Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English

Kamu Yönetimi Bölümü Hakkında

 

Doç. Dr. M. Deniz TANSİ
Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı

 

2004 yılında alandaki çağdaş ve nitelikli bir eğitimin öneminin farkındalığıyla, 2004 yılında eğitime başlayan Kamu Yönetimi bölümünün program çerçevesi temel olarak hukuk, siyaset, ekonomi, sosyoloji, kentleşme ve çevre sorunları alanları programımızda yer almaktadır. Program, kamu ya da özel sektör kuruluşlarında yönetici, mülki idare amiri, idari yargıç, uzman ya da müfettişlik gibi meslek alanlarının gerektirdiği donanıma dönük olarak yapılandırılmıştır.

Öğrencilerimizin profesyonel hayatlarında çalışmayı düşündükleri alanlarda staj yapmaları bölümümüzün önem verdiği alanlardan biridir. Kamu kuruluşları, yerel yönetimler, uluslararası kuruluşlar, şirketler ve sivil toplum kuruluşlarında başarıyla stajlarını tamamlayan öğrencilerimiz mezun olmadan kariyerleriyle ilgili tecrübe edinme şansını yakalayabiliyorlar.

Yeditepe Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde verilen lisans programının nihai amacı, Türkiye'nin yönetim yapısı olduğu kadar toplumsal yapısını da bilen, dünyadaki değişmelerin farkında olan ve izleyebilen, geniş ve analitik düşünme, düşüncelerini Türkçe ve İngilizce olarak ifade etme becerisine sahip, " kamu yararı" kavramını özümsemiş, özel kuruluşlarda rekabet yeteneği yüksek, yüzü çağdaş dünyaya yüreği ülkesine dönük, “fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür”  yönetici adayları yetiştirmektir.

Kamu Yönetimi bölümünün program çerçevesi temel olarak Yönetim Bilimleri, Hukuk ve Siyaset Bilimi derslerinden oluşmaktadır. Bunun yanı sıra ekonomi, sosyoloji, kentleşme ve çevre sorunları alanları da programımızda yer almaktadır. Program, kamu ya da özel sektör kuruluşlarında yönetici, mülki idare amiri, idari yargıç, uzman ya da müfettişlik gibi meslek alanlarının gerektirdiği donanıma dönük olarak yapılandırılmıştır.

Lisans programımızdaki dersler, sadece öğretim üyesinin ders anlattığı ve öğrencilerin not aldığı dersler olarak değil, öğrencilerin araştırma yapması, tartışması ve analizler yaparak üretmesine dayalı derslerdir. Bölümümüzdeki temel yaklaşım, bilgi edinme, bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma becerilerini pekiştirmektir. Disiplinlerarası çalışmaların teşvik edildiği programımızda, uzmanlaşmaya olanak sağlamak esas amacımızdır. İnteraktif eğitim anlayışımız doğrultusunda öğrencilerimize toplumsal konularda empati kazandırmak nihai amaçlarımızdandır. 

Mezun olan öğrencilerimiz kariyerlerine akademik alanda devam edebilecekleri gibi kamu sektöründe ya da özel sektörde çalışabilmektedirler.

Kamu Yönetimi Bölümü Nedir?

Kamu Yönetimi Bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde yer alan 4 yıllık bir lisans programıdır. Kamu Yönetimi öğrencisi olabilmek için liselerin Eşit Ağırlık bölümlerinden mezun olmak gerekmektedir.  Programın eğitim dili %100 İngilizce’dir. Eğitimin verildiği dilde yeterliliği bulunmayan öğrenciler, bir sene sürecek hazırlık programını başarı ile tamamladıktan sonra akademik programlarına devam edebilirler. Dil yeterliliğini yükseköğretim kurumları tarafından kabul edilen bir sınav puanıyla belgeleyen öğrenciler ve Yeditepe Üniversitesi’nin gerçekleştirdiği “Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı”nda başarılı olan öğrenciler hazırlık sınıfından muaf tutulur.

Kamu yönetimi, ilgili alanda politika oluşturarak bu politikaların uygulanmasını ifade ettiği kadar halk hizmeti gören devlet kurumlarının örgütsel yapısını da ifade eder. Program, kamu kurumlarının çeşitli kademelerine analitik düşünebilen, “Kamu Yararı” kavramını içselleştirmiş, yönetsel süreçleri ulusal ve evrensel bakış açısıyla değerlendirebilme donanımına sahip bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Eğitim programı, kamu yönetimi alanındaki yeni gelişmeler takip edilerek oluşturulmaktadır. Böylece öğrencilere yeni bilgiler ışığında dinamik bir eğitim verilmektedir. Kamu yönetimi ders programı, yönetim alanının kuramsal çerçevesine yer verirken bu kuramların uygulamadaki yansımalarını inceleyen derslerle zengin ve nitelikli bir eğitim sunar. Aynı zamanda eğitim programında, öğrencilerin ilgi ve uzmanlık alanlarına yönelik seçmeli dersler de yer almaktadır. Avrupa ülkelerinde bulunan birçok üniversiteyle öğrenci değişim anlaşmasının bulunması, Yeditepe Üniversitesi’nin öğrencilere sunduğu imkanlar arasında bulunmaktadır. Kamu Yönetimi lisans derecesine sahip mezunlar, diplomalarını birçok alanda kullanabilir. Başta kamu kurumlarının çeşitli kademelerinde olmak üzere, çokuluslu şirketler ve özel kurumların yönetici kadrolarında çalışabilirler.

Kamu Yönetimi Taban Puanları ve Sıralama

Puan Türü

Genel

Kontenjan

Taban Puan

Sıralama

EA - Burslu

5

333,02111

101.000

EA - %50 Burslu

40

(Kontenjan Dolmamış)

 

Kamu Yönetimi Bölümü Ücretleri ve Fiyatları

Yeditepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü ücretleri için bu sayfadan yararlanabilirsiniz.

Kamu Yönetimi Burs İmkanları

Yeditepe Üniversitesi, öğrencilerini başarı bursu, yönetim bursu ve sporcu bursu gibi çeşitli burs programlarıyla desteklemektedir. Aynı zamanda Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı aracılığıyla kazanılabilecek tam ve %50 oranında olmak üzere iki tip burs bulunmaktadır. Yeditepe Üniversitesi’nin burs programı normal öğrenim süresince kesintisiz olarak devam etmektedir. Gerekli başarı koşullarını sağlayarak çift ana dal programlarına kayıt yaptıran öğrencilerimizin bursları ise fazladan bir sene daha devam eder. Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Burs İmkanları sayfasını inceleyerek burs olanakları hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Buradan ilgili sayfaya ulaşabilir, bölümleri ve burs imkanlarını inceleyebilirsiniz.

Yeditepe Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi Okumak

Kamu Yönetimi lisans programında, sadece öğretim üyesinin bilgi ve deneyimlerini paylaştığı öğrencilerin ise not aldığı dersler değil, öğrencilerin araştırma yapması, eleştirel düşünmesi, tartışması ve analizler yaparak üretmesine dayalı dersler bulunmaktadır. Kamu Yönetimi Bölümü’nün temel eğitim yaklaşımı, öğrencilerin öğrendikleri bilgileri uygulama esnasında kullanma becerilerini geliştirmektir. Disiplinlerarası çalışmaların teşvik edildiği programda, seçmeli dersler aracılığıyla öğrencilerin uzmanlaşmasına imkân tanımak temel amaçtır. Kamu Yönetimi Bölümü’nün uygulamalı ve etkileşimli eğitim anlayışı doğrultusunda öğrencilere, yönetsel ve toplumsal konularda deneyim kazandırmak nihai hedefler arasında bulunmaktadır. Üniversite bünyesinde bulunan “Akademik Yazım Merkezi” öğrencilere ödev, tez, proje raporu ve diğer çalışmalarının yazımında destek verecek eğitimi sunmaktadır. Bölüm öğrencileri, sözlü iletişimin yanı sıra yazılı iletişim yetkinliklerini de geliştirerek profesyonel iş hayatına hazırlamaktadır.

Kamu Yönetimi Bölümü’nün her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği seminerlerle, öğrencilere kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle buluşma fırsatı sunulmaktadır. Belediye başkanları, kent meclisi başkanı gibi yerel yöneticilerin yanı sıra vali ve kaymakam gibi mülki amirler ile buluşan öğrenciler, davet edilen konuşmacıların uzmanlıklarından faydalanma fırsatı bulmaktadır. Eğitim seminerleri kapsamında öğrenciler, kolaylıkla staj ve iş imkanları bulabilmekte ve teorik bilgilerin uygulamadaki işleyişini takip etme olanağına sahip olmaktadır. Ayrıca zorunlu ders kapsamında alınan staj programı öğrencilere, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, özel kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarında çalışma imkânı sunmaktadır. Öğrencilerin, sadece mezun olduklarında değil hayat boyu kariyer yönetimi becerisine sahip olması amacıyla üniversite bünyesinde “Kariyer ve Bireysel Gelişim Ofisi” bulunmaktadır. Ofis, öğrencilere kişisel gelişim ve profesyonel iş hayatına geçiş süreçlerinde destek olarak, iş dünyasında yetkinliğini kanıtlayan bireyler olmalarına katkı sağlamaktadır. Kamu Yönetimi Bölümü öğrencilerine yeni beceriler kazandırmak ve istihdam oranlarını arttırmak amacıyla, üniversite bünyesindeki diğer lisans programlarında çift ana dal ve yan dal yapma olanağı sunulmaktadır.

Kamu Yönetimi Mezunu Ne İş Yapar? Nerelerde Çalışır?

Kamu Yönetimi Bölümü lisans programı temel olarak Yönetim Bilimleri, Hukuk ve Siyaset Bilimi gibi derslerden meydana gelmektedir. Bu derslerle birlikte ekonomi, sosyoloji, kentleşme ve çevre sorunları gibi uzmanlık alanlarını kapsayan dersler de eğitim programında bulunmaktadır. Kamu Yönetimi mezunları, başta kamu kurumlarının çeşitli kademelerinde olmak üzere, çokuluslu şirketler ve özel kurumların yönetici kadrolarında çalışabilirler.  Lisans programı, mülki idare amiri, banka ve hazine müsteşarlıklarında müfettişlik, idari hakim, yargıç, danışman, bakanlıklarda ya da özel kurumlarda uzman ve uzman yardımcılığı gibi meslek alanlarının gerektirdiği donanıma dönük olarak yapılandırılmıştır. Lisans mezuniyetinden sonra yüksek lisans ve doktora eğitimlerine devam eden öğrenciler akademik kariyer yapma imkanına sahiptir.

Vizyon Misyon ve Tarihçe

VİZYON

Küresel çağdaş değerlere sahip, toplumsal sorumlulukların bilincinde, kamu yararını ön planda tutan, analitik düşünme ve problem çözme yeteneğine sahip, yeniliklere açık, girişimci, uluslararası olguları algılayabilen kültürlü, lider olacak bireyler yetiştirmektir.

MİSYON

Bütün bilim alanlarında uluslararası nitelikte kaliteli eğitim ile toplumun gereksinimi olan araştırmacı, yaratıcı, özgün, kendine güvenen ve girişimci öğrenciler yetiştirmek, uluslararası öğrenci ve öğretim üyeleri ile birlikte araştırma ve eğitim alanı yaratmak ve toplumun yaşam boyu eğitimini sağlayan ortamı oluşturmaktır.

TARİHÇE

 

Kurulduğu tarihten itibaren İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan Kamu Yönetimi Bölümü, 2004 yılında eğitime başlamış, ilk mezunlarını 2009 yılında vermiştir. 2004-2005 döneminde Prof.Dr. Hasan Köni, 2005-2007 döneminde Prof.Dr. Ahmet Naki Yücekök ve 2007-2009 döneminde de vekaleten Yrd.Doç.Dr. M.Deniz Tansi’nin yürüttüğü Kamu Yönetimi Bölüm Başkanlığı, 2009 yılından itibaren Prof.Dr. Meral S.Öztoprak tarafından yürütülmektedir.

Bölümde, biri kadrolu ikisi yarı zamanlı üç profesör, üçü kadrolu üçü yarı zamanlı olmak üzere altı yardımcı doçent, bir yarı zamanlı doçent, iki proje asistanı ve biri doktor, diğeri öğretim görevlisi on dört akademik personel vardır.

Eğitim dili İngilizce olan Kamu Yönetimi Bölümü’nde öğrenciler, Hazırlık Programında İngilizce dilini öğrenip geliştirerek, lisans programının birinci sınıfına başlar. Dört yıllık lisans eğitimlerinde, Yönetim Bilimleri / Siyaset Bilimi / Hukuk / Kentleşme ve Çevre olmak üzere dört anabilimdalı çerçevesinde kendilerine sunulan ders seçenekleri ile alanlarında uzmanlaşmış bireyler olarak mezun olurlar. Kamu Yönetimi Bölümü, bir yandan öğrencilerinin akademik olarak gelişmesini desteklemekte, bu çerçevede  “XI.Ulusal Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğrenci Kongresi’ne” ev sahipliği yapmıştır. Diğer yandan da yerel yöneticiler (belediye başkanı, kent konseyi başkanı) ile mülki amirlerle (vali, kaymakam) öğrencileri buluşturan çeşitli etkinliklere de imza atmaktadır.

Küreselleşen dünyada yaşanan hızlı değişim ve gelişimin, ülkelerin yönetim yapılarında değişimlere neden olması, son yıllarda hızla artan reform çalışmaları, yönetişim ile hukukun üstünlüğü, şeffaflık, etkin sivil toplum, katılım ve denetim, yerinden yönetim gibi kavramların önem kazanması ile, 2014-2015 Akademik Yılından itibaren, Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak bölümümüz bünyesinde “Yerel Yönetimler ve Yönetişim” (tezli / tezsiz) Yüksek Lisans Programımız eğitime başlamıştır. Programın eğitim dili İngilizcedir.

Öğrenci Değişim Programları

Uluslararası Öğrenci Hareketliliği: Erasmus ve Diğer Değişim Programları 

Yurtdışındaki 100'ün üzerinde yüksek öğretim kurumuyla ikili anlaşmaları bulunan fakültemiz, öğrenci hareketliliğine büyük önem vermektedir. Bu bağlamda Kamu Yönetimi Bölümü, Erasmus ve değişim programları kapsamında, her dönem tüm dünya üniversitelerinden pek çok öğrenciyi ağırlamakta ve bu üniversitelere öğrencilerini göndermektedir.  Bu anlaşmalar kapsamında, Kamu YÖnetimi Bölümü öğrencilerinin eğitimlerinin bir bölümünü tamamlayabilecekleri üniversitelerin, güncel listesi aşağıda yer almaktadır.

Uluslararası değişim program başvurusu yapmak ve detaylı bilgi edinmek için Yeditepe Üniversitesi Uluslararası Ofis'in web sitesini (http://international.yeditepe.edu.tr) ziyaret edebilirsiniz, ya da bölüm Erasmus koordinatörümüz Yrd. Doç. Dr. Barış Gençer BAYKAN'a başvurabilirsiniz.

Bölüm Erasmus Koordinatörü

  Dr. Öğr. Üyesi Barış Gençer Baykan

  E-postabaris.baykan@yeditepe.edu.tr

  Dahili: 3960

  Ofis: İİBF - 647

Erasmus Anlaşmamız Olan Kurumlar

ÜLKE ŞEHİR KURUM ADI WEB
Fransa Paris ISG-Institut Superieur de Gestion https://www.isg.fr/campus/paris
Polonya Lodz University of Lodz https://www.uni.lodz.pl/
Litvanya Kaunas Vytautas Magnus University https://www.vdu.lt/lt/
Yunanistan Atina Panteion University of Social and Political Sciences https://www.panteion.gr/el/

Bologna Süreci

Bologna Süreci kapsamında, Kamu Yönetimi Bölümü’nün eğitim programında yer alan tüm derslerin Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) kredi değerleri belirlenmiştir. Kamu Yönetimi Bölümü Program Bilgi Paketi İçin Tıklayınız.

Çift Ana Dal ve Yan Dal Olanakları

Kamu Yönetimi Bölümü’nde öğrenim gören öğrenciler aynı zamanda; Hukuk, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Sanat ve Kültür Yönetimi bölümlerinde çift ana dal yaparak ikinci bir diplomaya sahip olabilirler. Yan dal programlarında ise, ana lisans programlarında gerekli başarıyı gösteren öğrenciler ilgili Fakülte Dekanlıklarına başvurarak kayıt işlemini gerçekleştirebilir ve uzmanlaşmak istedikleri farklı bir alanda diplomalarına ek bir sertifika alabilirler. Çift ana dal ve yan dal programı çerçevesinde ek ders yükü, kontenjan ve başvuru koşulları hakkında gerekli bilgilerin tamamını bölümünüzün çift ana dal / yan dal koordinatöründen öğrenebilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

 1- Kamu Yönetimi mezunu KPSS’ye girmeli midir?

Kariyer planlamasını kamu kurum ve kuruluşlarında yürütmek isteyen kamu yönetimi bölümü mezun öğrencileri KPPS’ye girmesi gerekmektedir.Kamu personeli seçme sınavı (KPSS) aracılığıyla devlette A kadro dediğimiz idari kadrolar ile B kadro dediğimiz alt kadro memuriyetler bölümün çalışma alanlarını oluşturmaktadır. A kadro memuriyetlerden bu bölüm için en yaygın bilineni kaymakamlık olarak karşımıza çıkmaktadır. Bölüm mezunları bununla beraber birçok bakanlık ve bakanlığa bağlı kuruluşta idareci, uzman, denetçi, müfettiş vb. olarak çalışma imkanına sahiplerdir. Ayrıca her lisans mezununun yönelebileceği akademik çalışmalar yapmak ve akademik personel olmak da tercihlerden birisi olabilir.

2- Kamu Yönetimi Bölümünde Staj zorunlu mudur?

Bölümümüzde Staj dersi zorunludur ve güz ve bahar dönemlerinde açılmaktadır. Staj süresi 40 iş günüdür.  Bölüm Staj koordinatörü, Kariyer ofisi aracılığıyla staj süreçlerini takip etmektedir. Öğrencilerimiz kamu kurumlarında, özel şirketlerde, sivil toplum kuruluşlarında staj yapmaktadırlar.

3- Kamu Yönetimi Bölümünde Erasmus fırsatım var mıdır?

Kamu Yönetimi Bölümü, Erasmus değişim program kapsamında yurtdışından farklı üniversitelerden pek çok öğrenciyi ağırlamakta ve bu üniversitelere öğrencilerini göndermektedir. Bölümümüzün Karşılıklı anlaşmamız olan üniversitelerin güncel listesi için

https://iibf.yeditepe.edu.tr/tr/kamu-yonetimi web sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

4- Kamu Yönetimi Bölümü Dersleri Nelerdir?

Kamu Yönetimi Bölümü öğrencileri alan dersleri dışında hukuk, iktisat ve üniversite derslerini almak zorundadır. Seçmeli alan ve serbest seçmeli dersler de programa dahildir. Öğrencilerimiz 4 dönemde 46 ders alarak mezun olmaktadır. Ayrıntılı bilgi için; https://iibf.yeditepe.edu.tr/tr/kamu-yonetimi/dersler web sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

5- Kamu Yönetimi okurken ilgi duyduğum alanlarda ders alabilir miyim?

Evet. Öğrencilerimiz serbest seçmeli derslerinde ilgi duydukları alanda talep ettikleri dersleri alabilirler. Müfredatımızın %25’ini seçmeli dersler oluşturmaktadır. Öğrencilerimiz Almanca, Fransızca, Çince, İspanyolca, Rusça, Korece gibi yabancı dil derslerini de seçmeli olarak alabilirler.

6- Kamu Yönetimi Bölümünün Amacı Nedir?

Kamu yönetimi bölümü adından da anlaşılabileceği gibi kamunun veya yaygın anlayışla devletin yönetimi ile ilgili kurum ve yapılarda görev almak üzere eleman yetiştiren, siyaseten ve sosyolojik olarak bu alanlarda araştırmalar yapan bir lisans programıdır. Bölümün amacı siyaset, hukuk, ekonomi ve sosyal olaylar üzerine araştırma yapmak, bu alanlarda devlet görevlisi ve yönetici yetiştirmek, var olan siyasi sistemleri ve bunların hukuksal ve ekonomik yanlarını incelemek olarak sıralanabilir.

7- Kamu Yönetimi Bölümünün avantajları nelerdir? 

Kamu Yönetimi Bölümü;

  • Çok-disiplinli yapısı nedeniyle mezuniyet sonrasında öğrencilerin önünü açarak, mezun öğrencileri tek bir kariyer patikası dışına çıkarmaktadır.
  • Bireyin kendisini geliştirmesine olanak sağlamaktadır.
  • Hayata daha geniş bir perspektiften bakmanızı sağlayabilecek olması
  • Sosyal bilimlerin önemli merkezlerinden birisi olması
  • İdari ve bilimsel donanımı ile ekonomiye, siyasete ve iş hayatına etki edecek konularda birikim sağlaması

nedeniyle çeşitli avantajlara sahip konumdadır.

Diğer Sorular