• Türkçe
 • English

Prof. Dr. Meral S. ÖZTOPRAK

 • “Demokrasinin Güncel Sorunları ve Demokratik Paradokslar”, Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi, 2005.

Dr. Öğr. Üyesi Hande TEK TURAN

 • 5355 Sayılı Yasaya göre Türkiye’de Mahalli İdare Birlikleri: Hizmet Sunumunda Adem-i Merkezi ve Katılımcı Yaklaşım , Yard.Doç.Dr. Hande Tek Turan, Stratejik Kamu Yönetimi Dergisi (SPMJ) No.2, Aralık 2015.
 • Anticipatory and Flexible Public Management », Asst.Prof.Dr. Hande Tek Turan, in « Anticipation: Conceptual, Theoretical and Empirical Issues , Prof.Dr.M.Atilla Öner & Dr. Kemal Tuğcu (ed.), Yeditepe University Press, November 2019, İstanbul
 • Implications of New Technological Advances for Public Administration: Case of Artificial Intelligence, V. Strategic Public Management Symposium Proceeding Book, November 2019, İstanbul University, Istanbul
 • Creative Bureaucracy Festival: How Important Is Innovation In Public Administration Education?, Journal of Institute of Social Sciences, Erciyes University, June 2019
 • Creative Bureaucracy Festival: How Important Is Innovation In Public Administration Education?, The 16th International Public Administration Forum Proceeding Book, February 2019, Nuh Naci Yazgan University, Kayseri

Dr. Öğr. Üyesi Barış Gençer BAYKAN

 • What did the Turkish climate movement learn from a global policy failure? Frame shift after the Copenhagen Climate Summit, Turkish Studies, April 2019 (SSCI)
 • Radical Democrats in Turkey: Political Icebreakers in the Mid-EightiesThe Long 1980s: Constellations of Art, Politics, and Identities: A Collection of Microhistories"Valiz. 2018
 • Stratejik Planlarda Çevre: İstanbul İlçe Belediyeleri Örneği, Çağdaş Yerel Yönetimler, 2017, 26 (4), 85-102 (with Yılmaz Başar Özer)
 • Effect of materialism and environmental knowledge on environmental consciousness among high school students: A study conducted in Istanbul province Journal of Human Sciences, Vol 12 No:1 2015 (with Ahu Ergen,Seda Gökçe Turan)
 • Türkiye'nin Çevre ve İklim Gündemi, in Türkiye Ekonomisinde Büyüme ve Yapısal Sorunlar: Betam Araştırma Notları 2008-2012 , Seyfettin Gürsel (Ed.) 2013
 • Eğitim, Sivil Toplum ve Siyaset  Üçgeninde Gençlik ve Çevre, Alternatif Politika, 2013;5(2): 174-195
 • Gençlere Göre Çevre: Küresel Ama Satırarası Bir Sorun, in Gençler Tartışıyor: Siyasete Katılım, Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Boyraz.C (Ed.), TÜSES Yayınları, 2009, p.251-265 (with Demet Lüküslü
 • From limits to growth to degrowth within French green politics” Environmental Politics ,  Vol. 16, No. 3, p.513 – 517, June 2007. (SSCI)
 • “Cross-readings of the anti-globalisation movement in Turkey and beyond: Political culture in the making” International Social Science Journal, Vol. 56, No. 182, p.519, 2004 ( with Gulçin Erdi Lelandais). (SSCI)

Dr. Öğr. Üyesi M. Deniz TANSİ

 • Critical Issues in Turkish Politics, : (Turkish Democracy in the Western Axis) (2013)., TANSI MAHMUT DENIZ, Bahçesehir Üniversitesi Yayınları, Editör: Prof. Dr. Nilüfer Narlı, Yrd.Doç.Dr. Burak Küntay, İngilizce (Bilimsel Kitap), C2.1
 • “İsrail’in Orta Doğu’da Ulus Devlet Olma/Olmama Çelişkisi”, V. Uluslararası Orta Doğu Sempozyumu: Orta Doğu’da Tarih ve Kimliği Yeniden Okumak (9-11 Nisan 2019, İstanbul, Türkiye), İGÜ Yayınları, 13 Eylül 2019
 • “Turkish-Russian Relations in the Context of the Middle East” Turkish-Russian Relations, LEXINGTON BOOKS, Maryland, (Aralık 2019), p.1-8