Ana içeriğe atla
 • Türkçe
 • English

Fakültemizde, İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi bölümlerinde eğitim dili 100% ingilizcedir. İki adet Uluslararası İlişkiler & Siyaset Bilimi bölümünden birinde eğitim dili 100% İngilizce, diğerinde 100% Fransızca, Uluslararası İşletme Yönetimi bölümünde eğitim dili 100% Almancadır. Bu bölümlere yerleşen öğrenciler sonra akademik programlarına hazırlık programlarını başarı ile tamamladıktan sonra devam ederler.

 

Eğitimin verildiği dilde yetkinliğe sahip olan öğrenciler, Rektörlükçe ilan edilecek gün, saat ve yerde ‘Yabancı Dil Yeterlik Sınavı’na girebilir,  yeterlik sınavında 100 üzerinden en az 60 puan alarak hazırlık programından muaf tutulabilirler. Ayrıca, dil yetkinliklerini aşağıda tanımlanmış sınavlardan gerekli seviyelerde puan alarak da belgeleyebilir ve hazırlık programından muaf olabilirler.

 

Dil Düzeyinin Tespiti

Hazırlık programları Avrupa Dil Portfolyosunu temel alır. Avrupa Dil Portfolyosu'nda bulunan 6 dil düzeyi (A1, A2, B1, B2, C1, C2) "Küresel Ölçek" (Global Scale) olarak adlandırılır. Hazırlık programları, öğrencilerimizin dil yeterliliklerini ilk yarıyılda A1 ve A2, ikinci yarıyılda ise B1 ve B2 düzeylerini kapsayacak şekilde geliştirmek üzere titizlikle hazırlanmıştır. Hazırlık programında hangi seviyede dil eğitimi göreceğinin belirlenmesi için öğrenciler her öğretim yılı başında yapılan Seviye Tespit Sınavı’na alınır ve sonuçlarına göre aynı seviyedeki diğer öğrenciler ile birlikte hazırlık sınıflarına yerleştirilirler.
 

Avrupa Dil Portfolyosu Düzeylerinin Tanımı

A1 Konuştuğu kişilerin yavaş ve anlaşılır bir şekilde konuşması ve yardıma hazır olması halinde basit düzeyde iletişim kurabilir. Kendini ya da başkalarını tanıtabilir, bu bağlamda, nerede oturduğu, kimleri tanıdığı, sahip oldukları ve benzeri temel sorular yoluyla iletişim kurabilir. Somut gereksinimlerini karşılayabilmek adıyla bilinen, günlük ifadeleri ve çok temel deyimleri anlayabilir ve kullanabilir.

A2 Basit bir dil kullanarak kendi özgeçmişi ve yakın çevresi hakkında bilgi verebilir ve anlık gereksinimlerini karşılayabilir. Bildiği, alışılmış konularda doğrudan bilgi alışverişinde bulunarak basit düzeyde iletişim kurabilir. Kişisel, aile, alışveriş, iş ve yakın çevre ile ilgili konularda çok sık kullanılan temel deyimleri ve cümleleri anlayabilir.

B1 Yaşadığı olayları ve deneyimlerini aktarabilir; düşlerinden, umutlarından ve isteklerinden söz edebilir, görüşlerini ve planlarını kısaca nedenleriyle ortaya koyabilir. Kişisel ilgi alanları doğrultusunda ya da bildiği konularda, basit, ancak fikirler arası bağlantıların oluşturulmuş olduğu metinler yoluyla kendini ifade edebilir. Seyahatlerde, dilin konuşulduğu yerlerde karşılaşılabilecek çoğu durumların üstesinden gelebilir. Günlük yaşamda, işte ya da okulda, sık karşılaştığı ve tanıdık olduğu konulara dayalı yazılı ve sözlü ifadeleri ana hatlarıyla  anlayabilir.

B2 Farklı konularda, ayrıntılı ve anlaşılır bir şekilde kendini ifade edebilir ve bir konunun olumlu ve olumsuz yönlerini ortaya koyarak kendi bakış açısını yansıtabilir.Çok zorlanmadan, belli ölçüde doğal ve akıcı bir dil kullanarak anadilde konuşan birisiyle iletişim kurabilir. Soyut ve somut konulara dayalı karmaşık metinlerin ana fikrini anlayabilir, kendi uzmanlık alanı olan konularda teknik tartışmalar yürütebilir.

C1 Karmaşık konularda, bağlantıların ve ilişkilerin açıkça ortaya konduğu, iyi yapılandırılmış, ayrıntılar içeren metinler yoluyla kendini akıcı bir şekilde ifade edebilir. Dili akademik ve mesleki amaçlar için ve günlük yaşamda esnek ve etkili bir şekilde kullanabilir. Gereksinim duyduğu ifadeleri fazla zorlanmadan bularak kendini doğal ve akıcı bir şekilde ifade edebilir. Farklı yapıya sahip uzun ve karmaşık metinleri anlayabilir ve bu metinlerdeki dolaylı anlatımları ve imaları fark edebilir.

C2 Akıcı bir dil kullanarak kendini tam anlamıyla ifade edebilir. Karmaşık durumlarda bile kendini ifade ederken ince anlam farklarından yararlanabilir. Farklı yazılı ya da sözlü kaynaklardan edindiği bilgiyi özetleyebilir, bu kaynaklara dayalı olarak bir tartışmayı yapılandırabilir, akıcı ve doğal bir anlatım ile sunabilir. Duyduğu ve okuduğu her şeyi kolayca anlayabilir. 

 

İngilizce Hazırlık Programı

İngilizce Yeterlik Sınavı tarihinden geriye doğru iki yıl içinde: TOEFL sınavına girip Yeditepe Üniversitesi kurum kodunu kodlamak koşuluyla, yazılı sistemde 550, bilgisayar tabanlı sistemde 213, internet tabanlı sistemde (IBT) 79 aldığını veya IELTS (akademik) sınavından İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Çeviribilim programları için Writing (yazma) notu en az 6, diğer İngilizce hazırlık programları için Reading (okuma) 6 olmak koşuluyla toplamda 6,5 aldığını belgelemeleri halinde yabancı dil sınavından muaf tutulur. TOEFL ve IELTS sonuçlarının geçerli olabilmesi için öğrencilerin bu sınavı Üniversite tarafından kabul edilen merkezlerin birinden alması gerekir.

Daha fazla bilgi için Hazırlık Okulu web sitesini ziyaret edebilirsiniz. 

Fransızca Hazırlık Programı

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca) programı öğrencilerinden Diplôme d’Etudes en Langue Française B2 (DELF/B2) Fransızca Dil Seviye Tespit Sınavına girip 100 üzerinden en az 60 ve üzeri puan aldığını belgeleyenler, Fransızca Yeterlik Sınavından muaf tutulur.  DELF/B2 sonuçlarının geçerli olabilmesi için öğrencilerin bu sınavı Üniversite tarafından kabul edilen merkezlerin birinden alması gerekir.

DELF/ B2 sonuçlarının geçerli olabilmesi için belgenin, Fransız Hükümeti Milli Eğitim Bakanlığı Sınav Merkezi; Cadre Européen Commun de Référence Pour Les Langues (CECR) tarafından belirlenmiş merkezlerden ve Türkiye’de ise Fransız Kültür Derneği, İstanbul; Fransız Kültür Derneği, İzmir;  Fransız Kültür Derneği, Ankara; Merkezlerinden  alınması gerekir. Doğrudan Fransızca Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Hazırlık Koordinatörlüğü’ne gelmeyen sınav sonuçları geçerli kabul edilmez.

Almanca Hazırlık Programı

Uluslararası İşletme Yönetimi (Almanca) programı öğrencilerinden TestDaF (Test Deutsch als Fremdsprache), Goethe-Zertifikat, Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH), Deutsches Sprachdiplom Stufe II (DSD II), Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB), Österreichisches Sprachdiplom (ÖSD) sınavlardan birinden C1 seviyesinde Almanca bilgisine sahip olduğunu belgeleyenler, Almanca Yeterlik Sınavından muaf tutulur. Belirtilen bu sınav sonuçlarının geçerli olabilmesi için öğrencilerin bu sınavı Üniversite tarafından kabul edilen merkezlerin birinden alması
 

Geçerli Almanca Dil Sınavları ve Kurumları

Sınav Kurum
TestDaF (Test Deutsch als Fremdsprache)
 •          Lisanslı test merkezleri (TestDaF lisansı)
 •          Goethe Enstitüsü
 •          DAAD-yabancı dil ortağı olan üniversiteler
Goethe-Zertifikat
 •          Goethe-Institute
Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH)
 •          Almanya’daki Üniversiteler
Deutsches Sprachdiplom Stufe II (DSD II)
 •          Almanya dışındaki ülkelerdeki Alman Okulları
Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB)
 •          Goethe-Institute
 •          T elc GmbH lisanslı kurumlar
Österreichisches Sprachdiplom (ÖSD)
 •          Avusturya ve resmi uluslararası ortakları