Ana içeriğe atla
 • Türkçe
 • English

Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümü hangi puan türü ile öğrenci almaktadır?

Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümümüz EA puan türü ile öğrenci almaktadır.

Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümü eğitim süresi kaç yıldır?

İktisadi ve İdari Bilimler bünyesinde yer alan lisans programlarından biri olan Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümümüz eğitim süresi sekiz yarıyıl olmak üzere dört yıldır.

Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümünün amacı nedir?

İnternet’in getirdiği kolaylıklar sayesinde mesafeler ortadan kalkmış ve küresel pazarlar oluşmuştur. Çokuluslu şirketlerin hızla çoğalması da ekonominin küreselleştiğinin bir göstergesidir. Küreselleşme ise beraberinde yoğun rekabet getirmiştir. Dolayısı ile bu yoğun rekabetçi ortamda rekabetin tüm enstrümanlarının verimlilikle kullanılması gerekmektedir. Bu bağlamda, rekabetin bir enstrümanı olarak elektronik ticaret tüm dünyada hızla yayılmakta ve rekabetin değişen yüzünü gözler önüne sermektedir. Sonuç olarak, elektronik ticaret, mal ve hizmetlerin yanı sıra finansal işlemlerin de internet üzerinden yapılmasının önemi çok artmıştır. Dolayısı ile, bu konuda uzmanlaşmış eleman açığı ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, yönetim, teknoloji ve elektronik ticaret konularındaki en son teori ve bilgileri öğretmek ve söz konusu teorilerin pratikteki uygulamalarını göstermek bölümün başlıca amaçlarının arasındadır. Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümümüzde, e-ticaret alanına özgün ihtiyaçların karşılanması için gerekli donanıma sahip mezunlar verilmesi hedeflenmektedir.

Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümünün ders programında hangi dersler bulunmaktadır?

Elektronik Ticaret ve Yönetimi bölümünde okuyacak olan öğrenciler, e-ticaret alanında ihtiyaç duyulan üç temel alanda donanım kazanacaklardır;

Bilişim Teknolojilerine Yönelik Dersler;

 • Programlama dillerini, kod yazımını, veri madenciliğini, algoritma yazımı v.b., Web Programlama, Web Design v.b.

İş Geliştirme Süreçlerine Yönelik Dersler;

 • E-Ticarette ve M-Ticarette Girişimcilik, Planlama, Strateji Geliştirme v.b.

Pazarlama, Müşteri İlişkileri ve Reklam Alanına Yönelik Dersler;

 • E-Pazarlama, E- CRM (E-Müşteri İlişkileri Yönetimi), Dijital Reklamcılık v.b.

 

Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümünün öğrenim dili ingilizce midir? Hazırlık eğitimi almak zorunlu mudur?

Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümümüzün öğrenim dili %100 İngilizcedir. Bütün dersler İngilizce olarak işlenmekte ve mesleki terimler öğretilmektedir.

Yeditepe üniversitesine yeni başlayacak olan öğrencilere uygulanan hazırlık prosedürü E-Ticaret ve Yönetimi bölümü öğrencilerine de uygulanmaktadır. Hazırlık okulumuzla ilgili ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayın.

Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümünün diğer üniversitelerdeki bölümlerden farkı / üstünlüğü nedir? Neden Yeditepe Üniversitesi Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümünü seçmeliyim?

Elektronik Ticaret ve Yönetimi bölümü Türkiye’de ilk ve tek 4 yıllık lisans programı olarak Yeditepe Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi bünyesi altında kurulmuştur. Elektronik Ticaret ve Yönetimi bölümü kurulurken e-ticaret, dijital pazarlama, bilişim sektörlerinde Türkiye’nin ileri gelen firmalarının yöneticileriyle bir araya gelerek oluşturulan ders programı bu alandaki bütün açıklar tespit edilerek oluşturulmuştur. Bu sayede öğrencilerimiz e-ticaret bölümünün üç önemli kolu olan bilişim, pazarlama ve lojistik sektörlerini de yakından tanıyarak Elektronik Ticaret Uzmanı olarak yetişmektedirler.

Öğrencilerimizin edindikleri yönetsel ve mesleki teorik bilgileri kariyerlerinde başarı ile uygulayabilmeleri için yoğun bir staj programı uygulanmaktadır. Bu yoğun staj programları sayesinde birçok öğrencimiz henüz öğrenciyken staj yaptığı şirketlerden iş teklifi almakta; mezuniyet sonrası iş arama dönemini yaşamadan mezun olur olmaz iş hayatına atılmaktadırlar. Sektörden gelen talep ile öğrencilerimiz staj bulma konusunda sorun yaşamamaktadırlar.

Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümü olarak bünyesinde bulunduğumuz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi içi ve diğer fakültelerin bölümleri ile geniş çift ana dal ve yan dal olanaklarına sahip olan öğrencilerimiz, Erasmus ve Exchange programlarına da katılabilmektedirler.

 

Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümünde zorunlu stajların süresi ne kadardır?

Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümü öğrencilerimiz toplamda iki zorunlu yaz stajına tabidir. Dördüncü yarıyılı ve altıncı yarıyılı tamamladıklarında 40 iş günü yaz stajı yapma zorunlulukları vardır. Mezun olduklarında toplam 16 haftalık iki stajı tamamlamış olup sektör deneyimi kazanmış olmaktadırlar.

Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümü öğrencisi staj yapacağı yeri kendisi mi bulmalıdır / bölümden staj yeri bulma konusunda destek alabilir mi?

Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümümüzde öğrencilerimiz dilerse kendileri staj yeri bulabilmektedirler. Staj yeri bulma konusunda sorun yaşayan öğrencilerimize, firmaların stajyer talepleri doğrultusunda, akademisyenlerimiz tarafından destek sağlanmaktadır.

Elektronik Ticaret ve Yönetimi öğrencileri nerelerde staj yapıyor?

Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümünde zorunlu stajlar yurt dışında yapılabilir mi?

Elektronik Ticaret ve Yönetimi öğrencisi olarak zorunlu stajınızı yurt dışında yapabilirsiniz. Bunun için Erasmus programının sunduğu staj imkanlarından yararlanabilir veya "Work and Travel" gibi organizasyonların aracılığı ile zorunlu stajınızı yurt dışında yapabilirsiniz. Erasmus+ Staj Hareketliliği ile ilgili detaylı bilgi edinmek için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümüne kayıtlı bir öğrencinin çift ana dal (ÇAP) yapma imkanı var mıdır?

Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümü öğrencilerimiz, bünyesinde yer aldığımız İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde bulunan bölümler ve diğer fakültelerin belirli bölümleri ile çift ana dal / yan dal yapma imkanına sahiptir.

Çift ana dal programı, her iki ana dalın mezuniyet için gerekli toplam kredi saatlerini ve bu programların diğer gereklerini yerine getirmek koşuluyla, ana dal programının toplam kredisine ek olarak en az 30 kredilik ders yüküne sahip olması gerekir. Çift ana dal programına, kayıtlı olunan programın (Elektronik Ticaret ve Yönetimi) en erken üçüncü ve en geç beşinci yarıyılında başvurulabilir.

Bir öğrencinin çift ana dal başvurusunun kabul edilebilmesi için:

 • Başvurduğu döneme kadar kayıtlı bulunduğu ana dal programında (Elektronik Ticaret ve Yönetimi) almış olduğu derslerin tümünü başarı ile tamamlamış olması
 • Çift ana dal programı için başvuru anında ana dal programındaki (Elektronik Ticaret ve Yönetimi) genel not ortalamasının (CGPA) en az 3.00 (Çap programına burslu başlamak için öğrencinin genel not ortalamasının 4.00 üzerinden 3.25) olması
 • Çift ana dal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere yerleştirme puanına sahip olunması gerekir.

Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift ana dal diploma programına öğrenci kabulünde, öğrencinin yetenek sınavında da başarılı olması gerekir.

Aynı anda birden fazla ikinci ana dal programına kayıt yapılamaz. Ancak, aynı anda ikinci ana dal diploma ile yan dal programına kayıt yapılabilir. Çift ana dal programındaki öğrenci, ana dal programında yükseköğretim kurumu içinde geçiş hükümlerine uygun koşulları sağladığında ikinci ana dal diploma programına yatay geçiş yapabilir.

Çift ana dal öğrenimi süresince öğrencinin ikinci ana dal genel not ortalaması (CGPA) bir defaya mahsus olmak üzere 2.50’ye kadar düşebilir. Genel not ortalaması (CGPA) ikinci kez 2.50’nin altına düşen öğrencinin ikinci ana dal diploma programından kaydı silinir. Çift ana dal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin ikinci ana dal programından kaydı silinir.

İkinci ana dal programından mezun olabilmek için ikinci ana dal genel not ortalamasının (CGPA) en az 2.70 olması ve programların mezuniyet koşullarının yerine getirilmesi gerekir. Çift ana dal programına devam eden öğrenciye ikinci ana dal diploması devam ettiği birinci ana dal programından mezun olması halinde verilir. Ana dal programını tamamlayan, ancak ikinci ana dal programından eksikleri kalan öğrencilerin öğrenim süresi, ikinci ana dal diploma programının bulunduğu fakültenin yönetim kurulunun kararı ile en fazla iki yarıyıl uzatılabilir. Ancak kredi yükünün yoğun olduğu çift ana dal programlarında uzatmaya gerek duyulması halinde ilave bir iki yarıyıl daha uzatma verilebilir. Kayıtlı bulunduğu lisans programından mezuniyet hakkını elde eden ve çift ana dal lisans programını tamamlayan öğrenciye ikinci bir lisans diploması verilir.

Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümüne kayıtlı bir öğrencinin yan dal yapma imkanı var mıdır?

Yan dal programının, ana dal derslerine (Elektronik Ticaret ve Yönetimi) ek olarak en az 21 kredilik ders yüküne sahip olması gerekir. Yan dal programına, kayıtlı olunan programın (Elektronik Ticaret ve Yönetimi) en erken üçüncü ve en geç altıncı yarıyılında başvurulabilir.

Bir öğrencinin yan dal programına kabul edilebilmesi için:

 • Başvurduğu döneme kadar kayıtlı bulunduğu ana dal programında (Elektronik Ticaret ve Yönetimi) almış olduğu derslerin tümünü başarı ile tamamlamış olması
 • Yan dal programı için başvuru anında ana dal programındaki (Elektronik Ticaret ve Yönetimi) genel not ortalamasının (CGPA) en az 2.50 olması gerekir.
 • Burslu yan dal yapabilmek için de başvuran öğrencilerin not ortalamaları 4 üzerinden 3.00 olması şartı aranır.

Aynı anda birden fazla ikinci ana dal programına kayıt yapılamaz. Ancak, aynı anda ikinci ana dal diploma ile yan dal programına kayıt yapılabilir.

Öğrencinin yan dal programına devam edebilmesi için ana dal programındaki (Elektronik Ticaret ve Yönetimi) genel not ortalamasının (CGPA) en az 2.30 olması şarttır. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin yan dal programından kaydı silinir. Yan dal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin yan dal programından kaydı silinir. Yan dal sertifikası alabilmek için ana dal (Elektronik Ticaret ve Yönetimi) genel not ortalamasının (CGPA) en az 2.30 olması gerekir.Yan dal programına devam eden öğrenciye yan dal sertifikası, devam ettiği birinci ana dal (Elektronik Ticaret ve Yönetimi) programından mezun olması halinde verilir. Ana dal programını (Elektronik Ticaret ve Yönetimi) tamamlayan, yan dal programından eksikleri kalan öğrencilerin öğrenim süresi yan dal programının bulunduğu fakültenin yönetim kurulunun kararı ile en fazla iki yarıyıl uzatılabilir. Kayıtlı bulunduğu lisans programından(Elektronik Ticaret ve Yönetimi) mezuniyet hakkını elde eden ve yan dal programını başarı ile tamamlayan öğrenciye ise yan dal sertifikası verilir.

Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümü'nün anlaşmalı olduğu çift ana dal ve yan dal bölümleri nelerdir?

Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümüne kayıtlı bir öğrencinin Öğrenci Değişim Programları (Erasmus / Exchange) ile dünyaya açılma imkanı var mıdır?

Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümünün 2023/24 eğitim-öğretim yılı güz dönemi itibariyle aşağıdaki üniversiteler ile öğrenci değişim programı anlaşmaları bulunmaktadır:

1- Duale Hochschule Baden-Württemberg Karlsruhe | Almanya

2- Lucian Blaga University of Sibiu | Romanya

Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümü öğrencileri ayrıca İşletme ve Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik bölümlerinin de kontenjanlarından faydalanmaktadırlar.

Eğitim süresi içerisinde öğrenimlerini yurt dışında devam ettirmek isteyen öğrenciler detaylı bilgiye buradan ulaşabilirler. 

Erasmus+ Staj Hareketliliği ile yurtdışında staj imkanı da bulunmaktadır. Yurtdışında staj imkanından yararlanmak isteyen öğrenciler başvuru tarihlerine ve detaylı bilgiye buradan ulaşabilirler.

 

Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümünden mezun olduktan sonra kariyer imkanları / çalışma alanları nelerdir?

Türkiye’de E-Ticaret Sektörünün hızla büyümesi bu alanda önemli bir iş gücü açığını da ortaya çıkarmaktadır. Yeditepe, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak sektörel gelişmeleri takip ederek buradaki ihtiyaçları analiz etmek ve  buna yönelik adımlar atmak misyonumuzu oluşturmaktadır.

E-Ticaret ve Yönetimi Bölümü mezunları e-ticaret alanında faaliyet gösteren şirketlerin,

 • E-İş geliştirme ve süreç yönetimi alanında Stratejik Yönetim Bölümlerinde,
 • Yazılım ve programlama geliştirme ile veritabanı oluşturma süreçlerinde,
 • Web programlama, Web Design konularında v.b.,
 • E-Ticarette Pazar Araştırma ve Veri Analizi ile ilişkili birimlerde,
 • E-Pazarlama konusunda Ürün Geliştirme ve Ürün / Marka Yönetimi alanında,
 • E-CRM sorumlusu olarak,
 • Dijital Reklam ve Promosyon bölümlerinde çalışabilirler.

Elektronik Ticaret ve Yönetimi mezunları nerelerde çalışıyor?

Elektronik Ticaret ve Yönetimi öğrencilerinin part-time çalışma olanakları var mı?

E-Ticaret ve Yönetimi Bölümü öğrencileri, bölümün sektör ile olan işbirlikleri sayesinde mezun olmadan iş bulma fırsatına sahiptir. 

Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümünün burs olanakları nelerdir? / Bursun kesilme durumu var mıdır?

Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümü burs olanakları için Yeditepe Üniversitesi Burs Olanakları sayfasını ziyaret edebilirsiniz. 

Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümü öğrencisi birden fazla bursu bir arada alabilir mi?

Bir öğrenci ancak bir burs olanağından faydalanabilir; birden fazla burs hakkını elde eden öğrenci için en yüksek burs olanağı geçerlidir.

Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümünde okumak için ne gibi özelliklere sahip olmalıyım?

Elektronik Ticaret ve Yönetimi sektöründe çalışmak isteyenlerin sosyal yönleri kuvvetli ve dinamik bireyler olmaları gerekmektedir. Bilgisayar bilimlerine meraklı, dijital gelişmeleri yakından takip eden, sosyal medya ve günümüz teknolojilerini kullanabilen bireyler olması önemlidir. İnsanlarla iyi iletişim kurabilmek, kendine güvenmek, güçlükler karşısında şaşırmamak, çabuk ve doğru kararlar alabilmek, sabırlı olabilmek çok önemlidir. Bu gibi özelliklere sahip bireyler Elektronik Ticaret ve Yönetimi  sektöründe başarılı olmaktadırlar.

Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümüne yatay / dikey geçiş yapılabilir mi?

YATAY GEÇİŞ

Üniversitemizde Kurum içi, Kurumlar arası Genel Not Ortalamasına Göre ve Merkezi Yerleştirme Puanına Göre olmak üzere üç tür yatay geçiş mümkündür.

 • Kurum içi yatay geçişler, üniversite bünyesinde yer alan herhangi bir lisans programına her yıl ilan edilen geçiş şartlarını sağlamak kaydıyla yapılabilir. Lisans programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılında yatay geçiş yapılamaz. Lisans programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği lisans programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği lisans programına eş değer yurt içindeki diğer üniversitelerin lisans programlarının en düşük puanından az olmaması şartı aranmaktadır. Yatay geçiş öncesinde yabancı dil hazırlık sınıfı dışında geçirilen süre öğretim süresine dahildir. Bu bağlamda, öğretim süresi dört yıl olan herhangi bir lisans programından başka bir dört yıllık lisans programına geçiş yapan öğrencinin iki programdaki geçirdiği toplam öğretim süresi yedi yılı aşamaz. Bu süreler, öğretim süresi beş yıl olanlarda sekiz yılı ve altı yıl olan programlar için ise dokuz yılı aşmayacak şekilde belirlenmiştir.
 • İkinci bir yatay geçiş yöntemi de Kurumlar arası Genel Not Ortalamasına Göre yatay geçiştir. Bu geçişe ait genel kural ve prensipler her yıl Haziran ayı içinde olmak üzere yılda bir kez üniversitemiz web sayfasında ilan edilmektedir. Detaylar hakkında web sayfamızdaki yatay geçiş sekmesi ziyaret edilebilir.
 • Üçüncü tür yatay geçiş ise Merkezi Yerleştirme Puanlarına göre kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş türüdür. Bu geçiş türünün genel kural ve prensipleri her yıl Haziran ayında ve Ocak ayında olmak üzere iki defa  yayınlanmakta ve üniversitemiz web sayfasında ilan edilmektedir. Yine detaylar hakkında web sayfamızdaki yatay geçiş sekmesi ziyaret edilebilir.

DİKEY GEÇİŞ

Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümümüz dikey geçiş (DGS) yolu ile de öğrenci kabul etmektedir. Kontenjanlar ve puanlarla ilgili bilgiler her yıl Temmuz ayı içerisinde ÖSYM tarafından yayınlanan Dikey Geçiş Kılavuzu'ndan takip edilebilir.

Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümünü tercih etmeyen isteyen bir öğrenci İstanbul dışında / İstanbul içi uzak mesafede yaşıyorsa konaklama / yurt imkanları nelerdir?

İstanbul'un merkezinde Ataşehir'de konumlandırılmış Yeditepe Üniversitesi kampüsümüzde yer alan yurtlarımız, 4.250 yatak kapasitelidir. Üniversite öğreniminizi İstanbul'da, 123.000 m2 alan üzerine kurulu tam donanımlı kampüsümüzde sürdürürken, kampüs içinde yer alan yurt olanaklarımızdan yararlanabilirsiniz.

Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Oteli Esasları :

 • Yurt odalarının büyük çoğunluğu iki kişiliktir. Odalarda; banyo - tuvalet, mini buzdolabı, özel çalışma masası, sandalye, cam raflı kütüphane, aynalı gardırop ve yanmaz malzemeden yapılmış diğer donanım bulunmaktadır. Ayrıca 24 saat internet bağlantısı da mevcuttur.
 • Yurtta kalan öğrenciler, 24 saat kesintisiz bilgi merkezi hizmetleri başta olmak üzere Sosyal Tesislerde bulunan, Restoran, Kapalı ve Açık Yüzme Havuzu, Fitness Center, Squash Salonu, Sauna ve Türk Hamamından faydalanabilirler.

Girişimciliğe en uygun üniversite bölümü hangisidir?

Girişimcilik açısından yeni bir işe atılabilmek için gerekli olan şeylerin başında özgüven, yeterli bilgi ya da o konuda eğitim almış olmanın yanısıra sermayeye ihtiyaç vardır. Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümü öğrencilerine gerekli olan özgüven, eğitim ve  deneyimi sağlamakla beraber farklı iş modelleri sayesinde neredeyse sıfır sermaye ile iş kurma şansını verir.

Türkiye'nin Girişimcilik Karnesi / E-Ticaret ve Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Altan Kar

Uygulamalı girişimcilik eğitimi almak mümkün mü?

Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümü olarak Alibaba, Trendyol, Zubizu, SEM,  Google, Mobitek, Hepsiburada, PayU, Webrazzi, Iprospect, Galata Business Angels, Migros, Onedio, E-Glober, Silikonvadisi.co, Brightwell Holdings, Hackquarters ve Kollektif House gibi sektör lideri firmalar ile işbirliği içerisinde çalışarak öğrencilerimize eğitim, sertifika, staj ve sektörel tecrübe ile besleyerek girişimcilik eğitimi vermekteyiz.

Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümünün önü açık mı?

Elektronik Ticaret ve Yönetimi bölümü gelecekte önemli bir potansiyele sahiptir. Dijital teknolojilerin ve internetin sürekli gelişiminde bu önemin payı büyüktür. Bireylerin iş hayatında başarılı olması ve rekabetçi avantajı sağlayabilmesi için çok disiplinli yeteneklere ve uygulamalı deneyime sahip olması gerekmektedir.

Elektronik Ticaret ve Yönetimi bölümümüzde öğrencilere e-ticaret, dijital pazarlama, müşteri analitiği ve veri madenciliği, müşteri ilişkileri yönetimi ve yapay zeka gibi alanları kapsayan disiplinlerarası bir eğitim sunulmaktadır. Bu alanlarda bilgi ve yetkinlik sahibi olarak mezun olacak öğrencilerimizin gelecekteki iş fırsatlarında büyük bir avantaj elde etmesi mümkündür.

E-ticaret yapanların mesleği nedir?

E-ticaret yapan kişilerin çeşitli meslekleri olabilir. Bunlar arasında "e-ticaret girişimcisi", "dijital pazarlama uzmanı", "ürün yöneticisi", "lojistik ve tedarik zinciri yöneticisi", "müşteri hizmetleri uzmanı", "veri analisti", "e-ticaret uzmanı" gibi meslekler öne çıkmaktadır.

 

 

E-ticaret uzmanı neler bilmeli?

E-ticaret uzmanı, elektronik ticaret ortamında başarılı olmak için çeşitli alanlarda bilgi ve becerilere sahip olmalıdır. Bunlar, "e-ticaret stratejileri", "dijital pazarlama", web sitesi ve kullanıcı deneyimi", "lojistik ve tedarik zinciri yönetimi", "güvenlik ve veri koruma", "analitik ve veri yönetimi" ve "müşteri ilişkileri yönetimi" gibi alanlardır. Elektronik Ticaret ve Yönetimi bölümünde tüm bu alanlara dair dersler kapsamlı bir müfredat çerçevesinde sunulmaktadır. 

 

E-ticaret için nereden başlanmalı?

Değişen ve gelişen e-ticaret sektörüne en doğru girişi yapmak bu alana dair bir lisans bölümünde eğitim almaya başlamakla mümkündür.

%100 İngilizce dilinde eğitim veren Elektronik Ticaret ve Yönetimi bölümümüzde lisans eğitimini tamamlayan öğrencilere e-ticaretin temel prensipleri, yapısal programlama, dijital pazarlama, lojistik, yönetim bilişim sistemleri ve veri madenciliği gibi konularda bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır. Bu sayede mezun öğrencilerimizin, e-ticaret sektöründeki gelişmeleri takip etme, sektördeki trendlere uyum sağlama ve işletmelerin dijital dönüşüm süreçlerine katkıda bulunma konularında yetkinlik kazanmaları mümkündür.

E-Ticaret ve Yönetimi Bölümü'nün sektör ile işbirliği var mı?

Bölümümüz Alibaba, Trendyol, Zubizu, SEM,  Google, Mobitek, Hepsiburada, PayU, Webrazzi, Iprospect, Galata Business Angels, Migros, Onedio, E-Glober, Silikonvadisi.co, Brightwell Holdings, Lorem Ipsuma, Hackquarters, Kollektif House, Salesforce / Inspark, Kriko, Limunis gibi  alanında lider firmalar ile dış paydaş bağlamında işbirlikler kurarak; Staj, seminer ve eğitim şeklinde öğrencilerimize destek almaktadır. 

21 Nisan 2020 Tarihinde E-Ticaret Bölümü E-Ticaret Seminerleri Dersine Modanisa E-Ticaret Müdürü Hüseyin TAMALI konuk oldu.

Modanisa E-Ticaret Direktörü Hüseyin Tamalı, öğrencilerimizle e-ihracatın ve e-ithalatın geleceği, fırsatları, engelleri ve kariyer olanakları hakkında değerlendirmede bulundu.

7 Nisan 2020 Tarihinde E-Ticaret Bölümü E-Ticaret Seminerleri Dersine Alibaba Ülke Müdürü Cüneyt ERPOLAT konuk oldu.

Cross-border E-Commerce başlığı altında, Covid-19’un global düzeyde ve özelde de Çin’in ve Alibaba şirketinin nasıl etkilendiğini değerlendirdi. Öğrencilerimizin E-ihracat konusunda gelecekte yaşanacak potansiyel tehdit ve fırsatlara ve ayrıca e-ticaret, e-ihracat alanlarında kariyer fırsatları konusunda sorularını cevapladı. Mezuniyet durumundaki e-ticaret mezunlarımıza Alibaba şirketinde çok açık olarak istihdam teklifinde de bulundu!

 

Sales Force / INSPARK

E-CRM dersinde Sales Force Türkiye Temsilcisi Inspark şirketi ile ortak ders yürütmek üzere anlaşma yapılmıştır. Bu ders kapsamında Sales Force sınavını geçen öğrenciler Sales Force sertifikasına sahip olmaktadırlar. 

Dijital Reklam ve Performans Yönetimi dersi Google Türkiye ile ortak yapılmakta ve öğrencilere Google tarafından sertifikasyon ve katılım belgeleri sağlanmaktadır.

E-Müşteri İlişkileri Yönetimi (E-CRM)'nin elektronik ticaretteki önemi nedir?

Elektronik Müşteri İlişkileri Yönetimi (E-CRM), e-ticaret alanında büyük bir öneme sahiptir. E-CRM, müşteri deneyimini iyileştirme, operasyonel verimliliği artırma ve işletmelerin rekabet gücünü yükseltme açısından kritik roller üstlenir. E-CRM (Elektronik Müşteri İlişkileri Yönetimi), e-ticaret işletmeleri için müşteri odaklılığı artırma, veri analizi yapma ve operasyonları daha etkili bir şekilde yönetme açısından hayati öneme sahiptir. Bu teknolojiler, işletmelerin rekabet avantajını sürdürmesine ve müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmasına yardımcı olabilir.

Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümü olarak öğrencilerimizi  Salesforce Ile E-Müşteri İlişkileri YönetimiWeb İçerik Yönetimi Ve Sosyal Medya PazarlamasıSistem Analizi Ve Algoritmalar ve İleri Veri Tabanı Uygulamaları gibi derslerle profesyonel hayata hazırlamaktayız. Sektörde kullanılan yeni teknolojilere hakim bir şekilde bölümümüzden mezun olan öğrencilerimizin, iş hayatlarında kolaylıkla katma değer üretip rekabet avantajı yaratmaları mümkündür.

E-CRM Trendleri Webinar Dizisi (2020) | Cana Hande Uğur  

 

 

Yapay Zeka (AI) online müşteri ilişkilerini nasıl etkilemektedir?

Günümüzde yapay zeka (AI) e-ticarette ve online müşteri ilişkilerinde büyük bir öneme sahiptir. Yapay zeka, e-ticaret işletmelerine daha etkili, verimli ve kişiselleştirilmiş deneyimler sunma, operasyonel süreçleri iyileştirme ve müşteri ilişkilerini güçlendirme konularında yardımcı olmaktadır.

Müfredatımızda yer alan Yapay ZekaNesnelerin İnterneti ve E-Ticarette Yenilikçi Teknolojiler gibi dersler sayesinde öğrencilerimiz yapay zeka başta olmak üzere e-ticarete ve dijital pazarlamaya dair yeni teknolojilere aşina bir şekilde bölümümüzden mezun olurlar. 

2021 yılında Inspark CEO'su Serdar Susuz ile gerçekleştirilen Webinar:

 

2020 yılında Google Türkiye Ülke Müdürü Mehmet Keteloğlu ve Google Türkiye Perakende ve Teknoloji Müdürü Alpagut Çilingir ile gerçekleştirilen Webinar: