Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English

YENİ KİTAP!

 

Bölümümüz öğretim üyesi Prof. Dr. Meral S. Öztoprak’ın ve bölümümüzde asistanlık görevinde bulunmuş olan Dr. Eylül Bayraktar Erçeltik ve Dr.Yılmaz Başar Özer ‘in birlikte hazırladıkları “Küresel Dönüşüm ve Türkiye’de Kamu Yönetimi Eğitimi” adlı çalışma yayımlandı.

 

Tanıtım yazısı için:
“21. yüzyılda dünyadaki hızlı ve büyük küresel dönüşüm, dünya düzenin meşru ve ‘başat’ aktörleri olan devletleri, kamu yönetimini ve dolayısıyla kamu yönetimi eğitimini de kaçınılmaz olarak etkiledi. Böylece, bu alanda da geleceğin dünyasını anlamaya ve inşa etmeye yönelik arayışlar, bilimsel araştırmalar çok daha önem kazandı. Devletin/üniversitelerin kurulu düzenini bilme ve akademik ufka sahip olma konusunda kilit pozisyonlarda bulunan Kamu Yönetimi Bölüm başkanlarının kamu yönetimi eğitimine yaklaşımlarını merkeze alan böyle bir çalışmanın ve çalışma sonunda ortaya çıkacak soruların alana katkı sağlaması ümidiyle yola çıktık. Çalışmamızı küresel dönüşümün katalizörü olan pandeminin dijital teknolojiyi öne çıkardığı bir dönemde gerçekleştirdiğimiz çevrimiçi toplantılara dayandırdık.”