Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Engel durumunuz sebebiyle destek gereksiniminiz olduğu noktalarda Engeli Olan öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi'ne başvurabilirsiniz. engelsiz@yeditepe.edu.tr
Ders Yılı: 1
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
AFE 131 Akademik İngilizce-I Zorunlu
BBA 101 İşletmeye Giriş Zorunlu
BBA 244 Finansal Muhasebenin Temelleri Zorunlu
ECON 111 Mikroekonominin Temelleri Zorunlu
MATH 133 Temel Matematik Zorunlu
TKL 201 Türk Dili I Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
BBA 102 Yönetimin Temelleri Zorunlu
ECON 122 Makroekonominin Temelleri Zorunlu
ETT 111 E-Ticarete Giriş Zorunlu
MAT 134 İleri Matematik Zorunlu
TKL 202 Türk Dili II Zorunlu
ATD Bölüm Seçmeli I Alan Seçmeli
Ders Yılı: 2
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
AFA Zorunlu Bir Yabancı Dil I Zorunlu
ATD 243 Uluslararası Ekonomi Zorunlu
BBA 261 Pazarlama İlkeleri Zorunlu
BBA 401 Uluslararası İşletme Zorunlu
HTR 301 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu
STAT 410 İstatistik Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
AFXX Zorunlu Bir Yabancı Dil II Zorunlu
HTR 302 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu
STAT 411 İleri İstatistik Uygulamaları Zorunlu
FREE Serbest Seçmeli I Serbest Seçmeli
ATD Bölüm Seçmeli II Alan Seçmeli
ATD Bölüm Seçmeli III Alan Seçmeli
Ders Yılı: 3
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
AFN 345 Finansal Yönetim Zorunlu
AFXX Zorunlu Bir Yabancı Dil III Zorunlu
ATD 311 İhracat ithalat Yönetimi Zorunlu
Free Serbest Seçmeli II Serbest Seçmeli
ATD Bölüm Seçmeli IV Alan Seçmeli
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
ACM 312 Yönetim Bilişim Sistemleri Zorunlu
ATD Bölüm Seçmeli V Zorunlu
ATD 312 Dış Ticaretin Finansmanı Zorunlu
ATD 316 Ekonomik Coğrafya Zorunlu
ATD 390 Staj Zorunlu
HUM 103 Uygarlık Tarihi Zorunlu
Ders Yılı: 4
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
ATD 473 Küresel Ticaret ve Yatırımlar Zorunlu
Free Serbest Seçmeli III Seçmeli
ATD Bölüm Seçmeli VI Alan Seçmeli
ATD Bölüm Seçmeli VII Alan Seçmeli
ATD 477 Kurumsal Yönetişim ve Sosyal Sorumluluk Alan Seçmeli
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
ACM 432 Kurumsal Kaynak Sistemleri Zorunlu
ATD 315 İşletmelerde Kültürlerarası Konular Zorunlu
ATD 324 Türk Sanayi Zorunlu
Free Serbest Seçmeli IV Serbest Seçmeli
Ders Yılı: Hicbiri
Ders Dönemi:
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
ACM 111 Bilgisayara Giriş ve Bilgi İşleme Alan Seçmeli
ATD 255 Avrupa Ekonomileri Alan Seçmeli
ATD 318 Asya Ekonomileri Alan Seçmeli
ATD 321 Pazarlama Semineri Alan Seçmeli
ATD 413 Türk Dış Ticaret Rejimi ve Gümrük Mevzuatı Alan Seçmeli
ATD 415 Metro Türkiye ile Perakende Yolculuğu Alan Seçmeli
ATD 426 Uluslararası Ticarette Risk Ölçümü ve Yönetimi Alan Seçmeli
ATD 428 Gayrimenkul Değerleme Alan Seçmeli
ATD 457 Türk Vergi Sistemi Alan Seçmeli
ATR 101 Tedarik Zinciri Yönetimi & Lojistiğe Giriş I Alan Seçmeli
ATR 314 Cargo Management Alan Seçmeli
ATR 314 Kargo Yönetimi Alan Seçmeli
BBA 202 Örgütsel Davranış Alan Seçmeli
BBA 204 Girişimcilik İlkeleri Alan Seçmeli
BBA 206 İnsan Kaynakları Yönetimi Alan Seçmeli
BBA 341 Yönetim Muhasebesi Alan Seçmeli
BBA 345 Maliyet Muhasebesi Alan Seçmeli
BBA 362 Tüketici Davranışları Alan Seçmeli
BBA 412 Girişimcilik (KOSGEB) Alan Seçmeli
ECON 342 Uluslararası iktisat Politikası Alan Seçmeli
ETT 215 Dijital Pazarlama Yönetimi Alan Seçmeli
ETT 312 E-Satış Yönetimi Alan Seçmeli
ETT 321 Mobil Girişimcilik Alan Seçmeli
ETT 322 Salesforce ile E-Müşteri İlişkileri Yönetimi Alan Seçmeli
LAW 303 Hukuka Giriş Alan Seçmeli
LAW306 Uluslararası Ticaret Hukuku Alan Seçmeli
ATR 314 Cargo Management