Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English

Uluslararası Finans Bölümü Zorunlu Stajı

Uluslararası Finans Bölümü öğrencileri, programdaki altıncı dönemlerini tamamladıktan sonra 30 iş günü zorunlu staj yapmalıdırlar. Bu stajın amacı öğrencinin iş dünyasını ve gelecekteki mesleğini daha yakından tanıması, teoride öğrendiği bilgilerin iş dünyasında nasıl uygulandığını görmesi ve pratikte finansın hangi dalına daha çok ilgi duyduğunu anlaması olarak özetlenebilir. Ayrıca yapılan staj, öğrencilere network imkanları sunmanın yanı sıra iletişim becerilerini de geliştirmelerine olanak sağlar.  Bu amaca yönelik olarak, öğrenciler zorunlu stajlarını her türlü finansal kurum ya da kuruluşta (bankalar, finansman şirketleri, finansal yatırım firmaları, Merkez Bankası, vb.) yapabildikleri gibi üretim ya da hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin finans ya da muhasebe departmanlarında da tamamlayabilirler. Zorunlu staj, gereken koşulların sağlanması şartıyla yurtdışında da yapılabilir.

Staj Başvuru Süreci

Zorunlu staj dersi müfredatın 7. dönemi olan 4. sınıf güz döneminde açılmaktadır. Öğrenciler,  bu dönemden önceki yaz döneminde zorunlu stajları ile ilgili aşağıda belirtilen tüm işlemleri ve yükümlülükleri yerine getirdikten ve tamamladıkları staj evraklarını bölüm staj koordinatörüne teslim ettikten sonra, takip eden güz dönemi  açılan AFN  296 staj dersine kayıt olarak staj notunu alır.

30 iş günü zorunlu staj yapacak öğrenciler staj yapacakları kurumu belirlemeden önce Bölüm Staj Koordinatörlerinin düzenleyeceği staj oryantasyon toplantısına katılmalıdırlar. 

Bir kuruma staj için başvurmaya karar veren öğrenciler, Bölüm Staj Koordinatörleriyle iletişime geçerek eksiksiz doldurdukları Staj Başvuru Formunu koordinatörlerine onaylatmalıdırlar.

Staj koordinatörünün onayının ardından Staj Başvuru Formu, Dekan  imzası için İ.İ.B.F. Öğrenci İşleri’ne teslim edilir.

Öğrenciler, staj yapacakları kurum tarafından kaşelenip imzalanarak kendilerine verilen Staj Başvuru Formunun aslını daha sonra İ.İ.B.F. Öğrenci İşleri’ne vermek üzere saklarken, bir fotokopisini ise bölümün staj koordinatörüne teslim ederler.

Öğrenciler staja başlamadan en az 14 gün önce, Sosyal Güvenlik Kurumu Stajyer Sigortası’nın üniversitemiz tarafından yapılması için aşağıdaki belgeleri eksiksiz olarak doldurarak İ.İ.B.F. Öğrenci İşleri’ne teslim eder.

  • Staj Başvuru Formu 
  • SGK Taahhütnamesi
  • Devlet Katkı payı formu
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı
  • Bir adet fotoğraf
  • Öğrencinin nüfus cüzdan fotokopisi
  • Sağlık Provizyon Bilgi Kağıdı (E-devlet/Sosyal Güvenlik Kurumu uygulamalarından, provizyon sorgulama-sağlık provizyon adımlarını takip ederek ulaşılan ekrandan belgeye PDF formatında erişilebilir).

Stajın tamamlanmasının ardından formatına uygun olarak İngilizce hazırlanan Staj Defteri,  staj yaptıkları kurumdan stajın yapıldığı birim ve tarihleri, bağlı olunan kişinin adını, soyadını, unvanını, telefonunu ve e-posta adresini gösteren ve stajın yapıldığı kurumdaki departmanın sorumlusu tarafından imzalanan ve kaşelenen Staj Devam FormuStaj Tamamlama Formu ve Stajyer Değerlendirme Formu kapalı zarf içerisinde değerlendirilmek üzere Staj Koordinatörünüze teslim edilmelidir.

Ek olarak, öğrencilerin staj yaptıkları kurumu değerlendirdikleri Kurum Değerlendirme Formu da bölüm staj koordinatörüne teslim edilmelidir.

Öğrenciler zorunlu staja ek olarak isteğe bağlı gönüllü stajlar da yapabilmektedirler.

Üniversitemizdeki Kariyer Gelişim Ofisi, öğrencilerimizin ve mezunlarımızın iş hayatını deneyimlemelerine yardımcı olmak amacıyla, üniversitemiz ile işbirliği içinde olan firmaların iş ve staj ilanlarını paylaşmakta ve başvuru yapan öğrencilerin özgeçmişlerini firmalara iletmektedir. 

 

Uluslararası Finans Bölümü Staj Koordinatörü:

Prof. Dr. Şükriye TÜYSÜZ

E-Posta: sukriye.tuysuz@yeditepe.edu.tr
Telefon: 0216 578 00 00 (3712)