Prof. Dr. Meral S. ÖZTOPRAK

“Demokrasinin Güncel Sorunları ve Demokratik Paradokslar”, Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi, 2005.


Dr. Öğr. Üyesi Hande TEK TURAN

« 5355 Sayılı Yasaya göre Türkiye’de Mahalli İdare Birlikleri: Hizmet Sunumunda Adem-i Merkezi ve Katılımcı Yaklaşım », Yard.Doç.Dr. Hande Tek Turan, Stratejik Kamu Yönetimi Dergisi (SPMJ) No.2, Aralık 2015.


Dr. Öğr. Üyesi Barış Gençer BAYKAN

Türkiye'nin Çevre ve İklim Gündemi, in Türkiye Ekonomisinde Büyüme ve Yapısal Sorunlar: Betam Araştırma Notları 2008-2012, Seyfettin Gürsel (Ed.) 2013.


Dr. Öğr. Üyesi M. Deniz TANSİ

Critical Issues in Turkish Politics, : (Turkish Democracy in the Western Axis) (2013)., TANSI MAHMUT DENIZ, Bahçesehir Üniversitesi Yayınları, Editör: Prof. Dr. Nilüfer Narlı, Yrd.Doç.Dr. Burak Küntay, İngilizce (Bilimsel Kitap), C2.1