR 201 1 Siyasal Düşünceler Tarihi Dr. Adil Usturalı 01.02.2022 14.00-16.00
LAW 213 1 ve 2 Devletler Genel Hukuku I Prof. Dr. Cengiz Okman 02.02.2022 12.00-14.00
PSIR 441 1 Türk Düşünce Tarihi Prof. Dr. Cemil Oktay 02.02.2022 14.00-16.00
PSIR 302 1 Çağdaş Siyasal Düşünceler Prof. Dr. Cemil Oktay 02.02.2022 14.00-16.00
PSIR 331 1 ve 2 Uluslararası Kuruluşlar Dr. Öğr. Gör. Hasan Tekin Enerem 03.02.2022 12.00-14.00
PSIR 444 1  

Türkiye'de Siyasal Partiler Ve Seçimler

Dr. Öğr. Gör. Hasan Tekin Enerem 03.02.2022 14.00-16.00