Ana içeriğe atla
 • Türkçe
 • English

Yeditepe Üniversitesi bölüm tercihi için bana destek olabilir mi?

Yeditepe Üniversitesi olarak tanıtım dönemlerimizde aday öğrencilerimizi okulumuz yerleşkesinde ağırlamaktan memnuniyet duyacağımız gibi, web sitemizdeki www.gelecegiplanla.com adresindeki tercih robotu ile de destek vermekteyiz.

Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümü hangi puan türü ile öğrenci almaktadır?

Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümümüz EA puan türü ile öğrenci almaktadır.

Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümü eğitim süresi kaç yıldır?

İktisadi ve İdari Bilimler bünyesinde yer alan lisans programlarından biri olan Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümümüz eğitim süresi sekiz yarıyıl olmak üzere dört yıldır.

Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümünün amacı nedir?

İnternet’in getirdiği kolaylıklar sayesinde mesafeler ortadan kalkmış ve küresel pazarlar oluşmuştur. Çokuluslu şirketlerin hızla çoğalması da ekonominin küreselleştiğinin bir göstergesidir. Küreselleşme ise beraberinde yoğun rekabet getirmiştir. Dolayısı ile bu yoğun rekabetçi ortamda rekabetin tüm enstrümanlarının verimlilikle kullanılması gerekmektedir. Bu bağlamda, rekabetin bir enstrümanı olarak elektronik ticaret tüm dünyada hızla yayılmakta ve rekabetin değişen yüzünü gözler önüne sermektedir. Sonuç olarak, elektronik ticaret, mal ve hizmetlerin yanı sıra finansal işlemlerin de internet üzerinden yapılmasının önemi çok artmıştır. Dolayısı ile, bu konuda uzmanlaşmış eleman açığı ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, yönetim, teknoloji ve elektronik ticaret konularındaki en son teori ve bilgileri öğretmek ve söz konusu teorilerin pratikteki uygulamalarını göstermek bölümün başlıca amaçlarının arasındadır. Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümümüzde, e-ticaret alanına özgün ihtiyaçların karşılanması için gerekli donanıma sahip mezunlar verilmesi hedeflenmektedir.

Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümünün ders programında hangi dersler bulunmaktadır?

Elektronik Ticaret ve Yönetimi bölümünde okuyacak olan öğrenciler, e-ticaret alanında ihtiyaç duyulan üç temel alanda donanım kazanacaklardır;

Bilişim Teknolojilerine Yönelik Dersler;

 • Programlama dillerini, kod yazımını, veri madenciliğini, algoritma yazımı v.b., Web Programlama, Web Design v.b.

İş Geliştirme Süreçlerine Yönelik Dersler;

 • E-Ticarette ve M-Ticarette Girişimcilik, Planlama, Strateji Geliştirme v.b.

Pazarlama, Müşteri İlişkileri ve Reklam Alanına Yönelik Dersler;

 • E-Pazarlama, E- CRM (E-Müşteri İlişkileri Yönetimi), Dijital Reklamcılık v.b.

 

Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümünün öğrenim dili ingilizce midir? Hazırlık eğitimi almak zorunlu mudur?

Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümümüzün öğrenim dili %100 İngilizcedir. Bütün dersler İngilizce olarak işlenmekte ve mesleki terimler öğretilmektedir.

Yeditepe üniversitesine yeni başlayacak olan öğrencilere uygulanan hazırlık prosedürü elektronik ticaret ve teknoloji yönetimi bölümü öğrencilerine de uygulanmaktadır. Hazırlık okulumuzla ilgili ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayın.

Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümünün diğer üniversitelerdeki bölümlerden farkı / üstünlüğü nedir? Neden Yeditepe Üniversitesi Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi Bölümünü seçmeliyim?

Elektronik Ticaret ve Yönetimi bölümü Türkiye’de ilk ve tek 4 yıllık lisans programı olarak Yeditepe Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi bünyesi altında kurulmuştur. Elektronik Ticaret ve Yönetimi bölümü kurulurken e-ticaret, dijital pazarlama, bilişim sektörlerinde Türkiye’nin ileri gelen firmalarının yöneticileriyle bir araya gelerek oluşturulan ders programı bu alandaki bütün açıklar tespit edilerek oluşturulmuştur. Bu sayede öğrencilerimiz e-ticaret bölümünün üç önemli kolu olan bilişim, pazarlama ve lojistik sektörlerini de yakından tanıyarak Elektronik Ticaret Uzmanı olarak yetişmektedirler.

Öğrencilerimizin edindikleri yönetsel ve mesleki teorik bilgileri kariyerlerinde başarı ile uygulayabilmeleri için yoğun bir staj programı uygulanmaktadır. Bu yoğun staj programları sayesinde birçok öğrencimiz henüz öğrenciyken staj yaptığı şirketlerden iş teklifi almakta; mezuniyet sonrası iş arama dönemini yaşamadan mezun olur olmaz iş hayatına atılmaktadırlar. Sektörden gelen talep ile öğrencilerimiz staj bulma konusunda sorun yaşamamaktadırlar.

Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümü olarak bünyesinde bulunduğumuz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi içi ve diğer fakültelerin bölümleri ile geniş çift ana dal ve yan dal olanaklarına sahip olan öğrencilerimiz, Erasmus ve Exchange programlarına da katılabilmektedirler.

Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümünde zorunlu stajların süresi ne kadardır?

Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümü öğrencilerimiz toplamda iki zorunlu yaz stajına tabidir. Dördüncü yarıyılı ve altıncı yarıyılı tamamladıklarında 40 iş günü yaz stajı yapma zorunlulukları vardır. Mezun olduklarında toplam 16 haftalık iki stajı tamamlamış olup sektör deneyimi kazanmış olmaktadırlar.

Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümü öğrencisi staj yapacağı yeri kendisi mi bulmalıdır / bölümden staj yeri bulma konusunda destek alabilir mi?

Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümümüzde öğrencilerimiz dilerse kendileri staj yeri bulabilmektedirler. Staj yeri bulma konusunda sorun yaşayan öğrencilerimize, firmaların stajyer talepleri doğrultusunda, akademisyenlerimiz tarafından destek sağlanmaktadır.

Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümünde zorunlu stajlar yurt dışında yapılabilir mi?

Elektronik Ticaret ve Yönetimi öğrencisi olarak zorunlu stajınızı yurt dışında yapabilirsiniz. Bunun için Erasmus programının sunduğu staj imkanlarından yararlanabilir veya "Work and Travel" gibi organizasyonların aracılığı ile zorunlu stajınızı yurt dışında yapabilirsiniz.

Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümüne kayıtlı bir öğrencinin çift ana dal (ÇAP) yapma imkanı var mıdır?

Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümü öğrencilerimiz, bünyesinde yer aldığımız İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde bulunan bölümler ve diğer fakültelerin belirli bölümleri ile çift ana dal / yan dal yapma imkanına sahiptir.

Çift ana dal programı, her iki ana dalın mezuniyet için gerekli toplam kredi saatlerini ve bu programların diğer gereklerini yerine getirmek koşuluyla, ana dal programının toplam kredisine ek olarak en az 30 kredilik ders yüküne sahip olması gerekir. Çift ana dal programına, kayıtlı olunan programın (Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi) en erken üçüncü ve en geç beşinci yarıyılında başvurulabilir.

Bir öğrencinin çift ana dal başvurusunun kabul edilebilmesi için:

 • Başvurduğu döneme kadar kayıtlı bulunduğu ana dal programında (Elektronik Ticaret ve Yönetimi) almış olduğu derslerin tümünü başarı ile tamamlamış olması
 • Çift ana dal programı için başvuru anında ana dal programındaki (Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi) genel not ortalamasının (CGPA) en az 3.00 (Çap programına burslu başlamak için öğrencinin genel not ortalamasının 4.00 üzerinden 3.25) olması
 • Çift ana dal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere yerleştirme puanına sahip olunması gerekir.

Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift ana dal diploma programına öğrenci kabulünde, öğrencinin yetenek sınavında da başarılı olması gerekir.

Aynı anda birden fazla ikinci ana dal programına kayıt yapılamaz. Ancak, aynı anda ikinci ana dal diploma ile yan dal programına kayıt yapılabilir. Çift ana dal programındaki öğrenci, ana dal programında yükseköğretim kurumu içinde geçiş hükümlerine uygun koşulları sağladığında ikinci ana dal diploma programına yatay geçiş yapabilir.

Çift ana dal öğrenimi süresince öğrencinin ikinci ana dal genel not ortalaması (CGPA) bir defaya mahsus olmak üzere 2.50’ye kadar düşebilir. Genel not ortalaması (CGPA) ikinci kez 2.50’nin altına düşen öğrencinin ikinci ana dal diploma programından kaydı silinir. Çift ana dal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin ikinci ana dal programından kaydı silinir.

İkinci ana dal programından mezun olabilmek için ikinci ana dal genel not ortalamasının (CGPA) en az 2.70 olması ve programların mezuniyet koşullarının yerine getirilmesi gerekir. Çift ana dal programına devam eden öğrenciye ikinci ana dal diploması devam ettiği birinci ana dal programından mezun olması halinde verilir. Ana dal programını tamamlayan, ancak ikinci ana dal programından eksikleri kalan öğrencilerin öğrenim süresi, ikinci ana dal diploma programının bulunduğu fakültenin yönetim kurulunun kararı ile en fazla iki yarıyıl uzatılabilir. Ancak kredi yükünün yoğun olduğu çift ana dal programlarında uzatmaya gerek duyulması halinde ilave bir iki yarıyıl daha uzatma verilebilir. Kayıtlı bulunduğu lisans programından mezuniyet hakkını elde eden ve çift ana dal lisans programını tamamlayan öğrenciye ikinci bir lisans diploması verilir.

Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümüne kayıtlı bir öğrencinin yan dal yapma imkanı var mıdır?

Yan dal programının, ana dal derslerine (Elektronik Ticaret ve Yönetimi) ek olarak en az 21 kredilik ders yüküne sahip olması gerekir. Yan dal programına, kayıtlı olunan programın (Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi) en erken üçüncü ve en geç altıncı yarıyılında başvurulabilir.

Bir öğrencinin yan dal programına kabul edilebilmesi için:

 • Başvurduğu döneme kadar kayıtlı bulunduğu ana dal programında (Elektronik Ticaret ve Yönetimi) almış olduğu derslerin tümünü başarı ile tamamlamış olması
 • Yan dal programı için başvuru anında ana dal programındaki (Elektronik Ticaret ve Yönetimi) genel not ortalamasının (CGPA) en az 2.50 olması gerekir.
 • Burslu yan dal yapabilmek için de başvuran öğrencilerin not ortalamaları 4 üzerinden 3.00 olması şartı aranır.

Aynı anda birden fazla ikinci ana dal programına kayıt yapılamaz. Ancak, aynı anda ikinci ana dal diploma ile yan dal programına kayıt yapılabilir.

Öğrencinin yan dal programına devam edebilmesi için ana dal programındaki (Elektronik Ticaret ve Yönetimi) genel not ortalamasının (CGPA) en az 2.30 olması şarttır. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin yan dal programından kaydı silinir. Yan dal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin yan dal programından kaydı silinir. Yan dal sertifikası alabilmek için ana dal (Elektronik Ticaret ve Yönetimi) genel not ortalamasının (CGPA) en az 2.30 olması gerekir.Yan dal programına devam eden öğrenciye yan dal sertifikası, devam ettiği birinci ana dal (Elektronik Ticaret ve Yönetimi) programından mezun olması halinde verilir. Ana dal programını (Elektronik Ticaret ve Yönetimi) tamamlayan, yan dal programından eksikleri kalan öğrencilerin öğrenim süresi yan dal programının bulunduğu fakültenin yönetim kurulunun kararı ile en fazla iki yarıyıl uzatılabilir. Kayıtlı bulunduğu lisans programından(Elektronik Ticaret ve Yönetimi) mezuniyet hakkını elde eden ve yan dal programını başarı ile tamamlayan öğrenciye ise yan dal sertifikası verilir.

Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümüne kayıtlı bir öğrencinin Öğrenci Değişim Programları (Erasmus / Exchange) ile dünyaya açılma imkanı var mıdır?

Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümü öğrencilerimiz Avrupa, Amerika, Kanada üniversiteleri ile yapılan anlaşmalarla akademik eğitimlerini tamamlarken, uluslararası iletişim becerilerini pekiştirip farklı kültürleri tanıma olanağı elde etmektedirler.

Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümünden mezun olduktan sonra kariyer imkanları / çalışma alanları nelerdir?

Türkiye’de E-Ticaret Sektörünün hızla büyümesi bu alanda önemli bir iş gücü açığını da ortaya çıkarmaktadır. Yeditepe, Ticari Bilimler Fakültesi olarak sektörel gelişmeleri takip ederek buradaki ihtiyaçları analiz etmek ve  buna yönelik adımlar atmak mizsyonumuzu oluşturmaktadır.

E-Ticaret ve Yönetimi Bölümü mezunları e-ticaret alanında faaliyet gösteren şirketlerin,

 • E-İş geliştirme ve süreç yönetimi alanında Stratejik Yönetim Bölümlerinde,
 • Yazılım ve programlama geliştirme ile veritabanı oluşturma süreçlerinde,
 • Web programlama, Web Design konularında v.b.,
 • E-Ticarette Pazar Araştırma ve Veri Analizi ile ilişkili birimlerde,
 • E-Pazarlama konusunda Ürün Geliştirme ve Ürün / Marka Yönetimi alanında,
 • E-CRM sorumlusu olarak,
 • Dijital Reklam ve Promosyon bölümlerinde çalışabilirler.

Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümünün burs olanakları nelerdir? / Bursun kesilme durumu var mıdır?

 • İlk burs türü: ÖSYS Kılavuzunda yer alan
 • Tam Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere verilecek burs, öğretim ücretinin tamamını,
 • %50 Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere verilecek burs, öğretim ücretinin yarısını
 • %25 Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere verilecek burs, öğretim ücretinin dörtte birini kapsamaktadır.

Burslar, Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Programlarında geçirilebilecek süreyi  de kapsamakta olup öğrencinin yerleştirildiği programdaki normal öğrenimi süresince (4 yıllık programlarda 9 yarıyıl) akademik başarıya bakılmaksızın devam eder. Normal öğrenim süresini (9 yarıyıl) aşan öğrencilerin bursu kesilmektedir.

Herhangi bir burslu programda okumakta iken çift ana dal programına devam etmekte olanlar için bu süreye bir yarıyıl ilave edilir.

 • İkinci burs türü: Üniversite içi Başarı Bursu, Yeditepe Üniversitesine yerleşip Üniversite üst kurulları tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda ilgili yarıyılda;
 • Birinci olan öğrenciye bir sonraki öğretim yılı ücretinin % 75’i
 • İkinci % 50’si
 • Üçüncü % 25’i oranında güz yarıyılı kayıt öncesi, programda kayıtlı öğrenci sayısı en az 35 olması halinde, normal öğretim süresi içinde bulunanlara verilir. Bu burs, ait olduğu öğretim yılı sonu itibariyle sona erer.
 • Üçüncü Burs Türü: Sporcu Bursu, Basketbol, Voleybol ve Hentbol alanlarında Üniversite spor takımına kabul edilen ve ferdi sporlarda Üniversite adına milli yarışlara katılan öğrencilere ilgili öğretim yılı ücretinin %50’si oranında, Yabancı Dil Hazırlık Programını da kapsayacak şekilde verilir.

Sporcu bursu;

 • Öğrencinin eğitim gördüğü programda genel not ortalamasının (CGPA) 4,00 üzerinden 2,00’ın altına düşmesi,
 • Disiplin cezası alması,
 • Takımın teknik direktörü ya da antrenörü tarafından; disiplinsizlik, performans yetersizliği ya da daimi sakatlık gibi nedenlerinden biriyle takımdan çıkarılması,
 • Ferdi spor yapan öğrencinin üst üste iki kez Milli Takıma çağırılmaması durumlarında kesilir; ancak, genel not ortalamasının ve spor performansının tekrar yükseltilmesi halinde yeniden verilir.

Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümü öğrencisi birden fazla bursu bir arada alabilir mi?

Bir öğrenci ancak bir burs olanağından faydalanabilir; birden fazla burs hakkını elde eden öğrenci için en yüksek burs olanağı geçerlidir.

Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümünde okumak için ne gibi özelliklere sahip olmalıyım?

Elektronik Ticaret ve Yönetimi sektöründe çalışmak isteyenlerin sosyal yönleri kuvvetli ve dinamik bireyler olmaları gerekmektedir. Bilgisayar bilimlerine meraklı, dijital gelişmeleri yakından takip eden, sosyal medya ve günümüz teknolojilerini kullanabilen bireyler olması önemlidir. İnsanlarla iyi iletişim kurabilmek, kendine güvenmek, güçlükler karşısında şaşırmamak, çabuk ve doğru kararlar alabilmek, sabırlı olabilmek çok önemlidir. Bu gibi özelliklere sahip bireyler elektronik ticaret ve teknoloji yönetimi  sektöründe başarılı olmaktadırlar.

Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümüne yatay / dikey geçiş yapılabilir mi?

YATAY GEÇİŞ

Üniversitemizde Kurum içi, Kurumlar arası Genel Not Ortalamasına Göre ve Merkezi Yerleştirme Puanına Göre olmak üzere üç tür yatay geçiş mümkündür.

 • Kurum içi yatay geçişler, üniversite bünyesinde yer alan herhangi bir lisans programına her yıl ilan edilen geçiş şartlarını sağlamak kaydıyla yapılabilir. Lisans programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılında yatay geçiş yapılamaz. Lisans programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği lisans programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği lisans programına eş değer yurt içindeki diğer üniversitelerin lisans programlarının en düşük puanından az olmaması şartı aranmaktadır. Yatay geçiş öncesinde yabancı dil hazırlık sınıfı dışında geçirilen süre öğretim süresine dahildir. Bu bağlamda, öğretim süresi dört yıl olan herhangi bir lisans programından başka bir dört yıllık lisans programına geçiş yapan öğrencinin iki programdaki geçirdiği toplam öğretim süresi yedi yılı aşamaz. Bu süreler, öğretim süresi beş yıl olanlarda sekiz yılı ve altı yıl olan programlar için ise dokuz yılı aşmayacak şekilde belirlenmiştir.
 • İkinci bir yatay geçiş yöntemi de Kurumlar arası Genel Not Ortalamasına Göre yatay geçiştir. Bu geçişe ait genel kural ve prensipler her yıl Haziran ayı içinde olmak üzere yılda bir kez üniversitemiz web sayfasında ilan edilmektedir. Detaylar hakkında web sayfamızdaki yatay geçiş sekmesi ziyaret edilebilir.
 • Üçüncü tür yatay geçiş ise Merkezi Yerleştirme Puanlarına göre kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş türüdür. Bu geçiş türünün genel kural ve prensipleri her yıl Haziran ayında ve Ocak ayında olmak üzere iki defa  yayınlanmakta ve üniversitemiz web sayfasında ilan edilmektedir. Yine detaylar hakkında web sayfamızdaki yatay geçiş sekmesi ziyaret edilebilir.

DİKEY GEÇİŞ

Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümümüz dikey geçiş (DGS) yolu ile de öğrenci kabul etmektedir. Kontenjanlar ve puanlarla ilgili bilgiler her yıl Temmuz ayı içerisinde ÖSYM tarafından yayınlanan Dikey Geçiş Kılavuzu'ndan takip edilebilir.

Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümünü tercih etmeyen isteyen bir öğrenci İstanbul dışında / İstanbul içi uzak mesafede yaşıyorsa konaklama / yurt imkanları nelerdir?

İstanbul'un merkezinde Ataşehir'de konumlandırılmış Yeditepe Üniversitesi kampüsümüzde yer alan yurtlarımız, 4.250 yatak kapasitelidir. Üniversite öğreniminizi İstanbul'da, 123.000 m2 alan üzerine kurulu tam donanımlı kampüsümüzde sürdürürken, kampüs içinde yer alan yurt olanaklarımızdan yararlanabilirsiniz.

Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Oteli Esasları :

 • Yurt odalarının büyük çoğunluğu iki kişiliktir. Odalarda; banyo - tuvalet, mini buzdolabı, özel çalışma masası, sandalye, cam raflı kütüphane, aynalı gardırop ve yanmaz malzemeden yapılmış diğer donanım bulunmaktadır. Ayrıca 24 saat internet bağlantısı da mevcuttur.
 • Yurtta kalan öğrenciler, 24 saat kesintisiz bilgi merkezi hizmetleri başta olmak üzere Sosyal Tesislerde bulunan, Restoran, Kapalı ve Açık Yüzme Havuzu, Fitness Center, Squash Salonu, Sauna ve Türk Hamamından faydalanabilirler.

Girişimciliğe en uygun üniversite bölümü hangisidir?

Girişimcilik açısından yeni bir işe atılabilmek için gerekli olan şeylerin başında özgüven, yeterli bilgi ya da o konuda eğitim almış olmanın yanısıra sermayeye ihtiyaç vardır. Elektronik Ticaret Bölümü öğrencilerine gerekli olan özgüven, eğitim ve  deneyimi sağlamakla beraber farklı iş modelleri sayesinde neredeyse sıfır sermaye ile iş kurma şansını verir.

Girişimciliğe en uygun şehir hangisidir?

Girişimcilikte konum, insan gücü kalitesi, pazar imkanları, uluslararası fuar sayısı, girişimciye avantaj sağlayan Teknokent’lerin sayısı, önemlidir. Özelikle ticaret için uluslararası havalanı ve bağlantıları önem kazanmakta olduğundan İstanbul, New York, Hong Kong gibi liman şehirleri çok uygundur.

Girişimciliğin okulla ilgisi/ bağlantısı nedir?

Girişimci olabilmenin en önemli itici gücü öncelikle özgüven, eğitim ve yeterli alt yapının desteklenmesidir. Yeditepe Üniversitesi ve Elektronik Ticaret Bölümüolarak sektörle olan işbirliklerimiz, staj antlaşmalarımız, yeni devreye girecek Teknokent ofisimiz ile araştırma desteklerimiz sayesinde bu imkan sağlanmaktadır.

Girişimciliğin üniversitesi olur mu?

Şayet sektörel tecrübeyi aktarabilecek eğitim kadronuz ile teşvikleri öğrenci ile buluşturabilecek eğitim sisteminiz var ise Girişimciliğin Üniversitesi olur adı da Yeditepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olur.

Girişimciliği Üniversitesi var mı?

Girişimciliğin üniversite adı altında bir üniversite yoktur ama eğitim ve altyapı desteği sağlayan üniversite vardır. Yeditepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi gibi.

Kosgeb uygulamalı girişimcilik eğitimi?

Yeditepe Üniversitesinin Teknoloji Transfer ofisi sayesinde TÜBİTAK, KOSGEB, AB fonları ve diğer fıratlar hakkında eğitim, toplantı, bilgilendirme ve destekler vererek hem girişimcinin önünü açmaktadır hem de girişimciyi bilinçlendirmektedir.

Girişimcilik Türleri?

Ticari, Kurumsal, İç ve Sosyal olmak üzere Dört Çeşittir. Elektronik Ticaret Bölümü olarak neredeyse bu dört alanda girişimci yetiştirebilecek sisteme sahibiz ve öğrencilerimizin bir çoğu okurken ve mezun olduktan sonra kendi girişimlerini başlatarak bizi gururlandırmaktadırlar.

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi?

Elektronik Ticaret Bölümü olarak Alibaba, Trendyol, Zubizu, SEM,  Google, Mobitek, Hepsiburada, PayU, Webrazzi, Iprospect, Galata Business Angels, Migros, Onedio, E-Glober, Silikonvadisi.co, Brightwell Holdings, Lorem Ipsuma, Hackquarters, Kollektif House gibi sektör lideri firmalar ile işbirliği içerisinde çalışarak öğrencilerimize eğitim, sertifika, staj ve sektörel tecrübe ile besleyerek Girişimcilik Eğitimi vermekteyiz.

Girişimcilik Belgesi?

Girişimcilik Belgesi öğrencinin aldığı sertifikalar, eğitim, özgüven, takım çalışmasına uygunluk, yaptığı staj ve projelerdir.