Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Yılı: 1
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
AFE 131 Akademik İngilizce I Zorunlu
BBA 101 İşletmeye Giriş Zorunlu
BBA 244 Finansal Muhasebenin Temelleri Zorunlu
ECON 111 Mikroekonominin Temelleri Zorunlu
MATH 133 Temel Matematik Zorunlu
TKL 201 Türk Dili I Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
BBA 102 Yönetimin Temelleri Zorunlu
BBA 261 Pazarlama İlkeleri Zorunlu
ECON 122 Makroekonominin Temelleri Zorunlu
ETT 111 E-Ticarete Giriş Zorunlu
MATH 134 İleri Matematik Zorunlu
TKL 202 Türk Dili II Zorunlu
Ders Yılı: 2
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
AFXX Zorunlu Yabancı Dil I Zorunlu
ATD 243 Uluslararası Ticaret Zorunlu
HTR 301 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi I Zorunlu
STAT 410 İstatistik Zorunlu
ATD Bölüm Seçmeli I Alan Seçmeli
ATD Bölüm Seçmeli II Alan Seçmeli
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
AFXX Zorunlu Yabancı Dil II Zorunlu
ATD 326 Uluslararası İşletme ve Çok Uluslu Şirketler Zorunlu
HTR 302 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu
STAT 411 İleri İstatistik Uygulamaları Zorunlu
FREE Serbest Seçmeli I Serbest Seçmeli
ATD Bölüm Seçmeli III Alan Seçmeli
Ders Yılı: 3
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
AFN 345 Finansal Yönetim Zorunlu
AFXX Zorunlu Yabancı Dil III Zorunlu
ATD 311 İthalat İhracat Yönetimi Zorunlu
Free Serbest Seçmeli II Serbest Seçmeli
ATD Bölüm Seçmeli IV Alan Seçmeli
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
ACM 312 Yönetim Bilişim Sistemleri Zorunlu
ATD Bölüm Seçmeli V Zorunlu
ATD 312 Dış Ticaretin Finansmanı Zorunlu
ATD 316 Ekonomik Coğrafya Zorunlu
HUM 103 Uygarlık Tarihi Zorunlu
Free Serbest Seçmeli III Seçmeli
Ders Yılı: 4
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
ATD 390 Staj Zorunlu
ATD 473 Küresel Ticaret ve Yatırımlar Zorunlu
ATD 480 Bitirme Projesi Zorunlu
ATD Bölüm Seçmeli VI Alan Seçmeli
ATD Bölüm Seçmeli VII Alan Seçmeli
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
ACM 432 Kurumsal Bilgi Sistemleri Zorunlu
ATD 315 İşletmelerde Kültürlerarası Konular Zorunlu
ATD 324 Türk Sanayi Zorunlu
BBA 402 Stratejik Yönetim Zorunlu
Free Serbest Seçmeli IV Serbest Seçmeli
Ders Yılı: Hiçbiri
Ders Dönemi:
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
ACM 111 Bilgisayara Giriş ve Bilgi İşleme Seçmeli
ATD 255 Avrupa Ekonomileri Seçmeli
ATD 318 Asya Ekonomileri Seçmeli
ATD 320 İşyerinde İletişim ve Stres Yönetimi Seçmeli
ATD 321 Pazarlama Semineri Seçmeli
ATD 403 DHL Express ile Lojistik Serüveni Seçmeli
ATD 413 Türk Dış Ticaret Rejimi ve Gümrük Mevzuatı Seçmeli
ATD 415 Metro Türkiye ile Perakende Yolculuğu Seçmeli
ATD 426 Uluslararası Risk Yönetimi Seçmeli
ATD 428 Gayrimenkul Değerleme Seçmeli
ATD 457 Türk Vergi Sistemi Seçmeli
ATD 477 Kurumsal Yönetişim ve Sosyal Sorumluluk Seçmeli
ATR 101 Tedarik Zinciri Yönetimi & Lojistiğe Giriş I Seçmeli
ATR 314 Kargo Yönetimi Seçmeli
BBA 202 Örgütsel Davranış Seçmeli
BBA 204 Girişimcilik İlkeleri Seçmeli
BBA 206 İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli
BBA 341 Yönetim Muhasebesi Seçmeli
BBA 345 Maliyet Muhasebesi Seçmeli
BBA 362 Tüketici Davranışları Seçmeli
BBA 412 Girişimcilik (KOSGEB) Seçmeli
ECON 342 Küresel Ekonomi Seçmeli
ETT 215 Dijital Pazarlama Yönetimi Seçmeli
ETT 312 E-Satış Yönetimi Seçmeli
ETT 321 Dijital Girişimcilik Seçmeli
ETT 322 Salesforce İle E- Müşteri İlişkileri Yönetimi Seçmeli
ETT 475 E-İhracat Yönetimi Seçmeli
LAW306 Uluslararası Ticaret Hukuku Seçmeli