• Türkçe
  • English

Prof. Dr. Meral S. ÖZTOPRAK

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) 

AB Perspektifiyle Küreselleşme Sürecinde Ulus-Devlet ve İdeolojilerin Durumu, TODAİE  Der. Cilt 37. Sayı 1, Mart 2004

“Demos’un Genişlemesi ve Temsili Demokrasiden Küresel Doğrudan Demokrasiye” TODAİE  Der. 37/3 Eylül 2004, s. 1-15

Küreselleşme Süreci ve Siyasal Katılımda Yeni Arayışlar: Yerel Gündem 21 Antalya Kent Konseyi Kadın Meclisi, Çağdaş Yerel Yön. Der. C.12, Sayı 4.,Ekim  2005

___________________________

Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Etnikliğin Modernite Karşısındaki Dururmu (The State of Ethnicity With Respect to Modernity) Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, Cilt 7, Sayı2. 2004

Etnisite Kuramları ve Eleştirisi, C.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 28,S 1, 2004

Demokrasinin Güncel Sorunları ve Demokratik Paradokslar, Adeniz İİBF Dergisi. Cilt 4 Sayı7, Mayıs 2004

Kırsal Kesimde ve Kentte Alevilik, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı:125 Nisan.2000

Sivas’ta Kadının Siyasete Katılılımının Aile Yapısı ve Sosyo-Ekonomik Statü Etmenleri Temelinde İncelenmesi (1) , C.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 20-21, Aralık 1998

Sivas’ta Bankada Çalışan Evli Kadınların Çalışmasının Aile Yapısına Etkileri, C.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 1 9, Nisan 1997

European Union: Plitical Obsevations, Iterviews and Assesment, Akdeniz İİBF Dergisi,Cilt3, Sayı:5 Mayıs 2003, 154-159

___________________________

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler 

Opinions of University Youth about Women’s Political Participation, International Sociological Association (ISA) V World Congress of Sociology, Dünya Sosyoloji Kongresi, Avustralya’ Brisbane, 7-13 Temmuz 2002

___________________________

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler 

Sivas Yıldızeli İlçesi’ne Bağlı Çerkez Köylerinde Aile Yapısı, Akrabalık İlişkileri ve Evlenme Gelenekleri, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı 1 07, Nisan 1997

Sivas’ta kentleşme İşsizlik ve Göç, 2. Ulusal Soyoloji Kongresi, T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü – Sosyoloji Derneği Yayınları, 1996

“AB Perspektifiyle Küreselleşme Sürecinde Ulus-Devlet ve İdeolojilerinin Durumu” Amme İdaresi Dergisi, C.37, Sayı 1, Mart 2004

“Etkinliğin Modernite Karşısındaki Durumu”  Sosyoloji Arş. Dergisi, C.7, S.2, 2004

“Etnisite Kuramları ve Eleştirisi”, Cumhuriyet Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi dergisi. C.28, S.1, 2004

“Demos’un Genişlemesi ve Temsili Demokrasiden Küresel Doğrudan Demokrasiye”, Amme İdaresi Dergisi,2005

“Küreselleşme Süreci ve Siyasal Katılımda Yeni Arayışlar: Yerel Gündem 21”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi

“Demokrasinin Güncel Sorunları ve Demokratik Paradokslar”, Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi, 2005

“Kadının Soyadı” Bursa Barosu Dergisi:76, Ocak-Şubat-Mart.2005

___________________________

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Siyaset,Eşitlik ve Kadın: Marks ve Tocqueville’de Toplumsal Eşitlik / Eşitsizlik Konusunda İki Farklı Yaklaşım ve Kadının Siyasetteki Yeri, 4. Ulusal Sosyoloji Kongresi, 2003

Küreselleşme Sürecinde Yaşamakta olan Dönüşüm Senaryoları” Konulu Konferans 20 Ocak 2001, Sosyal Demokrasi Derneği

“Kadının Toplumsal Yeri” Konulu Konferans 8 – 15 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinlik Programı, Yerel Gündem 21 Kent Konseyi Kadın Meclisi

“Eğitim, Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Köy Enstitüleri Gerçeği” Konulu Panel (18 Nisan 2001, Belediye Kültür Sarayı)

“Aile İçi Demokrasi” Konulu Panel (KESK Antalya Şubeler Platformu)

“Bilim ve Teknoloji Politikaları, Hukuk ve Kurumsal Yapı” (BİTED Antalya Toplantısı, Mayıs 2001)

“Gençlik ve Kimlik” Konulu :Konferans (Antalya Gençlik Meclisi, 18 Mayıs2001,Antalya Müzesi Konferans Salonu)

20 Aralık 2002’de– Üniversiteli Kadınlar Derneği ‘Kadın ve Siyaset Paneli’

24 Haziran 2003, Saat 14.00 TRT Radyosu “Toplumsal Değişme ve Kadın” Konulu programda Konuk Konuşmacı

4. Ulusal Sosyoloji Kongresi: “Siyaset, Eşitlik ve Kadın/ Marks ve Tocqueville: Toplumsal Eşitlik/Eşitsizlik Konusunda İki Farklı Yaklaşım ve Kadınların Siyasetteki Yeri, Sivas – Eylül 2003

“Kadınların İşgücüne ve Karar Mekanizmalarına Katılımı” (TÜSİAD- ANSİAD),2004

08 Mart 2006 – Panel- “Hukuk,Sanat, Ekonomi ve AB Açısından: 2006 Türkiye’sinde Kadın” Akdeniz Üniversitesi

15 Kasım 2006- Açık Oturum-Konuşmacı. “Atatürk’ün Hukuk Devrimi ve Avrupa Birliği” SODEV Antalya Şubesi                                                                               

___________________________

Diğer Yayınlar         

Fareed Zakaria, Post-Amerikan Dünya, Kırmızı Yayınları. 2013 Çeviren Meral-Eren Sağır

Güncel Gelişmeler Işığında Türkiye’de Hukuk Eğitimi, TBB, Ankara-2010

Seçmenin Din,Toplum ve Siyasete Bakışı-Antalya Örneği, Boyut Yay., 2010

Fareed Zakaria, Özgürlüğün Geleceği Yurtta ve Dünyada İlliberal Demokrasi, Çeviren Meral Sağır – Serkan Akıllı, Kırmızı yayınları, İstanbul, 2007

Meral Sağır – Serkan Akıllı, Siyaset Sosyolojisi Yayınları, Siyasal Yay., Ankara,2004

Değişim ve CHP, Sosyal Demokrat- Yeni Ufuk- Aylık Siyaset, Kültür ve Düşün Dergisi,Sayı : 10, Eylül-Ekim.2000

___________________________

Ulusal & Uluslararası Araştırma Projeleri

Kentin Değer Kazanmasında ve Yaratılan Değerin Paylaşımında Belediyelerin Rolü-Ataşehir örneği-ATASAV 2013

Ataşehir’de Sosyal Değişim-Sosyal Gelişim Araştırması-ATASAV 2013

Ocak 2006– Georgetown Üniversitesinde Konuk Araştırmacı “Hukuk Klinikleri” Hukuk Eğitimi Projesi Kapsamında

Antalya’ya  Göç ve Siyaset Projesi, Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz Üni. İ.İ.B.F., Nisan 2001

AB Temel Eğitim Seminer Programı 23-25 Şubat 2001, ANSİAD

___________________________

Prof. Dr. Elif ERİŞEN

Yayınlar

“Complex Thinking as a Result of Incongruent Information Exposure,” 2018, American Politics Research, Vol. 46, No.2, pp.217-245. (with Cengiz Erisen and David Redlawsk )

“Seeking refuge in a superordinate group: Non-EU immigration heritage and European identification,” 2017, European Union Politics, Vol. 18, No.1, pp. 26-50.

“Ambivalence in Public Attitudes towards Turkish Candidacy to the European Union,” 2014, Journal of Common Market Studies, Vol.52, No. 2, pp. 217-233 (with Cengiz Erisen).

“Cognitive vs. Emotional Evaluations as the Foundations of Public Perception of the EU in Turkey, ” 2014, In Bulent Temel et al., The Great Catalyst pp. 291-318, Lexington Books (with Cengiz Erisen).

“The Impact of Party Identification and Socially Supplied Disagreement on Electoral Choices in Turkey,” 2013, Turkish Studies, Vol. 14, No. 1, pp. 53-73.

“Research Methods in Political Psychology,” 2013, Turkish Studies, Vol. 14, No. 1, pp. 13-33 (with Cengiz Erisen and Binnur Ozkececiler Taner).

“The Effect of Social Networks on the Quality of Political Thinking,” 2012, Political Psychology, Vol. 33, No. 6, pp. 839-865 (with Cengiz Erisen).

“An Introduction to Political Psychology for International Relations Scholars,” 2012, Perceptions, Vol. 17, No. 3, pp. 9-28.

“A Report on the Social Network Battery in the 2006 ANES Pilot Study,” ANES Pilot Study Report, No. nes012063, 2008 (with Cengiz Erisen). Book Review

"Negativity in Democratic Politics," The Journal of Politics 77, no. 2 (April 2015)

___________________________

Konferans Bildirileri

“When Women Give Political Information: Less Defensive Attitude Updates and Higher Thought Quality” with David Redlawsk and Cengiz Erisen” (with David Redlawsk and Cengiz Erisen) Presented at the Annual Meeting of the American Political Science Association, 30 August 2019, Washington DC.

“Populism’s Impact on Immigrant Identifications in the EU”, Presented at the International Society for Political Psychology Annual Meeting, Lisbon, Portugal, 12-15 July, 2019

“The Rise of Populist Parties and Local, National, and European Identifications in the EU” Presented at the Team Populism Conference on Consequence and Mitigation, 24-26, June, 2019, Segovia, Spain

“How do Foreign Policies Affect Public Opinion In Other Countries? Shared Identities and Perceptions of Foreign Powers” (with Ekrem Karakoc), European Political Science Association Annual Meeting, Vienna, 2018.

“How do Foreign Policies Affect Public Opinion In Other Countries? Shared Identities and Perceptions of Foreign Powers” (with Ekrem Karakoc), International Society for Political Psychology Annual Meeting, Warsaw, 2016.

“How do Foreign Policies Affect Public Opinion In Other Countries? Shared Identities and Perceptions of Foreign Powers” (with Ekrem Karakoc), Middle East Studies Association Annual Meeting, 2016.

“Incongruent Information and Political Reasoning” American Political Science Association, San Francisco, CA. (with Cengiz Erisen and David Redlawsk), 2015.                                                                               

2015. “Political Thinking and Incongruent Information” Midwest Political Science Association, Chicago, IL. (with Cengiz Erisen and David Redlawsk), 2015.

“The Interaction of Incongruent Information and Emotions in Political Discussion Groups” (with Cengiz Erisen and David Redlawsk), Presented at the 7th Political Networks Conference, Montreal, CA, 2014.

“Emotions Fuel Motivated Reasoning in Political Discussion Groups”, Presented at the Annual Meeting of the American Political Science Association, 2014.                                                                                     

“The Interaction of Incongruent Information and Emotions in Political Discussion Networks", (with Cengiz Erisen and David Redlawsk) Presented at the Annual Meeting of the Midwest Political Science Association, Chicago, IL , 2014.

“Political Information Processing with a Human Informant” (with Cengiz Erisen and David Redlawsk) Presented at the Annual Meeting of the American Political Science Association, Chicago, IL, August 29, 2013.

“Discussion Network Effects on the Divergence between Explicitly and Implicitly Measured Political Attitudes” Presented at the Annual Conference of the Midwest Political Science Association, Chicago, IL, April11-April 14, 2013.

“The Impact of Party Identification and Socially Supplied Disagreement on Electoral Choices in Turkey” Presented at the Annual Conference of the Midwest Political Science Association, Chicago, IL, April11-April 14, 2013.

Discussant at the “Political Discussion Networks” Panel, Annual Conference of the Midwest Political Science Association, Chicago, IL, April11-April 14, 2013.

“Social Consequences of Incongruency: Motivated Reasoning and Political Homophily in Social Networks” (with Cengiz Erisen and David Redlawsk) Presented at the Southern Political Science Association Meeting, Orlando, FL, January 3-5, 2013.

“Social Consequences of Incongruency: Motivated Reasoning and Political Homophily in Social Networks” (with Cengiz Erisen and David Redlawsk) Presented at the Annual Conference of the Midwest Political Science Association, Chicago, IL, April12-April 15, 2012.

“Introducing New Variables into the Measurement of Social Network Effects” Presented at the Annual Meeting of the American Political Science Association, Seattle, WA, September1-4, 2011.

“Ambivalence in Public Attitudes toward Turkish Candidacy to the European Union” (with Cengiz Erisen) Presented at the Annual Meeting of the American Political Science Association, Seattle, WA, September1-4, 2011.

“The Effect of Social Networks on the Quality of Thinking about Policies.” (with Cengiz Erisen) Presented at the Annual Meeting of the American Political Science Association, Toronto, CA, September 3-6, 2009.

“The Effect of Social Networks on the Quality of Thinking about Policies.” (with Cengiz Erisen) Presented at the Harvard Political Networks Conference, Harvard University, Boston, MA, June 11-13, 2009.

“The Effect of Social Networks on the Quality of Thinking about Policies” (with Cengiz Erisen) Presented at the Annual Meeting of the Midwest Political Science Association, Chicago, IL, April 2-5, 2009. “Parental Mobility and School Vouchers” Presented at the Annual Meeting of the Midwest Political Science Association, Chicago, IL, April 2-5, 2009.

___________________________

Sunumlar, Konferanslar ve Çalıştaylar

“When Women Give Political Information: Less Defensive Attitude Updates and Higher Thought Quality”, Ankara Research Café, Bilkent University, to be presented in December 2019.

“Motivated Reasoning” Lecture, Department of Political Science, Bilkent University, October 2019.

“Conspiracy Theories” Political Psychology Lab, Middle East Technical University, April, 2018.

“Introduction to Research Methods in Social Sciences,” Training, Turkish Grand National Assembly Research Service, May 2014.

“New Approaches in Survey Methodology,” Workshop, Bahcesehir University Research Methods School, February 2, 2013

Discussant, Turkish Electoral Behavior and Party System: 2011 General Elections Workshop, Yasar University, February 9-10, 2012

“The Impact of Party Identification and Socially Supplied Disagreement on Electoral Choices in Turkey,” Workshop on Turkish Studies Special Issue on Political Psychology, TOBB University of Economics and Technology, May 15, 2012.

“Introduction to Research Methods in Social Sciences,” Training, Turkish Grand National Assembly Research Service, May 2012.

POLS Talk: “The Effect of Social Networks on the Quality of Political Thinking,” Bilkent University, May 4, 2011.

___________________________

Doç. Dr. M. Deniz TANSİ

Makale

Critical Issues in Turkish Politics, : (Turkish Democracy in the Western Axis) (2013)., TANSI MAHMUT DENIZ, Bahçesehir Üniversitesi Yayınları , Editör:Prof.Dr.Nilüfer Narlı, Yrd.Doç.Dr. Burak Küntay, İngilizce(Bilimsel Kitap), C2.1

Türk Dıs Politikası'nda Güncel Egilimler, "Arap Uyanısı" ve "Devletsizlik  (2015)., TANSI MAHMUT DENIZ,Hakan Sezgin Erkan, Kanes, Editör:Deniz Tansi, Basım sayısı:1, 351, ISBN:978-605-9915-18-2, Türkçe(Bilimsel Kitap),

Turkish foreign policy in the new millennium, Bölüm adı:(new turkey in the context of "moderate islam") (2015)., ISIKSAL HÜSEYIN,ÖRMECI OZAN, TANSI MAHMUT DENIZ, peter lang, Editör:ozan örmeci, hüseyin ısıksal, Ingilizce

"Küresel Ulusal Zeminde Yurttaslık (2010)., TANSI MAHMUT DENIZ, Gürer, Sayfa Sayısı 121, New Perspectives on Turkish Foreign Policy, Bölüm adı:(Turkish-Israeli Relations &New Challenges From the Middle East) (2013)., TANSI MAHMUT DENIZ, Bahçesehir Üniversitesi Yayınları, Editör:Prof.Dr.Nilüfer Narlı, Yrd.Doç.Dr.Burak Küntay, , Ingilizce (Bilimsel Kitap),

AB Dersleri Ekonomi - Politika-Teknoloji (2006)., TANSI MAHMUT DENIZ, Nobel, p.50

Kıbrıs ve Gerçekler (2004), TANSI MAHMUT DENIZ, Nobel, p. 247, Türkçe

Turkish Foreign Policy in the New Millennium,  “Turkish-Israeli Relations: Opportunities and Threats” (2015)., TANSI MAHMUT DENIZ, Peter Lang, Editör: Ozan Örmeci, Hüseyin Isıksal, Ingilizce (Bilimsel Kitap)

Geopolitics Depth of Eurasia (2008)., TANSI MAHMUT DENIZ, Çantay, İstanbul, p. 50, Mavi Elma, (ed. Ozan Örmeci, Hüseyin Işıksal) ,Gazi Kitabevi, Ankara, 2016, “AB’nin Türkiye  İlerleme Raporları ve Strateji Belgeleri Bağlamında Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikaları”  

TANSI MAHMUT DENIZ (2004). "ABD’nin Büyük Ortadogu Projesi’nde Türkiye’ye Biçilen Roller”",. "Türk Dıs Politikası Sempozyumu Tutanak ve Bildiriler 29-30 Nisan 2004"(1), 50,

TANSI MAHMUT DENIZ "Kadınların Siyasal Temsili ve Katılımı". "Kadın Çalısmalarında Disiplinlerarası Bulusma 1-4 Mart 2004 Sempozyum Bildiri Metinleri", 3(1), 111,

TANSI MAHMUT DENIZ, "Kemalizmin Perspektifinden Türkiye-AB Iliskileri". 21.Yüzyıl Basında Atatürkçülük; Anlasılması ve Anlatılmasındaki Sorunlar(1), 171, (Kontrol No: 1442100)

TANSI MAHMUT DENIZ "2006 Genel Seçimleri Isıgında Türkiye-Israil Iliskileri". Uuslararası Politika Konferansları (1), Yeditepe Üniversitesi Yayınları, p. 142,

TANSI MAHMUT DENIZ (2012). "Türk-Israil Iliskileri ve Ortadogu'da Yeni Tehditler". Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi ,, 525-535.(Özgün Makale)

___________________________

Kitap

Türkiye-İsrail Üçgeni, Kanes Yayınları, İstanbul, 2012

Türk Dış Politikası’nda Güncel Eğilimler (ed), Kanes Yayınları, İstanbul, 2015

___________________________

Dr. Öğr. Üyesi Barış Gençer BAYKAN

Makale

“What did the Turkish climate movement learn from a global policy failure? Frame shift after the Copenhagen Climate Summit” (2019), Turkish StudiesVol:20, No:4 p.637-655, (SSCI) 

“Effect of materialism and environmental knowledge on environmental consciousness among high school students: A study conducted in Istanbul province” (2015), Journal of Human Sciences, Vol. 12, No:1, p.511-526, (with Ahu Ergen, Seda Gökçe Turan

“From limits to growth to degrowth within French green politics” (2007), Environmental Politics, Vol. 16, No. 3, p.513 – 517, (SSCI)

“Cross-readings of the anti-globalization movement in Turkey and beyond: Political culture in the making” (2004), International Social Science Journal, Vol. 56, No. 182, p.519, (with Gülçin Erdi Lelandais), (SSCI)

“Radikal Demokrat Yeşiller: 80’ler Türkiyesi’nden Alternatif Bir Koalisyon” (2020), Mülkiye Dergisi, 44(3), 487-51.

“Stratejik Planlarda Çevre: İstanbul İlçe Belediyeleri Örneği” (2017), Çağdaş Yerel Yönetimler, 26 (4), 85-102 (with Yılmaz Başar Özer) 

“Eğitim, Sivil Toplum ve Siyaset Üçgeninde Gençlik ve Çevre” (2013), Alternatif Politika, 5(2), 174-195.

___________________________

Kitap Bölümü

Friends or Foes? Energy and Climate Policies (2021) in Turkey in Economics and Politics of Energy in the Middle East and Eastern Europe, Kentenci &Sevencan (Eds.)Lexington Books,  p.83-97

Türkiye'nin AB Çevre Müktesebatına Uyumu: İlerleme Raporlarından Bir Analiz (2021) in Siyaset Biliminde Sınır ve Sınırsızlık. A. Yaraman & G. Doğanay (Eds.) Bağlam Yayıncılık,p. 137-151 

Radical Democrats in Turkey: Political Icebreakers (2018) in The Mid-Eighties in The Long 1980s: Constellations of Art, Politics, and Identities: A Collection of Microhistories, Valiz Publishing.

Türkiye'nin Çevre ve İklim Gündemi, (2013) in Türkiye Ekonomisinde Büyüme ve Yapısal Sorunlar: Betam Araştırma Notları 2008-2012, Seyfettin Gürsel (Ed.) 

(2009) Gençlere Göre Çevre: Küresel Ama Satırarası Bir Sorun, in Gençler Tartışıyor: Siyasete Katılım, Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Boyraz.C (Ed.), TÜSES Yayınları, p.251-265 (with Demet Lüküslü)

___________________________

Diğer Yayınlar

Youth Employment in Renewable Energy in Turkey: An Evaluation of Wind and Solar Sectors, Green Political Thought Association, 2018 

Environmentalists in Turkey - Who are they? Perspectives 2013 (4), 8-12

Gençler Çevreci Davranışta Çekimser, Kız Öğrencilerden daha duyarlı, (2013) BETAM Research Brief no: 149 (with Seda Gökçe Turan ve Ahu Ergen) 

Türkiye İklim Hareketinin Kısa Tarihi: Uluslararası Müzakerelerden Ulusal Politikaya (2013) BETAM Research Brief no: 146

AB Üyelik Müzakerelerinde Son Durum (2013) BETAM Research Brief no: 144 (with Cengiz Aktar)

Türkiye’nin AB Çevre Mevzuatı’na Uyumu: Son 15 yılda neredeyiz? (2012) BETAM Research Brief no: 142

Türkiye’de GDO’lar ve Toplumsal Muhalefet (2012) BETAM Research Brief no: 141

Kalkınma Politikasının İdari ve Hukuki Araçları Çevreci Değil (2012) BETAM Research Brief no: 138 (with Cengiz Aktar) 

Türkiye’nin Üç Bölgesinde GDO Farkındalığı (2012) BETAM Research Brief no:136 (with Burcu Aktunç)

İnsanın Çevre Hakkından Doğa Haklarına: Ekolojik Anayasa (2012) 

___________________________

Kitap İncelemeleri

NGOization: Complicity, Contradictions and Prospects. Aziz Choudry, Dip Kapoor, Insight Turkey, Volume 17, No:4, 2015, p. 258

Ekolojik Anayasa, Ed: M. Boynudelik. Marmara Journal of European Studies, Volume 20; No:1, 2012 pp:251-254

Environmentalism in Turkey, Eds: F. Adaman & M. Arsel, Environmental Politics, Volume 16, No: 4, 2007. pp.710-712.

___________________________

Kongre/Seminer/Çalıştay

“Lost in Scales: The Turkish Climate Movement between Global, National and Local”, XIX. ISA World Congress of Sociology, Toronto Canada, July 15-21 2018. 

“New Actors Behind the Banner: Local Governmental Activism in Environmental Struggles”, KAYFOR- Public Administration Forum, Isparta Süleyman Demirel University, 1-4 November 2017 (with Gökhan Ersoy) 

“Belediyelerin Stratejik Planlarında Çevre: İstanbul Ölçeğinde Bir Değerlendirme”, Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu, Marmara Üniversitesi, 20-22 Ekim 2015 (with Yılmaz Başar Özer) 

“Framing Shifts in Turkish Climate Movement: What Comes after Copenhagen? Workshop on “Global Environmental Policy Learning” Izmir University of Economics, 16-18 May 2015

“Regional Development Agencies s as a level of analysis, through Renewable Energy Projects”, Sustainable Development Symposium, Universidad de Lisboa. Lisbon, June 2015, (with Hande Tek Turan).

“Türkiye’nin AB Çevre Mevzuatı’na Uyumu” AB Süreci ve Türkiye’nin Öncelikli Çevre Sorunları Çalıştayı, Ankara, 04 Eylül 2014.

“Türkiye Çevre Hareketi”, Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliğinde Kadının Önemi Konferansı - Kadir Has Üniversitesi- 24-25 Haziran 2014.

“Transnational networking over diverse coalition actors: The case of the Anti-GM movement in Turkey”, ESEE 9th International Conference of the European Society for Ecological Economics, İstanbul/Turkey. 14-17 June 2011.

“Green Collars in Turkey” Green Economy Conference, Bilgi University, İstanbul, 20-21 June 2009.

“Turkish Anti-GM Campaign” ECPR Graduate Conference, Barcelona, Spain, 25-27 August 2008.

“The anti-GMO Mobilization in Turkey”, 11th Alternative Futures and Popular Protest Conference, Manchester Metropolitan University, Manchester 19-21 April 2006.

“European Union and GM Crops: A case study for the environmental governance in Europe”, Jean Monnet Workshop on Europeanization; Marmara University, Istanbul 20-21 May 2004.

“European Social Forum: Intersection of Civil Societies”, Europe in a Changing World, METU, Ankara, 24-26 May 2004.

___________________________

Projeler

“Enhancing Required Joint Efforts on Climate Action Project” Instructor for “Climate Change and Youth” Module, Ministry of Environment and Urbanization, 2019 

Greening the Local, Greening the Climate, Bornova Municipality&Green Political Thought Association, “Instructor for Climate School” 2018 

“The Role of civil society organizations in Environmental Protection and Policy-making” funded by TUBITAK, 2008-2009 Bahçeşehir and Boğaziçi Universities (Research Assistant)

Anti/alter-global Protest Events at the No-G8 protest, Evian-Lausanne-Geneva, University of Paris I Sorbonne and University of Lausanne, June 2003, (Research Assistant)

Research on the 2nd European Social Forum, University of Paris I Sorbonne and University of Lausanne, Paris, November 2003 (Research Assistant)

___________________________

Dr. Öğr. Üyesi Hande TEK TURAN

Araştırma

Subject of the doctorate thesis: Turkish Territorial System and European Integration (2004 – 2010) (under the supervision of Jean Marcou)

Subject of the master thesis: Turkey in European Union and MEDA Program (2001 – 2002) (under the supervision of Andy Smith)

Subject of the completed courses thesis: Preadhesion program at European Union for Turkey and Regional policy case (2000 – 2001) (under the supervision of Gilles Massardier) 

___________________________

Yayınlar

« Special Provincial Administrations », Asst.Prof.Dr. Hande Tek Turan & Yılmaz Başar Özer, in « Local Governments, a Turkish Perspective » , Prof.Dr. Hamza Ateş (ed.), Savaş Press, February 2021, Ankara

« Anticipatory and Flexible Public Management », Asst.Prof.Dr. Hande Tek Turan, in « Anticipation: Conceptual, Theoretical and Empirical Issues » , Prof.Dr.M.Atilla Öner & Dr. Kemal Tuğcu (ed.), Yeditepe University Press, November 2019, İstanbul

« Implications of New Technological Advances for Public Administration: Case of Artificial Intelligence», V. Strategic Public Management Symposium Proceeding Book, ISBN: 978-605-67481-2-7, November 2019, İstanbul UniversityIstanbul

« Creative Bureaucracy Festival »: How Important Is Innovation In Public Administration Education?, Journal of Institute of Social Sciences, Erciyes University, June 2019

« Creative Bureaucracy Festival »: How Important Is Innovation In Public Administration Education?, The 16th International Public Administration Forum Proceeding Book, February 2019, Nuh Naci Yazgan UniversityKayseri

« Anticipation in Public Management: Serving Beyond Predictable », IV. Strategic Public Management Symposium Proceeding Book, December 2018, Marmara UniversityIstanbul

« A Time Capsule: Regional Policy Regeneration in Turkey », EPRC (European Policy Research Center) Paper No.98, Asst.Prof.Dr. Hande Tek Turan & Research Asst. Z. Gökhan Ersoy, January 2018

« Reconstruction of Regional Development Policies in Turkey through Development Agencies » Asst.Prof.Dr. Hande Tek Turan, in « Local Public Sector Reforms », Assoc. Prof.Dr. Yüksel Demirkaya (ed.), Routledge (Francis & Taylor Group), March 2016  

 « Local Governments Associations in Turkey According to the Law no5355: Improved Decentralized and Participatory Approach in Service Delivery », Asst.Prof.Dr. Hande Tek Turan, Strategic Public Management Journal (SPMJ) Issue No.2, December 2015 

« Public Administration Education in France » Asst.Prof.Dr. Hande Tek Turan, in « Public Administration Education: Global and National Perspectives from Past to Future », Okçu, Murat, Parlak, Bekir & Akman, Elvettin (ed.), Ekin Press, September 2015 

« Agence / Agency », Asst.Prof.Dr. Hande Tek Turan, in « Dictionnaire d'administration publique », CERDHAP, Prof.Dr. Kada, Nicolas & Prof.Dr. Mathieu, Martial (ed.), Presses Universitaires de Grenoble, 2014

« Decentralization reforms in Turkey since 2004 and their impacts on local/regional development », proceeding book of the International Conference organized by the University Pierre Mendès France and CERDHAP, Presses Universitaires de Grenoble PUG, December 2014  

« Le Système Territorial Turc et L’Enjeu de l’Intègration Europeéenne », book, Editions Universitaires Europeennes, November 2014, ISBN: 978-3-8417-4222-3

« The French Local Authorities in Europe of Regions » Asst.Prof.Dr. Hande Tek Turan, in « Local Authorities in the World », Okçu, Murat & Özgür, Hüseyin (ed.), Seçkin Press, 2013

« Governance and New Public Management » Asst.Prof.Dr. Hande Tek Turan, in « Governance – Reflections to Turkish Public Administration », Assoc.Prof.Dr. Neval Genç (ed.), Çizgi Press, Konya, 2013   

Article about “Intelligent Transport Systems” published in the monthly news magazine, Kaktüs, August 2012 

Article about “Mega Trends, Problems and Cities” published in the monthly news magazine, Kaktüs, April 2012 

Article about “Green City Index and the Importance of Technology Companies for Smart Cities” published in the monthly news magazine, Kaktüs, March 2012  

Article about “Smarter Cities” published in the monthly news magazine, Kaktüs, February 2012 

Article about “New Digital Urbanization” published in the monthly news magazine, Kaktüs, January 2012  

« Regionalization reforms within the EU impact: Turkey and France cases» with Assoc. Prof. Yaman Koçak, Local Authorities Local Politic and Urban Policies (Yerel Siyaset ve Kentsel Politikalar), KAYSEM communications book, ed. Prof. Dr. Bekir Parlak, Dora Yayıncılık, Bursa (June 2010) 

Article about « The Europeanization of Center/Periphery Relations in Turkey : Adaptation to European Union Norms and Enduring Domestic Practices » published in the semester review, Pôle Sud, political science review, with Gilles Massardier (November 2005)    

«The Nation-states in European Integration and the reflects of structural politics of the Union», Turkish local authorities till today from past and their reconstruction  - Local Authorities Congress, communications book, 18 Mart Çanakkale University, December 2004, Biga/Çanakkale  

___________________________

Proje

Project entitled “2. Good Governance Summer School”, 10-16 September 2012, in Akbük, organized by Adnan Menderes University, Department of Political Science and Public Administration and financed by TÜBİTAK. 

Localization and Regionalization in Turkey and France: A Comparison for Two Unitary States in the Framework of Multi-level Governance, project financed by TÜBİTAK (National Research Institution) between 14/09/2007 – 14/09/2009 (in partnership with a French team - CERDAP (Centre d’études et de recherches sur le Droit et l’Administration) in Grenoble, according to the agreement signed between Turkey and France.    

 “Preparation of a working paper” on decentralization policy in Turkey in comparison with Polish and French cases within the context of an EU funded project untitled “Enhancing Active Participation of Local Governments in EU integration process of Turkey – University of Bahçeşehir    

___________________________

Yönetilen Tez Çalışmaları

Işıl Acar, " The Integration of Syrian Refugees: An Analysis Specific to the Municipalities of İstanbul ", December 2019

___________________________

Webinar (2020-2021)

“Digital Innovation in Public Sector: An evaluation from local perspective via smart cities” – March 2021

“Digitalization and Local Governments: Smart Cities” – June 2020 

“The Coronavirus Pandemic and Government Digitalization” – May 2020

___________________________

Kongre / Konferans / Seminer

V. Strategic Public Management Symposium, « Implications of New Technological Advances for Public Administration: Case of Artificial Intelligence», 09-10-11 October 2019, İstanbul UniversityIstanbul

The 16th International Public Administration Forum, « Creative Bureaucracy Festival »: How Important Is Innovation In Public Administration Education?, 21-23 February 2019, Nuh Naci Yazgan UniversityKayseri

IV. Strategic Public Management Symposium, « Anticipation in Public Management: Serving Beyond Predictable », 18-19 October 2018, Marmara UniversityIstanbul

6th International Scientific-Practical Conference, « Good Governance at Local Self-Government: Towards Efficiency and Welfare Society », Decentralized and Participatory Approach in Service Delivery: Local Government Associations case in Turkey, 12-13 October 2017, Siauliai University, Lithuania 

II. Strategic Public Management Symposium, « Unions in Turkey According to the Law n05355: Improved Decentralized and Participatory Approach in Service     Delivery », 20-21 October 2015, Marmara UniversityIstanbul

5th Sustainable Development Symposium, « ​New actor in sustainable development policies: RDAs as a level of analysis, through Renewable Energy Projects », 15-17 June 2015, University of LisbonLisbon

I. Strategic Public Management Symposium, « Reconstruction of Regional Development Policies in Turkey Through Development Agencies », 24 October 2014, Marmara UniversityIstanbul

International Week of CERDHAP in Grenoble « Impact of the new decentralization laws since 2004 on the local / regional development », from 19 March Monday to 23 March Friday 2012, Pierre Mèndes France University (UPMF) – Grenoble II 

« Regionalization reforms within the EU impact: Turkey and France cases » (Avrupa Birliği Etkisindeki Bölgeselleşme Reformları: Fransa ve Türkiye Örnekleri), IV. Public Administration Symposium – Local Politic and Urban Policies, 7-8 May 2009, Uludağ University, Bursa  

Conference on the « Europeanization of public policies and their analysis » (Européanisation des politiques publiques et leurs analyses), 17 Avril 2009, Yeditepe University

« The accession of Turkey to the European Union: problematic and perspectives » (L’Adhésion de la Turquie à l’Union Européenne: Enjeux et Perspectives), Conference organised by the Institute of Political Science in Paris with the partnership of Institute of Political Science in Grenoble, presentation entitled « Europe: a challenge for Turkish local communities » (Les Collectivités Locales turques à l’épreuve de l’Europe), 9 February 2007, Paris Sciences Po.  

Within the framework of the project of « Support for the local authorities in Istanbul, in the perspective of the European Union », participation to the seminary about « Regional Policy and Structural Funds, Regionalism/Regionalization in Europe, the Instrument for Pre-accession Assistance (IPA) and the reorganisation in Turkey concerning the Funds », April - June 2006, University of Bahçeşehir (“Avrupa Birliği Yolunda İstanbul Yerel Yönetim Güçlendirme Projesi”, Nisan-Haziran 2006, Bahçeşehir Üniversitesi)  

« Turkish local authorities till today from past and their reconstruction », 18 March Çanakkale University, « The Nation-states in European Integration and the reflects of structural politics of the Union » (3-4 December 2004) 18 Mart Çanakkale Üniversitesi, YEREL YÖNETİMLER KONGRESİ “Dünden Bugüne Yerel Yönetimlerde Yeniden Yapılanma”, 3-4 Aralık 2004, Biga/Çanakkale 

___________________________

Sunum

« Turkish experiences of local economic development. Regionalization and Development Agencies » within the first workshopof the project financed by TÜBİTAK (1 July 2009) organized in Istanbul, at IFEA in partnership with a French team 

« Solid Waste Management: Legal and Organizational Issues Regarding Municipality Services Charter of Union of Municipalities and PPP Practices » within the technical support services regarding three solid waste projects in Amasya, Bitlis and Kütahya – This project is financed by European Union (May 2009)

« Institutional aspects of municipal services in waste water disposal and solid waste management » (Katı atık yönetimi ve atık su konularında belediye hizmetlerinin kurumsal/yasal yönleri) – KfW (German Development Bank) – MUWIT-MMO 2007, seminar no2