Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Yılı: 1
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
ECON 111 Mikroekonominin Temelleri Zorunlu
HTR 301 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu
HUM 103 Uygarlık Tarihi Zorunlu
LAW 123 Hukuka Girişi Zorunlu
PA 101 Kamu Yönetimine Giriş Zorunlu
FREE Serbest Seçmeli I Serbest Seçmeli
FREE Serbest Seçmeli II Serbest Seçmeli
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
ECON 122 Makroekonominin Temelleri Zorunlu
HTR 302 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu
LAW 128 Kamu Hukukuna Giriş Zorunlu
PA 102 Türk Yönetim Tarihi Zorunlu
FREE Serbest Seçmeli III Serbest Seçmeli
FREE Serbest Seçmeli IV Serbest Seçmeli
Ders Yılı: 2
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
LAW 113 Anayasa Hukuku Zorunlu
LAW 233 İdare Hukuku Zorunlu
PA 205 Türk Kamu Yönetimi Zorunlu
PA 311 Devlet Teorileri Zorunlu
TKL 201 Türk Dili I Zorunlu
PA Bölüm Seçmeli Ders I Alan Seçmeli
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
LAW 297 İdari Yargı Zorunlu
PA 108 Sosyal Sorumluluk Projeleri Zorunlu
PA 204 Kentleşme ve Çevre Sorunları Zorunlu
PA 208 Bölgesel Politikalar Zorunlu
RSCH 410 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu
TKL 202 Türk Dili II Zorunlu
Ders Yılı: 3
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
PA 301 Türk Demokrasi Tarihi I Zorunlu
PA 303 Yerel Yönetimler Zorunlu
PA 313 Sivil Toplum ve Katılımcılık Zorunlu
PA 409 Küresel Çevre Politikaları Zorunlu
PA Bölüm Seçmeli Ders II Alan Seçmeli
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
PA 302 Türk Demokrasi Tarihi II Zorunlu
PA 304 Siyaset Psikolojisi Zorunlu
PA 306 Kamuda Bilgi Teknolojileri ve E-Devlet Zorunlu
PA 403 Avrupa Yönetsel Alanı ve Türkiye Zorunlu
FREE Serbest Seçmeli V Serbest Seçmeli
PA Bölüm Seçmeli Ders III Alan Seçmeli
Ders Yılı: 4
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
PA 308 Staj Zorunlu
PA 401 Kamu Personel Yönetimi Zorunlu
PA 405 Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi Zorunlu
PA 423 Kamu Yönetiminde Örgütsel Davranış Zorunlu
PA Bölüm Seçmeli Ders IV Alan Seçmeli
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
ECON 311 Kamu Maliyesi Zorunlu
PA 402 Kamu Politikaları Analizi Zorunlu
FREE Serbest Seçmeli VI Serbest Seçmeli
PA Bölüm Seçmeli Ders V Alan Seçmeli
PA Bölüm Seçmeli Ders VI Alan Seçmeli
Ders Yılı: Hiçbiri
Ders Dönemi:
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
PA 206 Çağdaş Demokrasi Kuramları Alan Seçmeli
PA 307 Siyasal Davranış Alan Seçmeli
PA 310 Toplumsal Hareketler Alan Seçmeli
PA 406 Küreselleşme ve Yönetişim Alan Seçmeli
PA 413 Kamu Yönetiminde Denetim Alan Seçmeli
PA 414 Siyasal Partiler Alan Seçmeli
PA 418 Siyasal İletişim Alan Seçmeli
PA 419 Kamu Yönetiminde Güncel Konular Alan Seçmeli
PA 421 Sosyal Bilimlerde Bilgisayar Uygulamalı Analiz Alan Seçmeli
PA 422 Sosyal ve Siyasal Tarih Alan Seçmeli
PA 424 Vergi Yönetimi Alan Seçmeli