Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English

 

Erasmus+  K171 Projelerimiz 

 

Bölümümüz öğretim üyesi Dr. Hande Tek Turan, Erasmus+ kapsamında ortak ülkeler– Amerika- Kanada ve Batı Balkanlar- arasında anlaşma sağlayarak 3 ayrı K171 projesinin yürütücülüğünü üstlenmiştir. Bu projeler kamu yönetiminde dijitalleşme, akıllı şehirler ve kamu yönetiminde yenilikçi bir müfredat geliştirme üzerinedir.  K171,  program ülkeleri ile ortak ülke olarak adlandırılan ülkeler arasında yükseköğretim öğrenci ve personeline öğrenme ya da mesleki deneyim edinme imkânı sunan bir Erasmus+  projesi türüdür. Projenin temel amacı yükseköğretim kurumlarında çalışan personelin mesleki gelişimini desteklemek ve yükseköğretim kurumlarının kapasitelerini ve uluslararası boyutunu geliştirmektir. 

 

K171 Proje 1:

Yeditepe Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü ile ABD Riverside’daki California Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü ortak araştırma alanları doğrultusunda, dijital teknolojilerin uygulanmasında yerel yönetimlerin rolü üzerine işbirliği yapmayı planlamaktadır.  Son yıllarda, iklim krizi ve eşitsizlik gibi önemli zorluklarla mücadele etmek için dünyanın farklı bölgelerindeki şehirler/yerel yönetimler arasında artan bir işbirliği söz konusudur. Bu zorlukların etkilerini hafifletmek için akıllı çözümler ve dijital hizmetler kullanmak yerel yönetimler için önemli bir araç olmaya devam edecektir. Bu nedenle, dünyanın farklı bölgelerinden büyük şehirlerle ilgili vaka çalışmaları önemli teorik ve pratik çıkarımlara sahip olacaktır. Bu doğrultuda, UCR ve Yeditepe Üniversitesi, dijitalleşme projelerine öncülük eden Los Angeles ve İstanbul şehirlerini, sosyal ve ekonomik eşitsizliklerle mücadele etmek ve interaktif ve işbirliğine dayalı bir yönetişim sistemi aracılığıyla daha temiz ulaşım mekanizmalarına katkıda bulunmak gibi hizmetlerini iyileştirme hedeflerine nasıl ulaştığını karşılaştıracaktır.  Yeditepe Üniversitesi’nden Dr. Hande Tek Turan ve California Üniversitesi, Riverside’dan Dr. Yasemin İrepoğlu Carreras akıllı şehirlere ilişkin bu karşılaştırmalı çalışma üzerine bir makale yazarak kamu yönetimi literatürüne yeşil ve dijital bir bakış açısıyla katkıda bulunacaktır.

 

K171 Proje 2:

McMaster Üniversitesi, Dr. Hande Tek Turan liderliğinde, Yeditepe Üniversitesi’nde yenilikçi bir müfredat hazırlanmasına yönelik yararlı uygulamaların aktarılmasına yardımcı olacak ve Kamu Politikası ve Dijital Toplum yüksek lisans programındaki deneyimine dayalı akademik gücüyle işbirliğine katkıda bulunacaktır. Böylece iki üniversite işbirliğinde özellikle Erasmus Mundus projesi kapsamında uluslararası bir yüksek lisans programı açılması hedeflenmektedir. Bu çalışmalar kapsamında ayrıca lisans düzeyinde, bir yanda farklı uzmanlıklara sahip akademisyenlerin evlerinden online ders verdiği ve öte yanda sınıflara ev sahipliği yaptığı ortak bir online “küresel sınıf” oluşturulması planlanmaktadır. Küresel sınıf konseptinin iki üniversitenin Kamu Yönetimi Bölümü için yapılandırılması ve kurumsallaştırılması hedeflenmektedir. 

 

K171 Proje 3:

Yeditepe Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Hande Tek Turan’ın araştırma alanları kamu yönetiminde dijital, iyi ve yeşil yönetişimdir. Avrupa Birliği reformlarının adaptasyonu için bölgesel kalkınma politikaları ile ilgili projelerde Türkiye’deki yerel yönetimlerle çalışma deneyimine sahiptir. Arnavutluk ve Bosna Hersek’e AB üyeliği için adaylık statüsü verilmiştir ve Kosova da aday ülke olma yolunda ilerlemektedir. AB’ye de aday olan Türkiye, Erasmus+ ile ilişkili üçüncü bir ülkedir. Türk Yükseköğretim kurumları, katılım sürecinin en önemli önceliklerinden biri olan kamu yönetimi reformunu gerçekleştirmek için Batı Balkan Yükseköğretim kurumları ile işbirliği yapma imkânına sahiptir. Kamu yönetiminin dijitalleşmesi, kamu hizmetlerinin işleyişinin ve organizasyonunun iyileştirilmesinde önemli bir adımdır. AB’nin Yeşil Gündemi’nde dijitalleşme, kurumlar arası koordinasyonun sağlanması, istatistiklerin toplanması ve karar alma, mevzuat, politikalar ve altyapı yatırımlarını destekleyecek idari verilerin sağlanması için önemli bir adım olarak kabul edilmektedir. Bu projenin amacı Yeditepe Üniversitesi’nin halihazırda planladığı dijital yeşil yönetişim işbirliği ağını genişletmektir.