• Türkçe
  • English
Ders Kodu Section (ŞUBE) Ders Adı Öğretim Üyesi Sınav Tarihi Sınav Saat Aralığı
PSIR 112 1 Uluslararası İlişkiler Tarihi II Dr. Öğr. Üyesi Murat Arslan 03.01.2022 09.00-11.30
PSIR 111 1 ve 2 Uluslararası İlişkiler Tarihi I Dr. Öğr. Üyesi Murat Arslan 03.01.2022 14.00-16.00
PSIR 211 1 Uluslararası İlişkilere Giriş Doç. Dr. Üyesi Selin Türkeş Kılıç 04.01.2022 14.00-16.00
PSIR 211 2 Uluslararası İlişkilere Giriş Doç. Dr. Gizem Alioğlu Çakmak 04.01.2022 14.00-16.00
PSIR 441 1 Türk Düşünce Tarihi Prof. Dr. Cemil Oktay 04.01.2022 16.00-18.00
PSIR 311 1 ve 2 Uluslararası Siyasette Temel Konular Dr. Öğr. Üyesi Mine Nur Küçük 05.01.2022 14.00-16.00
PSIR 390 1 ve 2 Sosyal İletişim Doç.Dr. Melih Görgün 06.01.2022 11.30-14.00
PSIR 101 1 ve 2 Siyaset Bilimine Giriş Dr. Öğr. Üyesi İlkim Büke Okyar 06.01.2022 14.00-16.00
PSIR 453 1 Latin Amerika'da Toplum ve Siyaset Dr. Öğr. Üyesi  Ebru İlter Akarçay 07.01.2022 09.00-11.30
PSIR 221 3 Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler Dr. Gülnur Kocapınar 07.01.2022 11.30-14.00
LAW 213 1 ve 2 Devletler Genel Hukuku I Prof. Dr. Cengiz Okman 07.01.2022 16.00-18.00
PSIR 360 1 ve 2 Türk Dış Politikası Dr. Öğr. Üyesi Volkan İpek 10.01.2022 12.00-14.00
PSIR 456 1 Afrika'da Toplum ve Siyaset Dr. Öğr. Üyesi Volkan İpek 10.01.2022 14.00-16.00
PSIR 102 1 Siyasal Kurumlar Prof. Dr. Elif Erişen 11.01.2022 09.00-11.30
PSIR 433 1 AB – Türkiye İlişkileri Doç. Dr. Selin Türkeş Kılıç 11.01.2022 14.00-16.00
PSIR 221 1 ve 2 Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler Dr. Öğr. Üyesi  Ebru İlter Akarçay 11.01.2022 16.00 -18.00
PSIR 302 2 Çağdaş Siyasal Düşünceler Dr. Adil Usturalı 12.01.2022 11.30-14.00
PSIR 201 1 Siyasal Düşünceler Tarihi Dr. Adil Usturalı 12.01.2022 14.00-16.00
PSIR 302 1 Çağdaş Siyasal Düşünceler Prof. Dr. Cemil Oktay 12.01.2022 16.00-18.00
PSIR 444 1  

Türkiye'de Siyasal Partiler Ve Seçimler

Dr. Öğr. Gör. Hasan Tekin Enerem 13.01.2022 11.30-14.00
PSIR 331 1 ve 2 Uluslararası Kuruluşlar Dr. Öğr. Gör. Hasan Tekin Enerem 13.01.2022 14.00-16.00
PSIR 201 2 ve 3 Siyasal Düşünceler Tarihi Dr. Mehmet Vefik Aksu 13.01.2022 16.00-18.00
PSIR 414 1 Değişen Bağlamlarda Terörizm Prof. Dr. Emin Gürses 14.01.2022 14.00-16.00