• Türkçe
  • English
Ders Kodu Section (ŞUBE) Ders Adı Öğretim Üyesi  Sınav (Ödev Teslim) Tarihi Sınav Saat Aralığı (Ödev Teslimi ise son teslim saati) Kullanılan Platform
PSIR 102 2 Siyasal Kurumlar Prof. Dr. Elif Erişen 16.06.2021 13.00-15.00 Coadysexam
PSIR 102 3 Siyasal Kurumlar Dr. Ali Sarıhan 16.06.2021 13.00-15.00 Coadysexam
PSIR 102 1 Siyasal Kurumlar  Dr. Öğr. Üyesi Rukiye Ebru ilter Akarçay 16.02.2021 13.00-15.00 Coadysexam
PSIR 456 1 Afrika'da Toplum ve Siyaset Dr. Öğr. Üyesi Volkan İpek  16.06.2021 16.00-18.00 Coadysexam
PSIR 293 3 Sosyal Sorumluluk ve Siyasal Etik Dr. Öğr. Üyesi Volkan İpek  16.06.2021 16.00-18.00 Coadysexam
PSIR 424 1 Siyaset Psikolojisi Prof. Dr. Cengiz Erişen 18.06.2021 11.00-13.00 Coadysexam
PSIR 408 1 Savaş ve Barış Okumaları Prof. Dr. Cemil Oktay 19.06.2021 16.00-18.00 Coadysexam
PSIR 244 2 Türk Siyasal Hayatı Prof. Dr. Cemil Oktay 19.06.2021 16.00-18.00 Coadysexam
PSIR 211 1 Uluslararası İlişkilere Giriş Prof. Dr. Cengiz Okman 19.06.2021 14.00-16.00 Coadysexam
PSIR 306 Toplum ve Siyaset Dr. Öğr. Üyesi Ebru İlter Akarçay 19.06.2021 20.00-22.00 Coadysexam
PSIR 101 1 Siyaset Bilimine Giriş Dr. Öğr. Üyesi İlkim Büke Okyar 20.06.2021 12.00-14.00 Coadysexam
PSIR 454 1 Orta Doğu'da Toplum ve Siyaset Dr. Öğr. Üyesi İlkim Büke Okyar 20.06.2021 12.00-14.00 Coadysexam
PSIR 251  2 Sosyal Bilimlerde Analitik Okuma ve Yazma Dr. Öğr. Üyesi İlkim Büke Okyar 20.06.2021 14.00-16.00 Coadysexam
PSIR 251  1 Sosyal Bilimlerde Analitik Okuma ve Yazma Doç.Dr. Melih Görgün 20.06.2021 14.00-16.00 Coadysexam
PSIR 332 1,2 ve 3 Avrupa Birliği Doç. Dr. Selin Türkeş Kılıç 21.06.2021 16.00-18.00 Coadysexam
Law 214 1 Devletler Genel Hukuku  II Prof. Dr. Cengiz Okman 21.06.2021 16.00-18.00 Coadysexam
PSIR 111 1 Uluslararası İlişkiler Tarihi I Dr. Öğr. Üyesi Murat Arslan 22.06.2021 11.00-13.00 Coadysexam
PSIR 112 1 Uluslararası İlişkiler Tarihi II Dr. Öğr. Üyesi Murat Arslan 22.06.2021 11.00-13.00 Coadysexam
PSIR 212 1 ve 2 Uluslararası İlişkiler Kuramları Dr. Öğr. Üyesi Mine Nur Küçük 22.06.2021 16.00-18.00 Coadysexam
PSIR 112 1 Uluslararası İlişkiler Tarihi II Dr. Öğr. Üyesi Mine Nur Küçük 22.06.2021 16.00-18.00 Coadysexam
PSIR 293 1 ve 2 Sosyal Sorumluluk ve Siyasal Etik Dr. Öğr. Üyesi Gizem Alioğlu Çakmak 23.06.2021 14.00-16.00 Coadysexam
PSIR 293 4 Sosyal Sorumluluk ve Siyasal Etik Doç. Dr. Melih Görgün 23.06.2021 14.00-16.00 Coadysexam
PSIR 455 1 Balkanlar'da Toplum ve Siyaset Dr. Öğr. Üyesi Gizem Alioğlu Çakmak 23.06.2021 17.00-19.00 Coadysexam
PSIR 244 1 Türk Siyasal Hayatı Dr. Hasan Tekin Enerem 24.06.2021 14.00-16.00 Zoom
PSIR 420 1 Karar Alma ve Yasama Süreçleri Dr. Hasan Tekin Enerem 24.06.2021 14.00-16.00 Zoom
PSIR 244 3 Türk Siyasal Hayatı Dr. Öğr. Üyesi Murat Arslan 24.06.2021 14.00-16.00 Coadysexam
PSIR 411 1 Uluslararası İlişkilerde Güncel Konular Dr. Cem Birol 25.06.2021 11.00-15.00 Coadysexam