Ana içeriğe atla
 • Türkçe
 • English

Uluslararası Finans Bölümü Hakkında


Doç. Dr. Sema Dube
Uluslararası Finans Bölüm Başkanı

Eposta: sdube@yeditepe.edu.tr 
Telefon: 216 578 0000 x3776   
Ofis: İİBF-542

Uluslararası Finans'ta olmanın heyecan verici olduğu bir dönemde bulunmaktayız. Yeditepe Uluslararası Finans programının öne çıkan özelliklerinden bahsetmeden önce, Finans deyince ne demek istediğimizi açıklığa kavuşturalım. Finans, her iş faaliyetinin merkezinde yer alır. Aynı zamanda, dünya çapında pazarları birbirine bağlayan, iş dünyasını değiştiren ve onunla birlikte finansı da değiştiren yaygın teknolojik gelişimin arkasındaki itici güçtür.  Yeni iş modelleri, bunları desteklemek için yeni finansal ürünler ve hizmetler, bunları sunmanın yeni yolları ve bunların hepsini anlamak için geliştirilen yeni finansal modeller ile karşı karşıyayız.  Teknoloji ve finans özgün yollarla gelişmeye devam etse de, temel ilkeler aynı kalır. Yeni gelişmelerin kucağında temel ilkeleri unutmak kolaydır, ama bu durum sonuçta bizi krizlere götürür.  Bu tür örnekler arasında, şirketlerin artık nakit akışlarına veya kârlılığa ihtiyaç duymadığını düşündüğümüz 2000'lerdeki dot-com balonunu; konut fiyatlarının her zaman artacağını düşündüğümüz 2008 küresel krizini; ve son jeopolitik gerilimler, pandemik, ve diğer dış faktörlerin ekonomiyi ciddi şekilde etkilemesi sonucu önerilen geçici çözümler arasında negatif veya sıfır faiz oranı politikalarının ve hatta potansiyel olarak sınırsız parayı destekleyen modern para teorisinin varlığını sayabiliriz.

Peki finans nedir?  Basit görüş, finansın para kazanmakla ilgili olduğudur. Ve kişiler genelde daha fazla para ister.  Daha derin bir görüş finansın yalnızca para kazanmak değil, değer yaratarak para kazanmakla ilgili olduğunu gösterecektir. Para sınırsız olsaydı, hepimiz daha zengin ve aynı zamanda daha fakir olurduk çünkü kimsenin para kazanmak için yararlı bir şey yaratması gerekmezdi. Bir ürün veya hizmet üretip satarak para kazanabiliriz. Bunun için bir şirket kurabiliriz. Tabii ki şirketi işletmek için sınırlı ve maliyetli olan paraya ihtiyacımız var.  Şirketin ne kadar paraya ihtiyacı olduğu, nereden elde edileceği ve ürünümüzü tanıtmak için pazarlama, onu geliştirmek için araştırma ve daha verimli üretmek için yeni üretim tesisleri gibi farklı faaliyetlere paranın nasıl tahsis edileceği, tüm bu kararlar finansın “Kurumsal Finans” dalı altındadır.  Öte yandan, zaten paranız varsa, şirketlere yatırım yapabilir ve daha sonra yatırımınızdan geri dönüş elde edebilirsiniz.  Hangi şirketlere veya varlıklara yatırım yapacağınız, borç verme ya da sahiplenme kararları finansın “Yatırımlar” dalı altındadır. Finansın iki ayağı, kurumsal finans ve yatırımlar, finansal piyasalarda karşı karşıya gelir.  Kaynak sağlayan ve kaynak talep edenlerin rekabetçi bir ortamda buluştuğu finansal piyasalar, kaynakların optimal dağılımını sağlarken hem şirketler için kaynak bulmanın maliyetini azaltır hem de yatırımcılar için riski azaltır.  Koşullar değiştikçe ve yeni bilgiler piyasalara geldikçe, optimal dağılımın denge noktası da değişir. Yatırımcılar küresel piyasalarda 7/24 bu tür haber ve piyasa hareketlerine yanıt olarak alım satım yaparken, her gün milyarlarca dolar el değişir.

Bu nedenle, teknolojinin yeni endüstriler, yeni iş modelleri ve yenilikçi finansal ürünler yaratarak riski azaltmamıza, getirilerimizi artırmamıza ve küresel pazarlara erişebilmemize yardımcı olduğu bir zamanda finansın bir parçası olmak heyecan verici.  Bugün yatırım yapma, fon elde etme veya kaynak sağlama rekabeti küresel ölçekte.  Daha düşük oranlarda dolar üzerinden borç alabiliriz, ancak yakın zamanda şirketlerin tecrübe ettiği gibi, kazancımız TL ise döviz kuru dalgalanmalarından başımız belaya girebilir. ABD ve Çin arasındaki bir ticaret anlaşmazlığı hem pazarlarımızı bozabilir, hem de şirketlerimiz için yeni fırsatlar sağlayabilir. Günümüzün dünyasında, küresel piyasalardaki aktörlerin finansal motivasyonlarını kavramadan, ister yerel ister küresel olsun, teknolojik, ekonomik ve jeopolitik eğilimleri ve gelişmeleri tam olarak anlamak imkansızdır.

Türk finans yöneticileri hızlı değişiklikler altında karar verme konusunda tecrübelidirler ve birçok uluslararası şirket, yakın geçmişte hızlı değişen koşullar ve krizlerle karşı karşıya kaldıklarında bu uzmanlıktan yararlanmışlardır.  Programımız sizlerin her sektörde etkin kurumsal yönetim yapabilmeniz, ve bankacılık, sigorta, denetim, yatırımlar ve kamu hizmeti gibi alanlarda, çeşitli yerel ve küresel finans kurumlarının ihtiyaçlarını karşılayacak donanımda olmanız için tasarlanmıştır.

Finans bilim dalına birçok değişik yönden bakabiliriz, ama sonuçta finans insanlar, toplumumuz ve içinde yaşadığımız dünya hakkında ne yaptığımızla ilgilidir.  Uluslararası Finans bölümünde öğrendiklerinizi ve deneyimlerinizi küresel değişimin aktif bir parçası olarak kullanacağınızı, bunu yaparken de sadece daha fazla kaynak üretmekle kalmayıp aynı zamanda gezegenimizi koruyan ve belki de kaynakları daha adil bir şekilde dağıtan, daha iyi bir sistem oluşturulmasına yardımcı olacağınızı ümit ediyoruz.

Program Özellikleri:

 • Temel prensipler üzerine odaklanan zorunlu dersler, programın yaklaşık %25'ini oluşturan finansta farklı uzmanlık dallarında derinleşme sağlayacak seçmeli dersler
 • Finans yanında, ekonomi, küresel piyasalar, uluslararası yönetim, etik karar verme, teknoloji, araştırma, öngörme, modelleme, planlama, proje değerlemesi, muhasebe, pazarlama ve diğer disiplinlerarası öğelere dayalı eğitim
 • İsteğe bağlı oluşturulabilen kotasız ikinci diploma (çift anadal) ve yandal olanakları
 • Yeditepe Üniversitesi Uluslararası Ofis tarafından yönetilen Avrupa üniversiteleri ile olan Erasmus bağlantılarımız ve Öğrenci Değişim Programları  
 • Program kalitemizin teminatı için uluslararası CFA Enstitüsü ile girdiğimiz işbirliği, CFA University Affiliation Programı  
 • KING's University College at the Western Ontario University, Kanada (BA, Ekonomi and Finans) ile olan çift diploma programımız
 • State University of New York at New Paltz, ABD (BS, Finans) ile olan çift diploma programımız
 • Çeşitli sektörleri ve sektör örgütlerini temsil eden, deneyimli profesyonelleri ve mezunlarımızı içeren Danışma Kurulumuzun girdileri ile, eğitimde ve sektörde uluslararası düzeyde ihtiyaç ve trendleri göz önüne alarak düzenli olarak güncellenen ders programımız
 • Uluslararası Finans Bölümü bünyesinde bulunan Finansal İktisat Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans  ile Finansal İktisat Doktora / Bütünleşik Doktora programları ile akademik kadromuzun aktif olarak güncel içerikli araştırma çalışmalarıyla bağlantılı olması ve sanayii etkileşimleri
 • Finansal Piyasalar Laboratuvarında ileri teknoloji ile gerçek piyasa verilerine, sektör profesyonellerinin kullandığı yazılım, uygulama ve platformlara, ve platform eğitimlerine erişim imkanı
 • Öğrenci kulübü aktiviteleri, sertifikalı eğitimler, gönüllü staj imkanları, araştırma forumu-poster sunumları içeren mezuniyet projesi ve zorunlu staj dersleri ile takım çalışması, araştırma ve iş tecrübesi edinmenin yanı sıra çeşitli sektör profesyonelleri ile etkileşim fırsatları,
 • İngilizce eğitim dili ile mezuniyet öncesi ve sonrası daha geniş iş ve eğitim seçenekleri ve fırsatları
 • Yeditepe Üniversitesi öğrencisi olarak, Üniversite'nin öğrencilerine, kendilerini daha fazla geliştirebilmeleri için sunduğu tüm ayrıcalıklardan yararlanma fırsatı

 

 

 

Yeditepe Üniversitesi Uluslararası Finans Lisans Programı Ocak 2021’ de CFA Institute University Affiliation Programına dahil edilmiştir. Bu programa giriş, potansiyel öğrencilere, işverenlere ve tüm finans piyasalarına Yeditepe Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümü ders müfredatının

 • güncel profesyonel uygulamalarla yakından bağlantılı olduğunu,
 • finans alanında başarılı bir kariyer için sağlam bir eğitim verdiğini, ve
 • öğrencilerini, yatırım alanında dünyadaki en saygın ve tanınan Chartered Financial Analyst® unvanını veren CFA sınavlarına hazırlamaya yetkin olduğunu göstermektedir. 

Bu programa katılımla, Yeditepe Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümü, her yıl CFA Programı için sınırlı sayıda öğrenci bursu almaya hak kazanmaktadırlar.  Söz konusu öğrenci bursları Yeditepe Üniversitesi’ndeki tüm öğrencilere açıktır. CFA Sınavı Öğrenci Bursları Başvuru Rehberi için buraya tıklayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için Uluslararası Finans Bölüm Başkanlığı ile irtibata geçebilirsiniz.

► Akademik Programı görmek için tıklayınız

► Program Bilgi Paketini görmek için tıklayınız

 

 

Uluslararası Finans Bölümü Nedir?

Her iş faaliyetinde ve her iş kararında yer alan finans hem ülkemizde hem de dünyada oldukça önemlidir. Teknolojinin gelişmesi ile her geçen gün önemi artan finans dünyasında kaynak ve değer yaratan, öngörü sahibi, analiz yapabilen, ihtiyaçları karşılayan, kaynakları verimli şekilde yönetebilecek profesyoneller aranmaktadır. Uluslararası Finans bölümünde bu ihtiyaca cevap vermek, küreselleşen ve  rekabetin fazla olduğu finans sektörüne üstün nitelikli uzman profesyoneller kazandırmak için çalışıyoruz.

Kamu ya da özel işletmeler, bankalar, banka dışı finans kuruluşları, uluslararası şirketler veya kurumsal yatırımcılar adına piyasaları takip eden, karar veren, ve kaynak yaratan finans çalışanları değer yaratarak para kazanma konusunda istekli ve aynı zamanda  yeniliklere, yeni şeyler keşfetmeye açık olmalıdır.

Uluslararası Finans öğrencisinin finans alanında başarılı olabilmesi için güncel olaylara ilgi duyması ve her şeyi merak etmesi gerekmektedir. Çalışmayı, öğrenmeyi ve olaylara farklı açılardan bakmayı seven öğrencilerin ilgisiz parçalara bir bütün olarak bakması, doğru bilgileri kullanarak kararlar vermesi ve bu kararları verirken de hesaplı risk alması oldukça önemlidir. Eğitimimizde öğrencilerimize bu bakış açısını, bunun için gerekli alışkanlık ve yetkinlikleri kazandırmayı amaçlamaktayız. Heyecan duyduğu yeni değişimlere sakince yaklaşan ve bundan zevk alan öğrenciler, okudukları Uluslararası Finans bölümünden başarı ile mezun olacak ve istedikleri kariyer pozisyonlarını yakalayacaktır.

Uluslararası Finans Taban Puanları ve Sıralama

Yeditepe Üniversitesi Uluslararası Finans bölümü “eşit ağırlık” (EA) puan türü ile öğrenci almaktadır.   Uluslararası Finans Bölümünün en güncel kontenjan, taban puan ve başarı sıralaması bilgileri için bu sayfayı inceleyebilirsiniz.

Uluslararası Finans Bölümü Ücretleri ve Fiyatları

Yeditepe Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümü  güncel öğrenim ücretleri için bu sayfayı inceleyebilirsiniz.

Uluslararası Finans Burs İmkânları

Her bölümde olduğu gibi Uluslararası Finans bölümü için de Yeditepe Üniversitesi’nin bursları mevcuttur. Bu bölüm için geçerli olan bursları ve kabul şartlarını detaylı incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Yeditepe Üniversitesi'nde Uluslararası Finans Okumak

Yeditepe Üniversitesi Uluslararası Finans bölümü, para ve sermaye piyasalarında faaliyet gösterebilecek yeterlilikte olmanın yanı sıra bu piyasalardaki sosyoekonomik  olguları anlayabilecek bakış açısına sahip olan öğrenciler yetiştirmektedir.

Öğrencilerin, finans, işletme, ekonomi, teknoloji ve sosyal bilimlerin temel alanlarına hakim olup, teknolojik ve finansal inovasyonlara odaklanarak kariyerlerinde liderlik pozisyonlarına ulaşmalarının amaçlandığı bu bölümde, uluslararası finans konusunda tecrübe ve bilgi birikimine sahip akademik kadro ile eğitim verilmektedir.

Güncel teknolojiler ile donatılmış finans laboratuvarımız ile öğrenciler dünya çapında finansal araştırma ve ticaret için kullanılan platformları kullanarak eğitim alma fırsatına sahiptirler. Öğrencilerimizin ihtiyaç duyulan ve başarı için gerekli olan bilgi ve yetkinliklerle donatılmasını sağlamak amacıyla, ders içeriklerimiz ve eğitimimiz uluslararası düzeyde gündemi ve güncel ihtiyaçları takip ederek yenilenmektedir. 

Finans dünyasında başarılı adımlar atmak için aynı zamanda teknoloji ile de iç içe olmak gerekmektedir. Bu anlamda, öğrencilerimiz bilgisayar programlamadan web geliştirmeye, ERP sistemlerinden lojistik yönetimine, yazılım programlarına dek ileri teknoloji dersleri ile birçok alanda uzmanlaşma şansını yakalayabilirler.

Çift diploma, çift ana dal ve yan dal programları ile finans dalına ek olarak çeşitli dallarda ikinci bir diploma ya da uzmanlık sertifikası alarak kariyerlerinde farklılaşma sağlayabilirler. 

Uluslararası düzeyde önem teşkil eden bu bölüm İngilizce eğitimi zorunlu kılmıştır. Sadece iç piyasada değil dünya çapında finans sektörüne, ekonomi ve iş dünyasına hâkim olabilmek için gerekli olan yabancı dil, kariyer hayatında da mezunları bir adım öne taşımaktadır.

Yabancı dil aynı zamanda Erasmus, öğrenci değişim programları ve çift diploma programlarında da büyük kolaylık ve avantaj sağlamaktadır. Uluslararası Finans bölümündeki eğitimi sırasında, bölüm bağlantıları ve yabancı dil bilgisi ile farklı ülkelerde, farklı okullarda, farklı kültürlerde bir ya da bir kaç dönem okuma şansına sahip olmak öğrencinin ufkunu genişletmesine neden olmaktadır. Öğrenciler yurt içinde olduğu gibi isterlerse yurt dışında da bu program kapsamında stajlarını tamamlayabilme şansı yakalamaktadır.

Uluslararası Finans Mezunu Ne İş Yapar? Nerelerde Çalışır?

Yeditepe Üniversitesi Uluslararası Finans bölümünden mezun olan öğrencilerin %92’sinin aldığı finans eğitimi ile bir yıl içerisinde iş bulabildiği gözlenmiştir. Bu yüzde bilgi birikimlerini iyi bir şekilde şirkete yansıtabildiğini ifade eden öğrencilerin yanı sıra staj döneminde bulunduğu firmada kendini kanıtlamış ve okul bitiminde aynı firmada çalışmaya devam etmiş kişilerden oluşmaktadır.

Uluslararası Finans mezunları birçok farklı sektörde iş bulma imkânına sahiptir. Öğrencilerimizin tercihleri arasında uluslararası şirketler, bankalar, sigorta şirketleri, danışmanlık ve portföy yönetim şirketleri, kurumsal firmalar, denetim şirketleri ve kamu kuruluşları bulunmaktadır. Mezun olduktan sonra kendi şirketini kuran ya da akademik kariyer yapan öğrencilerimiz de mevcuttur.

İş olanaklarından bir diğeri ise finans ve dijital dünyayı birleştiren platformladır. Mezunlarımız seçmeli dersleri kullanarak finans, işletme ya da ekonomi dışında çok farklı sektörlerde fırsat yakalama imkanına da sahip olabilirler. Yapay zekâ, blokzinciri uygulamaları ve kripto paralar ve buna benzer derslerle bilgilerini zenginleştirerek büyük veri teknolojilerini kullanan Fintech şirketleri, dijital entegrasyon, iş analitiği ve finansal programların geliştirilmesini sağlayan işletme teknolojileri firmalarında da çalışabilirler.

Misyonumuz ve Vizyonumuz

Vizyonumuz

Uluslararası Finans Bölümü, dinamik gelişmelerin yaşandığı günümüz finans dünyasında finansal piyasaların, bankaların, banka dışı finans kuruluşlarının, kurumsal yatırımcıların ile şirketlerin etkin yönetimine ve analizine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Misyonumuz

Bölümümüzün misyonu, uluslararası finans kavram ve teknikleri konusunda bilgili, rekabetin yoğun olduğu uluslararası finans dünyasında doğru karar alabilecek ve yönetici olabilecek uzmanlar yetiştirilmesinin sağlamaktır.

Uluslararası Finans Dersleri

Uluslararası Finans Ders Programı sayfasını inceleyerek dersler hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Derslerimizi incelemek üzere ilgili sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

Uluslararası İşbirlikler ve Öğrenci Değişim Programları

Uluslararası Finans okuyan öğrencilerin, dış piyasalar ve farklı kültürlerle tecrübelerini artırmak için oluşturduğumuz uluslararası işbirlikler ve öğrenci değişim programları çok iyi birer fırsattır. Amerika, Avrupa ve diğer birçok ülkede bulunan üniversiteler ile düzenlenen bu programlarda, öğrencilerin hem bilgi hem de kültür paylaşımında bulunarak gelişmeleri hedeflenmektedir. Uluslararası işbirliklerimiz arasında, Yeditepe Uluslararası Ofis tarafından yönetilen Erasmus (Avrupa Ülkeleri için) ve öğrenci değişim (Avrupa dışındaki ülkeler için) programlarının yanısıra, ABD (Finans - BS) ve Kanada (Ekonomi ve Finans - BA) ülkelerinden iki farklı üniversite ile hazırlanan çift diploma programlarımızı, dünyaca ünlü CFA Enstitüsü ile ders programımızın kalitesini en üst düzeyde tutmak ve öğrenci kariyer gelişimine katkıda bulunmak için içine girdiğimiz Univesity Affiliation programını, derslerimizde kullandığımız uluslararası piyasalarda kullanılan yazılım ve platformlarımızı, ve öğrencilerimizi çeşitli aktivitelerle dahil ettiğimiz ya da etmeyi planladığımız uluslararası araştırma projelerimizi sayabiliriz.

Bologna Süreci

Bologna Süreci, diğer ülkeler ile eğitim konusunda ortak standartlar oluşturmak ve bu standartların uygulamaya geçirilmesini sağlamak amacıyla yürütülen bir programdır. Bu program kapsamında öğrencilerin sadece bölgesel değil uluslararası alanda da finans eğitimlerinin boyutlarını anlaması ve farkındalık sahibi olması hedeflenmektedir.

Çift Ana Dal ve Yan Dal Olanakları

Öğrenciler, Uluslararası Finans bölümü dışında diğer bölümlerden ders alarak da çift anadal ve yan dal eğitimlerine dahil olabilirler. Tercih edilen çift anadal programları arasında  Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, İşletme, Turizm Yönetimi, Lojistik Yönetimi, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, E-ticaret Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri ve Ekonomi gibi dallar yer almakla birlikte, öğrencilerin talepleri doğrultusunda farklı bölümlerle çift anadal programarı oluşturmak mümkündür. Uluslararası Finans yandal programında mühendislik, fen-edebiyat, güzel sanatlar fakülteleri dahil çok çeşitli bölümlerden öğrenci bulabilirsiniz. Uluslararası Finans yan dal programı üniversitenin tüm bölümlerine açıktır.

Yüksek Lisans ve Doktora Programlarımız

Uluslararası Finans Bölümü Finansal İktisat alanındaki lisansüstü programlar için Anabilim Dalıdır. Uluslararası Finans Bölümünün ev sahipliği yaptığı lisansüstü Finansal İktisat programları şöyledir: Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans, Doktora ve Bütünleşik Doktora. Daha fazla bilgi için: 

 

► Finansal İktisat Yüksek Lisans Programı

► Finansal İktisat Doktora Programı