Ana içeriğe atla
 • Türkçe
 • English

Uluslararası Finans Bölümü hangi puan türü ile öğrenci almaktadır?

Uluslararası Finans Bölümümüz EA (Eşit Ağırlık) puan türü ile öğrenci almaktadır.

Uluslararası Finans Bölümünün eğitim süresi kaç yıldır?

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan lisans programlarından biri olan Uluslararası Finans Bölümümüzün eğitim süresi sekiz yarıyıl olmak üzere dört yıldır.

Uluslararası Finans Bölümünün amacı nedir?

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Finans Bölümü, geleceğin profesyonel yöneticileri ve girişimcilerini,

 • finans, işletme, ekonomi, teknoloji ve sosyal bilimlerin temel alanlarına ve
 • en son teknolojik ve finansal innovasyonlara

odaklanarak kariyerlerinde liderlik pozisyonlarına ulaştırmak üzere eğitim vermeyi amaçlamaktadır.

Programımız öğrencilerin hem para ve sermaye piyasalarında faaliyet gösterebilmek için yeterli derecede uzmanlaşmış derinlik ve beceri kazanmalarını, hem de bu pazarların içinde geliştiği sosyoekonomik düzeni anlayacak perspektife sahip olmaları sağlamak için tasarlanmıştır.

Uluslararası Finans Bölümünün ders programında hangi dersler bulunmaktadır?

Uluslararası Finans programı ilk yıllarda  Tarih, Matematik, Ekonomi, İstatistiksel Yazılım ve Veri Derleme, Akademik İngilizce, Finansal Muhasebe ve İşletme Yönetimi gibi temel dersleri içerir. Daha sonraki yıllarda İstatistik, Ekonometri, Mikro ve Makro Ekonomi, Parasal İktisat, Kurumsal Yönetim ve Etik, Finansal Piyasalar ve Kurumlar, Finansın Temelleri, Kurumsal Finans, Uluslararası Fİnans Yönetimi, Hukuk, Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi, Türev Piyasalar, Borsada Teknik ve Temel Analiz, Finansal Risk Analizi/Yönetimi, Türk Sermaye Piyasaları ve Finansal Hizmetler Pazarlaması gibi daha uzmanlaşmış dersleri sunuyoruz. Öğrencilerin tercih edebilecekleri ileri seviye alan uzmanlık dersleri arasında Alternatif Yatırımları içeren İleri Yatırım Analizi, Blokzinciri Uygulamaları ve Kriptoparalar, Algoritmik Ticaret, Sigortacılık, Şirket Birleşmeleri ve Satınalmaları, Davranışsal Finans, Kamu Maliyesi, Yönetim ve Maliyet Muhasebesi, Asya ve Avrupa Ekonomileri, Uluslararası Kurumsal Finans, Finansal Analiz, Türk Sanayi, Türk Vergi Sistemi, Yapay Zeka ve Gayri Menkul Değerleme ve Yönetimi gibi konular da mevcuttur.  Uluslararası Finans programında disiplinlerarası konulardan kendilerine konsantrasyon alanları oluşturmalarına olanak tanıyan onbir adet seçmeli dersimizle, gerçek hayat deneyimi sağlayan staj ve araştırma yapıp sonuçları halka açık bir forumda sunma fırsatı veren Mezuniyet Projesi derslerimiz de bulunmaktadır.

Uluslararası Finans Bölümünün diğer üniversitelerdeki bölümlerden farkı / üstünlüğü nedir? Neden Yeditepe Üniversitesi'nin Uluslararası Finans Bölümünü seçmeliyim? Rekabetçi iş ortamında bu bölümün bana sağlayacağı avantajlar nelerdir?

Uluslararası Finans programı disiplinlerarası özellikler taşımaktadır. Öğrenciler Finans yanında Yönetim, Ekonomi, Etik, Teknoloji, Analiz, Analitik ve Eleştirisel Düşünme ve daha bir çok konuda eğitim almaktadır. Günümüzde finansta etkili olabilmek için öğrencilerin teknolojiyi ve teknolojinin küresel iş modellerini nasıl değiştirdiğini anlamaları gerekiyor. Bu programımızın önemli bileşenlerinden biridir. Finans Laboratuvarımız, öğrencilerimizi dünya çapındaki finans kurumları tarafından finansal araştırmalarda başvurulan ve uluslararası pazarlarda ticaret için tercih edilen en son teknolojiyi kullanabilmeleri için hazırlar. Blokzincir Uygulamaları, İleri Yatırım Analizi/Alternatif yatırımlar, Finansal Hizmetlerin Pazarlaması, Algoritmik Ticaret gibi yeni dersleri sanayi trendlerine dayalı olarak sunuyoruz.

Yeditepe Üniversitesi bünyesinde olmamızın verdiği avantajla öğrencilerin ilgili alanlarda uzmanlaşmış öğretim üyeleri tarafından verilen ileri teknoloji derslerine erişimini sağlıyoruz.  Bilgisayar programlama, web geliştirme, yapay zeka, büyük veri ve siber güvenlik dersleri öğrencileri fintech ve finansal platform geliştirme gibi alanlara hazırlayabilir. Veritabanlarına, ERP sistemlerine ve lojistik ve havayolu yönetimi gibi alanlarda kullanılan dijital sistemlere expose olmaları, öğrencilerin dijital entegrasyon gibi alanlara girmelerine yardımcı olabilir. Siber Güvenlik ya da E-Ticaret Yönetimi gibi Türkiye'de ilk defa kurulan lisans programları, Bilişim Teknolojileri ve Yönetim Bilişim Sistemleri programlarını, öğrencilerin bir havayolu şirketini yönetttikleri ve uluslararası rekabet ettikleri simulasyon dersi gibi bir çok uygulamalı dersler sunan ödüllü Turizm İşletmeciliği programını, Uluslararası Lojistik ve Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Tarımsal Ticaret ve Yönetim ve Yazılım Geliştirme gibi özelleştirilmiş alanlarda eğitim veren programları bünyesinde bulunduran kampüs Üniversitemizde seçmeli derslerinizi dikkatlice seçmek, yandal ya da çift anadal yapmanızı kolaylaştırabilir ve sizi disiplinler arası alanlarda çalışmaya hazırlar.  Üniversitemizde KOSGEB, TÜBİTAK, AB fonları ve girişimcilere sağlanan diğer olanaklar hakkında eğitimler yapılmakta ve sertifikalı programlar da yürütülmektedir.  Ayrıca finans, işletme, ekonomi veya ilgili teknoloji alanlarında yüksek lisans ve doktora programlarına da devam edebilirsiniz.

Uluslararası Finans Programının uluslararası işbirlikleri arasında programımızın  uluslararası düzeyde iş dünyasının güncel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik kalitesini teyit eden CFA Enstitüsü University Affiliation Programı, biri Amerika Birleşik Devletleri, diğeri ise Kanada'da yerleşik iki okul ile yaptığımız çift diploma anlaşmamız ve Yeditepe Üniversitesi Uluslararası Ofis yönetiminde olan, yurtdışındaki üniversitelerle yaptığımız Erasmus (Avrupa ülkeleri) ve Öğrenci Değişim (Avrupa dışındaki ülkerler) anlaşmaları ve araştırma projelerine yönelik çalışmalarımız sayılabilir. Üniversite genelinde de disiplinler arası çok çeşitli programlar ve derslerin yanısıra, yabancı dil öğrenme fırsatları, bölümümüzün uluslararası işbirlikleri, Erasmus ve diğer programlarla değişim anlaşmaları, staj dahil olmak üzere bazı derslerinizi yurt dışında tamamlamanızı mümkün kılar.

Uluslararası Finans Bölümü mezunları uluslararası kurumsal şirketlerde, banka, sigorta, yatırım, portföy yönetim şirketlerinde, özel ve kamu kuruluşlarında görev almaktadır. İstihdam fırsatları bulmanın yanı sıra,  kendi şirketlerini kuran ya da akademik kariyer yapan mezunlarımız da mevcuttur.

Yeditepe Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümünde bir öğrenci olarak, sizi finans alanında seçtiğiniz kariyer yoluna hazırlayan bir program tasarlama gibi bir fırsata sahipsiniz.

Uluslararası Finans Bölümünde zorunlu stajların süresi ne kadardır?

Uluslararası Finans Bölümü öğrencilerimiz altıncı yarıyılı tamamladıklarında 6 hafta yaz stajı yapmak zorundadırlar. Mezun olduklarında toplam 6 haftalık stajı tamamlamış olup sektör deneyimi kazanmış olmaktadırlar.

Uluslararası Finans Bölümünde okuyan bir öğrencinin staj yeri seçiminde dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir?

Uluslararası Finans Bölümümüzdeki öğrencilerimizin seçeceği staj yerinin finans sektörü ile ilgili işletmelerden olması gerekmektedir. Öğrencilerimiz çoğunlukla dünyaca ünlü, uluslararası  firmalarda, yatırım şirketlerinde, finans kurumlarında staj yapmaktadırlar. Sigorta acenteleri ve finans sektörüne hizmet sağlayan şirketlerde de staj yapma şansına sahiptirler.

Uluslararası Finans Bölümü öğrencisi staj yapacağı yeri kendisi mi bulmalıdır / bölümden staj yeri bulma konusunda destek alabilir mi?

Uluslararası Finans Bölümünde öğrenciler, fakülte onayı ile kendi staj şirketlerini bulabilirler. Kariyer merkezinde staj şirketlerinin bir listesi vardır ve staj fırsatları için düzenli olarak etkinlikler yapılmaktadır. Şirketler ayrıca stajyer ihtiyaçlarını bölüm akademisyenlerimize bildirebilirler. Akademisyenlerimiz de ihtiyacı olan öğrencilere bu fırsatları iletirler.

Uluslararası Finans Bölümünde zorunlu stajlar yurt dışında yapılabilir mi?

Uluslararası Finans öğrencisi olarak zorunlu stajınızı yurt dışında yapabilirsiniz. Bunun için Erasmus programının sunduğu staj imkanlarından yararlanabilir veya "Work and Travel" gibi organizasyonların aracılığı ile zorunlu stajınızı yurt dışında yapabilirsiniz.

Uluslararası Finans Bölümüne kayıtlı bir öğrencinin çift anadal (ÇAP) yapma imkanı var mıdır?

Uluslararası Finans Bölümü öğrencilerimiz, bünyesinde yer aldığımız İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde bulunan bölümler ve diğer fakültelerin belirli bölümleri ile çift anadal / yandal yapma imkanına sahiptir.  Çift anadal ve yandal programlarında kota yoktur ve öğrenci isteğine göre yeni çift anadal ve yandal programları oluşturmak mümkündür.

Çift anadal programı, her iki ana dalın mezuniyet için gerekli toplam kredi saatlerini ve bu programların diğer gereklerini yerine getirmek koşuluyla, ana dal programının toplam kredisine ek olarak en az 30 kredilik ders yüküne sahip olması gerekir. Çift anadal programına, kayıtlı olunan programın (Uluslararası Finans) en erken üçüncü ve en geç beşinci yarıyılında başvurulabilir. 

Bir öğrencinin çift anadal başvurusunun kabul edilebilmesi için: 

 • Başvurduğu döneme kadar kayıtlı bulunduğu ana dal programında (Uluslararası Finans) almış olduğu derslerin tümünü başarı ile tamamlamış olması
 • Çift anadal programı için başvuru anında ana dal programındaki (Uluslararası Finans) genel not ortalamasının (CGPA) en az 3.00 (Çap programına burslu başlamak için öğrencinin genel not ortalamasının 4.00 üzerinden 3.25) olması 
 • Çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere yerleştirme puanına sahip olunması gerekir. 

Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift ana dal diploma programına öğrenci kabulünde, öğrencinin yetenek sınavında da başarılı olması gerekir. 

Aynı anda birden fazla ikinci ana dal programına kayıt yapılamaz. Ancak, aynı anda ikinci ana dal diploma ile yan dal programına kayıt yapılabilir. Çift ana dal programındaki öğrenci, ana dal programında yükseköğretim kurumu içinde geçiş hükümlerine uygun koşulları sağladığında ikinci ana dal diploma programına yatay geçiş yapabilir. 

Çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin ikinci ana dal genel not ortalaması (CGPA) bir defaya mahsus olmak üzere 2.50’ye kadar düşebilir. Genel not ortalaması (CGPA) ikinci kez 2.50’nin altına düşen öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir. Çift ana dal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin ikinci anadal programından kaydı silinir. 

İkinci ana dal programından mezun olabilmek için ikinci ana dal genel not ortalamasının (CGPA) en az 2.70 olması ve programların mezuniyet koşullarının yerine getirilmesi gerekir. Çift an dal programına devam eden öğrenciye ikinci ana dal diploması devam ettiği birinci anadal programından mezun olması halinde verilir. Anadal programını tamamlayan, ancak ikinci anadal programından eksikleri kalan öğrencilerin öğrenim süresi, ikinci anadal diploma programının bulunduğu fakültenin yönetim kurulunun kararı ile en fazla iki yarıyıl uzatılabilir. Ancak kredi yükünün yoğun olduğu çift anadal programlarında uzatmaya gerek duyulması halinde ilave bir iki yarıyıl daha uzatma verilebilir. Kayıtlı bulunduğu lisans programından mezuniyet hakkını elde eden ve çift ana dal lisans programını tamamlayan öğrenciye ikinci bir lisans diploması verilir.

Uluslararası Finans Bölümüne kayıtlı bir öğrencinin yandal yapma imkanı var mıdır?

Yandal programının, anadal derslerine (Uluslararası Finans) ek olarak en az 21 kredilik ders yüküne sahip olması gerekir. Yandal programına, kayıtlı olunan programın (Uluslararası Finans) en erken üçüncü ve en geç altıncı yarıyılında başvurulabilir. 

Bir öğrencinin yandal programına kabul edilebilmesi için:

 • Başvurduğu döneme kadar kayıtlı bulunduğu anadal programında (Uluslararası Finans) almış olduğu derslerin tümünü başarı ile tamamlamış olması
 • Yandal programı için başvuru anında ana dal programındaki (Uluslararası Finans) genel not ortalamasının (CGPA) en az 2.50 olması gerekir. 
 • Burslu yandal yapabilmek için de başvuran öğrencilerin not ortalamaları 4 üzerinden 3.00 olması şartı aranır. 

Aynı anda birden fazla ikinci anadal programına kayıt yapılamaz. Ancak, aynı anda ikinci anadal diploma ile yandal programına kayıt yapılabilir. 

Öğrencinin yandal programına devam edebilmesi için anadal programındaki (Uluslararası Finans) genel not ortalamasının (CGPA) en az 2.30 olması şarttır. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin yandal programından kaydı silinir. Yandal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin yandal programından kaydı silinir. Yandal sertifikası alabilmek için anadal (Uluslararası Finans) genel not ortalamasının (CGPA) en az 2.30 olması gerekir.Yandal programına devam eden öğrenciye yandal sertifikası, devam ettiği birinci anadal (Uluslararası Finans) programından mezun olması halinde verilir. Anadal programını (Uluslararası Finans) tamamlayan, yandal programından eksikleri kalan öğrencilerin öğrenim süresi yan dal programının bulunduğu fakültenin yönetim kurulunun kararı ile en fazla iki yarıyıl uzatılabilir. Kayıtlı bulunduğu lisans programından (Uluslararası Finans) mezuniyet hakkını elde eden ve ya dal programını başarı ile tamamlayan öğrenciye ise yandal sertifikası verilir.

Uluslararası Finans Bölümüne kayıtlı bir öğrencinin Öğrenci Değişim Programları (Erasmus / Exchange) ile dünyaya açılma imkanı var mıdır?

Uluslararası Finans Bölümü öğrencilerimiz Avrupa, Amerika, Kanada üniversiteleri, Erasmus ve değişim programları bünyesinde diğer ülkeler ile yapılan anlaşmalarla akademik eğitimlerini tamamlarken, uluslararası iletişim becerilerini pekiştirip farklı kültürleri tanıma olanağı elde etmektedirler. Erasmus ve Değişim Programları hakkında detaylı bilgi Yeditepe Uluslararası Ofis websitesinde mevcuttur. Uluslararası Finans Bölümümüzün Amerika ve Kanada'da yerleşik üniversitelerle iki farklı çift diploma anlaşması bulunmaktadır:

Uluslararası Finans Bölümünden mezun olduktan sonra kariyer imkanları / çalışma alanları nelerdir?

Uluslararası Finans Bölümü mezunları uluslararası kurumsal firmalar, bankalar, sigorta, yatırım, portföy yönetim şirketleri, denetim şirketleri, özel ve kamu kuruluşlarında çeşitli birimlerde görev alabilirler. Öğrenciler uygun seçmeli dersleri seçerek, yandal ya da çift anadal yaparak, büyük veri (“big data”) ve yapay zeka gibi geleceğin teknolojilerini kullanan fintech, dijital entegrasyon, iş analitiği ve finansal platformların geliştirilmesi gibi disiplinler arası bilgi gerektiren alanlarda da çalışabilirler. İstihdam fırsatları bulmanın yanı sıra, öğrenciler edindikleri altyapı ile kendi şirketlerini de kurabilirler.

Uluslararası Finans Bölümünden mezun olduktan sonra, öğrencilerimiz yüksek lisans yapmak için finansal iktisat, işletme ve ekonomi gibi alanlar yanında, Yönetim Bilişim Sistemleri veya E- Ticaret ve Büyük Veri  gibi uzmanlaşmış işletme teknolojileriyle ilgili alanları da seçebilirler.

Yeditepe Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümünün burs olanakları nelerdir? / Bursun kesilme durumu var mıdır?

Öğrenciler için çeşitli burs türleri mevcuttur.

 • İlk burs türü: ÖSYS Kılavuzunda yer alan
 • Tam Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere verilecek burs, öğretim ücretinin tamamını,
 • %50 Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere verilecek burs, öğretim ücretinin yarısını
 • %25 Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere verilecek burs, öğretim ücretinin dörtte birini kapsamaktadır.

Burslar, Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Programlarında geçirilebilecek süreyi  de kapsamakta olup öğrencinin yerleştirildiği programdaki normal öğrenimi süresince (4 yıllık programlarda 9 yarıyıl) akademik başarıya bakılmaksızın devam eder. Normal öğrenim süresini (9 yarıyıl) aşan öğrencilerin bursu kesilmektedir.

Herhangi bir burslu programda okumakta iken çift ana dal programına devam etmekte olanlar için bu süreye bir yarıyıl ilave edilir.

 

 • İkinci burs türü: Üniversite içi Başarı Bursu, Yeditepe Üniversitesine yerleşip Üniversite üst kurulları tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda ilgili yarıyılda;
 • Birinci olan öğrenciye bir sonraki öğretim yılı ücretinin % 75’i
 • İkinci % 50’si
 • Üçüncü % 25’i oranında güz yarıyılı kayıt öncesi, programda kayıtlı öğrenci sayısı en az 35 olması halinde, normal öğretim süresi içinde bulunanlara verilir. Bu burs, ait olduğu öğretim yılı sonu itibariyle sona erer.

 

 • Üçüncü Burs Türü: Sporcu Bursu, Basketbol, Voleybol ve Hentbol alanlarında Üniversite spor takımına kabul edilen ve ferdi sporlarda Üniversite adına milli yarışlara katılan öğrencilere ilgili öğretim yılı ücretinin %50’si oranında, Yabancı Dil Hazırlık Programını da kapsayacak şekilde verilir.

Sporcu bursu:

 • Öğrencinin eğitim gördüğü programda genel not ortalamasının (CGPA) 4,00 üzerinden 2,00’ın altına düşmesi,
 • Disiplin cezası alması,
 • Takımın teknik direktörü ya da antrenörü tarafından; disiplinsizlik, performans yetersizliği ya da daimi sakatlık gibi nedenlerinden biriyle takımdan çıkarılması,
 • Ferdi spor yapan öğrencinin üst üste iki kez Milli Takıma çağırılmaması durumlarında kesilir; ancak, genel not ortalamasının ve spor performansının tekrar yükseltilmesi halinde yeniden verilir.

Yeditepe Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümü öğrencisi birden fazla bursu bir arada alabilir mi?

Bir öğrenci ancak bir burs olanağından faydalanabilir; birden fazla burs hakkını elde eden öğrenci için en yüksek burs olanağı geçerlidir.

Uluslararası Finans Bölümünde okumak için ne gibi nitelik / özelliklere sahip olmalıyım?

Uluslararası Finans öğrencisi

 • güncel olaylara ilgi duymalı ve  her şey hakkında meraklı olmalı
 • çalışmayı, öğrenmeyi ve bir şeyleri farklı açılardan keşfetmeyi sevmeli
 • görünüşte ilgisiz parçaları birleştirip daha büyük bir bütün yapmaktan zevk almalı
 • topladıkları bilgilere dayanarak mantıklı kararlar almaktan hoşlanmalı
 • gerçek yaşam kararlarında hesaplı risk almaya açık olmalı
 • değişimden heyecan duymalı ama değişen koşullarda sakince çalışmalı
 • her zaman yeni şeyler öğrenmekten zevk almalı
 • değer yaratarak para kazanma konusunda istekli olmalı

Uluslararası Finans Bölümünden mezun olduktan sonra hemen iş bulabilir miyim?

Uluslararası Finans Bölümü öğrencilerimiz üniversite eğitimleri boyunca, gerek edindikleri yönetsel ve mesleki teorik bilgilerini iş ortamında uygulayabilmeleri gerekse mezuniyet sonrası iş bulmalarını kolaylaştırmak açısından, yoğun bir staj programından geçmekte ve sektörü tanırken kendilerini de sektöre ve sektör profesyonellerine tanıtma imkanı bulmaktadırlar. Bu sayede birçok öğrencimiz henüz öğrenciyken staj yaptığı şirketlerden iş teklifi almakta; mezuniyet sonrası iş arama dönemini yaşamadan mezun olur olmaz iş hayatına atılmaktadırlar.

Uluslararası Finans Bölümünden mezun olduktan sonra hangi alanlarda lisansüstü eğitim yapılabilir?

Uluslararası Finans Bölümünden mezun olduktan sonra, finans, finansal iktisat, işletme ve ekonomi gibi alanlarda, Yönetim Bilişim Sistemleri gibi iş teknolojisi ile ilgili alanlarda veya E- Ticaret ve Büyük Veri gibi uzmanlaşmış konularda lisansüstü eğitim yapılabilir.

Uluslararası Finans Bölümüne yatay / dikey geçiş yapılabilir mi?

Uluslararası Finans Bölümü yatay veya dikey geçişle öğrenci alabilir.

Yatay Geçiş

Üniversitemizde Kurum içi, Kurumlar arası Genel Not Ortalamasına Göre ve Merkezi Yerleştirme Puanına Göre olmak üzere üç tür yatay geçiş mümkündür. 

 1. Kurum içi yatay geçişler, üniversite bünyesinde yer alan herhangi bir lisans programına her yıl ilan edilen geçiş şartlarını sağlamak kaydıyla yapılabilir. Lisans programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılında yatay geçiş yapılamaz. Lisans programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği lisans programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği lisans programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin lisans programlarının en düşük puanından az olmaması şartı aranmaktadır. Yatay geçiş öncesinde yabancı dil hazırlık sınıfı dışında geçirilen süre öğretim süresine dahildir. Bu bağlamda, öğretim süresi dört yıl olan herhangi bir lisans programından başka bir dört yıllık lisans programına geçiş yapan öğrencinin iki programdaki geçirdiği toplam öğretim süresi yedi yılı aşamaz. Bu süreler, öğretim süresi beş yıl olanlarda sekiz yılı ve altı yıl olan programlar için ise dokuz yılı aşmayacak şekilde belirlenmiştir.
 2. İkinci bir yatay geçiş yöntemi de Kurumlar arası Genel Not Ortalamasına Göre yatay geçiştir. Bu geçişe ait genel kural ve prensipler her yıl Haziran ayı içinde olmak üzere yılda bir kez üniversitemiz web sayfasında ilan edilmektedir. Detaylar hakkında web sayfamızdaki yatay geçiş sekmesi ziyaret edilebilir.
 3. Üçüncü tür yatay geçiş ise Merkezi Yerleştirme Puanlarına göre kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş türüdür. Bu geçiş türünün genel kural ve prensipleri her yıl Haziran ayında ve Ocak ayında olmak üzere iki defa  yayınlanmakta ve üniversitemiz web sayfasında ilan edilmektedir.  Yine detaylar hakkında web sayfamızdaki yatay geçiş sekmesi ziyaret edilebilir.

Dikey Geçiş

Uluslararası Finans Bölümümüz dikey geçiş (DGS) yolu ile de öğrenci kabul etmektedir. Kontenjanlar ve puanlarla ilgili bilgiler her yıl Temmuz ayı içerisinde ÖSYM tarafından yayınlanan Dikey Geçiş Kılavuzu'ndan takip edilebilir.

Uluslararası Finans Bölümünü tercih etmeyi isteyen bir öğrenci İstanbul dışında / İstanbul içi uzak mesafede yaşıyorsa konaklama / yurt imkanları nelerdir?

İstanbul'un merkezinde Ataşehir'de konumlandırılmış Yeditepe Üniversitesi kampüsümüzde yer alan yurtlarımız, 4.250 yatak kapasitelidir. Üniversite öğreniminizi İstanbul'da, 123.000 m2 alan üzerine kurulu tam donanımlı kampüsümüzde sürdürürken, kampüs içinde yer alan yurt olanaklarımızdan yararlanabilirsiniz.

Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Oteli Esasları :

 • Yurt odalarının büyük çoğunluğu iki kişiliktir. Odalarda; banyo - tuvalet, mini buzdolabı, özel çalışma masası, sandalye, cam raflı kütüphane, aynalı gardırop ve yanmaz malzemeden yapılmış diğer donanım bulunmaktadır. Ayrıca 24 saat internet bağlantısı da mevcuttur.
 • Yurtta kalan öğrenciler, 24 saat kesintisiz bilgi merkezi hizmetleri başta olmak üzere Sosyal Tesislerde bulunan, Restoran, Kapalı ve Açık Yüzme Havuzu, Fitness Center, Squash Salonu, Sauna ve Türk Hamamından faydalanabilirler.

Bitcoin, diğer kripto para çeşitleri ve algoritmik ticaret gibi alanlarda uzmanlaşmak için Uluslararası Finans okumak bana avantaj sağlar mı?

Kripto para ve algoritmik ticaret finansal piyasaların merkezinden gelen innovasyonlardır. Bunları anlamak, analiz edebilmek ve gelecekteki eğilimlerini öngörebilmek için Uluslararası Finans okumak çok önemlidir. Programımızdaki seçmeli dersler, yan dal veya çift anadal fırsatlarını kullanarak programlama dillerinde yeteneğinizi gelişirirerek bu innovasyonları daha iyi anlayabilirsiniz.

Uluslararası Finans Programı girişimcilik için uygun mudur?

Finansal planlamanın işletmelerinin başarısı için ne kadar önemli olduğu, girişimciler tarafından çok iyi bilinmektedir. Uluslararası Finans bölümü disiplinlerarası bir ders programına sahip olup, verdiği eğitimle, öğrencilerini finans yanında yönetim, teknoloji, ekonomi, öngörü ve planlama yöntemleri, etik karar verme, analitik düşünme, eleştirsel yaklaşım konularında da etkin olmalarını sağlamayı amaçlamaktadır ki bunlar girişimcilik için de önemli bileşenlerdir. Ayrıca, Fakültemiz bünyesinde İşletme ve diğer bölümler tarafından verilen öğrencilerimizin seçmeli ders olarak alabileceği ve bu konuda uzmanlaşabileceği bir çok ders mevcuttur. Üniversitemizde KOSGEB, TÜBİTAK, AB fonları ve girişimcilere sağlanan diğer olanaklar hakkında eğitimler yapılmakta ve sertifikalı programlar yürütülmektedir.

Uluslararası İşbirlikler

Uluslararası Finans okuyan öğrencilerin, dış piyasalar ve farklı kültürlerle tecrübelerini artırmak için oluşturduğumuz uluslararası işbirlikler ve öğrenci değişim programları çok iyi birer fırsattır. Yeditepe Üniversite Uluslararası Ofis yönetiminde olan, Amerika, Avrupa ve diğer birçok ülkede bulunan üniversiteler ile düzenlenen bu programlarda, öğrencilerin hem bilgi hem de kültür paylaşımında bulunarak gelişmeleri hedeflenmektedir. Ayrıca öğrencilerimizi ABD (Finans - BS) ve Kanada (Ekonomi ve Finans - BA) üniversitelerinin işbirliği ile hazırlanan çift diploma programlarında da görmek isteriz. Uluslararası işbirliklerimiz arasında, ders programımızın kalitesini en üst düzeyde tutmak ve öğrenci kariyer gelişimine katkıda bulunmak için dünyaca ünlü CFA Enstitüsü ile içine girdiğimiz Univesity Affiliation programını, ve öğrencilerimizi de çeşitli aktivitelerle dahil ettiğimiz ya da etmeyi planladığımız uluslararası araştırma projelerimizi sayabiliriz. Derslerimizde, sektörde uluslararası kuruluşlar tarafından kullanılan ve yine uluslararası işbirliği olan kurumlar tarafından sağlanan aynı yazılım ve platformları kullanmaktayız.