Ana içeriğe atla
 • Türkçe
 • English

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü hangi puan türü ile öğrenci almaktadır?

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümümüz Eşit Ağırlıklı (EA) Puan Türü ile öğrenci almaktadır.

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümünün eğitim süresi, kontenjan, taban puanları ve başarı sıralaması nedir?

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümümüzün eğitim süresi, 2022 YKS kontenjanları ve 2021 YKS kontenjanları ve taban puanı ve başarı sıralaması Tablo-4' te yer almaktadır.

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümünün amacı nedir?

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Programı’nın amacı Uluslararası Ticaret ve Uluslararası İşletmecilik konularında eğitilmiş, bilgili, donanımlı, küresel ortamda iş yapabilecek insanlar yetiştirmektir. Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Lisans Programında öğretim dilinin İngilizce olması nedeniyle mezunlarımız çok iyi İngilizce bilmektedirler. Program süresince İngilizcenin yanı sıra en az bir yabancı dil daha öğretilmektedir. Dolayısıyla öğrenciler uluslararası ortamda başarılı olmaya hazır hale gelmektedir.

Ayrıca Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Programı öğrencileri, başta bilgisayar olmak üzere diğer tüm teknolojik gelişmelere hakim bireyler olarak mezun olmaktadırlar. Öğrencilerin, kendilerini rahatça ifade eden, girişimci, yaratıcı bireyler olarak kimlik kazanmaları programın genel amaçlarını oluşturmaktadır. Program küresel ortamda çok iyi eğitilmiş ve kendine güvenen bireylerin yönetici konumlarda bulunabileceği ve iyi yöneticiler sayesinde şirketlerin gelişebileceği bilinciyle hazırlanmıştır.

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü ders programında hangi dersler bulunmaktadır?

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümümüzde eğitimimiz teorik ve uygulamalı olarak sürdürülmekte olup ders programımız ile ilgili detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümünün diğer üniversitelerdeki bölümlerden farkı / üstünlüğü nedir? Neden Yeditepe Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümünü seçmeliyim?

Uluslararası Ticaret ve İşletmeciliği bitiren öğrenciler, uluslararası ticaret ve uluslararası iş yapmak isteyen tüm kurumlar tarafından aranmaktadır. Dünyaya yeni açılan Türkiye'de, bu açılımı gerçekleştirecek elemanlara gereksinim büyüktür. Gerek yabancı dil gerekse bilgi ve donanım açısından Program mezunları Türkiye'nin bu dönemde en çok gereksinim duyduğu elemanlar olma özelliğine sahiptir. Bu yönüyle programı bitiren öğrencilerin değeri büyüktür ve Türkiye'nin henüz başında bulunduğu küreselleşme hamlesinde bu programdan mezun olacak elemanlara ihtiyaç var. Öğrencilerimizin edindikleri yönetsel ve mesleki teorik bilgileri kariyerlerinde başarı ile uygulayabilmeleri için yoğun bir staj programı  uygulanmaktadır. Bu yoğun staj programları sayesinde birçok öğrencimiz henüz öğrenciyken staj yaptığı şirketlerden iş teklifi almakta; mezuniyet sonrası iş arama dönemini yaşamadan mezun olur olmaz iş hayatına atılmaktadırlar.

Hızla küreselleşen ve tüm işletmelerin uluslararası bir ayağının bulunduğu günümüzde, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik bölümü mezunlarının iş alanları oldukça geniştir. Bu kapsamda mezunlarımız çok uluslu küresel şirketlerde, uluslararası denetim şirketlerinde, uluslararası banka ve sigorta şirketlerinde, finans ve hizmet sektöründe, uluslararası birleşme ve satın-alma şirket değerleme danışmanlık şirketlerinde, ihracat ve ithalat yapan yerli yabancı her şirketin her kademesinde görev alabilirler.

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümünde zorunlu stajların süresi ne kadardır?

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü öğrencilerimiz altıncı yarıyılı tamamladıklarında dönem stajı yapmalılardır. Zorunlu stajlar 30 iş günü sürmektedir. Diğer öğrenciler de gönüllü stajlar yapabilmektedirler. Stajını tamamlayan öğrencilerimiz sektör deneyimi kazanarak mezun olmaktadır. Stajlar hakkında detaylı bilgi için tıklayınız

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümünde okuyan bir öğrencinin staj yeri seçiminde dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir?

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümümüzdeki öğrencilerimizin seçeceği staj yerinin kurumsal ve Türkiye ekonomisinde önemli yere sahip kuruluşlardan biri olmasına dikkat etmelidir. Bunun en büyük katkısı öğrencinin teoride öğrendiği bilgileri uygulamada en verimli şekilde kullanabilmesini sağlayarak profesyonel hayata en iyi şekilde hazırlamaktır.

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü öğrencisi staj yapacağı yeri kendisi mi bulmalıdır / bölümden staj yeri bulma konusunda destek alabilir mi?

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümümüzde öğrencilerimiz dilerse kendileri staj yeri bulabilmektedirler. Staj yeri bulma konusunda sorun yaşayan öğrencilerimize, otel ve firmaların stajyer talepleri doğrultusunda, akademisyenlerimiz tarafından destek sağlanmaktadır.

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümünde zorunlu stajlar yurt dışında yapılabilir mi?

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik öğrencisi olarak zorunlu stajınızı yurt dışında yapabilirsiniz. Bunun için Erasmus programının sunduğu staj imkanlarından yararlanabilir veya "Work and Travel" gibi organizasyonların aracılığı ile zorunlu stajınızı yurt dışında yapabilirsiniz.

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümünde çift ana dal (ÇAP) yapma imkanı var mıdır?

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü öğrencilerimiz, bünyesinde yer aldığımız İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde bulunan bölümler ve diğer fakültelerin belirli bölümleri ile çift ana dal / yan dal yapma imkanına sahiptir.

Çift ana dal programına, kayıtlı olunan programın (Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik) en erken üçüncü ve en geç beşinci yarıyılında başvurulabilir.

Bir öğrencinin çift ana dal başvurusunun kabul edilebilmesi için:

 • Başvurduğu döneme kadar kayıtlı bulunduğu ana dal programında (Uluslararası Ticaret ve İşletmeciliği) almış olduğu derslerin tümünü başarı ile tamamlamış olması
 • Çift ana dal programı için başvuru anında ana dal programındaki (Uluslararası Ticaret ve İşletmeciliği) genel not ortalamasının (CGPA) en az 3.00 (Çap programına burslu başlamak için öğrencinin genel not ortalamasının 4.00 üzerinden 3.25) olması
 • Çift ana dal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere yerleştirme puanına sahip olunması gerekir.

  Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift ana dal diploma programına öğrenci kabulünde, öğrencinin yetenek sınavında da başarılı olması gerekir. 

  Aynı anda birden fazla ikinci ana dal programına kayıt yapılamaz. Ancak, aynı anda ikinci ana dal diploma ile yan dal programına kayıt yapılabilir. Çift ana dal programındaki öğrenci, ana dal programında yükseköğretim kurumu içinde geçiş hükümlerine uygun koşulları sağladığında ikinci ana dal diploma programına yatay geçiş yapabilir. 

  Çift ana dal öğrenimi süresince öğrencinin ikinci ana dal genel not ortalaması (CGPA) bir defaya mahsus olmak üzere 2.50’ye kadar düşebilir. Genel not ortalaması (CGPA) ikinci kez 2.50’nin altına düşen öğrencinin ikinci ana dal diploma programından kaydı silinir. Çift ana dal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin ikinci ana dal programından kaydı silinir. 

  İkinci ana dal programından mezun olabilmek için ikinci ana dal genel not ortalamasının (CGPA) en az 2.70 olması ve programların mezuniyet koşullarının yerine getirilmesi gerekir. Çift ana dal programına devam eden öğrenciye ikinci ana dal diploması devam ettiği birinci ana dal programından mezun olması halinde verilir. Ana dal programını tamamlayan, ancak ikinci ana dal programından eksikleri kalan öğrencilerin öğrenim süresi, ikinci ana dal diploma programının bulunduğu fakültenin yönetim kurulunun kararı ile en fazla iki yarıyıl uzatılabilir. Ancak kredi yükünün yoğun olduğu çift ana dal programlarında uzatmaya gerek duyulması halinde ilave bir iki yarıyıl daha uzatma verilebilir. Kayıtlı bulunduğu lisans programından mezuniyet hakkını elde eden ve çift ana dal lisans programını tamamlayan öğrenciye ikinci bir lisans diploması verilir.

 

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümünde yan dal yapma imkanı var mıdır?

Yan dal programına, kayıtlı olunan programın (Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik) en erken üçüncü ve en geç altıncı yarıyılında başvurulabilir.

Bir öğrencinin yan dal programına kabul edilebilmesi için:

 • Başvurduğu döneme kadar kayıtlı bulunduğu ana dal programında (Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik) almış olduğu derslerin tümünü başarı ile tamamlamış olması
 • Yan dal programı için başvuru anında ana dal programındaki (Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik) genel not ortalamasının (CGPA) en az 2.50 olması gerekir.

Burslu yan dal yapabilmek için de başvuran öğrencilerin not ortalamaları 4 üzerinden 3.00 olması şartı aranır. 

Aynı anda birden fazla ikinci ana dal programına kayıt yapılamaz. Ancak, aynı anda ikinci ana dal diploma ile yan dal programına kayıt yapılabilir. 

Öğrencinin yan dal programına devam edebilmesi için ana dal programındaki (Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik) genel not ortalamasının (CGPA) en az 2.30 olması şarttır. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin yan dal programından kaydı silinir. Yan dal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin yan dal programından kaydı silinir. Yan dal sertifikası alabilmek için ana dal (Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik) genel not ortalamasının (CGPA) en az 2.30 olması gerekir. Yan dal programına devam eden öğrenciye yan dal sertifikası, devam ettiği birinci ana dal (Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik) programından mezun olması halinde verilir. Ana dal programını (Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik) tamamlayan, yan dal programından eksikleri kalan öğrencilerin öğrenim süresi yan dal programının bulunduğu fakültenin yönetim kurulunun kararı ile en fazla iki yarıyıl uzatılabilir. Kayıtlı bulunduğu lisans programından (Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik) mezuniyet hakkını elde eden ve yan dal programını başarı ile tamamlayan öğrenciye ise yan dal sertifikası verilir.

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümünde Öğrenci Değişim Programları (Erasmus / Exchange) ile dünyaya açılma imkanı var mıdır?

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü öğrencilerimiz Avrupa, Amerika, Kanada üniversiteleri ile yapılan anlaşmalarla akademik eğitimlerini tamamlarken, uluslararası iletişim becerilerini pekiştirip farklı kültürleri tanıma olanağı elde etmektedirler.

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü, profesyonel hayatta rekabet avantajı sağlayacak neler kazandırabilir?

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümümüz mezunlarına rekabet avantajı ve deneyim kazanmaları açısından çeşitli simülasyon programları öğretmekte ve birebir uygulayacağı dersler sunmaktadır.

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü olarak öğrencilerimize iş yaşamlarında rekabet üstünlüğü sağlamak üzere, ders programımızda zorunlu olarak ikinci bir yabancı dil dersi yer almaktadır.

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümünden mezun olduktan sonra kariyer imkanları / çalışma alanları nelerdir?

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü mezunlarımız, başta dış ticaret ile ilgili firmalarda, şirketlerin dış ticaret bölümlerinde, ithalat ve ihracat ile ilgili bölümlerde, bankaların dış işlemler servislerinde, gümrük, gümrükleme firmalarında, lojistik firmalarında, sigorta şirketlerinde görev alabilmektedirler. Bunun yanı sıra, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunlarının görev aldığı bütün kamu ve özel sektör kurumlarında çalışma imkanı bulabilmektedirler.

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümünün burs olanakları nelerdir? / Bursun kesilme durumu var mıdır?

İlk burs türü: ÖSYS Kılavuzunda yer alan

    Tam Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere verilecek burs, öğretim ücretinin tamamını,

   %50 Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere verilecek burs, öğretim ücretinin yarısını

   %25 Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere verilecek burs, öğretim ücretinin dörtte birini kapsamaktadır.

 

Burslar, Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Programlarında geçirilebilecek süreyi  de kapsamakta olup öğrencinin yerleştirildiği programdaki normal öğrenimi süresince (4 yıllık programlarda 9 yarıyıl) akademik başarıya bakılmaksızın devam eder. Normal öğrenim süresini (9 yarıyıl) aşan öğrencilerin bursu kesilmektedir.

Herhangi bir burslu programda okumakta iken çift ana dal programına devam etmekte olanlar için bu süreye bir yarıyıl ilave edilir.

 

İkinci burs türü: Üniversite içi Başarı Bursu, Yeditepe Üniversitesine yerleşip Üniversite üst kurulları tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda ilgili yarıyılda;

  Birinci olan öğrenciye bir sonraki öğretim yılı ücretinin % 75’i

  İkinci % 50’si

  Üçüncü % 25’i oranında güz yarıyılı kayıt öncesi, programda kayıtlı öğrenci sayısı en az 35 olması halinde, normal öğretim süresi içinde bulunanlara verilir. Bu burs, ait olduğu öğretim yılı sonu itibariyle sona erer.

 

Üçüncü Burs Türü: 

Sporcu Bursu, Basketbol, Voleybol ve Hentbol alanlarında Üniversite spor takımına kabul edilen ve ferdi sporlarda Üniversite adına milli yarışlara katılan öğrencilere ilgili öğretim yılı ücretinin %50’si oranında, Yabancı Dil Hazırlık Programını da kapsayacak şekilde verilir.

Sporcu bursu; Öğrencinin eğitim gördüğü programda genel not ortalamasının (CGPA) 4,00 üzerinden 2,00’ın altına düşmesi,

Disiplin cezası alması,

Takımın teknik direktörü ya da antrenörü tarafından; disiplinsizlik, performans yetersizliği ya da daimi sakatlık gibi nedenlerinden biriyle takımdan çıkarılması,

Ferdi spor yapan öğrencinin üst üste iki kez Milli Takıma çağırılmaması durumlarında kesilir; ancak, genel not ortalamasının ve spor performansının tekrar yükseltilmesi halinde yeniden verilir.

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü öğrencisi birden fazla bursu bir arada alabilir mi?

Bir öğrenci ancak bir burs olanağından faydalanabilir; birden fazla burs hakkını elde eden öğrenci için en yüksek burs olanağı geçerlidir.

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümünde okumak için ne gibi nitelik / özelliklere sahip olmalıyım?

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik sektöründe çalışmak isteyenlerin sosyal yönleri kuvvetli ve dinamik bireyler olmaları gerekmektedir. Müşterilerle sürekli etkileşim içinde olunan bir meslek için; insanlarla iyi iletişim kurabilmek, kendine güvenmek, güçlükler karşısında şaşırmamak, çabuk ve doğru kararlar alabilmek, sabırlı, nazik ve anlayışlı olabilmek çok önemlidir. Bu gibi özelliklere sahip bireyler Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik sektöründe başarılı olmaktadırlar.

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümünden mezun olduktan sonra hemen iş bulabilir miyim?

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü öğrencilerimiz üniversite eğitimleri boyunca, gerek edindikleri yönetsel ve mesleki teorik bilgilerini iş ortamında uygulayabilmeleri gerekse mezuniyet sonrası iş bulmalarını kolaylaştırmak açısından, yoğun bir staj programından geçmekte ve sektörü tanırken kendilerini de sektöre ve sektör profesyonellerine tanıtma imkanı bulmaktadırlar. Bu sayede birçok öğrencimiz henüz öğrenciyken staj yaptığı şirketlerden iş teklifi almakta; mezuniyet sonrası iş arama dönemini yaşamadan mezun olur olmaz iş hayatına atılmaktadırlar.

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümünden mezun olduktan sonra hangi alanlarda lisansüstü eğitim yapılabilir?

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümünden mezun olduktan sonra işletme, turizm ve ulaştırma gibi alanlarda yüksek lisans yapılabilmektedir.

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümüne yatay / dikey geçiş yapılabilir mi?

Yatay Geçiş:

Üniversitemizde Kurum içi, Kurumlar arası Genel Not Ortalamasına Göre ve Merkezi Yerleştirme Puanına Göre olmak üzere üç tür yatay geçiş mümkündür. 

 1. Kurum içi yatay geçişler, üniversite bünyesinde yer alan herhangi bir lisans programına her yıl ilan edilen geçiş şartlarını sağlamak kaydıyla yapılabilir. Lisans programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılında yatay geçiş yapılamaz. Lisans programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği lisans programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği lisans programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin lisans programlarının en düşük puanından az olmaması şartı aranmaktadır. Yatay geçiş öncesinde yabancı dil hazırlık sınıfı dışında geçirilen süre öğretim süresine dahildir. Bu bağlamda, öğretim süresi dört yıl olan herhangi bir lisans programından başka bir dört yıllık lisans programına geçiş yapan öğrencinin iki programdaki geçirdiği toplam öğretim süresi yedi yılı aşamaz. Bu süreler, öğretim süresi beş yıl olanlarda sekiz yılı ve altı yıl olan programlar için ise dokuz yılı aşmayacak şekilde belirlenmiştir.
 2. İkinci bir yatay geçiş yöntemi de Kurumlar arası Genel Not Ortalamasına Göre yatay geçiştir. Bu geçişe ait genel kural ve prensipler her yıl Haziran ayı içinde olmak üzere yılda bir kez üniversitemiz web sayfasında ilan edilmektedir. Detaylar hakkında web sayfamızdaki yatay geçiş sekmesi ziyaret edilebilir.
 3. Üçüncü tür yatay geçiş ise Merkezi Yerleştirme Puanlarına göre kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş türüdür. Bu geçiş türünün genel kural ve prensipleri her yıl Haziran ayında ve Ocak ayında olmak üzere iki defa  yayınlanmakta ve üniversitemiz web sayfasında ilan edilmektedir.  Yine detaylar hakkında web sayfamızdaki yatay geçiş sekmesi ziyaret edilebilir.

Dikey Geçiş:

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümümüz dikey geçiş (DGS) yolu ile de öğrenci kabul etmektedir. Kontenjanlar ve puanlarla ilgili bilgiler her yıl Temmuz ayı içerisinde ÖSYM tarafından yayınlanan Dikey Geçiş Kılavuzu'ndan takip edilebilir.

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümünü tercih etmek isteyen bir öğrenci İstanbul dışında / İstanbul içi uzak mesafede yaşıyorsa konaklama / yurt imkanları nelerdir?

İstanbul'un merkezinde Ataşehir'de konumlandırılmış Yeditepe Üniversitesi kampüsümüzde yer alan yurtlarımız, 4.250 yatak kapasitelidir. Üniversite öğreniminizi İstanbul'da, 123.000 m2 alan üzerine kurulu tam donanımlı kampüsümüzde sürdürürken, kampüs içinde yer alan yurt olanaklarımızdan yararlanabilirsiniz.

Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Oteli Esasları:

 • Yurt odalarının büyük çoğunluğu iki kişiliktir. Odalarda; banyo - tuvalet, mini buzdolabı, özel çalışma masası, sandalye, cam raflı kütüphane, aynalı gardırop ve yanmaz malzemeden yapılmış diğer donanım bulunmaktadır. Ayrıca 24 saat internet bağlantısı da mevcuttur.
 • Yurtta kalan öğrenciler, 24 saat kesintisiz bilgi merkezi hizmetleri başta olmak üzere Sosyal Tesislerde bulunan, Restoran, Kapalı ve Açık Yüzme Havuzu, Fitness Center, Squash Salonu, Sauna ve Türk Hamamından faydalanabilirler.