Ana içeriğe atla
 • Türkçe
 • English

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü Hakkında

Prof. Dr. Füsun Bulutlar                                                                  Çağla Demir Pali

Prof. Dr. Füsun Bulutlar                                                                 Dr. Öğr. Üyesi Çağla Demir Pali

Bölüm Başkanı                                                                                 Bölüm Başkan Yardımcısı
bulutlar@yeditepe.edu.tr                                                             cagla.demir@yeditepe.edu.tr

 

 

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, içinde yaşadığımız Küresel Çağın bir sonucu olarak hızla gelişen çok-disiplinli bir araştırma alanıdır. Alanımızın amacı İktisadi Küreselleşme’yi ve bunun yarattığı yeni küresel düzenin işleyişini ve sorunlarını anlamak ve çözümlemektir. İktisadi Küreselleşme, uluslararası ticaret ve sermaye hareketleri aracılığıyla ülkeler arasında kurulan ilişkilerdeki son kırk yıl içindeki artışı ifade etmektedir. Bu artışın altında yatan ana faktör teknolojide yaşanan hızlı gelişmelerdir. Bir yandan yeni finansal teknik ve enstrümanlar global bir bankacılık ve finans sistemi yaratırken, bir yandan da yeni üretim teknikleri, iş yapma ve istihdam biçimleri daha entegre bir dünya ekonomisi ortaya koymaktadır. O kadar ki ABD’nin kendi iç politikaları gereği faiz haddinde yaptığı küçük bir değişiklik tüm dünya finans piyasalarını etkileyebilmektedir. Aynı şekilde, ABD’nin herhangi bir ülkeden (örneğin Çin) ithal ettiği bir ürün üzerine vergi koymasının etkisi, bu karmaşık bağlantılar nedeniyle çok sayıda ülkeye (örneğin tüm Avrupa ya da Güney Doğu Asya Ülkelerini) yansıyabilmektedir. Küreselleşme, görüldüğü gibi, iktisadi, teknolojik, politik ve de kültürel boyutlarıyla ülkemiz için zorluklar ama aynı zamanda fırsatlar da ortaya çıkarmaktadır. Bu zorlukları aşmak ve de fırsatlardan yararlanmak için İktisadi Küreselleşme’nin incelenmesi ve anlaşılması büyük önem arz etmektedir.

Gelişmekte olan bir ülke olarak Türkiye’nin de bu süreçte önemli bir aktör olabilmesi, uzun ve kısa dönemli amaç ve hedeflerini (vizyon ve misyon) iyi belirlemesine ve bunları gelişen koşullara göre yenilemesine  bağlı. Bu süreçte en önemli unsurlardan biri Türkiye’nin iyi yetişmiş insan gücüne (beşerî sermaye) sahip olmasıdır.

Bu bağlamda, Yeditepe Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletme Bölümü olarak amacımız, bu karmaşık ekonomik ve sosyal düzeni anlamak ve analiz etmek için gerekli bilgi ve teknikler ile donatılmış hemen hemen her sektörde faaliyet gösteren ulusal veya uluslararası şirketler için yönetici adayları yetiştirmektir. Mezunlarımız, kendi ülkelerinin değerlerini benimsemekte, evrensel değerlere saygı duymakta, kendilerini sürekli geliştirmeyi ve çevrelerine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Ticari Bilimler Fakültemizin en büyük bölümü olarak, çağdaş, modern bir eğitim ve öğretim programı sunuyoruz.

Programımızın Belli Başlı Özelliklerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

 • Belirli aralarla ulusal ve uluslararası gelişmelere paralel olarak yenilenen bir program.
 • Öğrencilerimize Bolonya Sistemine uygun, uluslararası standartlara uygun bir öğretim ve diploma veriyoruz.
 • Öğrenciler İngilizce yanında İkinci Bir Yabancı Dili Zorunlu (Almanca, Fransızca, İspanyolca, Rusça, Çince) olarak öğrenmektedirler.
 • Öğrenciler, Zorunlu, Bölüm Seçmeli, Serbest Seçmeli ders grupları yardımıyla kendi ilgi alanlarına göre Öğretimlerini planlayabilmektedirler.
 • Geniş bir Çift Anadal, Yandal yapma imkanları mevcut.
 • Erasmus Programı ile Avrupa’da Öğretim İmkânı ve Erasmus Programı ile Bölümümüze gelen Avrupalı Öğrencilerle birlikte öğretim imkanı.
 • Zorunlu Staj imkânı ile Öğrencinin İş Hayatında Deneyim kazanma ve belki de mezuniyetlerinde iş bulma fırsatı sağlıyoruz.
 • Gerçek zamanlı piyasa ve şirket verilerinin kullanıldığı Finans Labaratuarımızda öğrencilerimize finansal analiz ve tekniklerine ilişkin bilgi ve deneyimlerini geliştirme fırsatı sunuyoruz.
 • Danışmanlık Hizmeti ile Öğrenci- Öğretim Üyesi Yakın İş birliği.
 • Uluslararası Ticaret, Finans, Lojistik Kulüpleri yanında Üniversite çapında 40 civarında Öğrenci Kulüplerinde sosyal faaliyetlere katılma imkânı.

Misyonumuz ve Vizyonumuz

Misyonumuz 

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik bölümü, modern ve uluslararası tüm standartlara uygun eğitim öğretim faaliyetleri sürdürmeyi önemli bir görev edinmiştir. Alanında başarılı, çağdaş zihniyete sahip, dış ticaret ve finans gibi konularda kendini en iyi şekilde yetiştirmiş, sektörde bulunan kamu ve özel işletmeler için bilimsel ve teknolojik yetkinliklerini kullanabilen adaylar yetiştirmek bölümün en önemli görevidir. İçerisinde çalıştığı kurumun değerini yükselten ve toplumsal sorumluluklarını bilen bireyler yetiştirmek Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü’nün en önemli misyonudur.

Vizyonumuz

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü bünyesinde tüm eğitim ve öğretim faaliyetlerinin eksiksiz verilmesinin sağlanması ve her bakımdan donanımlı mezunların yetişmesi amaçlanır. Uluslararası standartları karşılayabilecek ve işletmeleri küresel dünya düzeninde en iyi yere taşıyabilecek personellerin yetiştirilmesinde önemli hedefler bulunur.

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü Nedir?

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik; sürekli gelişen ve değişen dünya düzeninde yeni sürecin işleyişini daha iyi anlamayı sağlarken bir yandan da uluslararası alanda ticaret sektörlerinin gereksinimlerinin neler olduğunu belirlemeye odaklanan bir bölümdür. Bu alanın en büyük amacı İktisadi alanlarda yaşanan küreselleşme çalışmalarının yaratmış olduğu etkiler karşısında bilgisi ve donanımı ile gelişmelere ayak uyduran bireyler yetiştirmektir. Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü lisans programı ayrıcalıkları ile öğrenciler mezun olduklarında yabancı dile, uluslararası ticari konulara ve ticaret yaşamının tüm detaylarına hâkim olma imkânı bulurlar.

Bölümün öğrencilere sunduğu avantajlar içerisinde teknolojiyi yakından takip etme, bilgiye en kolay yoldan ulaşarak bunu mesleki alanlarda kullanabilme, yabancı dili mesleki dil düzeyinde konuşabilme gibi son derece ileri seviyede eğitimler yer alır. Eğitim süresince çok farklı alanlarda kendini yetiştirme imkânı bulan öğrenciler özgüveni yüksek, girişimcilik alanında bilgi sahibi ve yaratıcı birer birey olarak iş yaşamında yerlerini alırlar. Farklı alanlarda iş bulabilme olanakları ile Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü öğrencilere sanılandan çok daha fazla beceri kazandırır. Bu alanda öğrenciler değişik şirketlerde kariyer edinme olanaklarına sahip olurken bir yandan da kendi işletmelerini kurarak iyi birer girişimci olma olanağı bulurlar. Lise eğitimini Eşit Ağırlık bölümünde tamamlayan öğrenciler bu avantajlardan yararlanabilir ve daha parlak bir gelecek planlaması yapabilir.

Yeditepe Üniversitesi'nde Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Okumak

Yeditepe Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü okumak yurt dışı bağlantılı işlerde çalışmanın ayrıcalıklarını beraberinde getirir. Küresel dünya düzeninde ticaretin çok büyük bir önem kazanması ve ülkeler arasındaki ilişkilerin her geçen gün biraz daha gelişme göstermesi, bu alanda yetişmiş bireylere olan ihtiyacın artmasını sağlar. İşletmelerin ulusallıktan çıkarak dünya pazarlarında boy gösterebilmesi için bu personellerin bilgi, deneyim ve donanımlarına olan ihtiyaç da her geçen gün biraz daha artış gösterir. Öğrenciler yalnızca bilgiyi teorik olarak yüklenmez; aynı zamanda staj programları, işletme gezintileri ve çeşitli sosyal aktiviteler sayesinde, çok daha sosyal bireyler olmalarında yardımcı olunur.

Modern çağın dinamizmine en iyi şekilde ayak uyduracak bireyler yetiştirmeyi hedefleyen bölüm, ticaret hayatının her zaman canlı kalmasında son derece önemli bir görev üstlenmiş olur. Alınan eğitimler sırasında iş dünyasına yön veren şirketleri yakından tanıyan ve bu şirketlerde kariyer hedefleyen öğrenciler, yabancı dile, ticaretin her detayına hâkim olurlar. Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü taban puanları yüksek olan bölümlerden biri olup her sene iş hayatında başarıyı yakalayacak birçok mezun verir. 

Yeditepe Üniversitesi, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü’nde kariyer hedefleyen öğrencilerine birçok farklı proje ile önemli destekler sunar. ERASMUS gibi öğrenci değişim programları, ticaret sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde yapılan stajlarla öğrenciler adım adım iş hayatına hazırlanır.

Bölümün mezunları, geniş iş olanakları ile yaşamlarında yüksek bir kariyer planlaması yapabilirler. Ulusal ve global şirketlerde çalışma olanaklarının fazla olduğu bölümde genelde şirketlerin üst düzey kadrolarında çalışacak yönetici adaylarının yetiştirilmesi hedeflenir. Bu bölümden mezun olan adayların gümrük müşavirliği gibi hizmet alanlarında da çalışma olanakları vardır. Kamu Personeli Seçme Sınavı’na katılan öğrenciler birçok bölüm mezunu gibi devlet kadrolarında uzman memur statüsünde çalışabilir ve kamu sektöründe bir kariyer planlaması yapma imkânı bulurlar. Bölümün öğrencileri mezun olduktan sonra bir şirket adına uluslararası tüm iş bağlantılarını kurabilecek kapasiteye sahip bireyler olabilme olanağını elde eder.

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Taban Puanları ve Sıralama

Puan Türü          Genel Kontenjan           Yerleşen            En Düşük Puan          En Yüksek Puan

 

EA- Burslu                   13                               13                       377,64862                   407,89274

 

EA- %50                       70                                70                      248,75214                   331,40138

Burslu

 

EA- Ücretli                   6                                   6                       240,54699                   246,74490

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Mezunu Ne İş Yapar? Nerelerde Çalışır?

Yeditepe Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü, mezunlarına profesyonel hayatta rekabet avantajı sağlayacak neler kazandırabilir?

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü mezunlarına rekabet avantajı ve deneyim kazanmaları açısından iki zorunlu staj imkânı ve zorunlu ikinci bir yabancı dil öğrenme fırsatı sunmaktadır. Öğrencilerimizin yurt dışı tecrübelerini artırabilmeleri için Erasmus Programı ile yurt dışına çıkmaları teşvik edilmektedir. Bölümümüz, düzenlediği çeşitli konferans ya da panellerle öğrencilerin, seçkin akademisyen ya da iş dünyası temsilcileri ile bir araya gelmelerini amaçlamaktadır.    

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümünden mezun olduktan sonra kariyer imkanları / çalışma alanları nelerdir?

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü mezunlarımız, başta dış ticaret ile ilgili firmalarda, şirketlerin dış ticaret bölümlerinde, ithalat ve ihracat ile ilgili bölümlerde, bankaların dış işlemler servislerinde, gümrük, gümrükleme firmalarında, lojistik firmalarında, sigorta şirketlerinde görev alabilmektedirler.

Bunun yanı sıra, İktisat, İşletme ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri mezunlarının görev aldığı bütün kamu ve özel sektör kurumlarında çalışma imkanı bulabilmektedirler.

 

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü mezunları ticaret alanında faaliyet gösteren birçok şirkette iş bulabilme olanağına sahip olabilirler. Kişiler, eğitim süresince kazandıkları becerileri sayesinde farklı pozisyonlarda değerlendirebilme imkanı bulurken aynı zamanda yabancı dil konusunda da kendini en iyi şekilde yetiştiren öğrenciler,  global firmaların üst düzey kadrolarında kolayca yer alabilirler.

Bölümün mezunları uluslararası ticaret alanında iş yapmak isteyen ya da hal-i hazırda faaliyet gösteren firmaların aranan personel adayları arasındadır. Tüm uluslararası kurumlarda kendilerine yer edinecek olan öğrenciler, dünyaya açılan ticaret alanında önemli görevler üstlenirler. Ülke ekonomisi ve toplumsal kalkınma konularında üstlerine düşen vazifeyi en iyi şekilde yerine getirme amacı güden mezunlar, küreselleşme hamlesinde önemli birer ihtiyaç olarak görülürler.

Özel ve kamu birçok kuruluşta görev alabilecek olan mezunlar farklı pozisyonlarda çalışabilme olanağı bulurlar. Bu bölümden mezun olan öğrenciler işletmelerin üretim, tedarik, pazarlama, insan kaynakları olmak üzere birçok farklı alanında çalışabilirler. İşini önemseyen ve sürekli olarak yenilikleri takip ederek çağa ayak uyduran adaylar, yöneticilik pozisyonlarına kadar yükselebilirler. Bir şirket çatısı altında çalışmak istemeyen mezunlar, kendilerine uluslararası alanda bağlantılar kuran bir şirket kurarak birçok farklı şirkete aynı anda hizmet verme ayrıcalıklarından da yararlanabilir. Geleceğin en parlak bölümleri arasında gösterilen Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik bölümü, öğrencilerine gereken bilgi ve donanımı veren bir alandır.

Bologna Süreci

Bologna Süreci ile Avrupa genelinde birçok ülkede birbiri ile ortak çalışabilen yükseköğretim kurumları oluşturabilme hedeflenir. Bu sürecin asıl amacı hem akademik alanda belirli standartlar oluşturabilmek hem de oluşturulan bu standartları eğitim sistemine en iyi şekilde uygulayabilmektir. Eğitim sistemindeki farklılıkları en aza indirmeyi amaçlayan bu uygulama sayesinde öğrenci merkezli bir eğitim sistemi uygulanır ve öğrencilerin eğitim hayatlarında daha aktif olmaları sağlanır.

Öğrenci Değişim Programları

Uluslararası Öğrenci Hareketliliği: Erasmus ve Diğer Değişim Programları 

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü, Erasmus ve değişim programları kapsamında, her dönem tüm dünya üniversitelerinden pek çok öğrenciyi ağırlamakta ve bu üniversitelere öğrencilerini göndermektedir. Anlaşmalı üniversiteler için linkteki web sitesinden güncel bilgilere ulaşabilirsiniz. (https://international.yeditepe.edu.tr/tr/international/agreements/anlasmalar)

Uluslararası değişim program başvurusu yapmak ve detaylı bilgi edinmek için Yeditepe Üniversitesi Uluslararası Ofis'in web sitesini (http://international.yeditepe.edu.tr) ziyaret edebilir, ya da bölüm Erasmus koordinatörümüz Dr. Öğr. Üyesi Çağla Demir Pali'ye başvurabilirsiniz.

Bölüm Erasmus Koordinatörü

   

Dr. Öğr. Üyesi Çağla Demir Pali

E-Posta: cagla.demir@yeditepe.edu.tr

Ofis: İİBF 648

Çift Ana Dal ve Yan Dal Olanakları

Çift Ana Dal ve Yan Dal Koordinatörü

M. Sait Çakır

Öğr. Gör. M. Sait Çakır

E-posta: sait.cakir@yeditepe.edu.tr

Ofis: 540

 

Yeditepe Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü öğrencileri asıl bölümlerine ek olarak çift ana dal ve yan dal olanaklarından da yararlanabilirler. Yan dal avantajlarında ise yine öğrencileri kendi mesleki alanlarında destekleyecek ve onların iş bulma potansiyellerini arttıracak bölümlerde belge alabilme imkânı sunulur.

Çift Ana Dal Anlaşmamız Olan Bölümler;

- Elektronik Ticaret ve Yönetimi

- Yönetim Bilişim Sistemleri

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca)

- Rus Dili ve Edebiyatı

- İngiliz Dili ve Edebiyatı

- Lojistik Yönetimi

- Turizm İşletmeciliği

- Çeviribilim

- Halkla İlişkiler ve Tanıtım

- Tarım Ticareti ve İşletmeciliği

- Uluslararası Finans

- Bilişim Sistemleri ve Yönetimi

- Beslenme ve Diyetetik

 

Yan Dal Dersleri:

- ATD 243 Uluslararası Ekonomi (Ön koşul ECON 111&122)

- ATD 326 Uluslararası İşletme ve Çokuluslu Şirketler

- ATD 311 İthalat İhracat Yönetimi

-  ATD 312 Dış Ticaret Finansmanı

- ATD 316 Ekonomik Coğrafya

- ATD 473 Küresel Ticaret ve Yatırımlar (Ön koşul ATD 243)

- ATD 315 İşletmelerde Kültürlerarası Konular

- ATD 324 Türk Sanayi

1. Yandal Programında ders transferi yapılamaz.
2. Öğrencilerin Yandal Programını tamamlamaları için 24 kredilik ders almış olmaları zorunludur, ancak, ECON 111 ve ECON 122 dersleri ATD 243 Uluslararası Ekonomi dersinin önkoşulu olması nedeniyle söz konusu dersleri almamış olan öğrenciler bu dersleri almak zorundadırlar. Dolayısıyla Yandal Programlarını tamamlamaları için 30 kredi toplamaları gerekecektir.
3. Öğrencinin Anadal Programında yukarıdaki derslerden herhangi biri ya da fazlası zorunlu ders olarak bulunmakta ise öğrencilerin bölüm seçmeli listesinde bulunan ATD kodlu bölüm seçmeli derslerini ya da zorunlu ikinci yabancı dil derslerini almaları gerekecektir.

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Dersleri

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Ders Programı sayfasını inceleyerek dersler hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Buradan ilgili sayfaya ulaşabilir ve inceleyebilirsiniz.

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Burs İmkânları

Yeditepe Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik bölümü sıralama dâhilinde olan ve bölüme kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler burs ayrıcalıklarından da yararlanabilirler. Üniversitenin sunduğu burs imkânlarından yararlanmak için tüm bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü Ücretleri ve Fiyatları

Yeditepe Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü 2023 - 2024 eğitim/öğretim yılı öğrenim ücretleri için bu sayfayı inceleyebilirsiniz.