Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English

Yayınlar

Kar, A. ve Güven, K. S. (2013). Kutuplaş(tır)Manın Yeni Mekânları: Postmodern Siteler. Folklor/edbiyat, 19 (75), 9-36.

Güven, K. S. ve Kar, A. (2010/1). Medyanın Seyirlik Sunakları: Yarışma Programları. Folklor/edebiyat, 16 (61), 17-32.  

Kar, A. (2008). Self-Gift Giving: A New Widespread Consumption Culture. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17 (3), 259-276.

Kesim, S. ve Kar, A. (2004/3). Alternatif Bir Sosyalleşme Zemini Olarak İnternet ve Bir Sanal Cemaat Örneği, İtiraf.com. Folklor Edebiyat Dergisi, 9 (3), 415-431.

Kar, A., Aksu, V. M., Yalçınkaya, B. ve Biroğul, M. (2018). The Identity Formation By Conspicuous Islamists Consumption: Turkey's New Conservative Women, Researchfora, 36.th International Conference, NewYork, USA.

Kar, A., Kamaşak, R. ve Ertuğrul, F. (19-22 Mayıs 2016). How Socıal Media Alters Human Relationships: Mediated Communication, Techno Romantic Relationships, Disembodied Love… International Humanities and Social Sciences Conference, Berlin,GERMANY.

Kar. A., Yağcı. A.G. (2-4 Eylül 2015).  Is it Possible to Find an IRIS APFEL in Turkey? The Perception and Attitudes of Agedness, Body and Consumption of 'Silver Generation' in Turkey, The International Trends and Issues in Communication & Media Conference, St.Petersburg, RUSSIA.

Bulutlar, F., Kar, A. ve Kamaşak, R. (2013). Neuromarketing: How Ethical is the Use of Imaging Technics in Marketing?. International Conference of Business and Management, Social Science Research Society (SOSRES), İzmir.

Kar, A. ve Güven, K. S. (2013 / Mayıs). The Paradoxical Relationship Between the Truth of the Real World and the Opening in Social Media (Facebook). 14 th. International Cultural Studies Symposium, Change and Challenge, Ege University, İzmir, 13-36.

Kesim, S. ve Kar, A. (2013). Is It Real Digital Activism or Is It Just Conscience Relief Movement?. 2.nd International Symposium Language and Cominucation Exploring Novelties (ISLC) , University of İzmir.

Güven, K. S. ve Kar, A. (2012 / Mart). Uysal Bedenlerin Tekinsizliği: Mahremiyetin İfşası. Visualist 2012, International Congress on Visual Culture: New Approaches in Communication, Art and Design "Digitalization" İstanbul, 742-753.

Kar, A., Güven, K. S., (2011 / Mayıs). Ataerkil Erkeklik Örüntüleri Dönüşüyor mu?. Thirteenth International Cultural Studies Symposium, Change and Challenge, Ege University, İzmir, 13-36.

İnceoğlu, Y. ve Kar, A. (4-6 Mayıs 2009). New Beauty Icons: Freedom or Conviction to the Human Body. Media and Health Development International Conference, HONG KONG, Baptist University.

Kar, A. (2005). Arkaik Topluluklardan Günümüze Armağanın Toplumsal İlişkiler İçindeki Yeri ve İşlevleri. Türk Kültüründe Hediye Uluslararası Sempozyumu, Marmara Üniversitesi TÜRKİYAT Araştırma ve Uygulama Merkezi.

Kar, A., Güven, K. S., (2011). Ataerkil Erkeklik Örüntüleri Dönüşüyor mu? Genç Erkeklerin "Erkeklik" Algısı, Yeditepe Üniversitesi, İletişim Dergisi, 14, 154-179.

İnceoğlu, Y. ve Kar, A. (2009). New Beauty Icons: Freedom or Convıctıon to The Human Body. İletişim Fakültesi Dergisi (Ileti-s-im), 10, 7-31.

Kar, A. (2003). Küreselleşmenin İçerme Gücü / Güçsüzlüğü, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 16, 513-522.

Kar, A. (2008). Araştırmalarda Sosyal Antropolojik Boyut Ve Disiplinlerarasılık. Yeditepe Üniversitesi, Türkiyede ve Dünyada Antropoloji ve Eğitimi Sempozyumu.

Kar, A. (2006). Kurban Geleneğinin Sosyo – Ekonomik Analizi. 16. Ulusal Sosyoloji Kongresi, 19-23 Eylül 2006, Malatya.

Bulutlar, F., Kamaşak. R. ve Kar. A. (2004). İş Tatmini ile Yaşam Tatmininin Tükenmişlik Üzerindeki Nispi Etkisi. Sosyal Bilimler Araştırma Derneği, Sosyal Bilimler Araştırmaları Konfereansı, 2013.

Kar, A. ve Kesim, S. (2004). Sanal Alana Sızan Sırlar. Kadın Çalışmalarında Disiplinler Arası Buluşma, Yeditepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi.

Eskişehir Üniversitesi, Reklamcılık Bölümü, Medya ve Beden Algısı adlı seminer, 18 Kasım 2019.

SOMDER (Sosyoloji Mezunları Derneği), "Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri", 2015.

BPW (Business and Professional Womens Association) İstanbul Kulübü, "Genç Erkeklerin Erkeklik Algısı", 2011.

Antropoloji Derneği, "Araştırma Sektöründe Antropolojini Yeri ve Önemi", İstanbul Yıldız Üniversitesi, 2004.

Kamasak, R., Kar, A. (2020). The Effectiveness of Mobile Assisted Language Learning (MALL): Some Critical Reviews. In Handbook of Research on Organizational Culture and Diversity in the Modern Workforce, IGI Global (hakem onayından geçmiştir, yayımlanması beklenmektedir).

Kamasak, R., Yavuz, M., Kar, A. ve Baykut, S. (2017). Qualitative Methods in Organizational Research: An Example of Grounded Theory Data Analysis. In Handbook of Research on Organizational Culture and Diversity in the Modern Workforce, IGI Global, 23-42.

Kar, A. ve Güven, K. S. (2015). Dijital Aktivizm, Gerçek Bir Aktivizm Ruhunu Mu? Yoksa Bir Vicdan Temizleme Ayinini Temsil Ediyor? Dijital Aktivizmin Sosyo-Psikolojik Arka Planı, (130-162), Ayrıntı Yayınevi, İstanbul.

İnceoğlu, Y. ve Kar, A. (kitap editörlüğü), (2010). Dişilik, Güzellik ve Şiddet Sarmalında Kadın ve Bedeni, Ayrıntı Yayınevi, İstanbul.

Kar, A. ve Kesim, G. S. (2010). Plastik Cerrahi, "Tanrım Beni Baştan Yarat!..." Metaforunu Mümkün Kılabilir mi?, Dişilik, Güzellik ve Şiddet Sarmalında Kadın ve Bedeni, (173-195), İnceoğlu, Y. ve Kar, A. (edt.), Ayırntı Yayınevi, İstanbul.

Kar, A., Güven, K.S., (2009). Metin Çözümlemeleri, Cesur Yeni Dünya, "Medya, Teknoloji, Şiddet ve Haz Sarmalı", (315-338), İnceoğlu, Y. ve Çomak, N. A. Ayrıntı Yayınevi, İstanbul.

Kar, A. (2008). Çocuk Tüketiciler ve Tüketilen Çocukluk. Medya ve Çocuk Rehberi, İnceoğlu, Y. ve Akıner, N. (edt.), Eğitim Kitapevi, Konya.

Leicester Collage International School, Tasev ve Yeditepe Üniversitesi ortaklığında, ayakkabı üreticilerinin eğitilmesi amacıyla , "Shoemaking Training Institution" adı altında yürütülmüş bir Avrupa Birliği Projesi'nde eğitim danışmanı, Mart-Ağustos 2004. 

Leonardo da Vinci Projesi, genç işsizler ve girişimci adaylarını eğitmeyi amaçlayan "Youth Enterprise & Unemployment" adlı Avrupa Birliği Projesi- (YEU), Coventry and Warwickshire Chamber of Commerce tarafından yürütülmekte ve Türkiye ayağı Yeditepe Üniversitesi, Ticari Bilimler Fakültesi adına araştırma uzmanı olarak görev almıştır. 2012.

Erasmus+, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Merkezi, İMMİB, Yeditepe Üniversitesi (09.01.2020), "A Bottom of Learning for the Ecommercer of the Future". Proje Ortakları: Confederation Sindical Independiente-FETTİCO SPAIN, Italienshe Handelskammer Fur Deutschlan GERMANY, Yeditepe Üniversitesi, E-Ticaret Bölümü (Değerlendirme süreci beklenmektedir).

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti, Aile Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Hizmetler - Avrupa Birliği ve Mali Yardım Müdürlüğü (27.01.2020). "Developing a Sustainable Business Model for E-Commerce with Emphasis on Geographical Indication: The Case of Women Entrepreneurs in Ordu". Yeditepe Üniversitesi, E-Ticaret Bölümü (Değerlendirme süreci beklenmektedir).

Küntay. E., Erginsioy. G., Kar. A., Yılmaz. E. ve Güven. S. K. (Mayıs 2016). Türkiye Oyuncular Sendikası adına, "Sahne, Perde, Ekran, Mikrofon Oyuncuları Sendikası Üyeleri: Demografik Özellikler, Sektörel Sorunlar, İşçi Sağlığı - İşçi Güvenliği ve Beklentiler Araştırması Projesi".