Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English

Staj, bölümümüzde “Zorunlu Ders” olarak sunulmaktadır. Dersi alan öğrenciler, gerekli resmi yazışmaların yapılmasında ve temasların kurulmasında gereken desteği bölümümüz Staj Koordinatöründen alabilirler.

  Dr. Öğr. Üyesi Hande TEK TURAN
  Staj Koordinatörü
  E-posta: hande.tek@yeditepe.edu.tr  
  Dahili: 2088
  Ofis: İİBF - 647

 

Kamu Yönetimi Bölümü öğrencilerinin, 40 işgünü zorunlu staj yapmaları gerekmektedir. Öğrenciler, gönüllü olarakta staj yapabilmektedirler. Stajlar, yurtiçinde veya yurtdışında yapılabilmektedir. Stajın amacı, öğrencilerin, bölümlerindeki dersleri dışında gerçek bir işyeri ortamını deneyimlemeleri, teorik altyapılarının pratik bilgiler ve uygulama ile güçlendirilmesi ve işletmecilik ve yönetim alanlarında edindikleri kuramsal becerilerine uygulama eksenli profesyonel ufuk kazandırılmasıdır. Üretim veya hizmet sektöründe faaliyet gösteren kurumların çeşitli departmanlarında staj yapan öğrenciler, yapılan işleri gözlemleme ve onlara katılma imkanı elde ederler. Stajın önemli katkılarından birisi de, öğrencilerin iletişim yeteneklerinin geliştirilmesidir. Öğrenciler, staj dönemi boyunca, yabancı dillerini kuvvetlendirme imkanı da  bulabilirler. Staj olanakları, öğrencilere ilerisi için iş bulma konusunda da yardımcı olabilmektedir. Öğrenciler, zorunlu stajlarının sonunda birer staj raporu hazırlarlar.  

Staj yapacak öğrencilerimizin öncelikle Bölüm Staj Koordinatörleri ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.

Staja başlamadan önce Staj Formu doldurulmalı ve koordinatörünüze onaylatılmalıdır.

Stajı tamamlamanızın ardından Kurum Değerlendirme FormuStajyer Değerlendirme FormuStaj Devam Formu  ve  Staj Tamamlama Formu doldurulmalı ve staj raporunuz ile beraber Staj Koordinatörünüze sunulmalıdır.

Öğrenciler staja başlamadan en az 21 gün önce, Sosyal Güvenlik Kurumu Stajyer Sigortası’nın üniversitemiz tarafından yapılması için aşağıdaki belgeleri İ.İ.B.F. Öğrenci İşleri’ne teslim eder.

  • Stajyer Ön Bilgi Formu
  • Staj yapılacak kurumdan alınmış “Staj Onay Formu”nun aslı
  • 2 adet Taahhütname (Genel Taahhütname ve SGK Taahhütnamesi)
  • Öğrencinin nüfus cüzdan fotokopisi
  • İkametgah senedi
  • Öğrencinin bir fotoğrafı
  • Sağlık Provizyon Bilgi Kağıdı